Lịch sự kiện

 • 29/05/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) niêm yết bổ sung cổ phiếu
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 44,398,084
  Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 266,389,007
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22-05-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 29-05-2018
 • 27/04/2018

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/4/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 2/5/2018
  Tỷ lệ thực hiện: 5:1
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 44.398.184.
 • 13/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018
  Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung cụ thể:
  -  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
  -  Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  -  Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;
  -  Báo cáo tài chính năm 2017 đã  được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế;
  -  Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  -  Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  25.0

  -0.6 (-2.34%)
  Giá tham chiếu25.6
  Giá mở cửa25.6
  Giá cao nhất25.7
  Giá thấp nhất25.4
  Giá đóng cửa25.6
  Khối lượng731,700
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)266,389,007
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6,659.7
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,415.0
  P/E10.4
  Giá trị sổ sách (VNĐ)12,936.5
  P/B1.9
  Lợi tức cổ phiếu (%)5
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  25.60

  0.00 (0.00%)

  731,70020,455,990
  16/01

  25.60

  0.00 (0.00%)

  871,14090,145,920
  16/01

  25.60

  0.00 (0.00%)

  871,14090,145,920
  15/01

  25.60

  0.10 (0.38%)

  566,83090,660,243
  15/01

  25.60

  0.10 (0.38%)

  566,83090,660,243
  14/01

  25.70

  1.05 (4.25%)

  588,35014,774,500
  13/01

  24.65

  0.70 (2.76%)

  480,66013,198,830
  10/01

  25.35

  0.65 (2.50%)

  732,69027,326,000
  09/01

  26.00

  0.45 (1.76%)

  575,89018,444,890
  08/01

  25.55

  1.65 (6.90%)

  1,247,88030,054,790
  07/01

  23.90

  1.75 (6.82%)

  2,226,99055,687,860
  06/01

  25.65

  0.25 (0.98%)

  1,049,59026,742,620

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  29/05/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) niêm yết bổ sung cổ phiếu Số cổ phiếu niêm yết thêm...

  27/04/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành cổ phiếu trả cổ tức:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

  13/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2018Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sauNội dung cụ thể: -  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017...

  24/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ...

  27/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh dự thầu.

  23/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ quản lý...

  21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 2/2017.

  21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

  01/07/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hoa chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Ngô Thúy...

  28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt...

  26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế...

  22/06/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 20.180.952 cổ phiếu(Số chứng khoán...

  23/05/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng...

  03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Nguyễn Tấn Danh thôi giữ chức vụ...

  19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về hồ sơ phát hành...

  19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương...

  11/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần Dự án...

  22/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  22/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/02/2017Thời gian thực hiện: 22/03...

  07/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa...

  14/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2016...

  03/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

  20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  11/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

  18/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

  28/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  08/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Viết Đại TừMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTSố lượng cổ...

  25/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.

  25/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/02/2016Ngày đăng...

  17/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn TuấnMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTTên nhân sự chủ chốt: Nguyễn Văn Đạt ...

  04/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn TuấnMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQTTên nhân sự chủ chốt: Nguyễn Văn Đạt...

  28/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuổi cùng...

  22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

  12/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh...

  06/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn DanhMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kinh doanhSố lượng...

  05/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn DanhMã chứng khoán: PDRChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc kinh doanhSố lượng...

  01/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm ông Bùi Quang Anh Vũ...

  24/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

  27/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn...

  24/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  25/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 65...

  18/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập...

  14/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Danh chức...

  28/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết về việc góp vốn và...

  24/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán...

  13/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung...

  10/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/07/2015 1/ Chi trả...

  25/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều...

  18/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc đính...

  17/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng dự...

  15/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển...

  27/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL của...

  25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công...

  24/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế...

  13/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lập công...

  24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương...

  20/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công...

  27/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  27/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015 Thời gian thực hiện: 27/03/2015 Địa điểm thực...

  10/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức và...

  09/01/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2014Thời...

  02/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm...

  20/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

  01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Võ Tấn Thành sẽ thôi giữ...

  28/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố ông Giang Châu Tuấn thôi chức vụ...

  12/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.Thời gian thực hiện: 12/04...

  12/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

  15/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2013 Ngày đăng ký...

  28/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

  18/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

  29/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

  21/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/03/2012 Ngày đăng...

  06/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  15/11/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

  03/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link downloadLink...

  19/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  19/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  PDR: Nghị quyết 2011Link download

  16/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03...

  31/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  28/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PDR: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

  01/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download ...

  11/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download ...

  31/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  PDR - 23/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (10%)Linkdownload

  10/12/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất...

  02/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  PDR - 26/11: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức cổ tức...

  30/07/2010

  Niêm yết mới

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán: PDR- Mệnh giá: 10.000 đồng ...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam

   

Đối tác Bizlive