Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2018
  Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2018
  Địa điểm thực hiện:Trung tâm Hội nghị Quốc gia –  đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ  Liêm, Hà Nội.
 • 23/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 15/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/12/2017:

  - Bổ nhiệm ông Eiji Sasaki, ông Lê Quang Vinh, bà Phùng Nguyễn Hải Yến chức vụ Phó TGĐ
  - Bà Trương Thị Thúy Nga tiếp tục giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/12/2017 đến khi nghỉ hưu
  - Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng chức vụ Kế toán trưởng.
 • 16/10/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/09/2017
  Thời gian thanh toán : 16/10/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 05/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.  
 • 21/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố miễn nhiệm ông Phạm Thanh Hà chức vụ Phó TGĐ từ ngày 21/08/2017.  
 • 01/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tuấn chức vụ Phó TGĐ từ ngày 15/06/2017.
 • 01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Lê Thị Hoa chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2017.
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 • 14/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Yutaka Abe chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14/04/2017.
 • 24/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 30/11/2016

  Niêm yết thêm

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 213.471.437
  (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/11/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 30/11/2016.
 • 22/11/2016

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 719.276.804
  (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/11/2016
  Ngày chính thức giao dịch: Sau khi có văn bản chấp thuận của đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Vietcombank (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).


 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/10/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/09/2016
  Thời gian thực hiện : Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 14/10/2016
  Nội dung lấy ý kiến : Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào.

 • 30/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán : 30/09/2016.

 • 09/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/09/2016
  Tỷ lệ chi trả: 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 932.757.116 cổ phiếu.

 • 24/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 12/09/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thành lập văn phòng đại diện tại khu vực phía Nam
  - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2016
  Thời gian họp : 15/04/2015 
  Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ liêm, Hà Nội.
 • 16/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân Thành
  Mã chứng khoán: VCB
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.500 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.500 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 11/1/2016.

  Tải file gốc
 • 07/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân Thành
  Mã chứng khoán: VCB
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.500 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.500 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 7/1/2016 đến ngày 5/2/2016.
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán (dự kiến) : 30/07/2015.

 • 09/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 30/6/2015 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 01/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thái chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015
  Thời gian họp: 8:30AM, 24/04/2015
  Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ liêm, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015;
  + Các nội dung khác (nếu có).

 • 05/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân chức vụ phó TGĐ từ ngày 5/3/2015.

  Tải file gốc

 • 03/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 26/12/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày
   giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2014
  Địa điểm họp: Hội trường tầng 19 – Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

  Nội 
  dung họp dự kiến:
  +         Thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  +         Thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
  +         Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;
  +         Các nội dung khác (nếu có).

 • 11/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.

  Tải file gốc

 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 1/11/2014:
  - Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thành chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế ông Nguyễn Hòa Bình
  - Bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng chức vụ TGĐ thay thế ông Nghiêm Xuân Thành thời hạn 5 năm.

  Tải file gốc

 • 15/08/2014

  Niêm yết thêm

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 347.603.258
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 2.665.020.334
  Ngày chính thức giao dịch: 15/8/2014.

 • 21/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố ông Nguyễn Đăng Hồng thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 18/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền 2013 (12% mệnh giá)

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 18/07/2014

 • 11/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

  VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014
  - Tỷ lệ thực hiện: 15% (100:15)
  - Số lượng CP dự kiến phát hành: 347.612.561 CP

 • 05/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc duyệt ngày 20/6/2014 là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file gốc

 • 23/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 10/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng chức vụ phó TGĐ.
 • 15/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phước Thanh.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/04/2013

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  VCB: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/12/2012

  Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VCB: Thông báo hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/12/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2012
  Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thời gian thực hiện : Ngày gởi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến: 10/12/2012

 • 04/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/06/2012

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 347.612.562 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 27/06/2012
   
 • 04/06/2012

  Niêm yết thêm

  VCB: Quyết định niêm yết bổ sung 1.787.023.116 cổ phiếu

  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.787.023.116 cổ phiếu
  • Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 17.870.231.160.000 đồng
  • Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2012
 • 04/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VCB: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 28/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/03/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tỉa file dữ liệu gốc 

 • 31/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 18, 19/10/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2011
  Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài.
  Ngày dự kiến gửi thư lấy ý kiến: 31/10/2011

 • 20/09/2011

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 19.583.721 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 20/09/2011
 • 08/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 20/07/2011

  Phát hành cổ phiếu

  Ngày 20/07/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2011

  - Tỷ lệ thực hiện: 12%

  Link download

 • 16/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 31/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 29/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  VCB: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 11, 14/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011
  Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày 22/4/2011

  (Theo hsx)

 • 23/03/2011

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 40.493.143 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 23/03/2011

   
 • 28/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 21/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download

  (Theo hsx)

 • 14/12/2010

  Phát hành cổ phiếu

  VCB - 16/12: Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

  - Tỷ lệ thực hiện: 100:33 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 33 cổ phiếu mới)
  - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 436.382.579 CP
  - Giá chào bán: 10.000 VND/CP

  Linkdownload

 • 10/11/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 18/10/2010

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm:10.419.108 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 18/10/2010

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 28/09/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
  Thời gian: 09/11/2010
  Địa Điểm: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
  Nội dung: Phương án phát hàng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

  Link download

  (Theo hsx)

 • 23/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Đại hội cổ đông bất thường

  Link download 

  (Theo hsx)

 • 20/09/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Lương giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin kể từ ngày 20/09/2010

  Link download


  (Theo hsx)

 • 24/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Sửa đổi, bổ sung điều khoản Vốn điều lệ.

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 17/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo NQ HĐQT về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 03/08/2010

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự như sau:
  - Bổ nhiệm Ông Đào Hảo - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank T.p HCM - giữ chức vụ Phó TGĐ Vietcombank từ ngày 01/08/2010
  - Bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Hà - Trưởng Phòng Quản lý và Kinh doanh vốn Vietcombank - giữ chức vụ Phó TGĐ Vietcombank từ ngày 01/08/2010

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 19/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Đại hi đồng cổ đông thường niên ln th3 (năm 2010)

  Thi gian: 19/04/2010
  Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

 • 30/06/2009

  Niêm yết mới

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định niêm yết số 56/QĐ-SGDHCM ngày 12/06/2009 với các nội dung sau:

  • Tổ chức niêm yết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
  • Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: (84.4) 3934 3137                         Fax: (84.4) 3824 9067 / 3825 1322
  • Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: VCB
  • Mệnh giá: 10.000 đồng 
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 112.285.426 cổ phiếu (Một trăm mười hai triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.122.854.260.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi hai tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
  • Ngày niêm yết có hiệu lực:  12/06/2009
  • Ngày chính thức giao dịch:  30/06/2009
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:   50.000 đồng/cổ phiếu
  • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-  20% so với giá tham chiếu

   

Giá trong ngày

83.0

-11.5 (-12.17%)
Giá tham chiếu94.5
Giá mở cửa89.5
Giá cao nhất94.5
Giá thấp nhất89.5
Giá đóng cửa94.5
Khối lượng2,219,790
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,597,768,575
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)298,614.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,371.8
P/E19.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,680.3
P/B4.2
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

94.50

5.00 (5.58%)

2,219,790206,874,960
16/01

89.50

0.20 (0.22%)

1,171,580109,124,690
15/01

89.30

0.10 (0.11%)

1,471,860133,659,340
15/01

89.30

0.10 (0.11%)

1,471,860133,659,340
14/01

89.40

0.00 (0.00%)

1,001,13089,491,370
13/01

89.40

0.10 (0.11%)

1,044,64097,720,910
10/01

89.50

0.80 (0.90%)

1,526,920137,861,000
09/01

88.70

1.70 (1.95%)

722,67063,765,780
08/01

87.00

0.80 (0.91%)

722,28067,369,220
07/01

87.80

0.30 (0.34%)

1,013,27097,286,702
06/01

87.50

2.40 (2.66%)

880,11077,924,650

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

23/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

15/12/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/12/2017:- Bổ...

16/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017Ngày đăng ký cuối...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố miễn nhiệm ông Phạm Thanh Hà chức vụ...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Lê Thị Hoa chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017 Ngày đăng...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Yutaka Abe chức vụ Phó TGĐ...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

30/11/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung...

22/11/2016

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 719...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

03/10/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09...

30/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

09/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 12/09...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập văn phòng đại...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2016 Ngày đăng...

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

11/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân ThànhMã chứng khoán: VCBChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

07/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch:  Nghiêm Xuân ThànhMã chứng khoán: VCBChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

30/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2015Ngày đăng ký cuối cùng :...

09/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 30/6/2015 là ngày...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thái chức vụ phó...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015 Thời gian họp: 8:30AM, 24/04/2015 Địa điểm họp: Trung...

05/03/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân chức vụ phó...

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/12/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2014Ngày đăng...

11/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/11/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 1/11/2014:...

15/08/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

21/07/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố ông Nguyễn Đăng Hồng thôi giữ chức vụ...

18/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền 2013 (12% mệnh giá)- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014- Ngày đăng...

11/06/2014

Phát hành cổ phiếu

VCB - Ngày 20/06/2014 ngày ĐKCC phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2014- Ngày đăng...

05/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc duyệt ngày 20/6...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

10/03/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng chức vụ phó...

15/08/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của...

26/07/2013

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file...

25/04/2013

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VCB: Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 Tải file dữ liệu gốc

28/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

01/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

18/12/2012

Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Thông báo hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

10/12/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11...

04/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

01/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

27/06/2012

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/06/2012

Niêm yết thêm

VCB: Quyết định niêm yết bổ sung 1.787.023.116 cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1...

04/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VCB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

02/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file...

28/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

28/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VCB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

10/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

11/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

14/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tỉa file...

31/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VCB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu...

20/09/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

08/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

20/07/2011

Phát hành cổ phiếu

Ngày 20/07/2011 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.- Ngày giao dịch không hưởng...

16/06/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/05/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

29/04/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

25/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VCB: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (Trường hợp...

23/03/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

28/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

21/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link downloadLink download (Theo hsx)

14/12/2010

Phát hành cổ phiếu

VCB - 16/12: Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Tỷ lệ thực hiện: 100:33 (cổ đông...

10/11/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download (Theo...

18/10/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

28/09/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Thời gian: 09/11/2010Địa Điểm...

23/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đại hội cổ đông bất...

20/09/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo thay đổi ban lãnh...

24/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Sửa đổi,...

17/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo NQ HĐQT về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ...

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo thay đổi nhân sự như sau:- Bổ nhiệm Ông Đào Hảo - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank T...

19/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 (năm 2010) Thời gian: 19/04/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia...

30/06/2009

Niêm yết mới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định niêm yết số 56/QĐ-SGDHCM ngày 12/06/2009 với các nội dung sau: Tổ chức niêm yết: Ngân...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam