Lịch sự kiện

 • 10/05/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2018
  Thời gian thanh toán : 10/05/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).
 • 14/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2018
  Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 14/04/2018
  Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2018;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
  + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
 • 03/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 03/5/2016.
 • 23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016
  Thời gian tổ chức: 23/4/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự  Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về phê chuẩn báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;
  + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015;
  + Tờ trình về một số việc quan trọng khác.
 • 30/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015:
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2015
  Đối với cổ phiếu phổ thông: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
  Ngày thanh toán: 30/9/2015.

 • 24/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2015

  1/ Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu mới)

  2/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.305.000 cổ phiếu
  Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1.5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 1.5 cổ phiếu mới).

 • 15/04/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tạm ứng cổ tức 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: Ngày 15/04/2015.

 • 06/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2015
  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, Số 70–72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty

  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về phê chuẩn báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015;
  + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015;
  + Tờ trình về một số việc quan trọng khác.

Giá trong ngày

34.5

4.5 (15.0%)
Giá tham chiếu30.0
Giá mở cửa30.0
Giá cao nhất30.0
Giá thấp nhất30.0
Giá đóng cửa30.0
Khối lượng2,000
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,762,504
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)440.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,125.7
P/E8.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)32,491.9
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)22
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

30.00

0.90 (2.91%)

2,00060,000
16/01

30.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

30.90

0.10 (0.32%)

4,000123,800
14/01

31.00

0.95 (2.97%)

4,000124,200
13/01

31.95

0.00 (0.00%)

00
10/01

31.95

0.00 (0.00%)

00
09/01

31.95

0.00 (0.00%)

00
08/01

31.95

0.05 (0.15%)

10320
07/01

32.00

0.45 (1.38%)

1003,200
06/01

32.45

0.00 (0.00%)

2000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/05/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2018Ngày đăng ký cuối...

14/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2018Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 14/04/2018Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCMNội dung họp:+ Thông qua...

01/03/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn chức vụ Phó...

27/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

25/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

12/10/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) công bố đã mua lại thành công 20.400 cổ phiếu...

04/10/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) đăng ký mua lại 20.400 cổ phiếu làm cổ phiếu...

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

01/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn chức vụ Phó...

15/08/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP) chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 12.782.904 cổ phiếuNgày niêm yết có hiệu lực...

04/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng ký...

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng ký cuối...

03/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03...

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức ĐHĐCĐ 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016Thời gian tổ chức: 23/4/2016Địa điểm thực...

30/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2015Đối...

24/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2015 1/ Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn...

15/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tạm ứng cổ tức 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Tỷ lệ thực hiện...

06/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2015 Địa điểm thực hiện...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam