Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03-04-2018
  Thời gian thực hiện: 27-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26-27 Lô I, đường Đổng Khởi, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • 25/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2017
  Thời gian thanh toán : 25/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10,5000% /mệnh giá (1050 đồng/cổ phiếu).
 • 30/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố miễn nhiệm ông Bùi Bá Khoa chức vụ Phó TGĐ từ ngày 30/11/2017.
 • 14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ ngày 11/09/2017.
 • 21/08/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Hiền chức vụ Phó TGĐ từ ngày 21/08/2017.
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh khu dân cư TDC Hòa Lợi.
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện dự án Nhà ở Thương mại dịch vụ công nhân tại Lô E11, Khu dân cư ấp 5E, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bỉnh Dương.
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh Dự án nhà ở công nhân lô G10 Khu dân cư Chánh Phú Hòa.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 04/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý công ty.
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017
  Thời gian thực hiện: ngày 28/4/2017
  Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: Số 26-27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Nội dung họp:
  +) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
  +) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
  +) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
  +) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016.
  +) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
  +) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
  +) Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
  +) Và các nội dung khác (nếu có).
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ), Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản và Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1.
 • 20/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố bổ nhiệm ông Giang Quốc Dũng chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 20/04/2017.
 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố ông Nguyễn Văn Dành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Dành từ ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 28/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 31/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

  Tải file gốc
 • 10/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố miễn nhiệm ông Lê Minh Tâm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/10/2016.

  Tải file gốc
 • 29/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thuận chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc
 • 26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

  Tải file gốc
 • 28/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Bàu Bàng và Sàn giao dịch bất động sản My Land (Chi nhánh Unitown).

  Tải file gốc
 • 08/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2016
  Thời gian thanh toán:  08/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
 • 05/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt tại Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

  Tải file gốc
 • 14/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2016
  Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 25/4/2016
  Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: Số 26-27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Nội dung cụ thể: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:
   Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
   Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
   Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015.
   Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.
   Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.
   Và các nội dung khác (nếu có).

 • 02/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 03/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân vào Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh 3.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc ước tính thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương không được phép giao dịch ký quỹ.

  Tải file gốc
 • 29/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thêm bà Lý Thị Bình và ông Nguyễn Thành Long là người đại diện góp vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (VIET.CIC).

  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).

  Tải file gốc
 • 10/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên và cử người đại diện.

  Tải file gốc
 • 10/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Cửa sổ Mùa xuân từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên và cử người đại diện.

  Tải file gốc
 • 24/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và thành lập Ban phát triển dự án Unitown tại thành phố Bình Dương.

  Tải file gốc
 • 13/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Bình Phước và thay đổi địa chỉ chi nhánh Hải Phòng.

  Tải file gốc
 • 28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc mua hết số cổ phần của các cổ đông khác trong CTCP cửa số Mùa Xuân để đạt 100% sở hữu công ty này.

  Tải file gốc
 • 15/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua hết các cổ phần còn lại của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (Viet C.I.C).

  Tải file gốc

 • 17/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi tổng mệnh giá 500 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 17/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua lại cổ phần của các cổ đông tại công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Việt (Viet C.I.C).

  Tải file gốc

 • 19/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn tại Vietcombank Bình Dương.

  File gốc

 • 30/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TDC - Ngày 22/06/2015 ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (1000 đồng)

  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2015
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015
  - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: ngày 30/07/2015.

 • 29/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn với Vietinbank.

  File gốc

 • 05/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố thay đổi phó TGĐ từ ngày 5/6/2015:

  - Miễn nhiệm ông Phan Minh Lâm chức vụ phó TGĐ
  - Bổ nhiệm bà Lý Thị Bình chức vụ phó TGĐ
  - Bổ nhiệm ông Bùi Bá Khoa chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 05/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn A&C là công ty kiểm toán năm 2015 và thay đổi nhân sự.

  Tải file gốc

 • 28/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00AM 22/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Số 26-27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
  + Báo cáo của Hoạt động Ban kiểm soát năm 2014;
  + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
  + Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015;
  + Bổ sung và sửa Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới;
  + Đổi tên Dự án Uni Town giai đoạn 3 thành tên Khu phố Thương Mại Uni – Galaxy
  + Và các nội dung khác (nếu có).

 • 22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 04/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 19/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành 900 tỷ mệnh giá trái phiếu để đầu tư dự án Dragon Hill.

  Tải file gốc

 • 19/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tổng mệnh giá 400 tỷ đồng để huy động vốn cho dự án Phú Chánh C, D.

  Tải file gốc

 • 18/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 2014 ước đạt và kế hoạch năm 2015.

  Tải file gốc

 • 24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  TDC - NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu

  Tải file gốc

 • 18/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thanh toán cổ tức của năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  20/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               :  22/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
  Thời gian thực hiện:  18/06/2014.

 • 08/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD Q1/2014, trả cổ tức năm 2013 và bổ nhiệm nhân sự.

  Tải file gốc

 • 08/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố bổ nhiệm ông Hồ Hoàn Thành chức vụ phó TGĐ thời hạn 3 năm.

  Tải file gốc

 • 24/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014
  Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 24/4/2014
  Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: số 26-27 lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Nội dung họp:

  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.

  + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

  + BCTC đã được kiểm toán năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013.

  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014.

  + Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014.

  + Bổ sung và sửa đổi điều lệ.

  + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

 • 24/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 09/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại VPF và giải thể chi nhánh Hải Phòng.

  File gốc

 • 13/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  • Thời gian thực hiện: Tháng 11 đến tháng 12 năm 2013.
  • Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  • Nội dung lấy ý kiến:

  + Xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng; mệnh giá: 01 tỷ đồng / 01 trái phiếu; mục đích sử dụng: tái cơ cấu tài chính; kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm.

  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành trái phiếu, hồ sơ phát hành, quyết định giá chào bán và lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành; và quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật./.

 • 11/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

    Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 11 đến tháng 12 năm 2013.
 • 15/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu làm Người công bố thông tin thay cho ông Trần Duy Quang kể từ ngày 15/08/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo bổ nhiệm lại bà Lý Thị Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng giai đoạn 2013 - 2016.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết HĐQT thông qua các quy chế, Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, góp vốn cổ phần và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/06/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2013
  Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thực hiện: 13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
  Thời gian thực hiện: 26/06/2013.

 • 16/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.
  - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Thời gian thanh toán: 28/06/2012

 • 25/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc trả cổ tức năm 2011 

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/05/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  TDC: Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
  Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2012.
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương, Lô 1, Đồng Khởi, P. Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 03/06/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 80.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 03/06/2011

 • 05/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TDC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 29/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 06/04/2011 và 07/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2011
  - Thời gian tổ chức: 29/04/2011
  - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Địa chỉ: lô I, Ô 24, 25, 26, 27, 28, 29 – Đường Đồng Khởi – Phường Hòa Phú – Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

 • 22/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 13/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TDC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 18/02/2011 và 21/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2011
  -
  Tỷ lệ thanh toán: 40% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng; 40% trên vốn điều lệ 200 tỷ đồng)
  - Thời gian thực hiện: 13/04/2011

 • 25/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 10/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 08/02/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TDC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 08/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 07/01/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  TDC - 24/12/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 là 15% và mức chi trả cổ tức năm 2010.

  Link download

 • 13/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn 528.404.250.000 đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (MSB) để thanh toán tiền đất giai đoạn 1 Dự án Khu phố thương mại Uni - Town giai đoạn 2 theo hợp đồng số 237/DTMBD ngày 18/10/2010. Thời hạn vay 6 tháng.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 15/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2013

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/10/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)


   

 • 01/10/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  TDC - 20/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Linkdownload

 • 27/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

  Link download

  (Theo hsx)   

 • 17/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo NQ HĐQT về việc thống nhất phương án huy động để đầu tư xây dựng dự án.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 22/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập chi nhánh CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại thành phố Hải phòng.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 01/07/2010

  Thay đổi BLĐ

   CTCP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng là người đại diện mới của chi nhánh 3 thay thế bà Đôn Thị Ngọc Hà kể từ ngày 16/06/2010.

  Link download

 • 01/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh công ty và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Bàu Bàng.

  Link download

   
 • 04/05/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

8.18

-0.22 (-2.62%)
Giá tham chiếu8.4
Giá mở cửa8.59
Giá cao nhất8.59
Giá thấp nhất8.4
Giá đóng cửa8.4
Khối lượng81,140
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)100,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)818.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,321.1
P/E6.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,140.3
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.40

0.17 (1.98%)

81,140682,230
16/01

8.57

0.02 (0.23%)

78,360660,150
16/01

8.57

0.02 (0.23%)

78,360660,150
15/01

8.59

0.10 (1.15%)

45,250385,220
14/01

8.69

0.04 (0.46%)

19,330167,600
13/01

8.65

0.14 (1.59%)

37,080322,050
10/01

8.79

0.19 (2.20%)

108,770942,000
09/01

8.60

0.11 (1.29%)

82,970708,410
08/01

8.49

0.13 (1.50%)

117,560992,750
07/01

8.62

0.07 (0.81%)

161,5901,384,440
06/01

8.55

0.13 (1.54%)

12,840108,300

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018 Ngày đăng ký...

25/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2017Ngày đăng ký...

30/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố miễn nhiệm ông Bùi Bá Khoa chức...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Hiền chức...

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh...

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện dự án Nhà ở Thương mại dịch vụ công...

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh Dự án nhà ở...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

04/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về phương án tái cấu...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017Thời gian thực hiện: ngày 28/4/2017 Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty Cổ phần Kinh...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng lại toàn bộ số...

20/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố bổ nhiệm ông Giang Quốc Dũng chức vụ...

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố ông Nguyễn Văn Dành từ nhiệm chức...

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức...

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm...

31/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng chuyển nhượng dự...

10/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố miễn nhiệm ông Lê Minh Tâm chức...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tín dụng...

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

12/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động...

08/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/06/2016...

05/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

14/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2016Thời...

02/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

03/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

20/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập...

20/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể...

08/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc ước tính...

08/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương không được phép giao dịch ký quỹ...

29/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thêm bà...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tín dụng...

10/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi...

10/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Công...

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

04/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

28/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc mua hết số...

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương...

17/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án...

17/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua lại...

19/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn...

30/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TDC - Ngày 22/06/2015 ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (1000 đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2015 - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06...

29/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn...

05/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố thay đổi phó TGĐ từ ngày 5/6/2015: - Miễn nhiệm ông...

05/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn A&C...

28/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014...

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015 Thời gian thực hiện: 8:00AM 22/04/2015 Địa điểm thực hiện: Công ty...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

04/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

19/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát...

19/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát...

18/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

TDC - NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu Tải file gốc

18/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thanh toán cổ tức của năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  20...

08/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết...

08/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố bổ nhiệm ông Hồ Hoàn Thành chức...

24/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014Thời gian thực hiện: 8h00,...

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

09/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

13/11/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thời gian thực hiện: Tháng 11 đến tháng 12 năm 2013. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một...

11/11/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 11 đến tháng 12 năm 2013.

15/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu làm Người...

01/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo bổ nhiệm lại bà Lý Thị Bình giữ chức...

01/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết HĐQT thông qua các quy chế, Bổ...

26/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2013 Lý do và mục đích...

16/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

28/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TDC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2012 - Lý do và mục đích: Trả...

25/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

08/05/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

TDC: Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2012 Lý do...

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm...

09/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

06/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

17/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file...

19/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

15/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

04/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

03/06/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

05/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

TDC: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

22/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

13/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TDC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 18/02...

25/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link...

10/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

08/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

TDC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặtLink download

08/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download ...

07/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TDC - 24/12/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi...

13/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download ...

22/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn 528.404.250...

15/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung:...

22/10/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link...

01/10/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TDC - 20/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Linkdownload

27/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

17/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo NQ HĐQT về việc thống nhất phương án...

22/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập chi nhánh...

01/07/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng là người đại diện mới của chi...

01/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành...

04/05/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam