Lịch sự kiện

 • 08/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 02/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, BCTC năm 2017 đã kiểm toán.
 • 24/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 • 16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
 • 18/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
 • 30/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/05/2017
  Thời gian thanh toán : 30/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017
  Thời gian thực hiện: 27/04/2017 (nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau).  Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Melisa Center, 85 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh (nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau).
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh Q1/2017 và phương hướng hoạt động Q2/2017.
 • 24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo thường niên năm 2016
  - Điều lệ Công ty sửa đổi
  - Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Và một số nội dung khác.
 • 27/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố bổ nhiệm cô Tôn Thị Hồng Minh chức vụ Người CBTT từ ngày 27/02/2017.

  Tải file gốc
 • 27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và xác lập chỉ tiêu 2017
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
  - Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 22/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD Q4/2016
  - Phương hương hoạt động năm 2017
  - Kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016
  - Phương hướng trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
  - Chuẩn bị xác lập kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 19/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016
  - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
  - Phương hướng nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

  Tải file gốc
 • 15/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2016
  Thời gian thanh toán: 15/06/2016
  Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 • 27/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2016:

  - Bà Phạm Đỗ Diễm Hương chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
  - Bà Tôn Thị Hồng Minh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Loan chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng
  - Ông Phạm Văn Mẹo chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Hữu Vinh chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc sản xuất và gia công
  - Ông Phạm Trung Cang chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 27/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00, 27/04/2016 
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Melisa Center, số 85 Thoai Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, TP.HCM.
 • 12/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 08/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Chương trình nghị sự và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Và các vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2015
  - Xác định kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2016
  - Chọn 22/04/2016 ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 09/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015
  - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
  - Kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

  Tải file gốc

 • 15/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2015
  Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thanh toán: 15/07/2015.

 • 20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q1/2015 và nhiệm vụ Q2/2015.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 09/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 17/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT đánh giá hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015.

  Tải file gốc

 • 25/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 17/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 19/06/2014
  Tỷ lệ cổ tức: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 30/06/2014.

 • 09/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
  Thời gian thực hiện: 25/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198 – 200 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM (nếu thay đổi sẽ thông báo sau).

 • 02/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 22/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết HĐQT ngày 22/08/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2013
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
  + Tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
  + Thời gian thanh toán: 05/07/2013

 • 03/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
  - Nội dung cụ thể:
  · Thời gian thực hiện: 17/05/2013
  · Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198-200 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh (nếu thay đổi sẽ thông báo sau).

 • 02/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/05/2012
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 21/06/2012

 • 25/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thực hiện phương án chia cổ tức năm 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TPC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 06/04/2012
  Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198-200 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau)

 • 26/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 19/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/07/2011 và 15/07/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 19/08/2011

 • 05/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 14/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TPC: Nghị quyết 2011

  Link download

 • 31/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 31/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 02,03/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011
  - Thời gian thực hiện dự kiến: 31/03/2011 (nếu thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau).

  (Theo hsx)

 • 24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx) 

 • 29/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TPC - Thông báo đã thực hiện mua 2.038.620 cổ phiếu quỹ

 • Mã chứng khoán: TPC
 • Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký mua lại: 2.038.620 cổ phiếu
 • Số lượng đã thực hiện: 2.038.620 cổ phiếu
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/09/2010 đến 27/11/2010
 • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 3.161.640 cổ phiếu
 • Nguồn vốn để mua lại: Nguồn vốn thặng dư.
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch khớp lệnh
 • 03/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2010 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 20/08/2010

  Niêm yết thêm

  CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (MCK: TPC) thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  - Số lượng: 3,884,596 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 20/08/2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 25/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Nhựa Tân Đại  (mã TKC) Thông báo phát hành cổ phiếu
  Hình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Số lượng CP phát hành: 3.884.596 cổ phiếu
  Tỷ lệ phát hành: 10:02  (tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới).
  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  25/06/2010
  Ngày ĐKCC: 29/06/2010
 • 17/06/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TPC thông báo kết quả mua cổ phiếu quỹ.
  -
  Số lượng đăng ký mua lại: 2.500.000 cổ phiếu
  -
  Số lượng đã mua: 461.380 cổ phiếu
  -
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/04/2010 đến 16/06/2010
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.123.020 cổ phiếu

 • 26/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   
 • 31/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 25/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (Mã CK: TPC) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2009.
  • Lý do: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
  • Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/03/2009
  • Địa điểm dự kiến họp: Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198 – 200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM  tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TPC  vào những ngày 04,05,06/03/2009.

   

 • 04/03/2009

  Sự kiện khác

   

  TPC: Cổ đông nội bộ vi phạm công bố thông tin

  Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân là người có liên quan với bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (Mã CK: TPC) từ ngày 16/02/2009 đến ngày 24/02/2009 đã thực hiện mua 15.800 cổ phiếu TPC, ông Tạ Xuân Thủy là người có liên quan với bà Lê Thị Mỹ Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đã mua 10.000 cổ phiếu TPC từ ngày 18/02/2009 đến ngày 19/02/2008 mà không công bố thông tin. Ngày 25/02/2009 SGDHCM đã có công văn yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Xuân và ôngTạ Xuân Thủy giải trình đối với vụ việc trên.
 • Giá trong ngày

  8.1

  -1.01 (-11.09%)
  Giá tham chiếu9.11
  Giá mở cửa9.11
  Giá cao nhất9.11
  Giá thấp nhất9.11
  Giá đóng cửa9.11
  Khối lượng10
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)21,268,956
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)172.3
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,417.2
  P/E5.7
  Giá trị sổ sách (VNĐ)15,409.1
  P/B0.5
  Lợi tức cổ phiếu (%)7
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  9.11

  0.26 (2.93%)

  1090
  16/01

  8.85

  0.57 (6.88%)

  1090
  16/01

  8.85

  0.57 (6.88%)

  1090
  15/01

  8.28

  0.00 (0.00%)

  00
  15/01

  8.28

  0.00 (0.00%)

  00
  14/01

  8.28

  0.00 (0.00%)

  00
  13/01

  8.28

  0.61 (6.86%)

  2802,320
  10/01

  8.89

  0.00 (0.00%)

  00
  09/01

  8.89

  0.00 (0.00%)

  1090
  08/01

  8.89

  0.13 (1.44%)

  1090
  07/01

  9.02

  0.29 (3.11%)

  20180
  06/01

  9.31

  0.68 (6.80%)

  200

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  08/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03...

  02/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

  24/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động...

  16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động...

  18/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo kết...

  30/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

  27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017...

  24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh Q1/2017 và...

  24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo thường niên năm 2016- Điều lệ Công...

  27/02/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố bổ nhiệm cô Tôn Thị Hồng Minh chức vụ Người...

  27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đánh giá kết quả hoạt động kinh...

  22/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q4/2016- Phương hương...

  24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD...

  19/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đánh giá kết quả SXKD 6...

  15/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/05/2016 Ngày đăng ký cuối...

  27/04/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2016:- Bà Phạm Đỗ...

  27/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  27/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/04/2016 Ngày...

  12/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

  08/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHĐCĐ thường...

  18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

  17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).

  28/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đánh giá hoạt động kinh doanh năm...

  09/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Đính chính Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

  03/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

  30/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng...

  27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 6...

  15/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/06/2015 Ngày đăng ký cuối...

  20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD Q1/2015 và nhiệm...

  24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  09/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

  17/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT đánh giá hoạt động năm 2014 và...

  25/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả SXKD...

  30/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 17/06/2014Ngày đăng ký...

  09/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014Ngày đăng ký...

  02/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức...

  27/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

  22/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết HĐQT ngày 22/08/2013. Tải file dữ...

  05/07/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2013 - Lý do và mục đích: Trả cổ...

  03/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  31/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  17/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2013 - Lý...

  02/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  05/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  05/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

  20/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  10/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  27/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  21/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 11/05/2012 Lý do và...

  25/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thực hiện...

  10/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  10/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TPC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  06/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2012...

  26/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thông báo...

  22/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

  23/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  19/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TPC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

  05/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  14/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TPC: Nghị quyết 2011Link download

  31/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  31/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận...

  24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

  29/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TPC - Thông báo đã thực hiện mua 2.038.620 cổ phiếu quỹ Mã chứng khoán: TPC Mệnh giá: 10.000...

  03/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đánh...

  20/08/2010

  Niêm yết thêm

  CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (MCK: TPC) thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:- Số lượng: 3,884...

  25/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Nhựa Tân Đại  (mã TKC) Thông báo phát hành cổ phiếuHình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữuSố lượng CP phát hành...

  17/06/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TPC thông báo kết quả mua cổ phiếu quỹ. - Số lượng đăng ký mua lại: 2.500.000 cổ phiếu - Số lượng đã mua: 461.380...

  26/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  31/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  25/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch CK TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng ...

  04/03/2009

  Sự kiện khác

  TPC: Cổ đông nội bộ vi phạm công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân là người có liên quan với bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam