Lịch sự kiện

 • 14/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03-04-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 21/09/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017:
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2017
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2017
  Thời gian họp: 21/09/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2, Viễn thông Khánh Hòa, Số 50 Lê Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 • 11/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
 • 17/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là tháng 7/2017
  - Ủy quyền cho giám đốc điều hành thực hiện các công ty việc liên quan đến lập hồ sơ phát hành
  - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ phát hành nếu cần thiết.
 • 30/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
  Thời gian họp: 14h30, ngày 30/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa (Lầu 2), Số 50 Lê Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  Nội dung họp:  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016, tình hình thực hiện dự án Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  + Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017;
  + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc điều hành năm 2016;
  + Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên thay thế;
  + Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Khắc Bình chức vụ Giám đốc điều hành thay thế ông Nguyễn Minh Phương từ ngày 15/06/2017.
 • 09/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phàn công ty
  - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Một số vấn đề khác.
 • 08/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Trương Thuần Phú chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Minh Phương từ ngày 08/05/2017.
 • 14/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Đắc Bình chức vụ Người CBTT từ ngày 14/04/2017.
 • 16/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016
  Thời gian họp: 28/06/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2, Viễn thông Khánh Hòa, số 50 Lê Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  (Về thời gian và địa điểm họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi đến từng cổ đông, đăng tải trên Website của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2015, tình hình thực hiện dự án Khách sạn Bưu điện Nha Trang;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
  + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  +Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016;
  + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc điều hành năm 2015;
  + Trình dự thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/03/2016

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố hủy ngày 22/03/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 09/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 24/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Thông qua ước tính kết quả kinh doanh năm 2015
  - Trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2016.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:  

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ  Hai, ngày 16/11/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

11.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.4
Giá cao nhất11.4
Giá thấp nhất11.4
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)22.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)312.4
P/E36.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,312.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
27/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
26/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
25/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
22/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
21/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
20/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
19/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
18/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
15/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
14/11

11.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

14/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/09/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08...

11/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai thực...

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017Thời gian họp: 14h30, ngày 30/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa (Lầu 2), Số...

15/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Khắc Bình chức vụ Giám đốc điều hành thay thế...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phàn công ty- Thống nhất thời gian,...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Trương Thuần Phú chức vụ Thành...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Đắc Bình chức vụ...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

28/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016Thời gian họp: 28/06/2016Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2,...

24/03/2016

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố hủy ngày 22/03/2016 là ngày đăng ký...

09/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016...

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua...

16/11/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:   Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành