Lịch sự kiện

 • 30/01/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2018
  Thời gian họp: 30/01/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11, Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016-2020;
  + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016-2020;
  + Thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Nhà máy thủy điện Sử Pán 2. 
 • 15/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
 • 06/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Huyên chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Minh Long từ ngày 06/12/2017.
 • 04/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố ông Nguyễn Văn Hải từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 04/12/2017.
 • 21/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/11/2017:

  - Ông Nguyễn Đình Thiện từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS từ ngày 24/11/2017
  - Ông Nguyễn Văn Đại từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và ông Đặng Quang Hiệu từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS.
 • 25/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 25/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017
  Thời gian tổ chức: 29/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Thủy điện Sử Pán 2, thôn Hoàng Liên, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

  Nội dung:
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  + Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  + Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 13/06/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 7 
  - Mã chứng khoán: SP2 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.538.250 CP (tỷ lệ 16,65%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Bút 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.000 CP (tỷ lệ 0,05%) 
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quang Hiệu 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS 
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.538.250 CP 
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.538.250 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 10/03/2017 
  - Ngày kết thúc giao dịch: 10/03/2017.
 • 30/09/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần từ ngày 30/09/2016.

  Tải file gốc
 • 30/09/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 15.246.000
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 30/09/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 7.000VND/CP.

Giá trong ngày

9.1

3.0 (49.18%)
Giá tham chiếu6.1
Giá mở cửa6.1
Giá cao nhất6.1
Giá thấp nhất6.1
Giá đóng cửa6.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.67%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,041,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)136.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-206.8
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
14/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
10/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
08/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
07/01

6.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

6.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

30/01/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2018Thời gian họp: 30...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

06/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Huyên chức vụ Thành...

04/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố ông Nguyễn Văn Hải từ nhiệm chức vụ Thành...

21/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/11/2017:...

25/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

28/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

12/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

29/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017Thời gian tổ chức: 29/06/2017Địa điểm tổ chức: Trụ...

13/06/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

10/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 7 - Mã chứng khoán: SP2 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.538.250 CP (tỷ lệ 16,65%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Bút - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại...

30/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bị hạn chế giao dịch và chỉ được giao...

30/09/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành