Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy Cửu Long thuộc Công ty cổ phần ô tô TMT tại KM9+500, QL5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 09/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Ái chức vụ Thành viên BKS thay thế ông Nguyễn Việt Long từ ngày 09/01/2018.
 • 01/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất lại số 83 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • 01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố miễn nhiệm ông Trần Văn Hà chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2017.
 • 01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Bùi Quốc Công chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 01/07/2017.
 • 29/06/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiếu chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Văn Thanh từ ngày 29/06/2017.
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/04/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 27/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long, tại Km 19 +500, Quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
 • 15/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Tiêu Phi Quang - Phó TGĐ từ ngày 15/04/2017.
 • 13/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
 • 04/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP
  Mã chứng khoán: TMT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.210.753 CP, tỷ lệ 19,34%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.210.753 CP, tỷ lệ 8,61%
  Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 4/1/2017.

  Tải file gốc
 • 04/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Asean
  Mã chứng khoán: TMT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cp
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 CP, tỷ lệ 10,85%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 4/1/2017.

  Tải file gốc
 • 07/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.352.274 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2016
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 37.287.680 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/10/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 07/11/2016.
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Phạm Hoàng Long, Phó TGĐ, từ ngày 05/10/2016.

  Tải file gốc
 • 29/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu) 
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.352.570 cổ phiếu.
 • 15/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc
 • 25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.596.289 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 33.935.406 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/07/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 15/07/2016
  .
 • 13/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ số 8.

  Tải file gốc
 • 08/06/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/06/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/06/2016 đến ngày 20/06/2016  Địa chỉ gửi thư về: Công ty Cổ phần Ô Tô TMT – Số 199B, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xây dựng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (từ 2016 – 2020) và mức thưởng cho Tổng Giám đốc kèm theo, nội dung cụ thể tại Tờ trình của Hội đồng quản trị số 511/TTr-TMT-HĐQT ngày 09/05/2016.
 • 01/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận thêm 05 cổ phiếu)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 1.596.470 cổ phiếu.
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại TP. HCM.

  Tải file gốc
 • 09/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 23/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/04/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00 ngày 23/04/2016
  Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Nhà máy ô tô Cửu Long, xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
  Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 • 20/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Xuân  Nhâm
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/4/2016 đến ngày 19/5/2016.

  Tải file gốc
 • 20/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Long
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.074 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.074 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/4/2016 đến ngày 19/5/2016.

  Tải file gốc
 • 19/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Ngô Văn Hán
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCKT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/4/2016 đến ngày 18/5/2016.

  Tải file gốc
 • 19/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Trần Văn Hà
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/4/2016 đến ngày 18/5/2016.

  Tải file gốc
 • 12/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Tiêu Phi Quang
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/4/2016 đến ngày 11/5/2016.

  Tải file gốc
 • 06/04/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.500.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành Công ty.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 32.339.117 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 25/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 06/04/2016

 • 19/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD năm 2016
  - Báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Văn Hồng, ủy viên HĐQT/phó TGĐ, từ ngày 6/3/2016.
 • 01/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Long chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/3/2016.
 • 25/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn Hữu
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.859.860 CP, tỷ lệ 31,97%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 294.430 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.654.290 CP, tỷ lệ 32,95%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch:  Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/1/2016 đến ngày 25/2/2016.

  Tải file gốc
 • 18/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Hạnh
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.986 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.980 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 500 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.486 cp
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/1/2016 đến ngày 18/2/2016.

  Tải file gốc
 • 16/02/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Hồng
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 188.216 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 138.216 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/1/2016 đến ngày 16/2/2016

  Tải file gốc
 • 27/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn Hữu
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.859.860 CP, tỷ lệ 31,97%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.159.860 CP, tỷ lệ 32,94%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch:  Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/1/2016 đến ngày 25/2/2016.

  Tải file gốc
 • 21/01/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Hạnh
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.986 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.980 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 06 cp
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/1/2016 đến ngày 18/2/2016.

  Tải file gốc
 • 18/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Hồng
  Mã chứng khoán: TMT
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 188.216 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 138.216 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/1/2016 đến ngày 16/2/2016.

  Tải file gốc
 • 13/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Phát hành cổ phiếu thưởng
  - Danh sách các cán bộ được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cho từng người.

  Tải file gốc
 • 24/12/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/12/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/12/2015 đến ngày 08/01/2016
  Địa chỉ: gửi thư về Công ty Cổ phần Ô Tô TMT – 199B, Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Nội dung lấy ý kiến: Phát hành 1.500.000 cổ phiếu để thưởng cho Ban điều hành do Ban điều hành.
 • 04/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành thêm 1.500.000 cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành.

  Tải file gốc
 • 04/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Bùi Quốc Hưng chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Lê Tiến Phan từ ngày 02/11/2015.

  Tải file gốc
 • 02/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD năm 2016
  - Phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP
  - Mua đất tại tp.HCM.

  Tải file gốc
 • 28/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/09/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/09/2015 

  Nội dung cụ thể:

  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông. 
  Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015.

 • 28/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/08/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 07/08/2015 đến ngày 28/08/2015
  Địa chỉ gửi thư về: Công ty Cổ phần Ô Tô TMT – 199B, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thay vì lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 24/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015 để sửa đổi điều lệ công ty.

  File gốc

 • 19/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 38,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.850 đồng) 
  Thời gian thực hiện: 19/08/2015.

 • 18/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015 tỷ lệ 38,5% bằng tiền.

  File gốc

 • 11/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
  - Sửa đổi điểu lệ công ty
  - Tạm ứng cổ tức 2015 tỷ lệ 38,5%.

  File gốc

 • 15/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Nhà máy xe khách, xe buýt TMT tại Hưng Yên.

  Tải file gốc

 • 27/02/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 22/01/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2015
  Thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

 • 16/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Tiêu Phi Quang chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 30/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng
  Thời gian thực hiện: Ngày 30/12/2014.

 • 20/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố ông Nguyễn Ngọc Kiến, thành viên BKS, từ nhiệm từ ngày 20/12/2014.

  Tải file gốc

 • 05/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 13%.

  Tải file gốc

 • 03/12/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/12/2014 đến ngày 10/12/2014
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


   

 • 20/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 6% lên 18%.

  Tải file gốc

 • 13/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 12/2014.

  Tải file gốc

 • 02/10/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/10/2014 đến ngày 08/10/2014
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 25/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/09/2014

 • 15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố ông Đào Tiến Thành thôi giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 15/9/2014.

  Tải file gốc

 • 11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 27/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc

 • 01/08/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Hồng giữ chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 17/07/2014

  Niêm yết thêm

  TMT - Ngày 17/07/2014 chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

  - Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.388.881 cổ phiếu
  - Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 30.839.117 cổ phiếu
  - Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/07/2014
  - Ngày chính thức giao dịch: 17/07/2014

 • 17/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 12/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Hân thay thế ông Đặng Quang Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 28/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 28/05/2014.

 • 13/05/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 1000:85,2 (Người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 85,2 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.389.054 cổ phiếu.

 • 09/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 05/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

  Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 5/4/2014
  Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy ô tô Cửu Long, Km19+500, quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

 • 05/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 27/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố thay đổi trưởng phòng tài chính kế toán

  Tải file gốc

 • 21/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 18/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  TMT - NQ HĐQT về việc đầu tư một số công ty con

  Link donwload

 • 25/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty con.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2013
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 4 năm 2013
  Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà máy Ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần Ô tô TMT tại Km 23+500, Quốc lộ 5, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

 • 28/09/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TMT: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/01/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 12/12/2011 và 13/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/12/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy Ô tô Cửu Long thuộc Công ty cổ phần Ô tô TMT tại Km 23+500, Quốc lộ 5, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

 • 15/12/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TMT: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Download original file

   

 • 09/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 20/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TMT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/05/2011 và 30/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011
  Tỷ lệ thanh toán: 11%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
  Thời gian thực hiện: 20/06/2011

 • 16/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TMT: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 22/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TMT: Thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 
  Thời gian họp cũ: 05/04/2011
  Thời gian họp mới: 22/04/2011


  Link download

 • 05/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TMT: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

  Link download

 • 05/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 02/03/2011 và 03/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2011
  Mục đích: Đại hội cổ đông thường niên 2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: 05/04/2011

  (Theo hsx)

 • 09/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 01/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 01/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT - Đăng ký mua 500.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 24/11

 • Tên công ty: Công ty cổ phần Ô tô TMT
 • Mã chứng khoán: TMT
 • Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty nắm giữ trước khi giao dịch: 316.040 cp
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 500.000 cp.
 • Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ
 • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/11/2010 đến ngày 24/02/2011.
 • 29/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT thông báo kết quả bán 316.040 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 09/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 12.099.486 cổ phiếu (Mười hai triệu không trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi sáu cổ phiếu)
  Ngày chính thức giao dịch: 09/09/2010

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 06/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT thông báo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

  • Số lượng đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu (Năm trăm ngàn cổ phiếu)
  • Nguồn vốn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2010)
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh
  • Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
  • Thời gian đăng ký giao dịch: từ 06/08/2008 đến 30/10/2008
  • Mục đích mua lại: mua làm cổ phiếu quỹ
 • 25/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  TMT Thông báo phát hành cổ phiếu
  Hình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Số lượng CP phát hành: 12.099.555 cp
  Tỷ lệ phát hành: 100:74 (sở hữu 100 Cp được 74 cổ phiếu mới
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2010
  Ngày ĐKCC: 29/06/2010
 • 06/05/2010

  Thay đổi BLĐ

    Công ty CP Ôtô TMT xin công bố thông tin bất thường như sau: Bà Hoàng Thị Hương đã được bầu làm trưởng Ban kiểm soát CTCP Ôtô TMT kể từ ngày 6/5/2010.

  Link Download

 • 28/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   

 • 22/01/2010

  Niêm yết mới

   
 • Giá trong ngày

  4.95

  -0.55 (-10.0%)
  Giá tham chiếu5.5
  Giá mở cửa5.5
  Giá cao nhất5.5
  Giá thấp nhất5.5
  Giá đóng cửa5.5
  Khối lượng0
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)36,877,980
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)182.5
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)27.3
  P/E181.2
  Giá trị sổ sách (VNĐ)10,876.6
  P/B0.5
  Lợi tức cổ phiếu (%)38.5
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  5.50

  0.00 (0.00%)

  00
  16/01

  5.50

  0.34 (5.82%)

  110610
  16/01

  5.50

  0.34 (5.82%)

  110610
  15/01

  5.84

  0.03 (0.51%)

  20120
  14/01

  5.87

  0.00 (0.00%)

  1060
  13/01

  5.87

  0.00 (0.00%)

  00
  10/01

  5.87

  0.00 (0.00%)

  00
  09/01

  5.87

  0.00 (0.00%)

  00
  08/01

  5.87

  0.01 (0.17%)

  1,0105,530
  07/01

  5.88

  0.01 (0.16%)

  1,6809,240
  06/01

  5.89

  0.19 (3.33%)

  8,73049,790

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018 Ngày đăng ký cuối...

  05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

  09/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Ái chức vụ Thành viên BKS...

  01/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất lại số...

  01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố miễn nhiệm ông Trần Văn Hà chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/07/2017.

  01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Bùi Quốc Công chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin...

  29/06/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiếu chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Văn...

  27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2017 Ngày đăng ký cuối...

  15/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Tiêu Phi Quang - Phó...

  13/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017...

  28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung trình...

  24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp...

  04/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP Mã chứng khoán: TMT Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

  04/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Asean Mã chứng khoán: TMT Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

  07/11/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 3.352.274 cổ...

  20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

  05/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Phạm Hoàng Long, Phó...

  29/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/09/2016 Ngày đăng ký...

  15/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng...

  25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

  15/07/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.596.289 cổ...

  13/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty...

  08/06/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 02/06/2016Thời gian...

  01/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/06/2016 Ngày...

  11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại TP....

  09/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu...

  23/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2016 Ngày...

  20/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Xuân  NhâmMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu...

  20/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt LongMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKSSố lượng cổ phiếu nắm...

  19/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Ngô Văn HánMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCKTSố...

  19/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Trần Văn HàMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

  12/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Tiêu Phi QuangMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốcSố lượng cổ phiếu...

  06/04/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.500.000 cổ phiếu...

  19/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2016- Báo cáo,...

  06/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Văn Hồng, ủy viên...

  01/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Long chức vụ phó TGĐ từ ngày...

  25/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn HữuMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố lượng cổ...

  18/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích HạnhMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soátSố lượng cổ phiếu...

  16/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn HồngMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốcSố...

  27/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn HữuMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố lượng...

  21/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích HạnhMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soátSố lượng cổ...

  18/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn HồngMã chứng khoán: TMTChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám...

  13/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về:- Phát hành cổ phiếu thưởng - Danh sách...

  24/12/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/12/2015 Ngày đăng ký cuối cùng ...

  04/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng...

  04/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  02/11/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Bùi Quốc Hưng chức vụ thành viên HĐQT...

  02/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2016- Phát hành...

  28/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/09/2015 Ngày...

  28/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng ...

  27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thay...

  24/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015...

  19/08/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/07/2015 Ngày đăng...

  18/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015 tỷ lệ...

  11/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế...

  15/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Nhà máy xe khách, xe...

  27/02/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Tải file gốc

  22/01/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  16/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải file...

  01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Tiêu Phi Quang chức vụ phó TGĐ từ ngày...

  30/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12...

  20/12/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố ông Nguyễn Ngọc Kiến, thành viên BKS, từ nhiệm từ ngày...

  05/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn...

  03/12/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2014Ngày...

  20/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng...

  13/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ...

  02/10/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2014Ngày...

  25/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố ông Đào Tiến Thành thôi giữ chức vụ kế toán trưởng...

  11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông...

  27/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức 6 tháng đầu năm...

  01/08/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Hồng giữ chức vụ phó TGĐ...

  17/07/2014

  Niêm yết thêm

  TMT - Ngày 17/07/2014 chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2...

  17/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu...

  12/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Hân thay thế ông Đặng Quang...

  28/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2014Ngày đăng ký cuối...

  13/05/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05...

  09/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

  05/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 5/4/2014Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy...

  05/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

  27/03/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố thay đổi trưởng phòng tài chính kế toánTải file gốc

  21/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

  18/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  TMT - NQ HĐQT về việc đầu tư một số công ty conLink donwload

  25/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty...

  05/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

  29/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03...

  28/09/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012Tải file dữ...

  14/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

  19/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  17/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thông qua mức...

  21/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc Tải...

  12/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  09/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

  05/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TMT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  15/01/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

  15/12/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TMT: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012Tải file dữ...

  26/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Download original file

  09/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  20/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TMT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

  16/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TMT: Nghị quyết 2011Link download

  22/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TMT: Thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Thời gian họp cũ: 05/04/2011Thời...

  05/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TMT: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011Link download

  05/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (trường...

  09/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  01/03/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

  01/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download (Theo hsx)

  24/11/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT - Đăng ký mua 500.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 24/11 Tên công ty: Công ty cổ phần Ô tô...

  29/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT thông báo kết quả bán 316.040 cổ phiếu quỹLinkdownload

  09/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

  06/08/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  TMT thông báo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau: Số lượng đăng ký mua lại: 500.000 cổ...

  25/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  TMT Thông báo phát hành cổ phiếuHình thức phát hành: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữuSố lượng CP phát hành: 12.099...

  06/05/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty CP Ôtô TMT xin công bố thông tin bất thường như sau: Bà Hoàng Thị Hương đã được...

  28/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  22/01/2010

  Niêm yết mới

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam