Lịch sự kiện

 • 01/03/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/3/2018 đến ngày 15/3/2018.
  Địa điểm thực hiện:
  + Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  + Hoặc Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 98 – 108A đường Cách Mạng Tháng 8, phường 07, quận 03, Tp. Hồ Chí Minh

  Nội dung họp: Lấy ý kiến về số lượng thành viên dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

 • 08/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018
  Thời gian tổ chức: Tháng 4 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Địa chỉ cụ thể: Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thông báo cho cổ đông sau)

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
  + Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  9.7

  -1.3 (-11.82%)
  Giá tham chiếu11.0
  Giá mở cửa11.0
  Giá cao nhất11.0
  Giá thấp nhất11.0
  Giá đóng cửa11.0
  Khối lượng1
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại32.78%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)296,200,000
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,873.1
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)749.8
  P/E12.9
  Giá trị sổ sách (VNĐ)11,748.0
  P/B0.8
  Lợi tức cổ phiếu (%)4
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  11.00

  0.00 (0.00%)

  110
  16/01

  11.00

  0.00 (0.00%)

  771
  15/01

  11.00

  0.00 (0.00%)

  338
  14/01

  11.00

  0.10 (0.90%)

  2002,200
  13/01

  11.00

  0.30 (2.65%)

  1,00111,091
  10/01

  11.30

  1.00 (9.71%)

  1011,141
  09/01

  10.30

  1.60 (13.45%)

  1001,030
  08/01

  11.90

  0.00 (0.00%)

  70735
  07/01

  11.90

  0.90 (8.18%)

  1001,190
  06/01

  11.00

  0.00 (0.00%)

  00

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Lịch sự kiện

  01/03/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/3/2018 đến ngày 15...

  08/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018Thời gian tổ chức: Tháng 4 năm 2018Địa điểm thực hiện: Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Địa chỉ cụ thể: Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thông báo cho cổ đông sau)Nội dung họp: + Báo...

  01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý...

  25/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

  25/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

  24/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

  24/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

  10/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại...

  31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Trung...

  21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

  21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

  21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

  21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

  10/07/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long công bố đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu quỹ từ ngày...

  29/06/2017

  Niêm yết mới

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 300.000.000 cổ phiếu Ngày chính...

  14/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam

   

Đối tác Bizlive