Lịch sự kiện

 • 03/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2018
  Thời gian thanh toán : 03/04/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 07/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15%.
 • 31/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) công bố bà Trần Thu Hằng từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 31/08/2017.
 • 20/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2017
  Thời gian thanh toán : 20/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15%.
 • 13/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 22/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2017
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Tháng 04 hoặc tháng 5 năm 2017 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 
  Địa điểm thực hiện và nội dung cuộc họp: Thông báo sau.
 • 10/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào tháng 4 hoặc tháng 5, 2017.
 • 26/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Ô tô Long Trường tại tỉnh Bắc Ninh.

  Tải file gốc
 • 26/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố ông Hồ Thanh An từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 26/12/2016.

  Tải file gốc
 • 08/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bổ nhiệm tạm thời ông Hiroshi Sogawa chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Junji Tonoshima từ ngày 08/12/2016.

  Tải file gốc
 • 25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/07/2016
  Ngày thanh toán: 15/07/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
 • 15/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 30%.

  Tải file gốc
 • 13/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 13/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016
  Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 13/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

 • 10/03/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.000.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/02/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 10/03/2016.
 • 03/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 25/01/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016 
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1, tương đương 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.000.000 cổ phiếu.

 • 07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 07/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 30/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trả cố tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/10/2015
  Thời gian thực hiện: 30/11/2015
  Tỷ lệ thanh toán: 50%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

 • 09/11/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/10/2015
  Thời gian thực hiện: 13:30 ngày 09/11/2015
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô Tô Trường Long 
  Nội dung họp: Thông báo sau.

 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền tỷ lệ 50%.

  Tải file gốc

 • 10/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bổ nhiệm bà Trần Thu Hằng chức vụ kế toán trưởng từ ngày 8/9/2015.

  Tải file gốc

 • 16/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
  Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 16/06/2015.

 • 20/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bà Đặng Thị Thanh Hiếu từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng từ ngày 20/5/2015. Bà Hiếu sẽ giữ chức vụ kế toán tổng hợp kiêm phó phòng kế toán.

  Tải file gốc

 • 21/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015
  Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 19/03/2015.

 • 07/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng
  - Tham gia đấu giá mua quyền sử dụng lô đất 3.399m2 tại quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

  Tải file gốc

 • 05/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bổ nhiệm ông Junji Tonoshida thay thế ông Satoshi Tsukada giữ chức vụ thành viên HĐQT (đại diện vốn góp của Tập đoàn Sumitomo).

  Tải file gốc

 • 29/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 13/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 15/08/2014
  Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: ngày 29/08/2014.

 • 06/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014
  Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, đường 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân.
  Thời gian thực hiện: 14:00, ngày 6/6/2014.
  Nội dung họp: Thông báo sau

 • 06/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 21/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015
  Thời gian thực hiện: 14:00, ngày 21/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Lô 46, đường 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp: Thông báo sau.

 • 11/11/2013

  Thay đổi BLĐ

    - Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Yasunori Yoshida
  - Tạm thời bổ nhiệm ông Satoshi Tsukada làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 11/11/2013.

 • 27/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/09/2013
  Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Thời gian thanh toán : 27/09/2013

 • 16/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/05/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2013
  Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền
  Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được 500 đồng)
  Thời gian thực hiện : 31/05/2013

 • 15/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/07/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 02 năm 2011 bằng tiền
  - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) - Thời gian thực hiện: 15/08/2012

 • 19/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/05/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện: 15h ngày 28/05/2012
  Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long, Lô 46, đường 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân , Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 06/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/12/2011 và 21/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2011
  - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (đợt 01 năm 2011)
  - Nội dung cụ thể:
  + Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  + Thời gian thanh toán: 06/01/2012

 • 12/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

  Taải file dữ liệu gốc

 • 12/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/09/2011 và 29/09/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2011
  - Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 12/10/2011

 • 15/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo 

  Link download

 • 25/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 31/03/2011 và 01/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: dự kiến 25/04/2011
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46 đường 3, khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 10/01/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 20.000 đồng
  Ngày chính thức giao dịch: 10/01/2011
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20%

  (Theo hsx)

 • 16/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 06/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 26/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

Giá trong ngày

12.9

-7.1 (-35.5%)
Giá tham chiếu20.0
Giá mở cửa20.9
Giá cao nhất20.9
Giá thấp nhất19.9
Giá đóng cửa20.0
Khối lượng4,670
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)154.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)459.6
P/E28.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,405.2
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)60
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

20.00

0.00 (0.00%)

4,67093,710
16/01

20.00

0.00 (0.00%)

1,00019,970
16/01

20.00

0.00 (0.00%)

1,00019,970
15/01

20.00

0.60 (3.09%)

12,010234,790
15/01

20.00

0.60 (3.09%)

12,010234,790
14/01

19.40

1.20 (6.59%)

4,91089,610
13/01

18.20

0.40 (2.15%)

5,34097,190
10/01

18.60

0.60 (3.33%)

1,16021,000
09/01

18.00

0.40 (2.17%)

1001,800
08/01

18.40

1.00 (5.74%)

701,250
07/01

17.40

1.30 (6.95%)

1703,120
06/01

18.70

0.10 (0.53%)

601,110

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

03/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) trả cổ tức Đợt 3 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018Ngày đăng...

07/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền tỷ...

31/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) công bố bà Trần Thu Hằng từ nhiệm chức...

20/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/07/2017Ngày đăng ký...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ...

13/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

22/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ...

26/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập...

26/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố ông Hồ Thanh An từ nhiệm chức...

08/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bổ nhiệm tạm thời ông Hiroshi Sogawa...

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

15/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

13/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

13/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016 Ngày đăng...

10/03/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

02/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức...

25/01/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25...

07/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

07/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

30/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long trả cố tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/10...

09/11/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/10/2015 Ngày đăng...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

21/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

10/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bổ nhiệm bà Trần Thu Hằng chức...

16/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bà Đặng Thị Thanh Hiếu từ nhiệm chức vụ...

21/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng ...

05/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố bổ nhiệm ông Junji Tonoshida thay thế ông Satoshi...

29/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 13...

06/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

06/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2015 Ngày...

11/11/2013

Thay đổi BLĐ

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Yasunori Yoshida- Tạm thời bổ nhiệm ông Satoshi Tsukada làm thành viên HĐQT thay...

27/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/09/2013 Lý do và mục đích...

16/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến...

30/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

31/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2013 Lý do và mục đích...

15/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/07/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/2012 - Lý do và mục đích:...

19/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

28/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2012 Ngày đăng ký...

06/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/12/2011 và 21/12/2011 thì người...

12/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng...

12/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các...

15/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo  Link download

25/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp...

10/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm...

16/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

06/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download ...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam