Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05-04-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 08/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm tài sản cố định.
 • 23/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua sắm tài sản cổ định.
 • 12/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2017
  Thời gian thanh toán : 12/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 12,61% /mệnh giá (1261 đồng/cổ phiếu).
 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017
  Thời gian họp: 8h00, ngày 28/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Thành phố Trà Vinh.

  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán chín tháng cuối năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị chín tháng cuối năm 2016, kế hoạch năm 2017;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát chín tháng cuối năm 2016, kế hoạch năm 2017;
  + Các nội dung khác.
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 23/11/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh công bố ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

  Tải file gốc
 • 09/11/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.750.000
  Ngày giao dịch chính thức: thứ Tư, ngày 09/11/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

12.0

0.5 (4.35%)
Giá tham chiếu11.5
Giá mở cửa11.5
Giá cao nhất11.5
Giá thấp nhất11.5
Giá đóng cửa11.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.9%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,750,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)21.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,829.6
P/E4.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,913.7
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)12.61
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
15/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
14/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
13/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
10/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
09/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

11.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

08/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn nhà...

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU) công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua...

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017Thời gian họp: 8h00,...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh công bố ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài...

09/11/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành