Lịch sự kiện

 • 07/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
  Thời gian họp: 07/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo của HĐQT;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
  + Và thông qua một số nội dung khác có liên quan. 
 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 04/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 04/04/2017

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố thay đổi thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 từ ngày 31/03/2017 sang ngày 04/04/2017.
 • 04/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2017
  Thời gian họp: 04/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM.
 • 03/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 03/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm ông Vũ Xuân Ngọc chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/02/2017.

  Tải file gốc
 • 08/12/2016

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

  Tải file gốc
 • 08/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hà là người CBTT từ ngày 8/8/2016.
 • 02/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố ông Nguyễn Anh Phượng, Giám đốc Tài chính, nghỉ việc từ ngày 02/08/2016.

  Tải file gốc
 • 11/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thu Hà 
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: HSI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP 
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ 
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/04/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/05/2016.
 • 02/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016
  Thời gian họp: 02/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM.
 • 24/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 11/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 11/01/2016:

  - Ông Vũ Xuân Ngọc bị miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ
  - Ông Huỳnh Văn Thanh và ông Phạm Lê Phương được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Huyền chức vụ kế toán trưởng thay thế bà Trương Thị Hạnh từ ngày 2/11/2015.

  Tải file gốc
 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Ông Nguyễn Minh Phúc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/10/2015.
 • 22/10/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Ông Nguyễn Minh Phúc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/10/2015.

  Tải file gốc
 • 21/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 31/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/05/2015

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 11/05/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.700 đồng/cổ phiếu.

 • 11/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Phượng, giám đốc tài chính, làm người CBTT từ ngày 11/5/2015.

  Tải file gốc

 • 23/04/2015

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh hủy niêm yết trên HOSE:

  Số lượng hủy niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu
  Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) tại ngày 31/12/2014 là -123,134 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, đồng thời Công ty cũng có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục (năm 2012 lỗ 1,899 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 75,875 tỷ đồng và năm 2014 lỗ 45,485 tỷ đồng) thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
  Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 23/04/2015
  Ngày giao dịch cuối cùng: 22/04/2015.

 • 28/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015
  Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2015
  Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ Phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh - Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

 • 28/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 07/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình thay thế ông Cao Thanh Định giữ chức vụ thành viên HĐQT từ 7/11/2014.

  Tải file gốc

 • 13/08/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Quốc thay thế ông Huỳnh Nghĩa giữ chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc

 • 15/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
   Thời gian thực hiện: 15/03/2014.
   Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh, địa chỉ: ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

 • 12/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố thay đổi thành viên BKS:

  Tải file gốc

 • 01/10/2013

  Thay đổi BLĐ

    Ông Nguyễn Thành Thảo/Phó TGĐ từ nhiệm.
 • 01/10/2013

  Thay đổi BLĐ

    Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT/TGĐ đối với ông Nguyễn Huy Quyền.
 • 30/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/02/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông
  Thời gian thực hiện: 30/03/2013.
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh. Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

 • 25/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/02/2012 và 28/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/02/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
  Thời gian thực hiện: ngày 27/04/2012

 • 29/03/2012

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  HSI: Thay đổi ngày thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 29/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/02/2012 và 28/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/02/2012
  Thời gian thực hiện: Ngày 29/03/2012
  Địa điểm họp: Hội trường CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh - Ấp 5, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM.

 • 29/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HSI: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 04/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
   
  Link download

 • 29/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSI: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 29/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt 

  Link download

 • 26/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011

  Link download

  (Theo hsx)

 • 05/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: 27/03/2010
  Địa điểm: Khách sạn White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh.

 • 15/03/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết nâng hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Dong A lên 400 tỷ đồng.
 • 05/02/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  NQ liên doanh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Khách sạn Kiến Tường.
 • 09/06/2009

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngày 09/06/2009, SGCK.TPHCM nhận được nghị quyết số 90/QĐ-CTYHS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh về việc bổ nhiệm cán bộ như sau:

  Ông Nguyễn Thành Thảo thôi giữ chức vụ Giám đốc nhà máy phân bón Hóa Sinh Củ Chi và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh kiêm chức vụ trưởng phòng kinh doanh – xuất nhập khẩu Công ty từ ngày 08/06/2009.

 • 02/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
  Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh (mã CK: HSI) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2009
  • Lý do: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian, địa điểm, nội dung họp: sẽ thông báo sau.

        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HSI vào những ngày 01,02,03/04/2009.

Giá trong ngày

0.9

-0.4 (-30.77%)
Giá tham chiếu1.3
Giá mở cửa1.3
Giá cao nhất1.3
Giá thấp nhất1.3
Giá đóng cửa1.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại45.67%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,885,590
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)8.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)121.5
P/E7.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)110.9
P/B8.1
Lợi tức cổ phiếu (%)13
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

1.30

0.00 (0.00%)

00
16/01

1.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

1.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

1.30

0.10 (8.33%)

100130
13/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

1.20

0.10 (9.09%)

4,3005,160
09/01

1.10

0.10 (8.33%)

1,4001,540
08/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
07/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

1.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018Thời gian họp:...

26/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

04/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

04/04/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố thay đổi thời gian thực hiện...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

01/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm ông Vũ Xuân...

08/12/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm...

08/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm bà Trương Thị Thu...

02/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố ông Nguyễn Anh Phượng, Giám đốc...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thu Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: HSI- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

02/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

02/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

11/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 11/01...

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

02/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm bà Trần Thị...

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Ông Nguyễn Minh Phúc từ nhiệm...

22/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Ông Nguyễn Minh Phúc từ...

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

31/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

29/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2015

18/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

11/05/2015

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM: Số lượng chứng khoán...

11/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Phượng, giám...

23/04/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh hủy niêm yết trên HOSE: Số lượng hủy niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu Lý do: Lợi nhuận...

28/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

28/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

07/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái...

13/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

15/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Thời gian thực hiện: 15/03/2014. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty...

12/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố thay đổi thành viên BKS...

01/10/2013

Thay đổi BLĐ

Ông Nguyễn Thành Thảo/Phó TGĐ từ nhiệm.

01/10/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT/TGĐ đối với ông Nguyễn Huy Quyền.

30/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/02/2013 Ngày đăng...

25/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

14/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

27/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

29/03/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

HSI: Thay đổi ngày thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu...

29/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2012 (Trường...

29/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HSI: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

16/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

04/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

29/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HSI: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặtLink download

29/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HSI: Trả cổ tức bằng tiền mặt  Link download

26/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI) thông cáo họp Đại hội cổ...

05/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 27/03/2010Địa điểm: Khách sạn White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ ...

15/03/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết nâng hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Dong A lên 400 tỷ đồng.

05/02/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ liên doanh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Khách sạn Kiến Tường.

09/06/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 09/06/2009, SGCK.TPHCM nhận được nghị quyết số 90/QĐ-CTYHS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần...

02/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam