Lịch sự kiện

 • 06/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2018
  Thời gian thực hiện: Từ 8h00, thứ 6, ngày 06/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex – Thành phố  mới, 2B đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
  - Các tờ trình:
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  11.45

  -3.5 (-23.41%)
  Giá tham chiếu14.95
  Giá mở cửa15.3
  Giá cao nhất15.35
  Giá thấp nhất14.9
  Giá đóng cửa14.95
  Khối lượng242,980
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)137,097,323
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,569.8
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,699.4
  P/E6.7
  Giá trị sổ sách (VNĐ)12,666.9
  P/B0.9
  Lợi tức cổ phiếu (%)8
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  14.95

  0.35 (2.28%)

  242,9803,657,950
  16/01

  15.30

  0.00 (0.00%)

  332,6605,068,790
  16/01

  15.30

  0.00 (0.00%)

  332,6605,068,790
  15/01

  15.30

  0.20 (1.32%)

  451,7106,903,030
  14/01

  15.10

  0.00 (0.00%)

  406,9106,138,960
  13/01

  15.10

  0.10 (0.66%)

  619,0309,188,600
  10/01

  15.00

  0.15 (1.01%)

  670,51010,081,000
  09/01

  14.85

  0.05 (0.33%)

  555,5908,257,520
  08/01

  14.80

  1.10 (6.91%)

  2,402,74036,155,670
  07/01

  15.90

  0.05 (0.31%)

  560,6408,956,730
  06/01

  15.95

  0.15 (0.93%)

  503,0908,055,910

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  06/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2018Thời gian thực hiện: Từ 8h00, thứ 6, ngày 06/04/2018 Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex – Thành phố  mới, 2B đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngNội dung họp:- Báo cáo hoạt...

  28/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2017,...

  11/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/08/2017Ngày đăng ký cuối...

  03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

  03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại...

  14/07/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C...

  26/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  26/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017 Ngày đăng ký cuối...

  20/04/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật giảm cổ phiếu niêm yết:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 137.097.202 cổ phiếu.Lý do thay đổi niêm...

  14/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

  25/01/2017

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật hoàn trả vốn góp cho cổ đông do giảm vốn bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01...

  30/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng nguyên...

  28/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chốt...

  27/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách...

  17/10/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2016 Ngày đăng ký...

  29/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

  06/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức lấy ý kiến...

  30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc:...

  30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền...

  08/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  08/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03...

  16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn...

  07/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2015...

  22/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  12/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2015.

  12/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  02/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6...

  14/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2015...

  11/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014...

  10/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng thay thế ông...

  29/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt họa động chi...

  01/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng, phó TGĐ/Kế...

  17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015 Thời gian thực hiện: thứ 6, ngày 17/04/2015 Địa điểm thực hiện: Trung...

  17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về ước đạt kết quả...

  17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt...

  01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng, phó TGĐ,...

  29/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành...

  23/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành...

  31/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07...

  30/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyêt HĐQT về việc trả cổ tức năm...

  04/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công...

  06/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phó...

  28/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2014Ngày...

  07/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thay đổi nhân sự chủ chốtTải file gốc

  28/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  20/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết HĐQT về KQKD 2013 và Kế hoạch...

  18/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ...

  13/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

  13/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương...

  28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 11/06/2013 Lý do và mục đích...

  15/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  18/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file...

  27/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  29/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  23/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

  24/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  22/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 07/05/2012 Lý do và mục đích...

  23/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  IJC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2012 Ngày đăng ký cuối...

  13/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung:...

  25/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

  21/11/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  IJC: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

  24/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  IJC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

  04/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

  15/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

  01/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  01/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link downloadLink...

  29/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  IJC: Nghị quyết 2011Link download

  25/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

  14/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

  26/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiềnLink download

  26/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

  12/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Chi trả cổ tức bằng tiền mặtLink download  (Theo hsx)

  30/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  IJC - 21/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi trả...

  10/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link downloadLink download ...

  07/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Xin...

  09/11/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download ...

  01/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông báo thay đổi ban...

  18/10/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  IJC - 12/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông...

  18/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Thành...

  29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Tăng...

  13/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) đính chính thông tin công bố ngày 12/7/2010 như sau:-...

  12/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật  bổ nhiệm ông Trịnh Vĩnh Hiệp làm thành viên HĐQT và...

  12/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi...

  19/04/2010

  Niêm yết mới

  Tổng khối lượng niêm yết ban đầu: 54.838.905.

  Doanh nghiệp cùng ngành

   

Đối tác Bizlive