Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2018
  Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20/04/2018
  Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.
 • 15/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ tương đương với 4,33% vốn điều lệ.
 • 22/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi và địa chỉ một số phòng giao dịch.
 • 14/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
 • 09/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ một số phòng giao dịch thuộc khu vực miền Bắc.
 • 01/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi của Phòng giao dịch Mộc Hóa và bàn thu đổi ngoại tệ trực thuộc chi nhánh Long An.
 • 23/10/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2017
  Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 22/11/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở Sacombank, số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM

  Nội dung lấy ý kiến:
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank
  + Trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho tập thể CBNV Sacombank
  + Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank
  + Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank
  + Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  + Thay đổi mã chứng khoán.
 • 19/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín từ ngày 23/10/2017.
 • 19/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm ông Hồ Xuân Nghiêm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín từ ngày 23/10/2017.
 • 18/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm, tên gọi, chi nhánh quản lý và bàn thu đổi ngoại tệ của phòng giao dịch Hà Đông trực thuộc chi nhánh Từ Liêm.
 • 16/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố miễn nhiệm ông Lý Hoài Văn chức vụ Phó TGĐ kiêm Giám đốc khối tiền tệ từ ngày 16/10/2017.
 • 10/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mã chứng khoán của công ty từ STB sang SCM.
 • 29/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý và bàn thu đổi ngoại tệ của Phòng giao dịch Nguyễn Trãi 2 trực thuộc chi nhánh Lý Thái Tổ.
 • 27/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ và bàn thu đổi ngoại tệ của phòng chi nhánh Nghệ An.
 • 25/09/2017

  Niêm yết thêm

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 400.000.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.885.215.716 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/08/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 25/09/2017.
 • 19/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ của phòng giao dịch Hoàng Thạch trực thuộc chi nhánh Hải Dương.
 • 12/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi của phòng giao dịch Tân Lợi trực thuộc chi nhánh Đăk Lăk.
 • 06/09/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế và ông Lê Đức Thịnh chức vụ Phó TGĐ lần lượt từ ngày 05/09/2017 và ngày 15/09/2017.
 • 05/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi của phòng giao dịch Phú Lợi trực thuộc chi nhánh Bình Dương và địa chỉ phòng giao dịch Trần Đại Nghĩa trực thuộc chi nhánh Minh Phụng.
 • 05/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ từ ngày 15/09/2017.
 • 30/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa, bàn thu đổi ngoại tệ và tên gọi của phòng giao dịch Cửa Bắc trực thuộc chi nhánh Hàng Bài.
 • 29/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa, bàn thu đổi ngoại tệ, tên gọi và chi nhánh quản lý của phòng giao dịch Đông Anh trực thuộc chi nhánh Long Biên.
 • 29/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa, bàn thu đổi ngoại tệ và tên gọi chi nhánh Tôn Thất Tùng.
 • 28/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ chi nhánh Gò Vấp - Phòng giao dịch Xóm Mới và bàn thu đổi ngoại tệ.  
 • 16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ chi nhánh Nghệ An và bàn thu đổi ngoại tệ.  
 • 15/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi và bàn thu đổi ngoại tệ của phòng giao dịch Tân Sơn Nhì trực thuộc chi nhánh Tân Phú.
 • 04/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bổ nhiệm ông Hà Văn Trung chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 04/08/2017.
 • 03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh, Phó TGĐ Sacombank, chức vụ Chủ tịch công ty TNHH  MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín từ ngày 03/08/2017.
 • 03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Lê Minh Tâm thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty để giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty TNHH  MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín từ ngày 03/08/2017.
 • 02/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT Sacombank Campuchia từ ngày 02/08/2017.
 • 02/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT Sacombank Lào từ ngày 02/08/2017.
 • 25/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25/07/2017.
 • 11/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Ron chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11/07/2017.
 • 06/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Nguyễn Xuân Vũ từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 06/07/2017.
 • 06/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Ron chức vụ Phó TGĐ từ ngày 06/07/2017.
 • 03/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông Phan Huy Khang từ ngày 03/07/2017.
 • 30/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố miễn nhiệm ông Hà Tôn Trung Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 30/06/2017.
 • 30/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:

  - Ông Dương Công Minh chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Kiều Hữu Dũng và ông Phạm Văn Phong chức vụ Phó chủ tịch HĐQT.
 • 30/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 và 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2017
  Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 30/06/2017 
  địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace, Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 30/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Triết chức vụ Trưởng BKS từ ngày 30/06/2017.
 • 27/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý và bàn thu đổi ngoại tệ của phòng giao dịch Nguyễn Trãi 2 trực thuộc chi nhánh Lý Thái Tổ.
 • 27/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ và bàn thu đổi ngoại tệ của chi nhánh Sông Hàn.
 • 27/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý và bàn thu đổi ngoại tệ của phòng giao dịch Lê Quý Đôn trực thuộc chi nhánh Tân Định.
 • 20/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, 2016.
 • 14/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 và 2016.
 • 05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc rút tên ông Nguyễn Đức Hưởng và bà Nguyễn Thị Bích Hồng khỏi danh sách ứng viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
 • 24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 từ ngày 26/05/2017 sang ngày 30/06/2017.
 • 19/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Vĩnh Long - Phòng Giao dịch Vũng Liêm.
 • 26/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021.
 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh trực thuộc Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • 20/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 -2016.
 • 04/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Lê Trọng Trí thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 04/04/2017.
 • 23/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu mạng lưới tại phòng giao dịch Võ Văn Tần - Chi nhánh Sài Gòn và Phòng giao dịch Ngô Đức Kế - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
  - Thay đổi tên và địa điểm của chi nhánh Đại Nam. Phòng giao dịch Bình Đình - Chi nhánh Thủ Đức và Phòng giao dịch Ngô Đức Kế - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi.
 • 22/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của 3 phòng giao dịch:

  - Phòng giao dịch Đồng Xoài - Chi nhánh Bình Phước
  - Phòng giao dịch An Lộc - Chi nhánh Bình Phước
  - Phòng giao dịch Võ Văn Ngân - Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2015; 2016
  - Nội dung trình ĐHĐCĐ
  - Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.
  - Nội dung về đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.
 • 01/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 23/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 23/02/2017.

  Tải file gốc
 • 12/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phiếu STB hoán đổi từ việc sáp nhập SourthernBank vào Sacombank.

  Tải file gốc
 • 14/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Duyên Hải.

  Tải file gốc
 • 13/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch Vườn Lài.

  Tải file gốc
 • 02/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở, đổi tên gọi Phòng giao dịch Hàng Mã trực thuộc Chi nhánh Hàng Bài.

  Tải file gốc
 • 02/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của chi nhánh Thành phố Thủ Dầu Một, Phòng giao dịch Mỹ Phước, Phòng Giao dịch Thủ Dầu Một, Chi nhánh Nhà Bè, Phòng giao dịch Bình Khánh, Phòng giao dịch Hàng Mã.

  Tải file gốc
 • 22/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên Phòng giao dịch Tân Thạnh Tây trực thuộc Chi nhánh Củ Chi.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên gọi Phòng Giao dịch Phan Châu Trinh trực thuộc Chi nhánh Đà Nẵng.

  Tải file gốc
 • 18/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở và chi nhánh quản lý của Phòng giao dịch Ngô Thì Nhậm trực thuộc Chi nhánh Hàng Bài.

  Tải file gốc
 • 27/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi trụ sở và tên gọi của Phòng giao dịch Văn Hải - Chi nhánh Đồng Nai, Phòng giao dịch Xuân Bình - Chi nhánh Long Khánh, Phòng giao dịch Tân Hòa - Chi nhánh Long Khánh, Phòng giao dịch Phạm Văn Thuận - Chi nhánh Đồng Nai.
  - Thay đổi trụ sở của Phòng giao dịch Tĩnh Gia - Chi nhánh Thanh Hóa.

  Tải file gốc
 • 26/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Tây Bắc trực thuộc Chi nhánh Củ Chi.

  Tải file gốc
 • 13/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc di dời địa điểm và thay đổi tên Phòng giao dịch và Bàn thu đổi ngoại tệ của Chi nhánh Phú Nhuận, Hóc Môn và Bảy Hiền.

  Tải file gốc
 • 12/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh tại số 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 08/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở Phòng Giao dịch Bình Sơn trực thuộc Chi nhánh Quảng Ngãi.

  Tải file gốc
 • 05/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng Giao dịch Hào Nam trực thuộc Chi nhánh Đống Đa.

  Tải file gốc
 • 05/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty TNHH MTV Kiều hồi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

  Tải file gốc
 • 17/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở Phòng giao dịch Nam Phước trực thuộc Chi nhánh Quảng Nam.

  Tải file gốc
 • 05/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch Chơn Thành trực thuộc Chi nhánh Bình Phước.

  Tải file gốc
 • 05/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm và đổi tên chi nhánh Đồng Xoài.

  Tải file gốc
 • 01/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Năm Căn trực thuộc Chi nhánh Cà Mau.

  Tải file gốc
 • 14/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm phòng giao dịch Tân Phong.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi địa điểm và tên gọi của Chi nhánh Phú Nhuận, Chi nhánh Nhà Bè, Phòng giao dịch Hóc Môn, Phòng giao dịch Bình Khánh và Phòng giao dịch Bảy Hiền
  - Thay đổi Chi nhánh quản lý của Phòng giao dịch Đông Thạnh, Phòng giao dịch Vĩnh Lộc và Phòng giao dịch Cầu Kiệu.

  Tải file gốc

 • 03/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên phòng giao dịch Đồng Khởi trực thuộc Chi nhánh Sóc Trăng.

  Tải file gốc
 • 31/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Xuân Bình và Phòng giao dịch Tân Hòa trực thuộc Chi nhánh Long Khánh - Khu vực Đông Nam Bộ.

  Tải file gốc
 • 31/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Phòng giao dịch Đập Đá trực thuộc chi nhánh Bình Định.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên phòng giao dịch Núi Sam trực thuộc Chi nhánh An Giang.

  Tải file gốc
 • 16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi địa điểm và đổi tên của Chi nhánh Phạm Văn Thuận và Phòng Giao dịch Long Khánh - Chi nhánh Đồng Nai
  - Thay đổi chi nhánh quản lý 5 phòng giao dịch.

  Tải file gốc
 • 26/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 vào tháng 6/2016.

  Tải file gốc
 • 02/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2016
  Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
  Nội dung họp: Thông báo sau.

 • 29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

 • 25/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

  Tải file gốc
 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Yên Viên trực thuộc Chi nhánh Long Biên.

  Tải file gốc
 • 26/11/2015

  Niêm yết thêm

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 242.704.126 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.485.215.716 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 26/11/2015.
 • 11/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực HĐQT từ ngày 11/11.2015.

  Tải file gốc
 • 10/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/10/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/10/2015

  1/ Trả cổ tức
  Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 228.502.317 cổ phiếu

  2/ Chia cổ phiếu quỹ kết hợp trả cổ phiếu thưởng:
  Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.251.159 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện chia cho cổ đông hiện hữu: 100.000.000 cổ phiếu

  3/ Phát hành bổ sung cổ phiểu do hoán đổi cổ phần để sáp nhập Southern Bank vào Sacombank:
  Tỷ lệ thực hiện: 100:8,75 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8,75 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu.

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố vổ nhiệm 2 phó TGĐ mới từ ngày 1/10/2015 là ông Nguyễn Văn Nhân và ông Trịnh Văn Tỷ.

  Tải file gốc

 • 01/10/2015

  Mua Bán và Sát Nhập

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố chính thức sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào STB từ ngày 1/10/2015.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 20/10/2015 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

  Tải file gốc

 • 09/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai chức vụ phó trưởng Ban kiểm soát phụ trách khu vực Miền Bắc, Hà Nội và Bắc Trung bộ từ ngày 9/9/2015.

  Tải file gốc

 • 11/07/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2015
  Ngày tổ chức: 7:30 11/7/2015
  Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, tp. HCM

  Nội dung: Thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào STB.

 • 29/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào STB.

  Tải file gốc

 • 20/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Lê Minh Tâm thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 20/5/2015.

  Tải file gốc

 • 21/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00AM 21/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015.
  + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị năm 2014.
  + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.
  + Phương án phân phối lợi nhuận.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 21/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Vạn Lý thay thế ông Nguyễn Tấn Thành giữ chức vụ trưởng BKS từ ngày 15/4/2015.

  Tải file gốc

 • 06/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 06/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 26/09/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2014
  Thời gian thực hiện: từ ngày 26/09/2014 đến ngày 20/10/2014
  Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

 • 08/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Tải file gốc

 • 03/07/2014

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  Số lượng: 32.219.029 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu hai trăm mười chín nghìn không trăm hai mươi chín cổ phiếu).
  Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 25/04/2013 và bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 28/06/2014.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 322.190.290.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai tỷ một trăm chín mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng).
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/08/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 03/07/2014

 • 07/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐ

  Tải file gốc

 • 27/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 25/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ 2014:
  Thời gian: 25/3/2014
  Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, tp. HCM.

 • 25/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

    Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 25/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 02/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi thành viên ban lãnh đạo từ ngày 2/1/2014:
  Bổ nhiệm ông Lê Trọng Trí chức vụ phó TGĐ kiêm trưởng phòng hành chính quản trị
  Bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa chức vụ Phó TGĐ.

 • 16/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 29/11/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 03/12/2013
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện      :  16/12/2013


   

 • 08/07/2013

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 136.324.897 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/07/2013

 • 10/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013
  § Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
  § Thời gian thực hiện: 10/06/2013.

 • 22/05/2013

  Phát hành cổ phiếu

  STB: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013
  § Tỷ lệ thực hiện: 14% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 14 cổ phiếu mới).
  § Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 136.355.472 cổ phiếu.
  § Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

 • 07/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  STB - tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013
  - Thời gian thực hiện: 24/04/2013
 • 19/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  STB - Thay đổi nhân sự

  Ông Trần Xuân Huy từ nhiệm Thành viên HĐQ từ ngày 25/04/2013

  Link download

 • 19/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  STB - Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung TV HĐQT

  Link download

 • 25/02/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013
  Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  Nội dung lấy ý kiến: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2011 – 2015 cần bầu cử bổ sung
  Thời gian thực hiện : Từ ngày 25/02/2013

 • 12/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi Kế toán trưởng và Tống giám đốc.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  STB: Công bố Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát


  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  STB: Công bố về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành


  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/02/2012 và 20/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2012
  Thời gian dự kiến thực hiện: 27/04/2012
  Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

 • 27/04/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2012
  - Thời gian thực hiện: từ ngày 27/04/2012
  - Nội dung lấy ý kiến: số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS Sacombank nhiệm kỳ 2011-2015 cần bầu cử bổ sung.

 • 25/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi nhân sự Ban điều hành

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2012
  - Thời gian, địa điểm và nội dung họp: sẽ thông báo sau

 • 29/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/03/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/02/2012 và 20/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2012
  Thời gian thực hiện: 01/03/2012

 • 17/02/2012

  Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  STB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/02/2012) thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Sacombank (Mã CK: STB) tại Thông báo số 78/2012/TB-SGDHCM ngày 14/02/2012.
  Lý do hủy: Do tình hình thực tế về việc cần cân nhắc bổ sung một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Sacombank sẽ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sau khi có quyết định ngày cụ thể để tổ chức Đại hội.

 • 17/02/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  STB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Hủy ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/02/2012) thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Sacombank (Mã CK: STB) tại Thông báo số 78/2012/TB-SGDHCM ngày 14/02/2012.
  Lý do hủy: Do tình hình thực tế về việc cần cân nhắc bổ sung một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội. Sacombank sẽ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sau khi có quyết định ngày cụ thể để tổ chức Đại hội.

 • 04/01/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  STB: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/12/2011

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 156.044.651 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 07/12/2011
   
 • 16/11/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  STB: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu
  Số lượng đăng ký mua: 100.000.000 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 100.000.000 cổ phiếu
  Mục đích: góp phần bình ổn thị trường chứng khoán và bảo vệ lợi ích cổ đông Sacombank
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận
  Thời gian giao dịch: từ ngày 16/11/2011 – 16/12/2011

 • 04/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 30/08/2011

  Phát hành cổ phiếu

  STB: Phát hành cổ phiếu

  Link download 

 • 30/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  STB: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Link download

 • 15/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
  Link download

 • 05/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  STG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 02/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010
  Thời gian: 02/04/2011
  Địa Điểm: 
  Nhà hát Hòa Bình (Số 240 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.

  (Theo hsx)

 • 16/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  STB: Ông Bùi Văn Dũng thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 31/12/2010.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 06/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bà Nguyễn Thị Thanh Mai thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Kể từ ngày 06/12/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 03/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vinh giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 01/12/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/10/2010

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 247.887.713 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 22/10/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 20/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 439/NQ-HĐQT ngày 06/08/2010 của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà về việc phê duyệt tham gia đầu tư dự án tại các Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội

  Link download

  (Theo hnx.vn)

 • 18/08/2010

  Thay đổi BLĐ

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông Tô Thanh Hoàng.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 17/08/2010

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó TGĐ thứ 1 của ông Hồ Xuân Nghiễm.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 03/08/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín công bố thông tin về việc ủy quyền người thực hiện công bố thông tin như sau: Ông Trần Xuân Huy - Phó Giám đốc - được NHTMCP Sài Gòn Thương Tính ủy quyền làm "Người công bố thông tin".

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 07/07/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Sacombank (mã STB) Thông báo phát hành cổ phiếu:
  - Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 và phát hành cho CĐHH
  - Số lượng CP phát hành:
  + Trả cổ tức bằng CP: 100.505.295 cổ phiếu
  + Phát hành cho CĐHH: 134.007.060 cổ phiếu
  - Tỷ lệ phát hành:
  + Trả cổ tức bằng CP: 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới)
  + Phát hành cho CĐHH: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 02 cổ phiếu mới)
  - Giá dự kiện phát hành cho CĐHH: 12.000 vnd
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2010
  - Ngày ĐKCC: 09/07/2010
 • 04/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Thời gian: 8h00, ngày 15/03/2010
  Địa điểm: Hội trường Dinh Thống Nhất (Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

 • 23/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 16/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (MCK: STB).

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2009
  • Địa điểm dự kiến: Hội trường Dinh Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
  • Thời gian họp dự kiến: Ngày 16/03/2009
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh TP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán STB vào các ngày 06, 07 và 08/01/2009.
 • 27/02/2009

  Niêm yết mới

   

  ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sắp tới sẽ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 5.115 tỷ lên 6.956 tỷ đồng.

  Ngày 26/2 Sacombank công bố năm 2009 ngân hàng này dự định phát hành 184 triệu cổ phiếu.

  Trong đó, trả cổ tức cho năm 2008, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành 76.737.462 cổ phần, theo tỷ lệ 20:3; cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền nhận cổ tức. Cứ 20 quyền thì được nhận 3 cổ phần mới.

  Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2, tương ứng phát hành 102.316.616 cổ phần.

  Ngoài ra, sẽ phát hành 5.000.000 cổ phần cho cán bộ cốt cán.

  Như vậy, khoản vốn chủ sở hữu tăng thêm trong 2009 của Sacombank (nếu được thông qua) sẽ là 1840 tỷ đồng.

  Theo giải thích từ Tờ trình, thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2007 thông qua, tính đến thời điểm này, vốn điều lệ của Sacombank đã đạt 5.116 tỷ đồng (làm tròn).

  Tuy nhiên, mức vốn chủ sở hữu hiện tại của Sacombank vẫn còn khiêm tốn so với các ngân hàng bạn, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh cổ phần hoá hệ thống các Ngân hàng thương mại quốc doanh; cộng với sự tham gia của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và các tổ chức tín dụng của những tập đoàn kinh tế lớn trong nước.

  Ngoài ra, Hội đồng quản trị Sacombank trình Đại hội xem xét và chấp thuận cho xúc tiến các thủ tục để xin phép thành lập Công ty Tài chính dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Ngân hàng với thời gian thành lập từ nay đến năm 2010 và với số vốn điều lệ của Công ty do HĐQT quyết định và phù hợp với quy định của Pháp luật.

  Theo kế hoạch, đại hội cổ đông thường niên của Sacombank sẽ được tổ chức vào thứ hai, ngày 16/3, tại Dinh Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 04/02/2009

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

   Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008

Giá trong ngày

10.85

0.25 (2.36%)
Giá tham chiếu10.6
Giá mở cửa10.45
Giá cao nhất10.7
Giá thấp nhất10.4
Giá đóng cửa10.6
Khối lượng6,094,750
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,803,653,429
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)19,569.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)992.5
P/E10.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,656.9
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.60

0.20 (1.92%)

6,094,75063,950,090
16/01

10.40

0.15 (1.46%)

9,556,920100,063,770
16/01

10.40

0.15 (1.46%)

9,556,920100,063,770
15/01

10.25

0.05 (0.48%)

2,479,65025,449,390
15/01

10.25

0.05 (0.48%)

2,479,65025,449,390
14/01

10.30

0.10 (0.96%)

1,811,34018,793,720
13/01

10.40

0.10 (0.95%)

3,390,12035,655,700
10/01

10.50

0.35 (3.44%)

10,754,160111,336,000
09/01

10.15

0.17 (1.70%)

2,443,48024,751,380
08/01

9.98

0.17 (1.67%)

4,490,22044,899,580
07/01

10.15

0.10 (0.99%)

2,154,97021,750,350
06/01

10.05

0.15 (1.47%)

2,302,49023,190,700

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

16/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

15/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ 81...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

09/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

01/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên...

23/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2017 Thời gian dự kiến...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm ông...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm,...

16/10/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố miễn nhiệm ông Lý Hoài Văn chức vụ...

10/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mã chứng khoán của...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi...

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay...

25/09/2017

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung...

19/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

06/09/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế và ông Lê...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay...

29/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa, bàn...

29/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa,...

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên...

04/08/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bổ nhiệm ông Hà Văn Trung chức vụ Người...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan...

03/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc ông Lê...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân...

02/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự...

25/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 25...

11/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Ron chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11...

06/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Nguyễn Xuân Vũ từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 06/07...

06/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Ron chức vụ Phó TGĐ từ ngày 06...

03/07/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm chức vụ Tổng giám đốc thay thế...

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố miễn nhiệm ông Hà Tôn Trung Hạnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2017:- Ông Dương Công Minh chức vụ Chủ tịch...

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 và 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

30/06/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Trần Minh Triết chức vụ Trưởng BKS từ ngày...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý và...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ và bàn thu đổi...

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ, tên gọi, chi nhánh quản lý...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên...

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn thời gian và địa điểm tổ...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc rút tên ông Nguyễn Đức Hưởng và bà Nguyễn Thị Bích Hồng...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày...

19/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Vĩnh Long -...

26/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất danh sách...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở và...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn thời gian tổ...

04/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Lê Trọng Trí thôi giữ chức vụ Phó...

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu mạng lưới tại phòng giao dịch Võ...

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của 3 phòng giao dịch:- Phòng...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2015...

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

23/02/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa...

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc lập hồ sơ...

14/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ sở...

13/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm trụ...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm của chi...

22/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

24/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

18/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên,...

27/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi trụ sở và tên gọi của Phòng giao dịch Văn Hải - Chi nhánh Đồng...

26/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

13/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc di dời địa điểm...

12/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở...

08/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ...

05/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

05/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

17/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ...

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

14/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên...

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi địa điểm và tên gọi của...

03/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi Phòng...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

30/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

16/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi địa điểm và đổi...

26/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

02/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Đính chính nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2016.

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ngày đăng ký cuối cùng, thời...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

04/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa điểm...

26/11/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 242.704...

11/11/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ phó...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/10/2015

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/10/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/10/2015 1/ Trả cổ tức Tỷ lệ thực...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố vổ nhiệm 2 phó TGĐ mới từ ngày...

01/10/2015

Mua Bán và Sát Nhập

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố chính thức sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 20/10/2015...

09/09/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai chức vụ...

11/07/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2015 Ngày tổ chức: 7:30...

29/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

20/05/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố ông Lê Minh Tâm thôi giữ chức vụ phó...

21/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Thời gian thực...

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Vạn Lý thay thế ông...

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ 2015....

06/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/09/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề đăng ký...

08/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

03/07/2014

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng: 32.219.029 cổ phiếu (Ba mươi hai...

07/04/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐTải file gốc

27/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

25/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian: 25/3/2014Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace...

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

02/01/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi thành viên ban lãnh đạo từ ngày...

16/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 29/11/2013Ngày đăng ký cuối cùng                               : 03/12/2013Tỷ...

08/07/2013

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

10/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013 § Tỷ lệ thực hiện...

22/05/2013

Phát hành cổ phiếu

STB: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013 § Tỷ lệ thực hiện: 14% (người sở hữu 100 cổ...

07/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

STB - tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013- Ngày đăng ký...

19/03/2013

Thay đổi BLĐ

STB - Thay đổi nhân sựÔng Trần Xuân Huy từ nhiệm Thành viên HĐQ từ ngày 25/04/2013Link download

19/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

STB - Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung TV HĐQTLink download

25/02/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02...

12/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

02/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

02/11/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

11/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

02/10/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

09/08/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

30/07/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

25/07/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

04/07/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

29/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

15/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

01/06/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi Kế toán trưởng và Tống giám...

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STB: Công bố Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Tải file dữ liệu gốc

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

STB: Công bố về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2012...

27/04/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/04/2012 ...

25/04/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi nhân sự Ban điều hànhTải file...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/04/2012...

29/03/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

14/03/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

01/03/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

17/02/2012

Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản- Hủy ngày đăng...

17/02/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

STB: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Hủy ngày đăng...

04/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

STB: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

07/12/2011

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

16/11/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

STB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 100.000.000 cổ...

04/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

25/10/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

30/08/2011

Phát hành cổ phiếu

STB: Phát hành cổ phiếuLink download

30/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

STB: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link downloadLink download

05/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

STG: Nghị quyết 2011Link download

02/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Thời gian: 02/04/2011Địa Điểm: Nhà hát Hòa Bình...

16/12/2010

Thay đổi BLĐ

STB: Ông Bùi Văn Dũng thôi giữ chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 31/12/2010.Link download (Theo: hsx...

06/12/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bà Nguyễn Thị...

03/12/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm...

22/10/2010

Niêm yết thêm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

20/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT số 439/NQ-HĐQT ngày 06/08/2010 của CTCP Công nghiệp...

18/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của...

17/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó TGĐ thứ 1 của...

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín công bố thông tin về việc ủy quyền người thực hiện công bố thông tin như sau: Ông...

07/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Sacombank (mã STB) Thông báo phát hành cổ phiếu:- Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 và phát hành cho CĐHH- Số lượng CP phát hành:+ Trả cổ tức bằng CP: 100.505.295 cổ...

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

15/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 8h00, ngày 15/03/2010Địa điểm: Hội trường Dinh Thống Nhất (Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

16/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương...

27/02/2009

Niêm yết mới

ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sắp tới sẽ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 5.115 tỷ lên 6.956 tỷ đồng. Ngày 26/2 Sacombank công bố năm 2009 ngân hàng này dự định phát hành 184 triệu...

04/02/2009

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam