Lịch sự kiện

 • 30/07/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2018
  Thời gian thanh toán : 30/07/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
 • 17/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2018
  Thời gian họp: 17/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bao bì Sài Gòn

  Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
 • 06/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/09/2017:

  - Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm bà Định Thị Kim Hiếu và bà Huỳnh Như Ngọc chức vụ Thành viên BKS
  - Bổ nhiệm bà Huỳnh Như Ngọc chức vụ Trưởng BKS thay thế ông Trần Nhị Bảo Quốc.
 • 06/09/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2017
  Thời gian họp: 06/09/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn
  Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự họp. 
 • 28/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2017
  Thời gian thực hiện: 28/07/2017.
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 • 07/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Trần Nhị Bảo Quốc chức vụ Trưởng BKS từ ngày 07/04/2017.
 • 07/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Lư Thanh Nhã chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Minh Tuấn từ ngày 07/04/2017.
 • 31/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2017
  Thời gian họp: 31/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

  Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông dự họp.
 • 15/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 13/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: SPA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.400.000 CP (tỷ lệ 40%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.400.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.400.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/02/2017
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/02/2017.
 • 13/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trường Khôi
  - Mã chứng khoán: SPA 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP (tỷ lệ 10,59%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 800.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.700.000 CP (tỷ lệ 20%) 
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/02/2017.
 • 13/02/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Hùng
  - Mã chứng khoán: SPA 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.600.000 CP (tỷ lệ 18,82%) 
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 105.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.705.000 CP (tỷ lệ 20,06%) 
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/02/2017.
 • 28/12/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.500.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 28/12/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 17.000VND/CP.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

9.2

-1.8 (-16.36%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa10.3
Giá cao nhất10.3
Giá thấp nhất10.3
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)78.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)877.0
P/E10.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,889.4
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

0.70 (6.80%)

00
16/01

11.00

0.70 (6.80%)

00
15/01

11.00

0.70 (6.80%)

00
14/01

11.00

1.00 (10.00%)

2002,050
13/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

30/07/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

17/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018Ngày đăng...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức...

06/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/09/2017:- Bổ...

06/09/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2017Ngày...

28/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký...

07/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Trần Nhị Bảo Quốc chức vụ Trưởng BKS...

07/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Lư Thanh Nhã chức vụ Chủ tịch HĐQT...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng...

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

13/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV - Mã chứng khoán: SPA - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.400.000 CP (tỷ lệ 40%)...

13/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trường Khôi- Mã chứng khoán: SPA - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP (tỷ lệ 10...

13/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Hùng- Mã chứng khoán: SPA - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.600.000 CP (tỷ lệ...

28/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành