Lịch sự kiện

 • 07/08/2018

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 553.913.276 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 3.191.621.230 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26-07-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 07-08-2018
 • 28/06/2018

  Phát hành cổ phiếu

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/6/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2018
  Tỷ lệ thực hiện: 1000:210
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 553.918.670.
 • 31/05/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-05-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04-05-2018
  Thời gian thực hiện: 31-05-2018
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
 • 02/12/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/12/2017 đến ngày 02/01/2018
  Địa điểm thực hiện:  Tại trụ sở Tập đoàn Vingroup

  Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 04/07/2017

  Sự kiện khác

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) công bố chuyển nhượng phần vốn góp của tập đoàn tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Hoa Mai.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINPATT.
 • 28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Logistics Vincom.
 • 26/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 26/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội Nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.
 • 20/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Mai Hương Nội từ ngày 20/04/2017.
 • 27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phúc Đông.

  Tải file gốc
 • 23/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Bà Dương Thị Mai Hoa chức vụ TGĐ từ ngày 11/02/2017 đến ngày 11/02/2020.

  Tải file gốc
 • 29/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 1.400.000 cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long.

  Tải file gốc
 • 27/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đã nhận chuyển quyền sở hữu 572.025.351 cổ phiếu ngày 27/12/2016, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 880.175.924 hay 33.37%.

  Tải file gốc
 • 20/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 1.800.000 cổ phần trong Công ty Cổ phần Bê tông Ngoại Thương.

  Tải file gốc
 • 28/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Chuyển phát và Thương mại Phát Lộc.

  Tải file gốc
 • 25/11/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/11/2016 đến ngày 31/12/2016
  Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Tập đoàn Vingroup 
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2016

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 484.473.162 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 2.637.707.954 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 17/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 20/10/2016.
 • 27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Hải Linh.

  Tải file gốc
 • 27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình doanh nghiệp xã hội (Mô hình phi lợi nhuận).

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Vinpearl Cần Thơ.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 1.000:225 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 225 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 484.477.828 cổ phiếu.
 • 29/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/08/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Bà Nguyễn Diệu Linh, bà Vũ Tuyết Hằng và ông Đặng Thanh Thủy chức vụ Phó TGĐ

  2/ Bổ nhiệm:
  Bà Dương Thị Hoàn chức vụ Phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 03/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thời trang M.Y.M.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 213.379.941 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 2.153.234.792 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 02/08/2016.
 • 25/07/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/07/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/07/2016 đến ngày 30/08/2016 
  Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Tập đoàn Vingroup 
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 12/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ công ty
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  - Sửa đổi điểu lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 04/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 27/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và Q1/2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 1.000:110 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 110 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 213.384.034 cổ phiếu.
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Tp. HCM.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 22/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
  Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

 • 12/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia.

  Tải file gốc
 • 24/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.
 • 16/03/2016

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 46.451.929 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.939.854.851 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 10/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 16/03/2016

 • 10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 04/03/2016

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 10.584.836 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.893.402.922 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 01/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 04/03/2016.
 • 26/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu
  - Sửa đổi điểu lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 25/02/2016

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 14.629.999 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.882.818.086 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 18/02/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 25/02/2016.
 • 18/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần
  - Sửa đổi điểu lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 16/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Vinhomes.

  Tải file gốc
 • 01/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi con dấu mới của công ty.

  Tải file gốc
 • 30/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Tập đoàn.

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 5.250.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây.

  Tải file gốc
 • 25/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   
  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Khánh  Phương
  Mã chứng khoán: VIC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.658 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Tuyết Hằng
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 19.499 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.658 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.658 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 25/12/2015.

 • 25/12/2015

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Tuyết Hằng
  Mã chứng khoán: VIC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.499 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.499 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 19.490 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 09 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 25/12/2015.
 • 24/12/2015

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.247.418 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.868.188.087 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 18/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 24/12/2015.

  Tải file gốc
 • 11/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện phương án tách Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam.

  Tải file gốc
 • 11/12/2015

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.887.741 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.863.940.669 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch : 11/12/2015.
 • 10/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 3.100.000 cổ phần của Công ty cổ phần Thời trang Emigo Việt Nam.

  Tải file gốc
 • 07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vồn góp sở hữu trong các công ty con.

  Tải file gốc
 • 07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đồi Trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu đợt 68-69
  - Sửa đổi Điều lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 04/12/2015

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 12.135.483 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.862.052.928 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 27/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 04/12/2015.
 • 30/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam.

  Tải file gốc
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 56.019.514 cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì.

  Tải file gốc
 • 25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cố phiếu để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cố phần
  - Sửa đổi điều lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/11/2015

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.483.225 cổ phiếu
  (Cổ phiếu này từ đợt phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần)
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.849.917.445 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 9/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 13/11/2015.
 • 13/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu
  - Sửa đổi điều lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 11/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con.

  Tải file gốc
 • 06/11/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.359.676 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.848.434.220 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 28/10/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 06/11/2015

   

 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cố phiếu để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cố phiếu để chuyển đổi Trái phiếu quốc tế thành cổ phần.


  Tải file gốc
 • 19/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cố phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế.

  Tải file gốc

 • 13/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con có tên là Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi Sao Phương Nam.

  Tải file gốc

 • 01/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể 4 công ty con.

  Tải file gốc

 • 19/08/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.146.128 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.842.703.577 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 13/08/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 19/08/2015.

 • 13/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu chuyển từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế đợt 58.

  File gốc

 • 03/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế đợt 54-57.

  File gốc

 • 31/07/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: : 382.768.764 cổ phiếu
  Trong đó: 376.363.926 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 6.404.838 cổ phiếu phát hành để chuyển đổi từ trái phiếu quốc tế
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 1.841.557.449 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 27/07/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 31/07/2015.

 • 30/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH BĐS Ánh Sao.

  File gốc

 • 10/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chuyển đổi trái phiếu quốc tế đợt 52-53.

  File gốc

 • 29/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2014 và quý I năm 2015 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/07/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 1.000:258 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 258 cổ phiếu), trong đó:
  * Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2014 với tỷ lệ là 1.000:140
  * Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/3/2015 với tỷ lệ là 1.000:118
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 376.367.480 cổ phiếu.

 • 29/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 1000:258.

  Tải file gốc

 • 22/05/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 964.613 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.458.788.685 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 18/05/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 22/05/2015.

 • 20/05/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.268.974 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.457.824.072 cổ phiếu
   Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/05/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 20/05/2015.

 • 05/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành cổ phần để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phần.

  Tải file gốc

 • 23/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày 23/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội Nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

  Nội dung Đại hội: theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Vingroup.

 • 17/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

  Tải file gốc

 • 15/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Bất động sản Ánh Sao và CTCP Tập đoàn Hợp nhất.

  Tải file gốc

 • 19/03/2015

  Tạm dừng Niêm yết

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 công ty con, trong đó 1 công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 1 trong giáo dục đào tạo và 3 công ty trong lĩnh vực quản lý xây dựng.

  Tải file gốc

 • 05/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 2 công ty con là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VINDS và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vinpro.

  Tải file gốc

 • 12/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết của TGĐ về việc nhận chuyển nhượng 29.896.700 cổ phần công ty CT Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khánh Gia.

  Tải file gốc

 • 06/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 5,64 tỷ thành lập Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản VINHOMES 2.

  Tải file gốc

 • 17/11/2014

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.500.512 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.454.555.098 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 17/11/2014.

 • 07/11/2014

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 15.326.666 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.453.054.586 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/11/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 07/11/2014.

 • 04/11/2014

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.770.510 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.437.727.920 cổ phiếu
   Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 04/11/2014.

 • 30/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 14.545,55098 tỷ từ việc phát hành cổ phiếu chuyển từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 24/10/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8.306.409 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.429.957.410 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 24/10/2014.

 • 21/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 14.530,54586 tỷ đồng do phát hành thêm cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 15/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành thêm cổ phần chuyển từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 14/10/2014

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.339.743 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.421.651.001 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 14/10/2014.

 • 06/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 14.299,5741 tỷ đồng do phát hành thêm cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 21.000.000 cổ phần CTCP Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại dương và đổi tên công ty này thành CTCP Siêu thị Vinmart.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 16.987.944 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.420.311.258 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 03/10/2014.

 • 26/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành thêm cổ phần từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 25/09/2014

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 472.559.419 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi từ trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ngày 24/07/2014ngày 22/3/2012
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.403.323.314 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch:  25/09/2014.

 • 25/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 94 tỷ thành lập công ty TNHH Xây dựng VINCOM Khánh Hòa.

  Tải file gốc

 • 17/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi trái phiếu quốc tế.

  Tải file gốc

 • 16/09/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.125.383 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phần.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 930.763.895 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 16/09/2014.

 • 26/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 1.000: 487 (mỗi cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ được quyền nhận thêm 487 cổ phần)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 452.734.000 cổ phiếu.

 • 25/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

  Tải file gốc

 • 20/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 21,49%/mệnh giá (2.149 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 20/08/2014.

 • 13/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 1000:487.

  Tải file gốc

 • 25/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 21,49%.

  Tải file gốc

 • 25/07/2014

  Thay đổi BLĐ

  VIC - Bổ nhiệm Phó TGĐ

  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dịu - Phó TGĐ từ ngày 24/07/2014

  Tải file gốc

 • 07/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tái phát hành cổ phiếu quỹ để góp vốn vào CTCP Vinpearl.

  Tải file gốc

 • 25/06/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2014
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 25/06/2014 đến 30/08/2014
  Địa điểm thực hiện:  tại trụ sở Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
  Nội dung lấy ý kiến: thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 • 06/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  VIC - NQ HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file gốc

 • 26/05/2014

  Niêm yết thêm

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 796.800
  Ngày chính thức giao dịch: 26/5/2014.

 • 23/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố bà Lê Thị Thu Thủy từ nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 19/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

 • Thời gian thực hiện dư kiến: 8:30, ngày 18/4/2014
 • Địa điểm thực hiện: khách sạn Melia Hà Nội, 44b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • 03/03/2014

  Niêm yết thêm

    Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 34.833
  Ngày giao dịch đầu tiên: 3/3/2014.

 • 11/02/2014

  Thay đổi BLĐ

    Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố thay đổi TGĐ:
  - Bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch HĐQT/TGĐ, thôi chức vụ TGĐ để đảm nhận nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm bà Dương Thị Mai Hoa chức vụ TGĐ.

 • 18/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  VIC - Quyết định của HĐQT tăng vốn điều lệ để sáp nhập PVF

  Link download

 • 03/12/2013

  Mua Bán và Sát Nhập

  Sáp nhập PFV vào VIC:

  - Ngày 3/12/2013 là ngày chốt quyền hoán đổi cổ phiếu PFV lấy VIC
  - T
  ỷ lệ hoán đổi 1VIC:2PFV
  - Tổng số cổ phiếu VIC phát hành thêm là 796.800 cổ phiếu.

 • 01/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu quốc tế không chuyển đổi.

  File gốc

 • 16/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về thành lập các công ty con.

  File gốc

 • 02/10/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Đã bán 26.267.869 cổ phiếu quỹ.
 • 12/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn bằng cổ phiếu quỹ vào vốn điều lệ CTCP Bất động sản Xavinco.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng cổ phiếu quỹ góp vốn vào công ty con.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Quyết định HĐQT thông qua việc Công ty TNHH MTV Vinschool nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ CTCP Tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
  Số lượng: 174.166 cổ phiếu (Một trăm bảy mươi bốn ngàn một trăm sáu mươi sáu cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi quốc tế
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.741.660.000 đồng (Một tỷ bảy trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 31/07/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 08/08/2013

 • 02/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/07/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/7/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2013
  Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 31/7/2013 đến ngày 28/9/2013
  Nội dung lấy ý kiến: thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

 • 24/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/07/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 174.166 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 09/07/2013

 • 01/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/06/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 174.166 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/6/2013

 • 03/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/05/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 139.333 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/5/2013

 • 20/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 20/03/2013 đến ngày 27/04/2013
  Địa điểm thực hiện: Tập đoàn Vingroup sẽ gởi Thông báo sau tới các cổ đông

 • 21/02/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 227.648.160 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 21/02/2013
   
 • 24/01/2013

  Phát hành cổ phiếu

  VIC: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/01/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/01/2013
  Lý do và mục đích : thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn
  Tỷ lệ thực hiện : 1.000:325 (Mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền nhận thêm 325 cổ phiếu)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 227.650.168 cổ phiếu
  Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

 • 08/11/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/10/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/11/2012
  Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày 8/11/2012 đến ngày 8/12/2012
  Địa điểm thực hiện : Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

 • 25/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/06/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 151.078.750 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 28/06/2012
   
 • 15/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 13/06/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  VIC: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2012
  Mục đích: tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian: 25/04/2012

 • 16/04/2012

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi tên/mã giao dịch. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/03/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28 và 29/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2012
  Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ 08/03/2012 – 28/4/2012

 • 17/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/02/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  VIC: Thông báo thay đổi niêm yết
  Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 391.149.893 cổ phiếu (Ba trăm chín mươi mốt triệu một trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm chín mươi ba cổ phiếu)
  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 549.383.305 cổ phiếu (Năm trăm bốn mươi chín triệu ba trăm tám mươi ba ngàn ba trăm lẻ năm cổ phiếu)
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết: 5.493.833.050.000 đồng (Năm ngàn bốn trăm chín mươi ba tỷ tám trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi ngàn đồng)
  Lý do thay đổi niêm yết: nhận sáp nhập Công ty cổ phần Vinpearl Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/01/2012
  Ngày chính thức giao dịch: 03/02/2012

 • 09/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/10 & 17/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ 25/10/2011 - 25/11/2011

 • 25/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 19/10/2011

  Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Điều chỉnh nội dung ngày thông báo cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  -
  Thông tin đã thông báo:
  Mục đích: Lấy ý kiến bằng văn bản
  Thời gian, địa điểm: Từ 25/10/2011 đến 25/11/2011 tại trụ sở CTCP Vincom
  -
  Thông tin điều chỉnh:
  Mục đích: Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường
  Thời gian, địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

 • 18/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 05/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 05/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 22/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 09/09/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIC: Nghị quyết 2011

  Link download
   

 • 23/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/06 & 17/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2011
  - Tỷ lệ thanh toán: 19,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.960 đồng)
  - Thời gian thanh toán: ngày 23/8/2011

 • 16/08/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 05/08 & 08/08/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2011
  Nội dung lấy ý kiến: Xin phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ, phát hành, lưu ký và niêm yết cổ phần phục vụ cho việc chuyển đổi khoản vay của Công ty thành cổ phần; Xin phê chuẩn việc ký thỏa thuận bồi hoàn với ông Phạm Nhật Vượng, tăng vốn điều lệ, phát hành, lưu ký và niêm yết cổ phần hoặc thanh toán bằng tiền để hoàn trả cho ông Phạm Nhật Vượng trong trường hợp ông Phạm Nhật Vượng sử dụng cổ phiếu của mình để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cho Công ty.
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ 16/8/2011 - 16/9/2011

 • 02/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/06 & 17/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2011
  - Tỷ lệ thanh toán: 19,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.960 đồng)
  - Thời gian thanh toán: ngày 02/8/2011

 • 02/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/06 & 17/06/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2011
  - Tỷ lệ thanh toán: 19,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.960 đồng)
  - Thời gian thanh toán: ngày 02/8/2011

 • 02/08/2011

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt 
  Thời gian đã thông báo đợt 1: 
  12/7/2011
  Thời gian điều chỉnh đợt 1: 02/08/2011

 • 23/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.564.582 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 23/06/2011

 • 17/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

  Link download 

 • 15/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 31.291 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/06/2011
   
 • 14/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 26/05/2011 và 27/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (một cổ phần được nhận 500 đồng) Thời gian thanh toán: 14/06/2011

 • 09/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 08/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 03/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 31.291 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 03/06/2011
   
 • 02/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 25/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.470.708 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 25/05/2011
   
 • 25/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.693.749 cổ phiếu Ngày chính thức giao dịch: 23/05/2011

   

 • 20/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 12/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 625.833 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 12/05/2011
 • 10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 29/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 625.833 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 29/04/2011

   
 • 28/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 28/04/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/04 & 20/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2011
  Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi Điều lệ Công ty; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ 28/04/2011 - 10/06/2011

 • 25/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 531.958 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  25/04/2011 
   
 • 19/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 31.291 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 19/04/2011 
   
 • 19/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 18/03/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 156.458 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  18/03/2011

  (Theo hsx)


   

 • 02/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

  (Theo hsx)

 • 26/02/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/01 & 20/01/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2011
  Thời gian: 26/2/2011

  (Theo hsx)

 • 17/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.877.499 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  17/02/2011

  (Theo hsx)


   

 • 11/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.190.415 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  11/02/2011

  (Theo hsx)


   

 • 10/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.880.166 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 10/02/2011

  (Theo hsx)

 • 28/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 813.582 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  28/01/2011

  (Theo hsx)


   

 • 25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 19/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.658.458 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 
  19/01/2011

  (Theo hsx)

 • 17/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 11/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 93.875 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 10/01/2011

  Link download

  (Theo hsx)

   
 • 10/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.190.416 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 10/01/2011

  Link download

  (Theo hsx)

 • 30/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 30/12/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/12/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 469.375 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 24/12/2010

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 24/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 14/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC - 02/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên TTCK Singapore

  Linkdownload

 • 07/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vincom (VIC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty dưới hình thức phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm trên thị trường chứng khoán nước ngoài (Singapore).

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 16/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo NQ HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Bất động sản Ngọc Việt

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 13/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 625.833 (Sáu trăm hai mươi lăm nghìn tám trăm ba mươi ba cổ phiếu)
  Ngày chính thức giao dịch: 13/09/2010

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 06/09/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo  ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 312.916 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 06/09/2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 01/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo NQ HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số cố phần từ Bà Văn Thị Hồng Hạnh và Ông Lương Quốc Bình trong Cty

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 30/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Chủ trương tăng vốn điều lệ

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 25/08/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vincom thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:
  - Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 312,916 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 25/08/2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 25/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vincom thông báo NQ HĐQT về việc  tham gia góp vốn cổ phần thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Hồ tây (Link download) và thông qua việc tăng vốn điều lệ (Link download)

  (Theo hsx.vn)

 • 20/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo NQ HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phiếu công ty.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 18/08/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vincom thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:
  - Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 40,287,574 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 18/08/2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 18/08/2010

  Niêm yết thêm

    Công ty Cổ phần Vincom thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:
  - Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1,533,291 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 18/08/2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 12/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   VINCOM Joint Stock Company (VIC) thông báo NQ họp HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần của công ty.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 09/08/2010

  Niêm yết thêm

   Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom (MCK: VIC).
  -
  Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá: 10.000 đồng
  -
  Số lượng: 1.095.208 cổ phiếu (Một triệu không trăm chín mươi lăm ngàn hai trăm lẻ tám cổ phiếu)
  -
  Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu;
  -
  Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 10.952.080.000 đồng (Mười tỷ chín trăm năm mươi hai triệu không trăm tám mươi ngàn đồng)
  -
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 3/8/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch: 9/8/2010.

  (Theo hsx.vn)

 • 05/08/2010

  Niêm yết thêm

  Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) như sau:
  -
   Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  -
   Mệnh giá: 10.000 đồng
  -
   Số lượng: 1.501.999 cổ phiếu (Một triệu năm trăm lẻ một ngàn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu).
  -
   Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
  -
   Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 15.019.990.000 đồng (Mười lăm tỷ mười chín triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng)
  -
   Ngày niêm yết có hiệu lực: 12/7/2010 và 20/7/2010
  -
   Ngày chính thức giao dịch: 5/8/2010

  (Theo: hsx.vn)

 • 05/08/2010

  Niêm yết thêm

  Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) như sau:
  -
  Loại Chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá:  10.000 đồng
  -
  Số lượng:  2.910.123 (Hai triệu chín trăm mười ngàn một trăm hai mươi ba cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
  -
  Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 29.101.230.000 đồng (Hai mươi chín tỷ một trăm lẻ một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)
  -
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 3/8/2010
  -
  Ngày chính thức giao dịch: 5/8/2010

 • 20/07/2010

  Niêm yết thêm

   Ngày 20/07/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
  -
  Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  -
  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 876.166 (Tám trăm bảy mươi sáu ngàn một trăm sáu mươi sáu cổ phiếu)
  -
  Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 8.761.660.000 đồng (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

  (Theo: hsx.vn)

 • 10/05/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết về phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo.
 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: ngày 20/03/2010
  Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

 • 15/06/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch CK TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) như sau :

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2009
  • Lý do và mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
  • Thời gian tổ chức Đại hội : 15/06/2009
  • Địa điểm tổ chức Đại hội  : Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt , Hà Nội.

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CN TP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VIC vào những ngày 21, 22 & 25/05/2009.

 • Giá trong ngày

  88.0

  -26.9 (-23.41%)
  Giá tham chiếu114.9
  Giá mở cửa114.9
  Giá cao nhất115.1
  Giá thấp nhất114.4
  Giá đóng cửa114.9
  Khối lượng169,100
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)3,191,621,230
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)280,862.7
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,048.4
  P/E83.9
  Giá trị sổ sách (VNĐ)16,708.4
  P/B5.3
  Lợi tức cổ phiếu (%)21.49
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  114.90

  0.10 (0.08%)

  169,10019,433,760
  16/01

  115.00

  0.00 (0.00%)

  186,740287,741,666
  16/01

  115.00

  0.00 (0.00%)

  186,740287,741,666
  15/01

  115.00

  0.00 (0.00%)

  205,60026,780,150
  15/01

  115.00

  0.00 (0.00%)

  205,60026,780,150
  14/01

  115.00

  0.10 (0.08%)

  101,150263,252,130
  13/01

  114.90

  0.10 (0.08%)

  146,68016,847,410
  10/01

  114.80

  0.10 (0.08%)

  159,12018,274,000
  09/01

  114.70

  0.40 (0.34%)

  273,87035,624,700
  08/01

  114.30

  0.40 (0.34%)

  468,91053,461,060
  07/01

  114.70

  0.20 (0.17%)

  183,91021,077,830
  06/01

  114.50

  0.80 (0.69%)

  301,91034,639,900

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  07/08/2018

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) niêm yết bổ sung cổ phiếu Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

  28/06/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần phát hành cổ phiếu trả cổ tức:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/6/2018Ngày đăng...

  31/05/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-05-2018 Ngày...

  02/12/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27...

  06/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ...

  04/07/2017

  Sự kiện khác

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (VIC) công bố chuyển nhượng phần vốn góp của tập đoàn tại Công ty...

  22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản...

  28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH...

  26/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  26/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 27...

  20/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang chức vụ Thành viên HĐQT thay...

  27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty...

  23/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Bà Dương Thị...

  29/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 1.400.000...

  27/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đã nhận chuyển quyền sở hữu 572.025.351 cổ phiếu ngày...

  20/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 1.800...

  28/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công...

  25/11/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/11/2016...

  31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  20/10/2016

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 484.473.162 cổ phiếu...

  27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc nhận chuyển nhượng cổ phần...

  27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa...

  27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang...

  15/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Vinpearl...

  15/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không...

  29/08/2016

  Thay đổi BLĐ

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/08/2016:1/ Miễn nhiệm:...

  03/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công...

  02/08/2016

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 213.379.941 cổ...

  25/07/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/07/2016 Ngày đăng...

  12/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ công ty- Bổ...

  04/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ...

  27/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và Q1/2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/06...

  26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công...

  22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  22/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2016 Thời gian...

  12/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc Công ty Cổ...

  24/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ...

  16/03/2016

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 46.451.929 cổ phiếu...

  10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

  04/03/2016

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 10.584.836 cổ phiếu...

  26/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ do phát hành...

  25/02/2016

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 14.629.999 cổ phiếuLý do...

  18/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ do phát hành...

  16/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

  03/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc Công ty TNHH...

  01/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi con dấu mới của...

  30/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa...

  06/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 5.250.000 cổ...

  25/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Khánh  PhươngMã chứng khoán: VICSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.658 CPTên của người liên quan tại TCNY,...

  25/12/2015

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Tuyết HằngMã chứng khoán: VICChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốcSố...

  24/12/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.247.418 cổ phiếuLý...

  11/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện phương án tách...

  11/12/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.887.741 cổ phiếuLý do thay...

  10/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 3.100.000...

  07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vồn góp sở...

  07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ do phát hành...

  04/12/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 12.135.483 cổ phiếu...

  30/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty...

  25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 56.019.514...

  25/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ do phát hành...

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

  13/11/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.483...

  13/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ do phát hành...

  11/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty...

  06/11/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.359.676 cổ phiếu...

  26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành...

  26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

  19/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

  13/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty...

  01/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể 4 công ty con...

  19/08/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.146.128...

  13/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

  03/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

  31/07/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: : 382...

  30/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng vốn góp trong...

  10/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành cổ...

  29/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2014 và quý I năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/06/2015 Ngày đăng...

  29/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

  22/05/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 964.613 cổ phiếu...

  20/05/2015

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.268.974...

  05/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành cổ phần...

  24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành...

  23/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  23/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2015 Ngày đăng ký...

  17/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Trung tâm...

  15/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Bất...

  19/03/2015

  Tạm dừng Niêm yết

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 công ty con, trong...

  05/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 2 công ty con là...

  12/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết của TGĐ về việc nhận chuyển nhượng 29.896...

  06/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 5,64 tỷ thành lập...

  17/11/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.500...

  07/11/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 15...

  04/11/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

  30/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 14.545,55098...

  24/10/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 8...

  21/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 14.530,54586...

  15/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành thêm...

  14/10/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1...

  06/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 14.299,5741...

  03/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 21.000.000...

  03/10/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 16...

  26/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL do phát hành thêm...

  25/09/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 472.559.419...

  25/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 94 tỷ thành lập công...

  17/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

  16/09/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1...

  26/08/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2014Ngày đăng ký cuối...

  25/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát...

  20/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2014Ngày đăng ký cuối...

  13/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

  25/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền...

  25/07/2014

  Thay đổi BLĐ

  VIC - Bổ nhiệm Phó TGĐBổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dịu - Phó TGĐ từ ngày 24/07/2014Tải file gốc

  07/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc tái phát hành cổ phiếu quỹ...

  25/06/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2014Ngày...

  06/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  VIC - NQ HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file gốc

  26/05/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 796.800Ngày...

  23/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố bà Lê Thị Thu Thủy từ nhiệm chức vụ phó chủ...

  19/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Thời gian thực hiện dư kiến: 8...

  03/03/2014

  Niêm yết thêm

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 34.833Ngày...

  11/02/2014

  Thay đổi BLĐ

  Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố thay đổi TGĐ:- Bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch HĐQT/TGĐ,...

  18/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  VIC - Quyết định của HĐQT tăng vốn điều lệ để sáp nhập PVFLink download

  03/12/2013

  Mua Bán và Sát Nhập

  Sáp nhập PFV vào VIC:- Ngày 3/12/2013 là ngày chốt quyền hoán đổi cổ phiếu PFV lấy VIC - Tỷ lệ...

  01/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu quốc tế không chuyển đổi.File gốc

  16/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về thành lập các công ty con.File gốc

  02/10/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Đã bán 26.267.869 cổ phiếu quỹ.

  12/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn bằng cổ...

  30/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng cổ phiếu...

  27/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Quyết định HĐQT thông qua việc Công ty TNHH MTV...

  08/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh Số lượng:...

  02/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  31/07/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/7/2013Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

  24/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng...

  11/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy...

  09/07/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

  01/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  24/06/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VIC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  17/06/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

  03/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  17/05/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

  20/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

  21/02/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

  24/01/2013

  Phát hành cổ phiếu

  VIC: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/01/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/01/2013 Lý do và mục đích : thưởng cổ phiếu...

  08/11/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/10/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 02/11/2012 Lý...

  25/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

  05/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

  28/06/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

  15/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

  14/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  13/06/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

  06/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  VIC: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

  23/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị,...

  25/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29...

  16/04/2012

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi tên/mã giao dịch. Tải file...

  26/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  08/03/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

  17/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  03/02/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  VIC: Thông báo thay đổi niêm yết Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 391.149.893 cổ phiếu (Ba trăm chín mươi mốt triệu một trăm...

  09/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  25/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

  25/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

  19/10/2011

  Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Điều chỉnh nội dung ngày thông báo cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Thông tin đã thông báo: Mục đích: Lấy ý kiến...

  18/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  05/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  05/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  22/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  09/09/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIC: Nghị quyết 2011Link download

  23/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

  16/08/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

  02/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

  02/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

  02/08/2011

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt Thời gian đã thông báo đợt 1: 12/7...

  23/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN Số...

  17/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trịLink download

  15/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  14/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VIC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

  09/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  08/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  03/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  02/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  25/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  25/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VIC: Nghị quyết 2011Link download

  23/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM Số...

  20/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  12/05/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  29/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  28/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  28/04/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

  25/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  19/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  19/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  18/03/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ...

  02/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  26/02/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2011 (trường...

  17/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  11/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  10/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  28/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  25/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  19/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  17/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  11/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  10/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  10/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  30/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  30/12/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download (Theo hsx)

  24/12/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  24/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

  14/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  10/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VIC - 02/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn...

  07/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

  22/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vincom (VIC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty dưới hình thức phát...

  16/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo NQ HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Bất...

  13/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ...

  06/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo  ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm:- Số lượng cổ phiếu phát...

  01/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo NQ HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ số cố phần từ Bà...

  30/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Chủ trương tăng vốn điều lệLink...

  25/08/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:- Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 312...

  25/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo NQ HĐQT về việc  tham gia góp vốn cổ phần thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển...

  20/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vincom (VIC) thông báo NQ HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ để chuyển đổi...

  18/08/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:- Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 40...

  18/08/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vincom thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:- Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1...

  12/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  VINCOM Joint Stock Company (VIC) thông báo NQ họp HĐQT về việc thông qua tăng vốn điều lệ để chuyển đổi...

  09/08/2010

  Niêm yết thêm

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom (MCK: VIC).- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá...

  05/08/2010

  Niêm yết thêm

  Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) như sau:- Loại Chứng...

  05/08/2010

  Niêm yết thêm

  Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) như sau: - Loại...

  20/07/2010

  Niêm yết thêm

  Ngày 20/07/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau: -...

  10/05/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo.

  16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009

  20/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 20/03/2010 Địa điểm: Công ty sẽ thông...

  15/06/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch CK TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Vincom (mã CK: VIC)...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam