Lịch sự kiện

 • 09/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018
  Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 01/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 chi nhánh mới.
 • 04/01/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.007.936 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 11.087.936 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Năm, ngày 04/01/2018.
 • 27/10/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/10/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu phát hành thêm).
 • 17/08/2017

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.080.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Năm, ngày 17/08/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 35.000 đồng/cổ phiếu.
 • 10/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/07/2017
  Thời gian thanh toán : 10/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 06/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
 • 14/10/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 11 năm 2016
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

  Nội dung họp: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).
 • 23/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2016
  Ngày thanh toán: 23/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 12 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
 • 26/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2016
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 • 20/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016
  Ngày thanh toán: 20/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiểu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 23/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 11 %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
  Ngày thanh toán: 23/06/2015.

 • 20/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2015
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, 27 Điện Biên Phủ, Phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
  Nội dung họp: TCPH thông báo sau.

 • 09/02/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/1/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10 % (01 Cổ phiếu – nhận 1.000 đồng tiền cổ tức).
  Thời gian thực hiện: 09/02/2015.

Giá trong ngày

30.6

7.1 (30.21%)
Giá tham chiếu23.5
Giá mở cửa23.5
Giá cao nhất25.4
Giá thấp nhất23.5
Giá đóng cửa23.5
Khối lượng800
Giao dịch ròng NĐTNN400
Room nước ngoài còn lại48.53%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,087,782
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)339.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,967.3
P/E7.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,100.1
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/06

23.50

0.00 (0.00%)

80019,560
18/06

21.30

3.70 (14.80%)

90021,180
17/06

25.00

4.30 (14.68%)

1002,500
14/06

29.30

0.00 (0.00%)

00
13/06

29.30

0.00 (0.00%)

00
12/06

29.30

3.80 (14.90%)

40011,720
11/06

27.40

3.50 (14.64%)

2,70065,076,798
10/06

24.50

1.60 (6.99%)

1,70040,560
07/06

22.90

1.80 (8.53%)

3006,870
06/06

22.00

0.20 (0.90%)

2304,910

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2018Ngày đăng ký cuối...

01/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 5 chi nhánh...

04/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch...

27/10/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27...

17/08/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

10/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2017Thời gian thực hiện...

14/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10...

23/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng...

26/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

20/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015Ngày...

23/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015 Tỷ lệ...

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015Thời gian thực...

09/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/1/2015Ngày đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành