Lịch sự kiện

 • 10/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018;
  + Báo cáo của TGĐ về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;
  + Báo cáo của BKS về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  + Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và  phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  10.4

  -2.0 (-16.13%)
  Giá tham chiếu12.4
  Giá mở cửa10.8
  Giá cao nhất12.4
  Giá thấp nhất10.8
  Giá đóng cửa12.4
  Khối lượng1,240
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)15,360,478
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)159.7
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,367.0
  P/E4.4
  Giá trị sổ sách (VNĐ)14,201.8
  P/B0.7
  Lợi tức cổ phiếu (%)18
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  12.40

  0.80 (6.89%)

  1,24013,780
  16/01

  11.60

  0.65 (5.93%)

  70790
  16/01

  11.60

  0.65 (5.93%)

  70790
  15/01

  10.95

  0.35 (3.09%)

  11,460120,910
  14/01

  11.30

  0.45 (3.82%)

  1001,130
  13/01

  11.75

  0.75 (6.81%)

  10120
  10/01

  11.00

  0.45 (4.26%)

  1101,000
  09/01

  10.55

  0.65 (5.80%)

  70750
  08/01

  11.20

  0.80 (6.66%)

  3,62040,550
  07/01

  12.00

  0.60 (5.26%)

  30350
  06/01

  11.40

  0.40 (3.63%)

  3003,240

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  10/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2018Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2018Địa điểm thực hiện: Khách...

  01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kể hoạch tổ...

  31/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) công bố nghị quyết HĐQT về kể hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

  10/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2017Ngày đăng ký...

  30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài...

  05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng...

  20/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  20/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017 Ngày đăng ký cuối...

  12/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý...

  21/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Đầu tư mua nhập khẩu 01 tàu biển...

  16/02/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02...

  30/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/12/2016...

  28/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

  01/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

  22/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/09...

  18/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

  03/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

  25/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu...

  01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm...

  13/06/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố bổ nhiệm bà Đặng Thị Xuân Hương, Thành viên...

  06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập hai ban trực thuộc HĐQT...

  01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về:- Nguyên tác xác định giá...

  28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03...

  11/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2015 và...

  16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa...

  07/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Ông Phan Văn Cầu đã mua 33.610 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 542.650 hay 5,01...

  04/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

  29/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/12...

  08/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố bổ nhiệm ông Đỗ Văn Long được...

  06/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 06/01/2016:- Bà Nguyễn...

  08/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

  29/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

  29/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  21/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

  09/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  23/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  09/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa chức vụ...

  09/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch...

  03/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thành lập Ban Tổng hợp...

  01/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố thay đổi nhân sự kế toán trưởng từ ngày 1/2/2015...

  29/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức đợt 1 năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12...

  18/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu chức...

  22/08/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiêu niêm...

  24/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn...

  28/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố nghị quyết HĐQT về viêc triển khai...

  12/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:            Thời gian thực hiện...

  01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Hào chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2014, thời gian 5 năm.

  24/09/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thông báo chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Số lượng...

  18/07/2013

  Phát hành cổ phiếu

  PJT: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

  05/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải...

  27/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  15/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  25/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PJT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2012 Tỷ lệ...

  18/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua...

  04/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PJT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  30/03/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  PJT: Điều chỉnh nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012Tải file dữ liệu gốc

  30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2012 - Lý...

  28/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PJT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

  24/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  20/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PJT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

  20/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy thông báo thay đổi ban lãnh đạo  Link download

  28/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

  28/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PJT: Nghị quyết 2011Link download

  26/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2011 (trường...

  29/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 29/04/2010Địa điểm: Khách sạn VICTORY số 14 Võ Văn Tần, Q3,...

  16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009

  02/06/2009

  Thay đổi BLĐ

  Ban kiểm soát CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) họp ngày 29/05/2009 đã nhất trí...

  29/05/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy...

  27/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) thôg báo về việc từ nhiệm chức vụ như sau: Thực hiện văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (cổ đông chiếm 51,21% VĐL) về...

  20/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu...

  09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2008

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam

   

Đối tác Bizlive