Lịch sự kiện

Giá trong ngày

15.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu15.5
Giá mở cửa15.5
Giá cao nhất15.5
Giá thấp nhất15.5
Giá đóng cửa15.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại18.07%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,700,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)41.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,168.0
P/E4.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,370.8
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)23
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

15.50

0.00 (0.00%)

00
16/01

15.50

0.00 (0.00%)

00
15/01

15.50

0.00 (0.00%)

00
14/01

15.50

0.50 (3.33%)

1001,550
13/01

15.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

15.00

0.00 (0.00%)

4,10061,500
09/01

15.00

0.40 (2.60%)

1,20018,000
08/01

15.40

0.00 (0.00%)

00
07/01

15.40

0.00 (0.00%)

00
06/01

15.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng...

16/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

24/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

24/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

10/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

18/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017 (công ty mẹ).

17/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

01/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố ông Phan Đình Ngô, Phó TGĐ,...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

10/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01...

27/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2016Ngày đăng...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016 (Công ty mẹ).

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sỹ...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

05/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

18/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC- Mã chứng khoán: QTC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 562.975 CP (tỷ lệ 20,85...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015 (Công ty mẹ)

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

10/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (Công ty mẹ)

02/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05...

13/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015...

13/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

11/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

11/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu...

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

14/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam  trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07...

01/08/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

01/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất ngày...

27/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố thay đổi thành viên ban giám...

26/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố danh sách thành viên HĐQT và...

26/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file...

26/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2014Ngày...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

23/12/2013

Thay đổi BLĐ

QTC - Bổ nhiệm kế toán trưởngBổ nhiệm ông Đặng Thơ - Kế toán trưởng thay ông Nguyễn Tuấn Anh

06/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

QTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

22/01/2013

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 4/2012

06/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

QTC: Ngày 18/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 tỷ lệ 50%/CP 1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông2. Mệnh giá: 10.000 đồng3. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/20124. Ngày giao dịch không hưởng...

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012...

26/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạoLink download

06/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

QTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

29/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

QTC - Ngày 01/04/2011 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 ...

29/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 22/4/2010Địa điểm: Trụ sở CTCP Công trình giao thông vận tải...

22/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

21/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 268/TB-TTLK ngày 06/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (MCK: QTC...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

04/02/2009

Sự kiện khác

Ngày 03/02/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 03/CV-BTGD của CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam