Lịch sự kiện

 • 24/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2018
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 24/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Khu nhà mẫu Sacomreal, 24 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 09/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 • 05/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/01/2018:

  - Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thắng chức vụ TGĐ thay thế ông Phạm Điền Trung
  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thảo và ông Hồ Hữu Nhân chức vụ Phó TGĐ.
 • 18/12/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/12/2017
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  + Phương án tăng vốn điều lệ 30% trong đó chào bán 20% cho cổ đông hiện hữu và 10% cho cổ đông riêng lẻ;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 15/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành sơ đồ tổ chức của công ty.
 • 08/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức và nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 28/11/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: 15.951.804 cổ phiếu
  (Cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2016)
  Số lượng chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 243.872.424 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 16/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 28/11/2017.

 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 02/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.
 • 20/10/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.954.360 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 7% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).
 • 03/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác với Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre để thực hiện dự án tại khu đất số 125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 27/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thống nhất nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017.
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.
 • 22/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Mỹ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22/06/2017.
 • 30/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/05/2017:

  - Ông Phạm Điền Trung được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Phạm Nhật Vinh
  - Bà Võ Thị Kim Tuyến được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.
 • 24/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017.
 • 29/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/04/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 29/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Khu nhà mẫu Sacomreal, 24 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
 • 14/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thắng chức vụ Thành viên HĐQT và miễn nhiệm ông Huỳnh Phú Kiệt chức vụ Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 14/04/2017.
 • 14/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức và thông qua các nội dung, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 11/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bà Trần Mỹ Phân, Thành viên BKS, qua đời.
 • 24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 21/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác với Công ty Cổ phần Vgroup để thành lập Công ty TNHH Đầu tư thiết kế Xây dựng Địa ốc SV.
 • 21/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 20/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn Điều lệ và thay đổi mô hình hoạt động tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín.
 • 15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Đã từ ngày 15/03/2017.
 • 27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các giao dịch với 10 Công ty từ tháng 02 đến 31/12/2017.

  Tải file gốc
 • 22/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố về việc bổ nhiệm ông Võ Khánh Kiên chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Quyền Trường phòng Kế toán từ ngày 22/02/2017 đến hết ngày 19/08/2017.

  Tải file gốc
 • 21/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 20/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt đồng lao động với bà Lữ Thị Thanh Trúc từ ngày 20/02/2017.

  Tải file gốc
 • 15/02/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: : 10.851.486 cổ phiếu
  Lý do thay đổi đăng ký niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
  Số lượng chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi đăng ký niêm yết: 227.920.620 cổ phiếu
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 02/02/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 15/02/2017.
 • 16/01/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% từ ngày 16/01/2017.

  Tải file gốc
 • 06/01/2017

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
  Mã chứng khoán: SCR
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Thị Thu Trang
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 33.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.598.543 CP, tỷ lệ 9,04%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 713.240 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.885.303 CP, tỷ lệ 8,73%
  Lý do thay đổi sở hữu:Cơ cấu danh mục đầu tư
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: từ ngày 5/1 đến ngày 6/1/2017.

  Tải file gốc
 • 29/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triển chức vụ Quyền Giám đốc phụ trách Khối tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017.

  Tải file gốc
 • 28/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Huỳnh Thị Nga từ ngày 01/01/2017.

  Tải file gốc
 • 23/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2016.

  Tải file gốc
 • 16/12/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2016
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.853.397 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 01 : 0,05 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được nhận 0,05 cổ phiếu mới).
 • 18/11/2016

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 217.069.134
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 06/10/2016.
  Ngày chính thức giao dịch : 18/11/2016.
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 9.140 đồng/cổ phiếu.
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

  Tải file gốc
 • 11/11/2016

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín hủy niêm yết trên HNX:

  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 217.069.134
  Ngày hủy niêm yết: 11/11/2016
  Lý do: Chuyển đăng ký niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 07/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn để liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2016 với tổng giá trị mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng.

  Tải file gốc
 • 17/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Phạm Điền Trung, TGĐ, chức vụ Người CBTT từ ngày 17/10/2016.

  Tải file gốc
 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố miễn nhiệm ông Hồ Hữu Nhân chức vụ Phó TGĐ từ ngày 31/08/2016.

  Tải file gốc
 • 17/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV Tư Vấn Sài Gòn Thương Tín.
 • 30/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Mỹ chức vụ Phó TGĐ kinh doanh từ ngày 30/06/2016.

  Tải file gốc
 • 24/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Lan để phát triển dự án.

  Tải file gốc
 • 29/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016
  Thời gian họp: Vào lúc 13h00, ngày 29/04/2016 (thứ sáu)
  Địa điểm tổ chức họp: Sảnh New York – Lầu 5, Metropole 216 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM.
 • 22/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt đồng lao động với bà Nguyễn Ngọc Thục từ ngày 08/04/2016.

  Tải file gốc
 • 01/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 14/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Phạm Điền Trung chức vụ TGĐ thay thế ông Phạm Nhật Vinh từ ngày 14/3/2016.
 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về các giao dịch, hợp đồng giữa công ty với các Công ty khác.

  Tải file gốc
 • 07/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 20.000.867
  Tổng số lượng cổ  hiếu niêm yết: 217.069.134
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ hai, ngày 07/12/2015.

  Tải file gốc
 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Dũng Anh.

  Tải file gốc

 • 07/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
  - Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
  - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư thêm vào Công ty TNHH Thương Tín Tàu Quốc.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phần còn lại của đợt phát hành cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 21/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiểu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9.382.222
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 197.068.267
  Ngày giao dịch chính thức: thứ hai, ngày 21/09/2015.

  Tải file gốc

 • 01/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thế CTCP Năng lượng Thương Tín.

  File gốc

 • 05/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2015

  * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ thực hiện: 01: 0.05 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được nhận 0.05 cổ phiếu mới)
  - Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.384.242


  * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 50.111.856
  - Tỷ lệ thực hiện: 100: 26.7 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 26.7 cổ phiếu mới)
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

 • 01/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Hồ Hữu Nhân thay thế ông Trần Nguyên Huân giữ chức vụ phó TGĐ phụ trách khối kỹ thuật từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 19/05/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết cổ phiêu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 37.537.154
  (Cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua)
  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 187.686.045
  Ngầy chính thức giao dịch: 19/5/2015.

 • 19/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi nhân sự từ ngày 18/5/2015:

  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đã chức vụ phó TGĐ khối hỗ trợ
  - Miễn nhiệm ông Phan Tấn Quốc chức vụ phó TGĐ khối kỹ thuật.

  Tải file gốc

 • 05/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vinh, TGĐ, làm người CBTT từ ngày 5/5/2015.

  Tải file gốc

 • 27/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Các nội dung, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 16/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bà Tôn Thị Nhật Giang từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 17/4/2015.

  Tải file gốc

 • 13/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc đầu tư.

  Tải file gốc

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 01/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 2.600.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát.

  Tải file gốc

 • 26/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi TGĐ từ ngày 28/1/2015:

  - Ông Đặng Hồng Anh, chủ tịch HĐQT, thôi kiêm nhiệm chức vụ TGĐ
  - Ông Phạm Nhật Vinh giữ chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc

 • 26/12/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2014

  * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.507.444
  Tỷ lệ thực hiện: 01: 0,05 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được nhận 0,05 cổ phiếu mới)

  * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 30.029.778
  Tỷ lệ thực hiện: 01:0,2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 0,2 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 • 13/11/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua 2.600.000 cổ phần công ty Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát.

  Original file

 • 29/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố ông Tạ Đình Chương thôi chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 16/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Nga chức vụ giám đốc phụ trách khối tài chính.

  Original file

 • 16/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Trúc chức vụ quyền kế toán trưởng.

  Tải file gốc

 • 14/05/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng và giao dịch với CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

  Tải file gốc

 • 28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2014
  Thời gian họp: 8:00, ngày 28/04/2014
  Địa điểm tổ chức họp: khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn, số 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
  + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
  + Các nội dung, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 28/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 02/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 14/02/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 08/11/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi nhân sự:
  - Miễn nhiệm chức danh TGĐ và giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Ngô Vĩ Hùng kể từ ngày 8/11/2013
  - Phân công ông Đặng Hồng Anh, chủ tịch HĐQT, điều hành công ty kể từ ngày 8/11/2013 cho đến khi tìm được nhân sự thay thế.

 • 26/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư BĐS Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng.

  File gốc

 • 12/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/06/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/06/2013

  Phát hành cổ phiếu

  SCR: Phát hành cổ phiếu
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Năm: 2012 - Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ hiện tại (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm xuống đến hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.050 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 5%, cách tính như sau: 1.050*5%=52.5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 52 cổ phiếu, phần lẻ 0.5 sẽ bị hủy.

 • 04/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 
  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/09/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 12.999.861 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 19/09/2012
   
 • 20/08/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  SCR: Phát hành cổ phiếu
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2012
  - Tỷ lệ thực hiện (CPT): 10%/vốn điều lệ hiện tại (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ thập phân sẽ được hủy. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt. Theo tỷ lệ thực hiện 10%, cách tính như sau: 105*10%=10.5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu, phần lẻ 0.5 sẽ được hủy.

 • 03/08/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 30.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 03/08/2012.
 • 24/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/06/2012

  Phát hành cổ phiếu

  SCR: Phát hành cổ phiếu
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ thực hiện: 30%/vốn điều lệ hiện tại (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ thập phân sẽ không được trả bằng cổ phiếu mà chỉ trả bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phần. Tổng số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được Hội đồng Quản trị phân bổ lại cho Công đoàn của Công ty.

 • 11/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  SCR: Thay đổi nhân sự


  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  SCR: Thay đổi nhân sự


  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 07/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SCR - Nghị quyết Đại hộ cổ đông thường niên 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu/ 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: 25/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau

 • 18/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/12/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  SCR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2011
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2011
  3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Nội dung xin ý kiến:
  + Hủy phương thức phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (gồm 12% cho cổ đông hiện hữu và 3% cho cán bộ cốt cán của Công ty)
  + Thay đổi hình thức chi cổ tức 2010
  - Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2011 đến 16/01/2012.

 • 20/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/11/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 07/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 26/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 23/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 28/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 05/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý kiến trúc đối với ông Nguyễn Quốc Vinh kể từ ngày 29/06/2011 theo Quyết định HĐQT số 120/2011/QĐ-HĐQT.
  - Bổ nhiệm ông Trần Nguyễn Huân - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Quản lý xây dựng kiêm nhiệm phụ trách khối Quản lý kiến trúc Công ty kể từ ngày 29/06/2011 theo QĐ số 128/2011/QĐ-HĐQT.

 • 28/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 27/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Ông Thái Văn Chuyện - Tổng giám đốc Sacomreal thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 16/05/2011.
  - Bổ nhiệm Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 16/05/2011.
  - Bổ nhiệm Ông Trần Nguyên Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty với thời hạn 2 năm kể từ ngày 01/06/2011.
  - Bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án Celadon City kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành công ty với thời hạn 2 năm từ ngày 16/05/2011.

 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  SCR: Ngày 28/03/2011, chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011
  - Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
  - Thời gian thực hiện: 28/04/2011
  - Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau

 • 27/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Hội đồng quản trị quyết định:
  - Đồng ý với thư từ nhiệm của ông Lương Đình Quang. Ông Lương Đình Quang không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 20/04/2011
  - Bổ nhiệm ông Thái Văn Chuyện làm thành viên HĐQT để bổ sung vị trí còn trống trong HĐQT từ ngày 20/04/2011.

 • 18/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 13/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 25/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hnx)

 • 24/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/11/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 100.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 9/11/2010

  (Theo hnx)

Giá trong ngày

6.2

-0.07 (-1.12%)
Giá tham chiếu6.27
Giá mở cửa6.39
Giá cao nhất6.43
Giá thấp nhất6.27
Giá đóng cửa6.27
Khối lượng1,946,810
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)243,871,235
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,512.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)746.7
P/E8.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,475.8
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

6.27

0.10 (1.56%)

1,946,81013,355,629
12/12

6.37

0.23 (3.74%)

3,892,49044,551,004
11/12

6.14

0.04 (0.64%)

1,184,3807,279,990
10/12

6.18

0.09 (1.43%)

1,989,99056,120,577
09/12

6.27

0.06 (0.94%)

2,305,81014,543,360
06/12

6.33

0.02 (0.31%)

1,460,4609,218,970
05/12

6.35

0.25 (4.09%)

4,575,13031,246,442
04/12

6.10

0.39 (6.83%)

3,712,67035,367,090
03/12

5.71

0.09 (1.60%)

1,437,8908,215,090
02/12

5.62

0.08 (1.40%)

944,5507,363,924

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

09/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành...

05/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/01/2018:...

18/12/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017Thời gian...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành sơ đồ tổ chức...

08/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức và nội dung...

28/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết:...

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

02/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa...

20/10/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế:Ngày giao dịch không hưởng...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác với Công ty Cổ phần Thực phẩm...

27/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thống nhất nội dung phát hành...

31/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn...

31/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công...

22/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Mỹ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22...

30/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/05/2017...

24/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017...

29/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thắng chức vụ Thành...

14/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian tổ...

11/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bà Trần Mỹ Phân, Thành viên BKS, qua đời...

24/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian...

21/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác với Công...

21/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về thời gian và nội dung...

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn...

15/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng...

27/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các...

22/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố về việc bổ nhiệm ông Võ Khánh Kiên...

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi vốn...

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt...

15/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết: ...

16/01/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu...

06/01/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại Đầu tư Thuận Thiên Mã chứng khoán: SCR Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Thị Thu Trang Chức...

29/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Triển chức vụ...

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hợp...

23/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành...

16/12/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao...

18/11/2016

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 217.069.134Ngày niêm yết có hiệu lực ...

11/11/2016

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín hủy niêm yết trên HNX:Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 217...

07/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành...

17/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Phạm Điền Trung, TGĐ, chức...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ...

31/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố miễn nhiệm ông Hồ Hữu Nhân chức vụ...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

05/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ...

30/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Mỹ chức vụ...

24/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

08/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

15/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016...

14/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Phạm Điền Trung chức vụ TGĐ...

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

20/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về các giao dịch, hợp...

07/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

14/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ...

07/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư thêm...

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán số...

21/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết thêm cổ phiểu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9...

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ).

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

06/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thế CTCP...

05/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2015 * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ...

01/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Hồ Hữu Nhân thay thế ông...

19/05/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín niêm yết cổ phiêu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm:...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

18/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi nhân sự từ ngày 18/5/2015: - Bổ nhiệm...

05/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vinh, TGĐ, làm người...

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

16/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bà Tôn Thị Nhật Giang từ nhiệm chức vụ...

13/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc đầu...

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

04/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 2.600...

26/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

28/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi TGĐ từ ngày 28/1/2015: - Ông Đặng Hồng Anh,...

26/12/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín phát hành thêm cổ phiếu:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2014 * Trả cổ phiếu thưởng...

13/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

26/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua...

29/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố ông Tạ Đình Chương thôi chức vụ phó...

16/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Nga chức vụ...

16/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Trúc chức...

14/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

14/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp...

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

14/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

08/11/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố thay đổi nhân sự:- Miễn nhiệm chức danh TGĐ và giải...

26/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư BĐS Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng.File gốc

12/08/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

26/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

17/06/2013

Phát hành cổ phiếu

SCR: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Năm: 2012 - Tỷ lệ thực hiện: 5...

04/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

22/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

20/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

19/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

20/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

14/08/2012

Phát hành cổ phiếu

SCR: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2012 - Tỷ lệ thực hiện (CPT): 10%/vốn điều lệ hiện tại (Cổ đông sở...

03/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

24/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

28/06/2012

Phát hành cổ phiếu

SCR: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2012 3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức...

11/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

07/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

11/05/2012

Thay đổi BLĐ

SCR: Thay đổi nhân sự Tải file dữ liệu gốc

10/05/2012

Thay đổi BLĐ

SCR: Thay đổi nhân sự Tải file dữ liệu gốc

07/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SCR - Nghị quyết Đại hộ cổ đông thường niên 2012Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

18/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

04/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

21/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

20/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

30/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SCR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2011 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2011 3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến...

20/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

18/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

11/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

07/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

26/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

23/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

17/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

28/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

05/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ...

28/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

19/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Thái Văn Chuyện - Tổng giám đốc Sacomreal thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty...

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

SCR: Ngày 28/03/2011, chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011...

27/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị quyết định: - Đồng...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

13/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

25/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2010

25/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2010

24/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

24/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2010 (Theo: hnx.vn)

09/11/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam