Lịch sự kiện

 • 06/02/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2018
  Thời gian họp: 06/02/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  Nội dung họp:
  + Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 
 • 12/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
 • 19/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
 • 20/11/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 14.509.012 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 20.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Hai, ngày 20/11/2017

  Lưu ý: Số lượng 14.509.012 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 20/09/2022.
 • 15/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/08/2017
  Thời gian thanh toán : 15/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 2,4600% /mệnh giá (246 đồng/cổ phiếu).
 • 15/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/2017
  Thời gian thanh toán : 15/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 2,4600% /mệnh giá (246 đồng/cổ phiếu).
 • 14/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/06/2017
  Thời gian thanh toán : 14/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 3,57% /mệnh giá (357 đồng/cổ phiếu).
 • 12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 20/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2017
  Thời gian họp: 7h30, ngày 20/05/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • 28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 29/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/03/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017
  Thời gian họp: 29/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty.
 • 26/12/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5.490.988
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 26/12/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

8.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu8.8
Giá mở cửa8.8
Giá cao nhất8.8
Giá thấp nhất8.8
Giá đóng cửa8.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)176.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)239.2
P/E36.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,759.9
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)8.49
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
13/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
12/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
11/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
10/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
09/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
06/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
05/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
04/09

8.80

0.00 (0.00%)

00
03/09

8.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

06/02/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2018Ngày đăng ký...

12/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

20/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng...

15/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/08/2017Ngày đăng...

15/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2017Ngày đăng...

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 1 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2017Ngày đăng...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền...

20/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2017Ngày đăng...

28/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn...

29/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03...

26/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán...

Doanh nghiệp cùng ngành