Lịch sự kiện

 • 09/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • 06/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/05/2017
  Thời gian thanh toán : 06/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 1% /mệnh giá (100 đồng/cổ phiếu).
 • 14/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 14/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017,
  + Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của năm 2016,
  + Các tờ trình:
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016,
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
  + Một số vấn đề khác
 • 01/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Anh Thư chức vụ Quyền Kế toán trưởng thay thế bà Lý Kim Phụng từ ngày 01/11/2016.

  Tải file gốc
 • 20/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà công bố ông Võ Hửu Nhạc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 20/09/2016.

  Tải file gốc
 • 07/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2016
  Thời gian thực hiện: 07/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
  Thời gian họp: 08h00, ngày 15/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 • 30/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 26/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
  Thời gian thực hiện: 26/05/2015.

 • 13/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015
  Thời gian họp: thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015
  + Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán,
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của năm 2014,
  + Các tờ trình:
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014,
  + Thay đổi thành viên HĐQT,
  + Một số vấn đề khác.

 • 04/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Hùng thay thế ông Võ Hữu Nhạc giữ chức vụ giám đốc điều hành từ ngày 4/2/2015.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 15/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014
  Thời gian họp: thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, số 272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Nội dung họp:
  Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014
  + Báo cáo kết quả tài chính năm 2013 đã được kiểm toán,
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát của năm 2013,
  + Các tờ trình:
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013,
  + Một số vấn đề khác.

 • 31/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  MTC: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà đăng kí giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà công bố đã mua 25.000 cổ phiếu quỹ.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/01/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2013
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian dự kiến họp: thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường A2, số 272, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh Đồng Tháp

 • 17/08/2012

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.200.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 10.500 đồng/cổ phiếu.
  Ngày chính thức giao dịch: 17/08/2012

Giá trong ngày

9.5

-0.5 (-5.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa9.5
Giá cao nhất9.5
Giá thấp nhất9.5
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.33%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,165,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)49.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)309.7
P/E30.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,880.6
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)1
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
16/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
15/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
14/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
13/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
10/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
09/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
08/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
07/01

10.00

0.50 (5.26%)

00
06/01

10.00

0.50 (5.26%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018 Ngày...

06/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2017Ngày đăng ký cuối...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 14/04/2017Địa điểm tổ...

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Anh Thư chức vụ...

20/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà công bố ông Võ Hửu Nhạc thôi giữ chức vụ...

07/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2016Ngày đăng...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016Ngày...

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

26/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015Ngày giao...

13/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

31/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: thông báo sau Địa điểm tổ chức họp...

04/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Hùng thay thế ông Võ Hữu...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014Thời gian họp: thông báo...

31/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

MTC: Giao dịch cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà đăng kí giao dịch cổ phiếu...

31/07/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà công bố đã mua 25.000 cổ phiếu quỹ. Tải file dữ...

07/01/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/20133....

17/08/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố lượng cổ phiếu niêm yết:...

Doanh nghiệp cùng ngành