Lịch sự kiện

 • 27/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/09/2017
  Thời gian thanh toán : 27/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).
 • 01/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Ô tô Nam Sông Hậu mà công ty sở hữu cho ông Lương Quang Hiển và bà Lê Thị Thanh Vân.
 • 24/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 31/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/02/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 31/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 4, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM.
 • 24/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Savico nhằm thu hồi dòng tiền để đầu tư vào các dự án có hiệu quả hơn và giảm bớt rủi ro, áp lực tài chính trong quá trình đầu tư và phát triển dự án 66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

  Tải file gốc
 • 26/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Probus Opportunities
  Mã chứng khoán: SVC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.994.390 CP, tỷ lệ 7,99%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 44.430 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.038.820 CP tỷ lệ 8,16%
  Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
  Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu: 26/12/2016.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Trần Huy Dũng từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 01/10/2016.

  Tải file gốc
 • 12/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/09/2016
  Thời gian thực hiện : Dự kiến từ 12/09/2016 đến 30/09/2016 
  Địa điểm thực hiện : Trụ sở CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
  Nội dung lấy ý kiến : Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh.
 • 23/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 09/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Đầu tư Savico.

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/05/2016
  Ngày thanh toán : 20/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện : 14%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
 • 27/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Ôtô Bắc Âu.

  Tải file gốc
 • 26/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015.

  Tải file gốc
 • 07/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
  Mã chứng khoán: SVC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.205.990 CP, tỷ lệ 8,8328%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 48.450 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.254.440 CP, tỷ lệ 9,0266%
  Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 7/4/2016.
 • 01/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/03/2016
  Thời gian thực hiện : 01/04/2016. 
  Địa điểm thực hiện : Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, số 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
 • 25/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund đã bán ròng 190.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2.060.000 hay 8,25%.
 • 14/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Nguyễn Trường Bảo Khánh từ nhiệm chức vụ trưởng BKS từ ngày 14/3/2016.
 • 19/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.

  Tải file gốc
 • 27/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
  Mã chứng khoán: SVC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.994.080 CP, tỷ lệ 7,984%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 19.010 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.043.090 CP, tỷ lệ 8,08%
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/1/2016
  Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư.

  Tải file gốc
 • 01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Võ Hiển thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/01/2016.

  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Kiosque Tân Định tại Chợ Tân Định, chi nhánh Sạp 1394 tại Chợ Bến Thành và chi nhánh Kiosque số 2 tại Cửa Tây Chợ Bến Thành.

  Tải file gốc
 • 06/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty cổ phần Ôtô Bắc Âu.

  Tải file gốc
 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/09/2015
  Tỷ lệ thực hiện : 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 21/10/2015.

 • 22/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Cần Thơ.

  Tải file gốc

 • 08/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 tỷ lệ 12%.

  Tải file gốc

 • 12/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty kinh doanh xe ô tô tại Cần Thơ.

  File gốc

 • 10/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn 30,6 tỷ đồng (51% vốn điều lệ) vào Toyota Lý Thường Kiệt.

  Tải file gốc

 • 08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Ô tô Vĩnh Thịnh.

   Tải file gốc

 • 01/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty CP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn.

  Tải file gốc

 • 21/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Ổ tô Vĩnh Thịnh.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 24/04/2015.
  Địa điểm: Hội trường lầu 4 Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, tp. HCM.

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Ô tô Nam Sông Hậu.

  Tải file gốc

 • 04/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình chức vụ phó TGĐ nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 4/4/2015.

  Tải file gốc

 • 03/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Nguyễn Công Bình từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 3/4/2015.

  Tải file gốc

 • 26/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc;

  - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc lộ 13
  - Chuyển nhượng phần vốn góp tại Đông Đô Thành.

  Tải file gốc

 • 06/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT quyết định ngày 9/3/2015 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 19/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự từ ngày 19/1/2015:

  - Bổ nhiệm ông Mai Việt Hà chức vụ TGĐ Điều hành
  - Ông Nguyễn Bình Minh thôi giữ chức vụ TGĐ
  - Ông Tạ Phước Đạt thôi giữ chức vụ phó TGĐ.

  Tải gile gốc

 • 14/11/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 14/11/2014.

 • 20/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của SVC tại Công ty TNHH Savico-Vinaland cho Vinaland Investment Limited.

  Tải file gốc

 • 16/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Đoàn Văn Quang, phó TGĐ, làm người CBTT từ ngày 16/10/2014.

  Tải file gốc

 • 13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về chấp thuận giải thể chi nhánh tại khu trung tâm chợ mới Ô Môn.

  Tải file gốc

 • 08/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2013 tỷ lệ 12% và tái cơ cấu tổ chức công ty từ 9 bộ phận thành 6 bộ phận.

  Tải file gốc

 • 28/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 28/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:
  Thời gian: 28/3/2014
  Địa điểm: công ty sẽ thông báo sau.

 • 15/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Phan Tuấn Dũng thôi nhiệm vụ phó TGĐ.
 • 10/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 20/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/11/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/11/2013
  Tỷ lệ thực hiện                          : 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện:       : 20/12/2013.

 • 31/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10%.

  File gốc

 • 08/10/2013

  Thay đổi BLĐ

   - Ông Lê Xuân Đức và bà Nguyễn Phương Loan thôi giữ nhiệm vụ thành viên BKS
  - Ông Nguyễn Việt Hòa và Nguyễn Thái Hòa tạm thời được bầu để hỗ trợ hoạt động của BKS.

 • 05/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 5/4/2013
  Địa điểm thực hiện và nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

 • 29/10/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gònthông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian và địa điểm: dự kiến ngày 06/04/2012, khách sạn Majestic, Q.1, Tp.HCM

 • 20/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/9 & 29/9/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2011
  - Tỷ lệ cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện: ngày 21/10/2011

 • 29/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 20/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 16/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16 & 17/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  Thời gian: 16/04/2011
  Địa điểm: Số 01 Đồng Khởi, Q1, TP.HCM

 • 03/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 26/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SVC - 13/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1/2010 tỷ lệ 5%/mệnh giá.

  Link download

 • 28/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 07/09/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SVC - Kết quả mua lại 20.065 cổ phiếu quỹ

  Linkdownload

 • 16/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: ngày 16/4/2010
  Địa điểm: khách sạn Majestics – số 1 Đồng Khởi Q.1, Tp.HCM

 • 14/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/07/2009

  Thay đổi BLĐ

   

  Theo qui định thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị của trên 5 (năm) Công ty khác. Hiện nay, Ông Trần Kim Thành là đại diện của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Savico, và cá nhân Ông Thành đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị của trên 5 (năm) Công ty cổ phần khác.

   

  Nay, Công ty cổ phần Savico xin công bố quyết định của Hội Đồng Quản Trị về thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

   

  1. Ông Trần Kim Thành – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có đơn từ nhiệm và được Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico chấp thuận. Kể từ ngày 10/7/2009 Ông Trần Kim Thành không còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị  Công ty cổ phần Savico.

  2. Ông Lương Quang Hiển, hiện là Giám Đốc Tài Chính Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô tại  Công ty cổ phần Savico thay thế Ông Trần Kim Thành.

  3. Ông Lương Quang Hiển được bổ nhiệm tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Savico và thành viên Hội Đồng Quản Trị mới này sẽ được        Đại Hội Đồng Cổ Đồng biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đồng gần nhất theo Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty cổ phần Savico.

 • 01/06/2009

  Niêm yết Trở lại

  Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 27/05/2009 với các nội dung sau:

  • Tổ chức niêm yết: Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)
  • Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1, Tp.HCM
  • Điện thoại:  (84.4) 3821 3913              Fax:  (84.8) 3821 3553
  • Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán : SVC
  • Mệnh giá  : 10.000 đồng 
  • Số lượng chứng khoán niêm yết : 20.361.040 cổ phiếu (Hai mươi triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm bốn mươi  cổ phiếu)
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 203.610.400.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ sáu trăm mười triệu bốn trăm ngàn đồng ).
  • Ngày niêm yết có hiệu lực : 27/05/2009
  • Ngày chính thức giao dịch : 01/06/2009
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 21.600 đồng/cổ phiếu
  • Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu
 • 18/05/2009

  Tạm dừng Niêm yết

   

  Ngày 23/04/2009, TTGDCK Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận cho CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Mã CK: SVC) được hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu với nội dung như sau:

  TTGDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn

  Địa chỉ trụ sở chính: 66B – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (+84 83) 821 3913             Fax: (+84 83) 821 5992

  được chính thức hủy niêm tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2009

 • 15/05/2009

  Chuyển Sàn

  Chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

  - Ngày giao dịch cuối cùng tại Trung tâm GDCK Hà Nội : 15/5/2009

  - Ngày huỷ niêm yết tại TTGDCK Hà Nội : 18/5/2009

  - Ngày dự kiến giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM : 1/6/2009

   
 • 28/04/2009

  Kết quả kinh doanh quý

     Báo cáo tài chính quý 1/2009
 • 15/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếuCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (MCK: SVC) như sau:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền :

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/3/2009

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2:  13/3/2009

  (Lưu ý : Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 12,13/3/2009)

  -    Lý do và mục đích:     1. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2008

                                      2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  1. Thông tin trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2008

  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)

  - Thời gian thực hiện: 31/03/2009

  - Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn từ ngày 31/3/2009 trong các ngày làm việc. Khi đến nhận cổ tức cần mang thêo CMND và sổ cổ đông (trường hợp đến nhận thay phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp).

  2. Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

  - Thời gian thực hiện: 15/4/2009
  - Lầu 5 khách sạn Majestic Sài Gòn - Số 01 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

  TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SVC: ngày13/3, 16/3 và 17/3/2009.

Giá trong ngày

85.6

44.6 (108.78%)
Giá tham chiếu41.0
Giá mở cửa41.0
Giá cao nhất41.0
Giá thấp nhất41.0
Giá đóng cửa41.0
Khối lượng10,250
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)24,975,507
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,137.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)7,550.8
P/E11.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)41,896.2
P/B2.0
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

41.00

0.00 (0.00%)

10,250420,670
16/01

41.00

0.00 (0.00%)

1,58063,370
16/01

41.00

0.00 (0.00%)

1,58063,370
15/01

41.00

0.90 (2.24%)

301,250
14/01

40.10

0.00 (0.00%)

350,20014,358,030
13/01

40.10

0.00 (0.00%)

6,180247,820
10/01

40.10

2.90 (6.74%)

1,41057,000
09/01

43.00

1.50 (3.61%)

10430
08/01

41.50

0.50 (1.21%)

7,030283,250
07/01

41.00

1.00 (2.50%)

10410
06/01

40.00

0.00 (0.00%)

6,710268,650

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/09/2017Ngày đăng ký cuối...

01/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

24/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty Cổ phần...

26/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Probus Opportunities Mã chứng khoán: SVC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.994...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

01/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Trần Huy Dũng từ nhiệm chức vụ...

12/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

23/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

09/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

20/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

27/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ...

26/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

07/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Finansia Syrus Securities Public Company LimitedMã chứng khoán: SVCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

01/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

01/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/03/2016 Ngày đăng ký cuối...

25/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund đã bán ròng 190.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2...

14/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Nguyễn Trường Bảo Khánh từ nhiệm chức vụ...

19/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

27/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

11/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Finansia Syrus Securities Public Company LimitedMã chứng khoán: SVCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.994...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Võ Hiển thôi giữ chức vụ Phó...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh...

06/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công...

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

21/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2015 Ngày đăng ký cuối...

22/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công...

10/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn 30,6 tỷ đồng ...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP...

01/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty...

21/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Ổ...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Ô...

04/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình chức vụ phó...

03/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Nguyễn Công Bình từ nhiệm chức vụ thành...

26/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc; - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

06/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT quyết định ngày 9/3/2015...

19/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự từ ngày 19/1/2015: - Bổ nhiệm ông Mai...

14/11/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2014Ngày đăng...

20/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn...

16/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Đoàn Văn Quang, phó TGĐ,...

13/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về chấp thuận giải thể...

08/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2013...

28/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian: 28/3/2014Địa điểm...

15/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố ông Phan Tuấn Dũng thôi nhiệm vụ phó TGĐ...

10/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

20/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            : 20/11/2013Tỷ lệ thực hiện                         ...

31/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2012 tỷ lệ 10%.File gốc

08/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Ông Lê Xuân Đức và bà Nguyễn Phương Loan thôi giữ nhiệm vụ thành viên BKS- Ông Nguyễn Việt Hòa và...

05/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SVC: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file...

06/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gònthông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012 Ngày đăng...

20/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

21/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SVC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

29/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

20/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

16/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán...

03/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

26/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SVC - 13/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1/2010 tỷ lệ 5%/mệnh giá...

28/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

07/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

SVC - Kết quả mua lại 20.065 cổ phiếu quỹLinkdownload

16/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 16/4/2010Địa điểm: khách sạn Majestics – số 1 Đồng...

14/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/07/2009

Thay đổi BLĐ

Theo qui định thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị của trên 5 (năm) Công ty khác. Hiện nay...

01/06/2009

Niêm yết Trở lại

Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO)được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 27/05/2009 với các nội dung sau: Tổ chức niêm yết: Công...

18/05/2009

Tạm dừng Niêm yết

Ngày 23/04/2009, TTGDCK Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận cho CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Mã CK: SVC) được hủy niêm yết tự nguyện cổ...

15/05/2009

Chuyển Sàn

Chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh - Ngày giao dịch cuối cùng tại Trung tâm GDCK Hà Nội : 15/5...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

15/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếuCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (MCK: SVC) như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/3/2009 + Đối với các giao dịch có thời hạn...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam