Lịch sự kiện

 • 22/01/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2018
  Thời gian thực hiện dự kiến:  Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 03/02/2018
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

  Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết  định tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank theo quy định của pháp luật.
 • 30/11/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2017
  Thời gian thực hiện dự kiến:  Từ ngày 30/11/2017 đến ngày 15/12/2017
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

  Nội dung họp/lấy ý kiến:
  + Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của TPBank;
  + Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu TPBank theo quy định của pháp luật;
  + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần tối đa của nhà  đầu tư nước ngoài tại TPBank theo quy định của pháp luật.
 • 19/05/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
  Thời gian tổ chức: Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 15/06/2017
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Nội dung họp dự kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc thành lập công ty con của TPBank.
 • 24/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2017
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2017.
 • 27/02/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2017
  Thời gian thực hiện:   Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 10/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Nội dung họp dự kiến: Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Giá trong ngày

21.35

-0.2 (-0.93%)
Giá tham chiếu21.55
Giá mở cửa22.15
Giá cao nhất22.15
Giá thấp nhất21.55
Giá đóng cửa21.55
Khối lượng37,830
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)578,194,444
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)12,344.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,199.8
P/E9.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,511.7
P/B1.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...

30/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...

19/05/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017Thời gian tổ chức: Từ ngày 05/06/2017...

24/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

27/02/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2017Ngày đăng ký cuối...

Doanh nghiệp cùng ngành