Lịch sự kiện

 • 28/07/2019

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 197.790 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 61.602.703 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch:
  +         Ngày 28/07/2015: đối với 20% số cổ phiếu loại này;
  +         Ngày 28/07/2016: đối với 20% tiếp theo số cổ phiếu loại này;
  +         Ngày 28/07/2017: đối với 20% tiếp theo số cổ phiếu loại này;
  +         Ngày 28/07/2018: đối với 20% tiếp theo số cổ phiếu loại này;
  +         Ngày 28/07/2019: đối với 20% tiếp theo số cổ phiếu loại này.

 • 04/05/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: 04-05-2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – số 30, Quốc lộ 11, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • 26/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2018
  Thời gian thanh toán : 26/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).
 • 02/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
 • 09/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 526.000 cổ phần của VHC tại Công ty Octogone Pte. Ltd.
 • 09/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Yêu cầu Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Vạn Đức Tiền Giang trả cổ tức cho VHC
  - Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Vạn Đức Tiền Giang bằng hình thức huy động vốn góp bằng tiền của một đơn vị đầu tư độc lập.
 • 25/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Diệu Thi chức vụ Giám đốc chất lượng từ ngày 25/12/2017.
 • 05/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 05/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 AGM:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2017
  Thời gian thực hiện: từ 8:00 – 12:00 sáng ngày 05/05/2017.
  Địa điểm thực hiện: hội trường lầu số 11 toà nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  Nội dung thực hiện: tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2017.
 • 06/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Bình Đồng Tháp.

  Tải file gốc
 • 06/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập mới các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

  Tải file gốc
 • 22/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Ly chức vụ Người CBTT thay thế bà Trương Tuyết Hoa từ ngày 22/12/2016.

  Tải file gốc
 • 01/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2016
  Ngày thanh toán: 01/12/2016.
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

  Tải file gốc
 • 30/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang.

  Tải file gốc
 • 28/11/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2016
  Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 28/11/2016.
  Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng chi nhánh Công ty tại Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  Nội dung lấy ý kiến: sửa đổi điều lệ về người đại diện theo pháp luật.

  Tải file gốc
 • 07/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty về người đại diện theo phát luật.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố bổ nhiệm tạm thời bà Nguyễn Thị Kim Đào chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 03/10/2016.

  Tải file gốc
 • 28/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố ông Jean Eric Jacquemin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 28/09/2016.

  Tải file gốc
 • 20/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chuyển 463.628 cổ phiếu ESOP từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng năm 2016.

  Tải file gốc
 • 08/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2016
  Ngày thanh toán: 08/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  + Trả cổ tức năm 2015: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức năm 2016: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 24/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.

  Tải file gốc
 • 23/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngô Vi Tâm chức vụ TGĐ từ ngày 23/05/2016.

  Tải file gốc
 • 23/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/04/2016
  Thời gian thực hiện: 08:30, ngày 23/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Sài Gòn - Origami Ballroom, lầu 3 - 235 Nguyễn Văn Cừ, Q1. Tp.HCM.
 • 04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái một phần vốn góp tại CLP.

  Tải file gốc
 • 17/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Temasia Capital Limited
  Mã chứng khoán: VHC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Jean – Eric Jacquemin
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2016 đến ngày 17/3/2016.

  Tải file gốc
 • 14/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Temasia Capital Limited đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 14/3 đến 12/4/2016.
 • 11/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 5%.
 • 04/03/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đã mua lại thành công 102.060 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 25/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Temasia Capital Limited
  Mã chứng khoán: VHC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cp
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Ông Jean Eric Jacquermin
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP,
  Lý do không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đăng ký mua: Không đạt mức giá kỳ vọng
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/01/2016 đến ngày 25/02/2016.

  Tải file gốc
 • 27/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Temasia Capital Limited
  Mã chứng khoán: VHC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cp
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Ông Jean Eric Jacquermin
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP, tỷ lệ 1,08%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/1/2016 đến ngày 25/2/2016.
 • 14/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7/2015
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/7/2015
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 22/7/2015
  Link tin

 • 16/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Link tin

 • 08/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015
  Thời gian thực hiện: ngày 08/05/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Sài Gòn (235 Nguyễn Văn Cừ, Q1. Tp.HCM)

  Nội dung họp: Thông qua các Báo cáo năm 2014, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014. Báo cáo kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất 2015.

 • 09/01/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 30.801.240 cổ phiếu
   Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 92.403.943 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29/12/2014
   Ngày chính thức giao dịch: 09/01/2015.

 • 25/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty Vinh Hoan Singapore Pte. Ltd. tại Singapore với vốn điều lệ 700.000USD.

  Tải file gốc

 • 10/12/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đã bán ra thành công 1.198.750 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 08/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang.

  Tải file gốc

 • 20/11/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.801.351 cổ phiếu.

 • 28/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014 tỷ lệ 50%.

  Tải file gốc

 • 20/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đănký bán ra 1.198.750 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 14/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đã không bán ra thành công 1.198.750 cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 28/08/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đăng ký bán ra 1.198.750 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 15/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng chuyển nhượng 85% vỗn góp của VHC tại Vĩnh Hoàn Hoa Kỳ.

  Tải file gốc

 • 07/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang.

  Tải file gốc

 • 28/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 1.198.750 cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc

 • 10/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 197.790 cổ phiếu ESOP.

  Tải file gốc

 • 14/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014
  Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 14/05/2014
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Vĩnh Hoàn (Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp)

  Nội dung họp:

  +         Thông qua các Báo cáo năm 2013, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013;

  +         Báo cáo kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2014;

  +         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

  +         Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất 2014.

 • 14/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 14/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 14/05/2014

 • 03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013.

  Tải file gốc

 • 25/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố thay đổi ban lãnh đạo:
  Bà Nguyễn Thị Kim Đào thôi chức vụ kế toán trưởng
  Bổ nhiệm bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung chức vụ Kế toán trưởng
  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Đào chức vụ giám đốc tài chính.

 • 23/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
  Số lượng : 13.893.640 cổ phiếu (Mười ba triệu tám trăm chín mươi ba ngàn sáu trăm bốn mươi cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 138.936.400.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ chín trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 06/08/2013
  Ngày chính thức giao dịch : 23/08/2013

 • 02/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị mua lại Xưởng Bột cá và mỡ cá.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/04/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 17/04/2013
  1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  2) Nội dung cụ thể:
  + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  + Thời gian thực hiện (dự kiến): 15/05/2013
  + Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

 • 01/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 15/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/12/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2012
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 28/12/2012.

 • 24/12/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VHC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012
  Lý do và mục đích: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
  Tỉ lệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết )
  Thời gian thực hiện: 24/12/2012
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Chi nhánh CTCP Vĩnh Hoàn – Địa chỉ: 569-571-573 Trần Hưng Đạo – P.Cầu Kho – Q1, Tp.HCM.

 • 28/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2012
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện : ngày 10/08/2012

 • 31/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VHC - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/04/2012
  - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  - Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
  - Thời gian thực hiện : 09/05/2012

 • 30/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 03/10/2011 và 04/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2011
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt Tỷ lệ thực hiện: 15% / mệnh giá (1.500 đồng / 01 cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 28/10/2011

 • 29/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 16/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 07/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 25/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 14/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công  bố Nghị quyết Hội đồng quản trị

  Link download

 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VHC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 20/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/03/2011 và 09/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2011
  Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 20/04/2011

  (Theo hsx)

 • 14/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
  Link download
   

 • 25/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 16/02/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VHC: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 28/12/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 11.823.273 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 28/12/2010

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 10/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VHC - Đăng ký mua lại 2.000.000 CP quỹ

 • Tên công ty: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
 • Mã chứng khoán: VHC
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cp
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 2.000.000 cp.
 • Mục đích: Bình ổn giá
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/11/2010 đến ngày 10/02/2011
 • 06/09/2010

  Phát hành cổ phiếu

  VHC - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
  - Số lượng CP dự kiến phát hành: 10.881.063 CP

  Linkdownload

 • 16/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 23/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 24/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng                        : 26/03/2009
  • Mục đích sử dụng danh sách                  : tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
   • Thời gian: sáng thứ năm, lúc 7h30 ngày 23/04/2009
   • Địa điểm: Trụ sở CTCP Vĩnh Hoàn, Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VHC vào các ngày 25,26 và 27/03/2009.
 • Giá trong ngày

  37.25

  -1.25 (-3.25%)
  Giá tham chiếu38.5
  Giá mở cửa39.5
  Giá cao nhất39.5
  Giá thấp nhất38.4
  Giá đóng cửa38.5
  Khối lượng78,530
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)92,301,883
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)3,438.2
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)15,731.2
  P/E2.4
  Giá trị sổ sách (VNĐ)43,549.0
  P/B0.9
  Lợi tức cổ phiếu (%)20
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  38.50

  0.60 (1.53%)

  78,5303,058,070
  16/01

  39.10

  0.60 (1.51%)

  81,0903,163,350
  16/01

  39.10

  0.60 (1.51%)

  81,0903,163,350
  15/01

  39.70

  0.30 (0.75%)

  79,1803,117,330
  14/01

  40.00

  0.00 (0.00%)

  155,5506,207,420
  13/01

  40.00

  0.70 (1.71%)

  82,4803,307,600
  10/01

  40.70

  0.20 (0.49%)

  82,8403,360,000
  09/01

  40.50

  0.05 (0.12%)

  56,5802,313,300
  08/01

  40.45

  0.15 (0.36%)

  268,52011,028,410
  07/01

  40.60

  1.60 (4.10%)

  238,0709,568,800
  06/01

  39.00

  0.70 (1.82%)

  128,3004,935,400

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  28/07/2019

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 197.790 cổ phiếuLý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao...

  04/05/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày đăng ký cuối...

  26/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

  02/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng...

  09/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 526.000 cổ phần của VHC...

  09/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về:- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Chế biến thực...

  25/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Diệu Thi...

  05/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  05/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 AGM:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04...

  06/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công...

  06/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập mới các Tiểu ban trực...

  22/12/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Ly chức vụ Người CBTT thay...

  01/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/11/2016 Ngày đăng ký...

  30/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Vĩnh...

  28/11/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/11/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

  07/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016...

  28/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý...

  21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  03/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố bổ nhiệm tạm thời bà Nguyễn Thị Kim Đào chức vụ Thành...

  28/09/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố ông Jean Eric Jacquemin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ...

  20/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chuyển 463.628 cổ phiếu...

  08/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2016 Ngày...

  24/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 và tạm...

  23/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  23/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngô Vi Tâm chức vụ TGĐ từ ngày...

  23/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 15/04/2016Thời gian thực...

  04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái một phần vốn góp tại CLP...

  17/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Temasia Capital LimitedMã chứng khoán: VHCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CPTên của...

  14/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Temasia Capital Limited đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 14/3 đến 12/4/2016.

  11/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ...

  04/03/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đã mua lại thành công 102.060 cổ phiếu làm cổ phiếu...

  25/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Temasia Capital LimitedMã chứng khoán: VHCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cpTên của người...

  27/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Temasia Capital LimitedMã chứng khoán: VHCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cpTên của người liên quan...

  14/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu...

  17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

  17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  22/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015:- Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7/2015- Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  16/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền tỷ...

  08/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  08/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04...

  09/01/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

  25/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty Vinh Hoan Singapore Pte....

  10/12/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đã bán ra thành công 1.198.750 cổ phiếu quỹ.Tải...

  08/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh...

  20/11/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2014Ngày...

  28/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ...

  20/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đănký bán ra 1.198.750 cổ phiếu quỹ.Tải file gốc

  14/10/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đã không bán ra thành công 1.198.750 cổ phiếu.Tải...

  28/08/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố đăng ký bán ra 1.198.750 cổ phiếu quỹ.Tải file...

  15/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng chuyển nhượng 85% vỗn góp...

  07/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP...

  28/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 1.198.750 cổ phiếu...

  10/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 197.790 cổ phiếu ESOP...

  14/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày...

  14/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  14/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014Ngày đăng...

  03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013.Tải file...

  25/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố thay đổi ban lãnh đạo:Bà Nguyễn Thị Kim Đào thôi chức vụ...

  23/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Số lượng : 13.893.640 cổ...

  02/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị mua lại Xưởng Bột cá và mỡ...

  15/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/04/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 17/04/2013 1) Lý do và mục...

  01/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

  15/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  28/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2012 Lý do và mục đích: Tạm ứng...

  24/12/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VHC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2012 Lý do và mục đích: xin ý kiến cổ...

  28/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

  26/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  10/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2012 Lý do và mục đích...

  31/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  10/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VHC - Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012Tải file dữ liệu gốc

  09/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/04/2012 - Lý do...

  30/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  28/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 03/10/2011 và 04...

  29/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  16/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  07/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download

  25/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  14/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công  bố Nghị quyết Hội đồng quản trịLink download

  26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VHC: Nghị quyết 2011Link download

  20/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2011 ...

  14/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link downloadLink download

  25/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

  16/02/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VHC: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

  28/12/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

  10/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  VHC - Đăng ký mua lại 2.000.000 CP quỹ Tên công ty: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Mã chứng khoán...

  06/09/2010

  Phát hành cổ phiếu

  VHC - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010- Tỷ lệ thực hiện: 30% ...

  16/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  23/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam