Lịch sự kiện

 • 17/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02-04-2018
  Thời gian thực hiện: 17-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 20/11/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 61.550.367 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 241.785.703 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/11/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 20/11/2017.
 • 25/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá trị đầu tư tối đa vào chương trình "Shark Tank Việt Nam" là 10.000.000.000 đồng.
 • 12/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu của công ty.
 • 28/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/09/2017
  Số lượng dự kiến phát hành: 61.564.664 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100 : 34,15 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 34,15 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 • 26/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Hà Hoàng Thế Quang từ ngày 26/09/2017.
 • 20/09/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần SAM Holdings từ ngày 20/09/2017.
 • 22/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán 10.000.000 cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc Sacom để công ty này trở thành công ty đại chúng và đủ điều kiện niêm yết trên HOSE.
 • 09/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 26/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Việt.
 • 12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.
 • 07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 24/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đầu tư cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược trong đợt cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Nam Nung
  - Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Capella Việt Nam.
 • 24/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 24/04/2017
  Địa điểm tổ chức: Hội trường Lầu 9, Tòa nhà Sacom - Chíp Sáng, Lô T2-4, Đường D1, Khu công nghiệp cao, Quận 9, TP. HCM.
 • 01/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố ông Đỗ Thanh Bình, Phó TGĐ, nghỉ việc từ ngày 01/04/2017.
 • 09/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 09/03/2017:

  - Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Thanh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đỗ Văn Trắc
  - Bổ nhiệm ông Trần Hải Quang chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Đỗ Thanh Bình.
 • 02/03/2017

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Trần Anh Vương
  Mã chứng khoán: SAM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.160 CP, tỷ lệ 0,02%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.356.985 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.356.985 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.390.145 CP, tỷ lệ 6,32%
  Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/2/2017 đến ngày 2/3/2017.

  Tải file gốc
 • 20/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tùng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 20/02/2017.

  Tải file gốc
 • 24/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trong việc đầu tư mua cổ phần Công ty TNHH Nhà nước MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (Huewaco).

  Tải file gốc
 • 24/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt.

  Tải file gốc
 • 17/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Phương từ ngày 17/11/2016.

  Tải file gốc
 • 10/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 10/11/2016:

  - Ông Hà Hoàng Thế Quang được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng
  - Ông Đào Ngọc Quyết bị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi phương án góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

  Tải file gốc
 • 26/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi tên Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn thành Công ty Cổ phần SAM Nông nghiệp Công Nghệ Cao.

  Tải file gốc
 • 12/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
  - Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn và cử người đại diện vốn góp.

  Tải file gốc
 • 06/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần, góp vốn bổ sung và cử người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

  Tải file gốc
 • 05/09/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi con dấu của Công ty.

  Tải file gốc
 • 03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành và ban hành Quy chế tổ chức bộ máy điều hành Công ty.

  Tải file gốc
 • 06/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ và giao TGĐ thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm ông Đào Ngọc Quyết chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn Văn Trường từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và slogan mới của Công ty
  - Rà soát các Quy chế hiện tại
  - Thành lập Ban đầu tư và Quản lý tài sản
  - Tăng vốn điều lệ
  - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm 2016
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 23/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Bổ nhiệm người đại diện vốn, thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại các công ty con, công ty liên kết
  - Phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn.

  Tải file gốc
 • 01/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Vương chức vụ TGĐ thay thế ông Đỗ Văn Trắc từ ngày 01/05/2016.

  Tải file gốc
 • 26/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Thay đổi nhân sự
  - Đầu tư dự án An Việt
  - Kế hoạch thoái vốn tại các công ty liên kết và dự án.

  Tải file gốc
 • 10/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2016
  Thời gian: 8:00AM ngày 10/4/2016
  Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sacom - Chíp sáng, lầu 9, lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, quận 9, tp. HCM.

 • 04/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đăng ký bán 8.173.460 cổ phiếu từ ngày 4/4 đến 29/4/2016.
 • 04/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Nguyễn Đình Tú, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 3.881.906 cổ phiếu từ ngày 4/4 đến 29/4/2016.
 • 01/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam đăng ký mua 14.000.000 cổ phiếu từ ngày 1/4 đến 30/4/2016.
 • 01/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 01/04/2016:

  - Ông Trần Anh Vương chức vụ Phó TGĐ thay thế ông Nguyễn Văn Kiều
  - Ông Hà Hoàng Thế Quang chức vụ Phó TGĐ Tài Chính Đầu tư
  - Ông Đỗ Thanh Bình chức vụ Phó TGĐ đối ngoại.

  Tải file gốc
   
 • 31/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt.

  Tải file gốc
 • 12/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi nhân sự từ ngày 12/3/2016:

  Từ nhiệm:
  Ông Nguyễn Đình Tú chức vụ thành viên HĐQT
  Ông Trần Đình Tùng chức vụ thành viên HĐQT

  Bổ nhiệm:
  Ông Nguyễn Hải Dương chức vụ chủ tịch HĐQT
  Ông Hoàng Trí Cường chức vụ phó chủ tịch HĐQT
  Ông Nguyễn Văn Phương chức vụ thành viên HĐQT
  Ông Trần Anh Vương chức vụ phó TGĐ
  Ông Đỗ Thanh Bình chức vụ phó TGĐ.
 • 08/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Đỗ Văn Trắc, phó chủ tịch HĐQT/TGĐ, đăng ký mua 2.500.000 cổ phiếu từ ngày 8/3 đến 6/4/2016.
 • 29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và các tờ trình cho năm 2016.
 • 23/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 28.261.620 cổ phần tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

  Tải file gốc
 • 05/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Grinling International Limited và nhóm NĐTNN là cổ đông lớn.

  Cụ thể, Grinling International Limited và nhóm NĐTNN trước khi giao dịch nắm giữ 14.319.394 cổ phiếu tương ứng 7,94%.
  Sau khi mua vào 213.760 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của nhóm NĐTNN này tăng lên 8,06% tương ứng 14.533.154 CP.
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 5/1/2016.

  Tải file gốc
 • 25/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam
  Mã chứng khoán: SAM
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.902.511 CP, tỷ lệ 7,71%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 13.862.354 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27.764.865 CP, tỷ lệ 15,40%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2015 đến ngày 25/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.
 • 25/12/2015

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Trí Cường
  Mã chứng khoán: SAM
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.169.950 CP, tỷ lệ 1,2%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.169.950 CP, tỷ lệ 1,02%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2015 đến ngày 25/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.
 • 15/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015 và ước tính thực hiện kết quả SXKD năm 2015
  - Kế hoạch SXKD năm 2016
  - Khai thác hiệu quả khách sạn 5 sao Sacom Tuyền Lâm
  - Không tham gia đầu tư vào Vinamotor
  - Điều chỉnh lương của ông Nguyễn Văn Trường.

  Tải file gốc
 • 04/12/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Sai Gon Tourist.

  Tải file gốc

 • 09/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 41.590.808 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 180.235.336 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 09/09/2015.

 • 28/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm.

  File gốc

 • 27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ.

  Tải file gốc

 • 19/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM phát hành cổ phiếu thưởng:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2015
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành,: 41.593.358 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 30% số cổ phiếu đang lưu hành)
  Tỷ lệ thực hiện: 1:0,3 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 0,3 cổ phần mới).

 • 01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bà Phạm Thị Lợi, phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày 1/8/2015.

  File gốc

 • 22/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
  - Đầy nhanh hoàn thiện khách sạn 4 sao
  - Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%
  - Giao vốn tại Sacom Chíp Sáng cho Samland.

  File gốc

 • 01/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM trả cổ tức năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015
  Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  Thời gian thanh toán: 01/07/2015.

 • 12/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn AASCN là công ty kiểm toán năm 2015.

  Link tin

 • 20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Sửa đổi điều lệ
  - Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 5%
  - Phân công công việc trong HĐQT
  ...

  Tải file gốc

 • 27/04/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.846.096 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo
  Ngày đăng ký cuối cùng số 34/TB-SGDHCM ngày 16/01/2015 SGDCK TPHCM
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 138.644.528 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 10/04/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 27/04/2015.

 • 22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 22/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Sacom - Chíp sáng, tầng 9. lô T2-4, đường D1, khu công nghệ cao, Q9, tp. HCM.

  Nội dung của cuộc họp:
  +         Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
  +         Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.
  +         Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
  +         Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015.
  +         Sửa đổi điều lệ và  phương án phát hành tăng vốn trong năm 2015.
  +         Nội dung khác của Đại hội thường niên.

 • 24/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT thông qua:
  - Các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015
  - Lập văn phòng HĐQT tại Hà Nội
  - Thành viên HĐQT Samland nhiệm kỳ 2015-2020
  - Tăng VĐL của Samland và Sacom-Tuyền Lâm.

  Tải file gốc

 • 23/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu thưởng).

  Tải file gốc

 • 03/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 22/4/2015.

  Tải file gốc

 • 27/01/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá
  (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 0.06 cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.847.905 cổ phiếu.

 • 19/01/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2015
  Thời gian dự kiến thực hiện: Thông báo sau (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới cổ đông Công ty)
  Địa điểm dự kiến thực hiện : Thông báo sau
  Sửa đổi điều lệ và phương án phát hành tăng vốn trong năm 2015

 • 09/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Triển khai chia cổ phiếu thưởng 6%
  - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc

 • 03/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS.

  Tải file gốc

 • 03/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên HĐQT và BKS.

  Tải file gốc

 • 16/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn AASCN là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 22/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
  Thời gian thực hiện: 18/04/2014

 • 20/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 04/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố tổ chức ĐHĐCĐ:

 • Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau
 • Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
 • 13/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 11/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/02/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/01/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/02/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Nội dung Đại hội : Sẽ thông báo sau
  Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo sau

 • 28/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 04/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SAM: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 08,09/02/2012 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012
  - Mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  - Thời gian: 05/04/2012 
  - Địa điểm: 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM

 • 05/04/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  SAM: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 22/08/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 65.399.216 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 22/08/2011
   
 • 10/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 22/06/2011

  Phát hành cổ phiếu

  SAM: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 20,21/06/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.399.216 cổ phiếu
  Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng

 • 06/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 01/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.080.000 cổ phiếu;
  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận;
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/06/2011 đến ngày 01/09/2011.

 • 22/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 15/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SAM: Ngày 31/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 2 năm 2010

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 29,30/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).

  - Ngày đăng ký cuối cùng:   31/03/2011

  - Mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2010

  - Tỷ lệ chi trả: 500 đồng/cổ phiếu (5%/mệnh giá)

  - Ngày chi trả cổ tức: 15/04/2011

  - Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:

  + Cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản.

  + Cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom.

 • 15/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SAM: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 08/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  SAM - Thông báo họp Đại Hội cổ đông thường niêm năm 2011 lần 2 vào ngày 08/04/2011 do lần 1 tổ chức vào ngày 22/03/2011 không đủ điều kiện để tiền hành tổ chức.

  Linkdownload

 • 22/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 14,15/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2011 
  Thời gian: Ngày 22/03/2011
  Địa điểm: : Hội trường nhà khách T78, 145 Lý Chính Thằng, P7, Q3, Tp.HCM

  Linkdownload

  (Theo hsx)

 • 07/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SAM - 08/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)

  Linkdownload

 • 23/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 19/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM - Thông báo kết quả bán 120.000 cổ phiếu quỹ. Số CP quỹ còn lại 1.080.000 CP

 • 10/09/2010

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM) thông báo thay đổi tên giao dịch.
  Tên mới: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM
  Tên cũ: Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông 
  Thời gian: 01/09/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 25/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2010 của công ty mẹ và công ty con

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 19/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM) đăng ký bán cổ phiếu quỹ như sau:

  • Mục đích: Huy động vốn bổ sung cho các dự án đang thực hiện và bổ sung vốn lưu động.
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.200.000 cổ phiếu
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/07/2010 đến ngày 19/10/2010.
  • Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI).
 • 12/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:

  - Tổng số CP đăng ký bán: 1.200.000 CP
  - Số CP quỹ đã bản: 0 CP
  - Số CP quỹ còn lại: 1.200.000 CP

  Lý do không bán được: Giá giao dịch cổ phiếu SAM trên thị trường từ 12/04/2010 đến 12/07/2010 thấp hơn mức kỳ vọng mà công ty đăng ký bán là 34.200 VND.

  Số lượng CP quỹ còn lại công ty sẽ đăng ký bán tiếp trong thời gian tới

  Linkdownload

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông năm 2010 lần 2

  Thời gian: 7h30, ngày 28/3/2010
  Địa điểm: Hội trường nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Q3, Tp. Hồ Chí Minh.

 • 14/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 8h00, ngày 14/03/2010
  Địa điểm: Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P7, Q3, Tp.HCM.

 • 29/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP cáp và Vật liệu viễn thông (Mã CK: SAM) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/01/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  20/01/2009
  • Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
  •  Ngày 20/03/2009, theo kế hoạch đã được thông báo Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (Sacom) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 tại địa điểm: Hội trường nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P7Q3 Tp.HCM.

    • Từ 7h00 đến 8h00: Đăng ký danh sách đại biểu.
    • Từ 8h00 đến 12h00: Thời gian Đại hội

   Sau khi tiến hành thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách đại biểu đăng ký tham dự đại hội, ban tổ chức đại hội đã tiến hành thống kê số lượng đại biểu đăng ký tham dự đại hội đến thời điểm 9h15’. Tổng số lượng cổ đông tham dự 214 cổ đông, chiếm 51,25% số vốn góp. Căn cứ theo Điều 102 – Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 18 – Điều lệ công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông thì Đại hội không thể tiếp tục tiến hành vì số cổ đông tham dự đại diện nhỏ hơn 65% số vốn góp có quyền biểu quyết.

    

   + Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên của công ty sẽ bị tạm hoãn lại, Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất ý kiến với toàn thể số cổ đông có mặt ngày 20/03/2009 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 lần 02 như sau:

    • Thời gian: Chủ nhật, ngày 29/03/2009
    •  Đón tiếp: từ 7h00 đến 8h30’
    •  Bắt đầu đại hội: 8h30’
    • Địa điểm: Hội trường T78 số 145 Lý Chính Thắng, P7Q3, Tp.HCM

   + Cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội là cổ đông có tên theo danh sách chốt ngày 20/01/2009.

 • 11/03/2009

  Thay đổi BLĐ

  Công ty CP Cáp và Vật liệu Viễn Thông (mã CK SAM) thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới như sau:

  + Ngày 11/03/2009 HĐQT Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiều vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty.

  + Thời gian bổ nhiệm: 15/03/2009 – 10/03/2012.

 • Giá trong ngày

  10.85

  1.3 (13.61%)
  Giá tham chiếu9.55
  Giá mở cửa9.5
  Giá cao nhất9.64
  Giá thấp nhất9.41
  Giá đóng cửa9.55
  Khối lượng86,210
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)241,785,703
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,623.4
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)286.5
  P/E37.9
  Giá trị sổ sách (VNĐ)10,526.4
  P/B1.0
  Lợi tức cổ phiếu (%)5
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  9.55

  0.03 (0.31%)

  86,210822,450
  16/01

  9.58

  0.03 (0.31%)

  62,640600,410
  16/01

  9.58

  0.03 (0.31%)

  62,640600,410
  15/01

  9.55

  0.05 (0.52%)

  86,220816,990
  15/01

  9.55

  0.05 (0.52%)

  86,220816,990
  14/01

  9.50

  0.57 (6.38%)

  280,7802,571,970
  13/01

  8.93

  0.06 (0.67%)

  216,31038,827,000
  10/01

  8.87

  0.03 (0.33%)

  51,49012,556,180
  09/01

  8.90

  0.08 (0.90%)

  75,9903,221,240
  08/01

  8.82

  0.02 (0.22%)

  61,02014,896,640
  07/01

  8.84

  0.02 (0.22%)

  75,770673,420
  06/01

  8.82

  0.57 (6.90%)

  83,750717,290

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  17/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03-2018 Ngày...

  20/11/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 61.550.367...

  25/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá trị đầu tư tối đa vào...

  12/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ...

  04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu của công ty...

  28/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

  26/09/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân chức vụ Kế toán...

  20/09/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố thay đổi tên công ty thành Công ty...

  22/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán 10.000.000 cổ...

  09/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ của...

  26/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn...

  26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư...

  12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn...

  07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam...

  24/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  24/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư cổ phần chào...

  24/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03...

  01/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố ông Đỗ Thanh Bình, Phó TGĐ, nghỉ việc từ...

  09/03/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 09/03/2017:...

  02/03/2017

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Trần Anh Vương Mã chứng khoán: SAM Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc Số lượng cổ phiếu nắm...

  20/02/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tùng chức vụ...

  24/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư với...

  24/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

  17/11/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải chức vụ...

  10/11/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 10/11/2016...

  01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  18/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

  12/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi phương...

  26/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi tên...

  12/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư...

  06/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ...

  05/09/2016

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi con dấu của Công ty.Tải...

  03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

  19/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ...

  06/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn...

  01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm ông Đào Ngọc Quyết chức vụ...

  29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để...

  23/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm người đại diện vốn,...

  01/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Vương...

  26/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự-...

  10/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  10/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016 Ngày đăng ký cuối...

  04/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đăng ký bán 8.173.460 cổ phiếu từ ngày 4/4 đến...

  04/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Nguyễn Đình Tú, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 3.881.906 cổ phiếu từ ngày 4/4 đến 29...

  01/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam đăng ký mua 14.000.000...

  01/04/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ...

  31/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thời gian và địa điểm...

  12/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố thay đổi nhân sự từ ngày 12/3/2016...

  08/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Đỗ Văn Trắc, phó chủ tịch HĐQT/TGĐ, đăng ký mua 2.500.000 cổ phiếu từ ngày 8/3...

  29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2015...

  23/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

  19/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

  13/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 28.261...

  05/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Grinling International Limited và nhóm NĐTNN là cổ...

  25/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt NamMã chứng khoán: SAMSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

  25/12/2015

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Trí CườngMã chứng khoán: SAMChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

  15/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm...

  04/12/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  20/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào...

  09/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

  28/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ...

  27/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ...

  19/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng:...

  01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố bà Phạm Thị Lợi, phó TGĐ, nghỉ hưu...

  22/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và...

  01/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM trả cổ tức năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2015 Ngày đăng ký...

  12/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn AASCN là...

  20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Sửa đổi điều lệ - Trả cổ tức năm...

  27/04/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

  22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 22/4/2015Địa...

  24/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT thông qua: - Các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015 - Lập văn...

  23/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu phát hành...

  03/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ vào...

  27/01/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không...

  19/01/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng...

  09/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai chia cổ phiếu...

  03/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch...

  03/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên...

  16/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn AASCN là...

  22/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  21/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

  18/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14...

  20/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  04/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố tổ chức ĐHĐCĐ: Thời gian thực hiện: sẽ thông...

  13/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  11/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  01/02/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/01/2013...

  28/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  27/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  27/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  04/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  01/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  06/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SAM: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  05/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100...

  05/04/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  SAM: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

  05/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  27/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  24/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  21/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  22/08/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

  10/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  22/06/2011

  Phát hành cổ phiếu

  SAM: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong...

  06/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

  01/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.080.000 cổ phiếu; Phương thức giao dịch: Thỏa...

  22/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  15/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SAM: Ngày 31/03/2011, ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 2 năm 2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

  15/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  SAM: Nghị quyết 2011Link download

  08/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  SAM - Thông báo họp Đại Hội cổ đông thường niêm năm 2011 lần 2 vào ngày 08/04/2011 do...

  22/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2011 (trường hợp...

  07/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  SAM - 08/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)Linkdownload

  23/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

  19/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM - Thông báo kết quả bán 120.000 cổ phiếu quỹ. Số CP quỹ còn lại 1.080.000 CP

  10/09/2010

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM) thông báo thay đổi tên giao dịch.Tên mới: Công...

  25/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Báo cáo...

  19/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM) đăng ký bán cổ phiếu quỹ như sau: Mục đích: Huy động vốn bổ sung...

  12/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  SAM thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:- Tổng số CP đăng ký bán: 1.200.000 CP- Số CP...

  16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009

  28/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông năm 2010 lần 2Thời gian: 7h30, ngày 28/3/2010Địa điểm: Hội trường nhà khách T78, số 145 Lý...

  14/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 8h00, ngày 14/03/2010Địa điểm: Hội trường Nhà Khách T.78, 145...

  29/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP cáp và Vật liệu viễn thông (Mã CK: SAM) như sau: Ngày giao dịch...

  11/03/2009

  Thay đổi BLĐ

  Công ty CP Cáp và Vật liệu Viễn Thông (mã CK SAM) thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới như sau: + Ngày 11...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam