Lịch sự kiện

 • 08/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2018
  Thời gian thực hiện: TCPH sẽ có thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Sẽ được đăng tải trên website: www.saigonres.com.vn

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2018;
  + Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ba
 • 02/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 03/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hùng Vương.
 • 25/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả kinh doanh năm 2017
  - Kế hoạch hoạt động năm 2018
  - Mức chia cổ tức và thưởng tết năm 2017.  
 • 15/01/2018

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 39.599.989 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 15/01/2018
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 29.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20% so với giá tham chiếu.
 • 08/01/2018

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) huỷ đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng cổ phiếu huỷ đăng ký giao dịch: 39.599.989 cổ phiếu
  Ngày huỷ đăng ký giao dịch: 08/01/2018
  Lý do huỷ đăng ký giao dịch: Chuyển sàn sang HOSE.
 • 24/11/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2017
  Thời gian thanh toán : 24/11/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 
  - Báo cáo của BKS về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 
  - Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động của công ty trong quý 3 năm 2017
  - Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017
  - Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
  - Một số nội dung khác.
 • 31/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc lên 280 tỷ đồng 
  - Bổ nhiệm ông Phạm Thu là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc
  - Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc.
 • 20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung thêm 10.138.000.000 đồng vào công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Định và bổ nhiệm ông Thái Quốc Dương là người đại diện phần vốn góp của công ty tại đây thay thế ông Ngô Kiên Cường.
 • 31/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 07/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 19.799.989 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 39.599.989 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 07/08/2017.
 • 02/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu SGR trên sàn HOSE.
 • 18/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE.
 • 18/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Sài Gòn.
 • 03/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE thời gian lấy ý kiến từ 04/07/2017 đến ngày 15/07/2017.
 • 19/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
 • 19/06/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởn quyền: 23/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2017
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  Nội dung lấy ý kiến: Chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE.
 • 14/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch.
 • 09/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 21/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2017
  Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 9,958% (1 cổ phiếu được nhận 995,8 đồng).

 • 17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tham gia đấu giá nhận chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).
 • 14/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
 • 13/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
 • 03/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:

  - Ông Thái Quốc Dương được bổ nhiệm chức vụ Thành viên BKS thay thế bà Đinh Thị Nguyệt
  - Ông Nguyễn Trọng Giáp được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài Chính.
 • 31/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 31/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tậm Hội nghị và tiệc cưới Saphire - Số 526 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2017;
  + Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất cho năm 2017;
  + Và một số nội dung khác (nếu có).
 • 30/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 30/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 22/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng, các công trình công cộng và công viên cây xanh tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

  Tải file gốc
 • 18/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 6.600.000
  (Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung này từ đợt phát hành tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 19.800.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 18/11/2016.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/09/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 05/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 của nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/08/2016 về Nguồn vốn sử dụng để thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

  Tải file gốc
 • 24/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1.

  Tải file gốc
 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố đã bán thành công 54.600 cổ phiếu quỹ từ ngày 06/07/016 đến ngày 27/07/2016.
 • 06/07/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đăng ký bán 54.600 cổ phiếu quỹ từ ngày 06/07/2016 đến ngày 04/08/2016.
 • 06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt và tăng vốn điều lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 06/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 06/06/2016:

  - Ông Phạm Thu chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Hồng Phát chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 10/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016
  Thời gian họp: 06/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Điện ảnh – Số 02 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM.
 • 06/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
  Thời gian thực hiện: 21/4/2016.
 • 07/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 05/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: SGR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.592.700 CP (tỷ lệ 12,07%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Văn Phúc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp 
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 68.270 CP (tỷ lệ 0,52%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.592.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.592.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 17/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Kim Thúy
  - Mã chứng khoán: SGR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 29.248 CP (tỷ lệ 0,22%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 669.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 698.248 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,29%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/03/2016.
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
  - Mã chứng khoán: SGR
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.592.700 CP (tỷ lệ 12,07%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Văn Phúc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 68.270 CP (tỷ lệ 0,52%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.592.700 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2016.
 • 28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Thông qua kết quả SXKD và kế hoạch tài chính của dự án Saigonres Plaza
  - Bán toán bộ cổ phiếu quỹ
  - Trả cổ tức năm 2014
  - Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 13/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2015
  Thời gian họp: Sẽ thông báo trên trang điện tử của Công ty
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Điện ảnh – Số 02 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM
  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015;
  + Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã chi năm 2014 và đề xuất cho năm 2015;
  + Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015;
  + Tờ trình thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015;
  + Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2014.

 • 11/05/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 13.200.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 11/05/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

17.95

1.95 (12.19%)
Giá tham chiếu16.0
Giá mở cửa16.0
Giá cao nhất16.0
Giá thấp nhất16.0
Giá đóng cửa16.0
Khối lượng20
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)39,599,978
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)710.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,766.6
P/E6.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,313.9
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

16.00

0.20 (1.26%)

20320
16/01

15.80

1.10 (6.50%)

3205,070
15/01

16.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

16.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

16.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

16.90

0.10 (0.59%)

100
09/01

16.80

1.10 (6.14%)

2,30038,840
08/01

17.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

17.90

0.10 (0.55%)

20350
06/01

18.00

0.00 (0.00%)

20360

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

08/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03...

02/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

03/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào...

25/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh năm 2017- Kế...

15/01/2018

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) niêm yết cổ phiếu trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết: 39.599.989 cổ phiếuNgày niêm yết có...

08/01/2018

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) huỷ đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu huỷ đăng ký giao...

24/11/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 - Báo...

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tăng vốn điều lệ của Công ty...

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung thêm 10.138.000.000 đồng vào...

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

07/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 19.799.989 cổ phiếuTổng số lượng cổ phiếu...

02/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

02/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

29/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu...

18/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE.

18/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Kinh doanh...

03/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE...

19/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

19/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởn quyền: 23/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2017Thời...

14/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu...

09/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP...

21/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2017Ngày đăng ký cuối...

17/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc tham gia đấu giá nhận chuyển nhượng vốn của Tổng...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH...

13/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để...

03/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:- Ông...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 31/03/2017Địa điểm tổ chức họp...

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

30/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

22/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư Dự án Khu nhà ở...

18/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (mẹ + hợp nhất).

27/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2016Ngày đăng ký...

05/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh khoản 11 Điều...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu...

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

27/07/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố đã bán thành công 54.600 cổ phiếu quỹ từ ngày...

06/07/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đăng ký bán 54.600 cổ phiếu quỹ từ ngày 06/07/2016...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ...

06/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 06/06/2016:- Ông...

10/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (mẹ + hợp nhất).

06/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016Ngày đăng...

06/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trả cổ tức bằng tiền năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016Ngày giao dịch không...

07/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

18/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV- Mã chứng khoán: SGR- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.592.700 CP (tỷ lệ 12,07%)- Tên của người có liên...

17/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Kim Thúy- Mã chứng khoán: SGR- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 29.248 CP (tỷ...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV- Mã chứng khoán: SGR- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.592.700 CP (tỷ lệ 12,07%)- Tên của người...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Thông qua kết quả SXKD và kế hoạch tài...

13/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2015 Thời gian họp: Sẽ thông báo trên trang điện tử của Công...

11/05/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam