Lịch sự kiện

 • 14/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 06/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 12/04/2018 đến ngày 27/04/2018
  Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Nội dung dự kiến:
  ·     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018;
  ·     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018;
  ·     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
  ·     Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ hiện hành của Công ty
  + Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 25/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 41.967.445 cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh do TCD sở hữu.
 • 19/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 19/10/2017:

  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam chức vụ Người đại diện theo pháp luật 
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng chức vụ Thành viên HĐQT kiêm TGĐ.
 • 09/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 09/10/2017:

  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Đặng Trung Kiên chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng chức vụ TGĐ thay thế ông Nguyễn Hồ Nam.
 • 09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam chức vụ Người đại diện theo pháp luật từ ngày 09/10/2017.
 • 28/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về danh sách các tài sản đảm bảo cho việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 12/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.
 • 28/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
 • 16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.
 • 11/08/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.949.034 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.434.034 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 11/08/2017.
 • 05/07/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới).
 • 28/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố bổ nhiệm ông Lin Kuo Wei chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 28/06/2017.
 • 13/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
 • 02/06/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2017
  Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 29/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 26/05/2017

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chính thức niêm yết trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 32.485.000 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2017
  Ngày chính thức giao dịch : 26/05/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: 20% so với giá tham chiếu.

Giá trong ngày

9.97

-0.93 (-8.53%)
Giá tham chiếu10.9
Giá mở cửa10.7
Giá cao nhất10.9
Giá thấp nhất10.7
Giá đóng cửa10.9
Khối lượng210
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)34,434,034
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)343.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,695.9
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,374.3
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.90

0.20 (1.80%)

2102,250
16/01

11.10

0.00 (0.00%)

50560
15/01

11.10

0.05 (0.44%)

1,00011,100
15/01

11.10

0.05 (0.44%)

1,00011,100
14/01

11.15

0.80 (6.69%)

5406,150
13/01

11.95

0.55 (4.82%)

10120
10/01

11.40

0.50 (4.58%)

100
09/01

10.90

0.40 (3.53%)

1,04011,040
08/01

11.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

11.30

0.00 (0.00%)

2,28024,080
06/01

11.30

0.60 (5.60%)

1,9300

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

14/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

06/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 12/04/2018 đến ngày 27/04/2018Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole - 216 Lý Chính Thắng...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

28/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

16/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

19/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt...

09/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 09/10...

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

28/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về danh...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

11/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay...

05/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2017Ngày...

28/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố bổ nhiệm ông Lin Kuo Wei chức...

13/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

02/06/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2017Ngày đăng...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

26/05/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết: 32.485...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam