Lịch sự kiện

 • 16/07/2018

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.827.457 cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 108.102.034 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/08/2017
  Ngày giao dịch chính thức: 16/07/2018.
 • 25/01/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 07/04/2018 đến ngày 29/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 16/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 12/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2017
  Thời gian thanh toán : 12/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 24/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/12/2017 là ngày chốt quyền thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017.
 • 09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hạnh chức vụ giám đốc Công ty TNHH MTV Thời trang CAO thay thế bà Trần Minh Phượng từ ngày 09/10/2017.
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty tại Lào Cai và thuê địa điểm làm trụ sở chi nhánh tại số 188 đường Hoàng Liêu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.
 • 08/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/08/2017
  Thời gian thanh toán : 08/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 07/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng là 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.
 • 28/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.
 • 26/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập và thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh cho chi nhánh tại Thành phố Việt Trì.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:

  - Thuê mặt bằng tại Số 86, Quốc lộ 9B, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị và sửa chữa để làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh
  - Thành lập chi nhánh tại Quảng Trị
 • 31/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/05/2017
  Thời gian thanh toán : 31/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 11/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty từ ngày 01/06/2017 và điều chỉnh thông tin cá nhân của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thời trang CAO.
 • 03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 03/05/2017:

  - Bà Cao Thị Ngọc Dung chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Trí Thông chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Vũ Phan, bà Nguyễn Thị Cúc, bà Phạm Vũ Thanh Giang, ông Lê Hữu Hạnh, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh và ông Lê Quang Phúc chức vụ Thành viên HĐQT.
 • 03/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thuê mặt bằng tại địa chỉ số 110 Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và sửa chữa phù hợp làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác.
  - Thành lập chi nhánh trực thuộc công ty tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  - Thuê mặt bằng tại địa chỉ ki-ốt L1- K6, Tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuyên Quang - số 260 Quang Trung, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và sửa chữa phù hợp làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác.
  - Thành lập chi nhánh trực thộc công ty tại Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
 • 03/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tứ đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% và lựa chọn ngày 18/05/2017 là ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
 • 27/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2017
  Thời gian thực hiện: 09h00, ngày 27/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
  Nội dung họp:
  +) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016;
  +) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
  +) Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;
  +) Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán;
  +) Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2016;
  +) Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc;
  +) Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;
  +) Thông qua định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022 và kế hoạch năm 2017;
  +) Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
  +) Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 15/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 13/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
  - Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
  - Và một số vấn đề khác.
 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố bà Đặng Thị Lài bị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Tài chính Kế toán từ ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thương mại với Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vina MêKông.

  Tải file gốc
 • 16/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thuê mặt bằng tại địa chỉ 103 (số mới 297) Trần Hưng Đạo, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam và sửa chữa phù hợp làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác.
  - Thành lập chi nhánh trực thộc công ty tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  - Thuê mặt bằng tại địa chỉ shop L1-K4, Tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Hậu Giang - Số 01 đường 3/2, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang và sửa chữa phù hợp làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác.
  - Thành lập chi nhánh trực thộc công ty tại Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

  Tải file gốc
 • 05/01/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2016
  Thời gian thực hiện: 05/01/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

  Tải file gốc
 • 03/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 26/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh từ ngày 01/01/2017.

  Tải file gốc
 • 20/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 20/12/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/12/2016
  Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2016 – 20/01/2017
  Địa điểm thực hiện: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

  Nội dung lấy ý kiến: 
  - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 9.827.457 cổ phiếu 
  - Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành; 
  - Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công; 
  - Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
 • 15/12/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố kết quả kinh doanh 11 tháng.
 • 08/12/2016

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền từ ngày 05/01/2017 sang ngày 08/12/2016.

  Tải file gốc
 • 24/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố miễn nhiệm bà Phạm Vũ Thanh Giang miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 24/11/2016.

  Tải file gốc
 • 23/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2016 và ước thức hiện năm 2016
  - Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thời trang CAO
  - Ban hành Quy chế quản trị Công ty
  - Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty
  - Lựa chọn ngày 15/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt.

  Tải file gốc

 • 21/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung:
  Số lượng: 3.599.200 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 21/11/2016

 • 11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 từ ngày 05/01/2017 sang ngày 08/12/2016.
 • 01/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% và lựa chọn ngày 24/11/2016 là ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mực tín dụng là 500.000.000.000 để bổ sung vốn lưu động. 

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/06/2016
  Thời gian thanh toán: 08/07/2016
  Tỉ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Dư chức vụ Trưởng BKS thay thế ông Trần Văn Dân từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 16/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hai chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Bình.
 • 13/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 02/06/2016 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 02/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2016
  Thời gian thực hiện: 02/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
 • 18/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Ho An T (Andy Ho) và ông Phan Quốc Công từ ngày 18/03/2016.

  Tải file gốc
 • 18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Thay đổi Thành viên HĐQT
  - Số lượng Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 01/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Ninh Bình.
 • 26/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc Công ty TNHH MTV Thời trang CAO từ ngày 26/02/2016.

  Tải file gốc
 • 26/02/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố miễn nhiệm ông Hồ An T (Andy Ho) chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 26/02/2016.

  Tải file gốc
 • 21/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng thương mại với Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng, Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á và Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/01/2016
  Thời gian thanh toán : 15/01/2016
  Tỉ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

  Tải file gốc
 • 06/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Ngọc Thảo
  Mã chứng khoán: PNJ
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.454 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đặng Thị Lải
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Em
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 297.777 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.450 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.454 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/12/2015 đến ngày 6/1/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi.
  Tải file gốc
 • 18/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh trong 01 năm.

  Tải file gốc
 • 15/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% và chọn ngày 04/01/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tạm dừng triển khai phương án phát hành cố phiếu cho CĐHH để tăng vốn
  - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu trong năm 2015.

  Tải file gốc

 • 16/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2015
  - Kế hoạch SXKD năm 2016
  - Tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH để tăng vốn điều lệ
  - Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp 2015.

  Tải file gốc

 • 07/10/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2015
  Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 11/2015
  Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

  Nội dung họp: 
  Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 
  Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 
  Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 
  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 01/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Tình hình hoạt động SXKD 9 tháng
  - Trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm cổ phiếu
  - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc

 • 28/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dân chức vụ trưởng BKS thay thế ông Phạm Văn Tân từ ngày 28/09/2015.

  Tải file gốc

 • 29/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 22.677.542 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 98.274.577 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17/07/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 29/07/2015.

 • 29/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
  Thời gian thực hiện: 29/06/2015.

 • 10/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015
  Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.559.633 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.119.265 cổ phiếu Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 02 cổ phiếu mới).

 • 22/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 3%
  - Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%
  - Trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%
  - Thành lập chi nhánh Đắk Nông.

  Tải file gốc

 • 04/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyêt HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Đắc Nông.

  Tải file gốc

 • 20/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố bổ nhiệm ông Phan Quốc Công chức vụ ủy viên HĐQT từ ngày 20/4/2015.

  Tải file gốc

 • 15/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 15% và 30% bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 26/02/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2015
  Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ ngày 11/04/2015 đến ngày 30/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
  + Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
  + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014
  + Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc
  + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2015
  + Chương trình công tác năm 2015
  + Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 12/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HDDQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và ký kết hợp đồng với 3 công ty liên quan.

  Tải file gốc

 • 10/11/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/10/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2014
  Tỉ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thanh toán: 10/11/2014.

 • 04/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Quê Hương Liberty.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về chọn ngày 20/10/2014 là ngày chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 12%.

  Tải file gốc

 • 22/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc bán toàn bộ cổ phần SFC.

  Tải file gốc

 • 26/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu của PNJ tại SFC.

  Tải file gốc

 • 15/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 15/05/2014.

 • 31/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 • Thời gian thực hiện                    : dự kiến ngày 29/03/2014
 • Địa điểm                                   : Sẽ thông báo sau
 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 03/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố thay đổi thành viên HĐQT:
  - Bà Nguyễn Thị Hương Giang từ nhiệm
  - Bổ nhiệm ông Andy Ho chức danh thành viên HĐQT.

 • 03/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên HĐQT

  File gốc

 • 20/01/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 06/01/2014
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 08/01/2014
 • Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 • Thời gian thanh toán: ngày 20/01/2014
 • 26/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức công ty.

  File gốc

 • 23/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/12/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.599.200 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm chín mươi chín nghìn hai trăm cổ phiếu).
  Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 35.992.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi hai triệu đồng).
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/12/2013.

 • 27/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.

  File gốc

 • 18/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp kết quả phát hành cho người lai động năm 2013,

  File gốc

 • 05/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 13/11/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 15/11/2013
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 11/2013
 • Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
 • 12/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho người lao động.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/05/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2013
  - Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thanh toán: 13%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
  - Thời gian thanh toán: ngày 06/06/2013

 • 18/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Thời gian thực hiện : Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18/04/2013 đến ngày 30/04/2013
  Địa điểm thực hiện : Thành phố Hồ Chí Minh

 • 25/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 13/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  PNJ: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đượt 3 năm 2011 tỷ lệ 5%/CP


  - Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 29/05/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng           : 31/05/2012
  - Lý do và mục đích:Trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2011
  - Nội dung cụ thể:
  + Tỷ lệ trả cổ tức:   5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện:  14/06/2012
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 14/06/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 • 14/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  PNJ: Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017)


  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PNJ: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian tổ chức: Dự kiến 14/04/2012
  + Địa điểm tổ chức: Thông báo sau

 • 06/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Việc thuê mặt bằng và thành lập địa điểm kinh doanh.


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm cô Phạm Thị Mỹ Hạnh làm Phó TGĐ Công ty kể từ ngày 1/4/2012


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thay đổi ban lãnh đạo


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 29 & 30/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/01/2012
  Mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 16/01/2012

 • 19/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 22/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 05/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14 & 15/07/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 05/08/2011

 • 05/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 27/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 11 & 12/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 27/05/2011

 • 28/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PNJ: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  PNJ - Ngày 30/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28 & 29/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011
  -
  Thời gian thực hiện : 23/04/2011
  -
  Nội dung:
  +
  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010
  +
  Báo cáo của Hội đồng quản trị
  +
  Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát
  +
  Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình thực tế
  +
  Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011
  +
  Báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc
  +
  Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2010, trích lập các quỹ năm 2010
  +
  Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012)
  +
  Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
  +
  Kế hoạch năm 2011
  +
  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  (Theo: hsx.vn)

 • 08/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PNJ: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 17/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2011 như sau:
  - Ngày dự kiến: sáng 23/04/2011
  - Địa điểm tổ chức sẽ được thông báo sau

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 09/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
  Link download

 • 09/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
  Link download
   

 • 24/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ: Ngày 10/01/2011 ngày đăng ký cuối cuối trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/mệnh giá

  Link download

 • 10/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh.

  Link download

 • 27/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 10/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 
  Nội dung: Thành lập chi nhánh

  Link download

  (Theo hsx)

 • 18/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thành lập chi nhánh

  Link download

  (Theo hsx)

 • 02/11/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 02/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thời gian thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  Link download

  (Theo hsx)

 • 07/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PNJ - 17/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010, 10%/mệnh giá

  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 VND/CP)
  - Thời gian thực hiện: 07/10/2010

  Linkdownload

 • 06/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thành lập chi nhánh

  Link download

  (Theo hsx)

 • 27/09/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  PNJ - 17/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Linkdownload

 • 27/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thành lập chi nhánh

  Link download

  (Theo hsx)

 • 06/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thuê gian hàng và chấp thuận thành lập chi nhánh Công ty

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 31/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010

  Link download:

  (Theo hsx)

 • 25/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung:   Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010.

  Link download:

  (Theo hsx)


   

 • 18/08/2010

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX:
  - Số cổ phiếu niêm yết bổ sung: 19,999,221 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 18/08/2010

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 09/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:
  - Chấp thuận thành lập Chi Nhánh CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Espace Big C Phú Thạch và Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu
  - Chấp thuận việc giải thể Chi nhánh CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại Hoàng Hoa Thám và Cách Mạng Tháng Tám - Tp. HCM

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 28/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thông báo Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2 về việc:
  -
   Thay đổi người đứng đầu Cửa hàng PNJ Cống Quỳnh
  - T
  hông báo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010
  - Lấy ý kiến cổ đông về việc không tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thời trang CAO
  và một số nội dung khác.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 27/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công cố Nghị quyết HĐQT

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 29/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua thêm cổ phiếu SFC.

  Link download

 • 23/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Vàng Phú Nhuận (mã PNJ) Thông báo phát hành cổ phiếu
  Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Số lượng CP phát hành: 19.999.960 cổ phiếu
  Tỷ lệ phát hành: 2:1 (sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2010
  Ngày ĐKCC: 25/06/2010
 • 15/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở và ngành nghề của một số chi nhánh

  Link download

 • 05/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận thay đổi tên, điạ chỉ, người đứng đầu của các chi nhánh của PNJ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TT Kim hoàn An Đông Thành, Cửa hàng PNJ Bà chiểu, PNJ Bàn Cờ, PNJ Bến Thành, PNJ 132 Cách mạng Tháng Tám, PNJ Nguyễn Huệ, PNJ Phan Đăng Lưu, PNJ Phú Nhuận, PNJ Quang Trung, PNJ Tân Bình, PNJ Tân Định.

  HĐQT của PNJ đồng ý thành lập Chi Nhánh Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận_Cửa hàng trang sức PNJ tại số 4A-Cao Thắng-Phường 5-Quận 3-TP Hồ Chí Minh

  Link Download

 • 16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 12 – năm 2010

  Thời gian: 8h00, ngày 3/4/2010

  Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

 • 01/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 18/03/2009

  Niêm yết mới

   Bài giới thiệu niêm yết
 • 14/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
  Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

  - Thời gian: 8h00 thứ bảy ngày 14/03/2009

  - Địa điểm: White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

  - Nội dung đại hội:

  • Báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2008
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2008
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008
  • Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008
  • Thông qua chương trình hành động của công ty năm 2009
  • Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2009
  • Báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc công ty
  • Thông qua nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty

  -Điều kiện tham dự đại hội: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PNJ theo danh sách người sở hữu chứng khoán mà công ty PNJ chốt ngày 24/11/2008