Lịch sự kiện

 • 12/09/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.613.316 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 33.879.648 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 12/09/2018.
 • 16/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018
  Thời gian thực hiện : 8h00, ngày 16/04/2018 
  Địa điểm thực hiện: Khác sạn Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung họp:
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  + Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
  + Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017.
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích qũy và cổ tức năm 2017.
  + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  36.5

  11.1 (43.7%)
  Giá tham chiếu25.4
  Giá mở cửa25.3
  Giá cao nhất25.4
  Giá thấp nhất24.0
  Giá đóng cửa25.4
  Khối lượng650
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)33,879,648
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,236.6
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,212.9
  P/E11.4
  Giá trị sổ sách (VNĐ)15,288.9
  P/B2.4
  Lợi tức cổ phiếu (%)16
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  25.40

  0.00 (0.00%)

  65016,090
  16/01

  25.40

  1.40 (5.83%)

  2506,330
  16/01

  25.40

  1.40 (5.83%)

  2506,330
  15/01

  24.00

  0.00 (0.00%)

  30720
  15/01

  24.00

  0.00 (0.00%)

  30720
  14/01

  24.00

  0.00 (0.00%)

  3307,920
  13/01

  24.00

  0.00 (0.00%)

  1,18028,320
  10/01

  24.00

  0.00 (0.00%)

  80019,000
  09/01

  24.00

  0.20 (0.82%)

  90021,490
  08/01

  24.20

  0.85 (3.39%)

  2305,580
  07/01

  25.05

  0.00 (0.00%)

  00
  06/01

  25.05

  0.85 (3.51%)

  12,500321,590

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  12/09/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

  16/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018 Thời gian thực hiện : 8h00, ngày 16/04/2018 Địa điểm thực hiện: Khác sạn Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhNội dung họp:+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.+...

  26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

  15/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tái...

  30/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông...

  25/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

  11/07/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 21/07...

  08/07/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) công bố thay đổi địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu của công ty từ ngày...

  06/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 21/07/2017 là ngày đăng...

  29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

  19/06/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bổ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thuyết chức vụ Trưởng BKS từ ngày 19/06...

  08/06/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/06/2017.

  08/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  07/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05...

  28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bổ nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

  05/04/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

  21/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 07/04/2017...

  10/02/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/01/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2017Thời gian thực hiện : 8h30, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Địa điểm thực hiện tại: Khách sạn Majeetic, số...

  01/02/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố ông Nguyễn Văn Lừng nghỉ việc từ ngày 01...

  19/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

  30/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng...

  20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 3/2016.

  07/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu...

  06/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/10/2016:-...

  06/10/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng : 16/09/2016Thời gian thực hiện :...

  31/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

  19/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q2/2016.

  30/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2016 Ngày đăng ký cuối...

  03/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm...

  02/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức lần 2...

  31/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  31/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

  19/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian bán cổ phiếu Công ty Cổ...

  26/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

  11/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 192.000 cổ phiếu tại Công ty Cổ phần...

  15/03/2016

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố hủy ngày 24/03/2016 là ngày đăng ký cuối...

  01/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ...

  16/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

  10/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố ông Dương Tiến Đức, Phó TGĐ, nghỉ hưu từ...

  28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm...

  10/12/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/11/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

  27/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015...

  26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  18/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An trả cổ tức lần 02 năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/08/2015 Ngày đăng ký cuối...

  03/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

  30/07/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015 Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 30 tháng 07 năm...

  15/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

  10/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015...

  27/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm chi cổ tức 2014 tỷ...

  23/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  23/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 23...

  02/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và trả...

  01/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố tái bổ nhiệm 3 nhân sự chủ chốt sau từ ngày 1/2...

  01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố tái bổ nhiệm ông Hà Bình Sơn chức vụ...

  26/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015,...

  16/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25...

  26/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014Thời gian thực hiện...

  26/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

  24/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh...

  10/05/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TAC: Ngày 27/03/2013 - ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600 đồng/CP) Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ...

  26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng: 27...

  13/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

  27/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ...

  11/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TAC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012 - Tỷ lệ thực hiện...

  04/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Dầu thực vật Tường An công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự như sau:- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức Chủ tịch...

  04/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Dầu thực vật Tường An công bố nghị quyết HĐQT về nhân sự sau ĐHCĐ năm 2012 như sau:- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường...

  02/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TAC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ...

  27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03...

  07/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

  06/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

  21/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TAC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong...

  10/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  TAC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 24/03/2011 và...

  28/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  TAC: Nghị quyết 2011Link download

  26/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 (Trường...

  21/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Dầu thực vật Tường An công bố thông tin về việc giải thể ban quản lý dự án và bổ nhiệm...

  22/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 1/2010

  22/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2010.Thời gian: 8h, ngày 22/04/2010Địa điểm: Trung tâm hội nghị WHITE PALACE – Số...

  16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam

   

Đối tác Bizlive