Lịch sự kiện

 • 28/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09-04-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 10/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 10/04/2017.
 • 10/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không được phép kỹ quỹ từ ngày 10/04/2017.
 • 28/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017
  Thời gian họp: Tháng 04/2017 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời)
  Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời.
 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương, Thành viên HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế bà Dương Thị Mùi từ ngày 08/06/2016.

  Tải file gốc
 • 29/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016
  Thời gian họp: 08h30, ngày 29/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: S3 tầng 17 Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo HĐQT năm 2015, kế hoạch công tác HĐQT năm 2016;
  + Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
  + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015;
  + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
  + Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
  + Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
  + Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;
  + Một số nội dung khác.
 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 05/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 05/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/01/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không được phép giao dịch từ ngày 18/01/2016.

  Tải file gốc
 • 18/01/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.800.000
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ hai, ngày 18/01/2016
  Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

12.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu12.9
Giá mở cửa12.9
Giá cao nhất12.9
Giá thấp nhất12.9
Giá đóng cửa12.9
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.24%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)49.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,091.2
P/E11.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)8,687.0
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.90

0.00 (0.00%)

1001,290
16/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

12.90

0.00 (0.00%)

1001,290
13/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

12.90

0.00 (0.00%)

1001,290
09/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
08/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

12.90

0.00 (0.00%)

1001,290
06/01

12.90

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

10/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc bị đưa vào diện bị cảnh...

10/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không được phép kỹ quỹ từ...

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cóa tài chính Q2/2016.

08/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương,...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016Thời gian họp: 08h30, ngày 29/04/2016Địa điểm tổ chức họp: S3 tầng 17 Tòa nhà 319,...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

18/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không được phép giao dịch...

18/01/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam