Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09-04-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 22/01/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2018
  Thời gian thực hiện:
  + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 22/01/2018
  + Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 22/01/2018 đến 16h30’ ngày 01/02/2018
  + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến 16h45’ ngày 01/02/2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018-2022.
 • 25/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 23/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt và cử ông Phạm Thanh Tùng chức vụ Người đại diện phần vốn góp của công ty.
 • 25/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.135.477 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 40.024.107 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Sáu, ngày 25/08/2017.
 • 21/08/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu ESOP năm 2016 của các lao động đã nghỉ việc.
 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/07/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 8,5% (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 85 cổ phiếu mới).
 • 05/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/07/2017.
 • 05/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Đỗ Thanh Hà từ ngày 05/07/2017.
 • 04/07/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thay thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt từ ngày 04/07/2017.
 • 20/06/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2017
  Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Định, Hà Nội
  Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi tên công ty.
 • 14/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bố nhiệm ông Nguyễn Phi Khanh chức vụ Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 14/04/2017.
 • 14/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm chức vụ Trưởng BKS, bà Tạ Thị Thu Thảo và bà Cao Thị Thủy chức vụ Thành viên BKS từ ngày 14/04/2017.
 • 14/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017
  Thời gian họp: 14h00, ngày 14/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng hội nghị Tầng 2, Khách sạn Media - 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 02/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bổ bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh, Giám đốc Điều hành, chức vụ Người CBTT thay thế ông Nguyễn Trung Kiên từ ngày 02/03/2017.

  Tải file gốc
 • 17/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt 
  - Mã chứng khoán: TVC 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.819.000 CP (tỷ lệ 7,64%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thanh Tùng 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch công ty 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 900.000 CP (tỷ lệ 2,44%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.581.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 516.900 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.335.900 CP (tỷ lệ 9,04%) 
 • 08/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/12/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.200.000
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 36.888.630
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 22/12/2016.

  Lưu ý:
  Số lượng 1.200.000 cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 28/10/2016 đến 28/04/2017 và 600.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng từ 29/04/2017 đến 29/10/2017.

  Tải file gốc
 • 06/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng đợt chào bán cổ phần riêng lẻ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 7/5/2016.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 11.591.770
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung nay từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 35.688.630
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 28/10/2016.
 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tùng chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 17/10/2016.

  Tải file gốc
 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả phát hành cho CĐHH và Cổ đông chiến lược trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2016.
  - Không phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành.

  Tải file gốc
 • 26/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2016
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 12.048.430
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
  Giá phát hành: 10.000 đồng.
 • 19/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên chức vụ Người CBTT từ ngày 18/07/2016.

  Tải file gốc
 • 07/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016
  Thời gian họp: 14h00, ngày 07/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Phòng hội nghị - Tầng 7, Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm bà Trần Thu Hiền chức vụ Phụ trách phòng kế toán từ ngày 21/04/2016.

  Tải file gốc
 • 13/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Hà 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.600 CP (tỷ lệ 0,24%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/04/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/05/2016.
 • 05/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46.400 CP (tỷ lệ 0,19%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.200 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.200 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.200 CP (tỷ lệ 0,1%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/03/2016.
 • 23/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050.000 CP (tỷ lệ 4,36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 250.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 3,32%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/03/2016.
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 650.000 CP (tỷ lệ 2,7%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.150.000 CP (tỷ lệ 4,77%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 04/03/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/03/2016.
 • 04/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 4/3 đến 31/3/2016.
 • 01/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050.000 CP (tỷ lệ 4,36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.
 • 01/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46.400 CP (tỷ lệ 0,19%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/03/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2016.
 • 29/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đã mua 550.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 650.000 hay 2,7%.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Nguyễn Bích Vân, thành viên BKS, đã bán 5000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Ông Nguyễn Anh Tuấn, chồng bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Ông Nguyễn Cát, bố bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Bà Phùng Thị Bích, mẹ bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Đỗ Thanh Hà, TGĐ, đã bán 50.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 57.600 hay 0,24%.
 • 25/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 0,41%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/03/2016.
 • 23/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Hà 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.600 CP (tỷ lệ 0,45%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/03/2016.
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cát
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Bích
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Thủy
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Vân 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,02%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/01/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9.951.860
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 24.096.860
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 27/01/2016.

  Lưu ý: 3.376.960 cổ phiếu niêm yết bổ sung bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 05/01/2017.
 • 05/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: TVC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.050.000 CP (tỷ lệ 14,49%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.050.000 CP (tỷ lệ 7,42%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 31/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2016.

   

 • 23/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại " Hạn chế chuyển nhượng" sang loại " Tự do chuyển nhượng" cho 83.000 chứng khoán của 3 cổ đông.

  Tải file gốc
 • 16/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại "Hạn chế chuyển nhượng" sang loại "Tự do chuyển nhượng" cho các cổ đông sáng lập.

  Tải file gốc
 • 15/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tạm ứng cố tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2015
  Thời gian thực hiện: 15/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • 30/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cố phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2015
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 7.072.500
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
  Giá phát hành: 10.000 đồng
 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại " Hạn chế chuyển nhượng" sang loại "Tự do chuyển nhượng" của một số cổ phiếu cho 9 cổ đông.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6%.
 • 04/11/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/11/2015 đến 17h00 ngày 13/11/2015
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt – Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nội dung xin ý kiến: Kế hoạch trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015.

 • 16/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cố tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc

 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Công Minh chức vụ phó TGĐ từ ngày 3/8/2015.

  File gốc

 • 24/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 7.245.000
  (Cổ phiếu phát hành cho CĐHH và cho CB CNV)
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 14.145.000
  Ngày chính thức giao dịch: 24/7/2015
  Lưu ý: 345.000 cổ phiếu phát hành cho CB CNV bị hạn chế chuyển nhượng 100% đến ngày 20/11/2015 và 50% đến ngày 20/5/2016.

 • 09/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp số cổ phần còn lại của đợt phát hành thêm.

  File gốc

 • 24/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố Nghị quyết HĐQT.
  Link tin

 • 19/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
  Thời gian thực hiện: 19/06/2015.

 • 16/06/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm thay thế bà Khổng Thị Dương giữ chức vụ trưởng BKS từ ngày 16/6/2015.

  Link tin

 • 03/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 6.900.000
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
  Giá phát hành: 10.000 đồng.

 • 19/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 17/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thu Hiền thay thế bà Nguyễn Thị Kim Phượng giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 17/4/2015.

  Tải file gốc

 • 30/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 30/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 25/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Thông qua Báo cáo tài chính độc lập và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận;
  + Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
  + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
  + Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
  + Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 • 14/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố ông Hàn Công Khanh từ nhiệm chức vụ phó TGĐ từ ngày 13/2/2015.

  Tải file gốc

 • 13/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà thay thế ông Nguyễn Đức Anh Tuấn giữ chức vụ TGĐ từ ngày 13/1/2015.

  Tải file gốc

 • 22/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 22/12/2014:

  Từ nhiệm: ông Lê Việt và ông Nguyễn Đức Anh Tuấn
  Bổ nhiệm mới: ông Nguyễn Trung Kiên và bà Phan Vân Hà.

  Tải file gốc

 • 12/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi tổng mệnh giá 30 tỷ.

  Tải file gốc 

 • 04/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm chức vụ người CBTT từ 4/11/2014.

  Tải file gốc

 • 23/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu tổng mệnh giá 30 tỷ.

  Tải file gốc

 • 29/09/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2014
  Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 10/2014, ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
  Địa điểm tổ chức họp: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong thời gian tới;
  + Thông qua các vấn đề liên quan đến nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm việc phát hành trái phiếu ra công chúng;
  + Thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp cho Công ty;
  + Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 • 23/09/2014

  Niêm yết mới

    Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:

  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 6.900.000
  Ngày chính thức giao dịch: 23/9/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

7.6

-13.3 (-63.64%)
Giá tham chiếu20.9
Giá mở cửa21.5
Giá cao nhất21.7
Giá thấp nhất20.8
Giá đóng cửa20.9
Khối lượng139,609
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)40,021,607
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)304.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)468.7
P/E16.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,221.7
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

20.90

0.60 (2.79%)

139,6092,961,809
16/01

21.50

0.20 (0.92%)

184,4414,032,352
15/01

21.70

0.90 (4.33%)

229,6204,876,992
14/01

20.80

0.40 (1.96%)

188,6003,902,990
13/01

20.40

0.40 (2.00%)

152,4473,094,752
10/01

20.00

0.60 (3.09%)

216,8004,293,650
09/01

19.40

0.60 (3.19%)

183,11511,615,811
08/01

18.80

0.60 (3.30%)

177,6003,298,210
07/01

18.20

0.40 (2.25%)

151,3402,736,438
06/01

17.80

0.20 (1.14%)

128,3002,280,240

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

22/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

25/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

26/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

25/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu...

21/08/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

09/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

18/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07...

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/07...

05/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Đỗ...

04/07/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thay thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ...

20/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2017Thời gian tổ chức:...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bố nhiệm ông Nguyễn Phi Khanh chức vụ Thành...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm chức vụ Trưởng BKS...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

02/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bổ bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh, Giám đốc Điều...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - Mã chứng khoán: TVC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.819.000 CP (tỷ lệ 7,64%) - Tên...

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

22/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

06/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng đợt...

28/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

17/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tùng chức...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả phát hành cho CĐHH...

26/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2016Ngày đăng ký cuối...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

18/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên chức vụ...

07/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

07/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016Ngày giao dịch không...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm bà Trần Thu Hiền chức vụ...

13/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 650.000...

04/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 4/3 đến 31/3...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.050...

01/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thơm - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên HĐQT, đã mua 550.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 650.000...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Nguyễn Bích Vân, thành viên BKS, đã bán 5000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 0...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chồng bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Nguyễn Cát, bố bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Bà Phùng Thị Bích, mẹ bà Nguyễn Bích Vân-thành viên BKS, đã bán 200 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đỗ Thanh Hà, TGĐ, đã bán 50.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 57.600 hay...

25/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trung Kiên - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

23/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thanh Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cát- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Bích...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Bích- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Thủy- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Tuấn- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 CP (tỷ lệ 0%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bích Vân - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

27/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9.951...

05/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: TVC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.050.000...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại...

16/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại...

15/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tạm ứng cố tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cố phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11...

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

18/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại...

17/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức 6...

04/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015...

16/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cố tức 6...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

03/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Công Minh chức vụ...

24/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 7.245.000...

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp...

24/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố Nghị quyết HĐQT. Link tin

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015 Ngày giao...

16/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm thay thế...

03/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015 Ngày giao...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thu Hiền thay thế bà...

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

25/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông Địa...

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

13/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố ông Hàn Công Khanh từ nhiệm chức vụ phó...

13/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà thay thế ông...

22/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 22/12/2014...

12/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

04/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm chức vụ...

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái...

29/09/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2014Thời gian...

23/09/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt công bố chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Tổng số cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam