Lịch sự kiện

 • 30/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/05/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017
  Thời gian họp: 9h00, ngày 27/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017;
  + Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017;
  + Trình phê duyệt việc thay thế thành viên HĐQT;
  + Và các nội dung khác…
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trương Minh Giám từ ngày 29/03/2017.
 • 20/12/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 94.275.028
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 20/12/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 14/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
  Thời gian thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời
  Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong thư mời

  Nội dung Đại hội (dự kiến):
   ·     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
   ·     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
   ·     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
   ·     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;
   ·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;
   ·     Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và trình kế hoạch thù lao năm 2016;
   ·     Trình phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT;
   ·     Và các nội dung khác…

Giá trong ngày

5.6

0.2 (3.7%)
Giá tham chiếu5.4
Giá mở cửa5.4
Giá cao nhất5.4
Giá thấp nhất5.4
Giá đóng cửa5.4
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.57%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)94,275,028
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)527.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,535.1
P/E3.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,738.7
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.40

0.10 (1.89%)

100540
16/01

5.20

0.30 (5.45%)

26,200137,570
15/01

5.50

0.10 (1.85%)

100550
14/01

5.60

0.00 (0.00%)

6,30034,040
13/01

5.80

0.40 (7.41%)

14,80082,580
10/01

5.40

0.00 (0.00%)

15,00081,080
09/01

5.50

0.20 (3.77%)

1,8009,700
08/01

5.20

0.30 (5.45%)

7,40039,430
07/01

5.60

0.00 (0.00%)

6,20033,820
06/01

5.60

0.00 (0.00%)

3,00016,710

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

24/05/2017

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 1/2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017Thời gian họp: 9h00, ngày 27/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Ballroom 1,...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà chức...

20/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

14/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016 Thời gian thực hiện:...

Doanh nghiệp cùng ngành