Lịch sự kiện

 • 28/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018
  Thời gian thực hiện: 28/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TP.Hồ Chí Minh

  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và
 • 05/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 28/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các công ty có liên quan.
 • 03/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại một số ngân hàng.
 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 31/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2017
  Thời gian thanh toán : 31/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 11% /mệnh giá (1100 đồng/cổ phiếu).
 • 04/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc vay hạn mức tín dụng ngắn hạn và mở L/C tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn.
 • 01/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 01/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà sự kiện Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; 
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 20/03/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 20/03/2017.
 • 17/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2017 với các Công ty cỏ liên quan.
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thực hiện giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM với hạn mức là 600 tỷ đồng
  - Thực hiện giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với hạn mức là 150 tỷ đồng
  - Thực hiện giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn với hạn mức là 100 tỷ đồng.

  Tải file gốc
 • 23/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina để sử dụng hạn mức tín dụng bổ sung nguồn vốn lưu động.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Hồ Phi Hiệp chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Công Thảo từ ngày 15/09/2016.

  Tải file gốc
 • 02/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 02/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016
  Thời gian thực hiện: 02/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM.

  Tải file gốc
 • 30/03/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/03/2016.
 • 17/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố ông Đậu Vũ Châu từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 16/3/2016.
 • 03/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch mua bán hàng hóa với các Công ty khác.

  Tải file gốc
 • 02/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng bán hàng với Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất.

  Tải file gốc
 • 18/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng Dự án chung cư tại số 370 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Nhuận, Quận 7, TP. HCM.

  Tải file gốc
 • 09/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh mới tại tỉnh Long An.

  Tải file gốc
 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM - Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3.

  Tải file gốc

 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại CTCP Depot Sài Gòn.

  Tải file gốc

 • 01/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố miễn nhiệm ông Đinh Thái Ngọc chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/8/2015.

  File gốc

 • 01/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp thay thế ông Nguyễn Minh Xuân giữ chức vụ thành viên HĐQT/TGĐ từ ngày 1/7/2015.

  Link tin

 • 30/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 30/06/2015.

 • 08/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15/6/2015 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2014.

  Tải file gốc

 • 04/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 04/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 4/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, quận 3, tp. HCM.

  Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014. Tổ chức bầu lại một số Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên ban kiểm soát. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

 • 01/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế ông Bùi Văn Hùng từ ngày 1/4/2015.

  Tải file gốc

 • 04/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Phạm Công Thảo thay thế ông Đào Đình Đông giữ chức vụ ủy viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 04/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên HĐQT và hợp tác đầu tư tại khu đất Thảo Điền, quận 2.

  Tải file gốc

 • 26/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Thành lập chi nhánh Miền Tây tạo Cần Thơ
  - Chuyển địa điểm Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3
  - Bổ nhiệm ông Đinh Thái Ngọc giữ chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 26/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bà Phạm Thị Liên, phó TGĐ, nghỉ hưu.

  Tải file gốc

 • 26/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cổ tức năm 2013:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:   03/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng:                              05/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện:  8,5% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
  Thời gian thực hiện:  Ngày 26/06/2014.

 • 27/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố chọn AASCS làm công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 23/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách trả cổ tức 2013.

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm TGĐ và bầu chủ tịch HĐQT

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2014:
  Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 29/03/2014
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • 09/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bầu Ông Bùi Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Minh Xuân tiếp tục giữ chức vụ TGĐ Công ty

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thay đổi ban lãnh đạo


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 26/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HMC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2012 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28,29/02/2012 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện: 24/03/2012
  Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Lầu 8 – Tòa nhà HMC Tower – 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 • 09/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 19,22/08/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2011
  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 09/09/2011

 • 09/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 14/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HMC - Ngày 30/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt
  -
   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28,29/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  -
   Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2011
  -
   Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  -
   Thời gian thực hiện: 14/04/2011
  -
   Địa điểm thực hiện:
  +
   Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  +
   Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Lầu 2 – Tòa nhà HMC Tower – 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 14/04/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.

  (Theo: hsx.vn)

 • 10/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Kim Khí TP HCM (HMC) thông báo ngày 24/12/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)

  Link download

 • 10/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 26/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: ngày 27/03/2010
  Địa điểm: Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 28/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2009
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2009
 • Lý do: Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
  • Thời gian họp: 8h ngày 28/03/2009
  • Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
  • Nội dung đại hội:

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm   2009

  - Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008.

  - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009.

  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009.

  - Thông qua việc Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị

  - Báo cáo về việc sử dụng vốn  thu được từ  đợt phát hành 5,2 triệu cổ phiếu.

  • Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/02/2009.

Giá trong ngày

14.0

2.6 (22.81%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.4
Giá cao nhất11.4
Giá thấp nhất11.4
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng10
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)21,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)294.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,675.4
P/E3.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,981.9
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)11
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.40

0.10 (0.86%)

10110
16/01

11.50

0.80 (6.50%)

17,240198,800
15/01

12.30

0.80 (6.95%)

55,900638,090
14/01

11.50

0.10 (0.87%)

34,530397,060
13/01

11.40

0.00 (0.00%)

8,30093,130
10/01

11.40

0.05 (0.44%)

85,130987,000
09/01

11.35

0.55 (4.62%)

9,200106,460
08/01

11.90

0.65 (5.77%)

90,0401,029,270
07/01

11.25

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.25

0.10 (0.89%)

7,22080,670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018 Ngày đăng ký cuối cùng: 26...

05/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

28/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm...

31/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng...

04/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc vay hạn mức tín...

01/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017 Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 01/04/2017 Địa điểm thực hiện:...

20/03/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL được đưa ra khỏi diện cảnh báo...

17/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

10/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thực hiện giao dịch tín...

23/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận...

15/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Hồ Phi Hiệp chức...

02/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

02/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26...

30/03/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh bị đưa vào diện cảnh báo kể từ...

17/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố ông Đậu Vũ Châu từ nhiệm chức vụ...

03/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch mua...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng Dự án chung cư...

09/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

03/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố miễn nhiệm ông Đinh Thái Ngọc chức...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Đặng Huy Hiệp...

30/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11...

08/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 15...

04/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

04/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Thời gian thực hiện: 8...

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Vũ Bá Ôn giữ chức...

04/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Phạm Công Thảo thay...

04/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi thành viên...

26/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập chi nhánh...

26/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bà Phạm Thị Liên, phó TGĐ, nghỉ hưu...

26/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cổ tức năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền:   03/06/2014Ngày đăng ký cuối...

27/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố chọn AASCS làm công ty kiểm toán...

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh...

29/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm TGĐ và bầu chủ tịch HĐQTTải file...

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

29/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 29/03/2014Địa...

09/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

26/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bầu Ông Bùi...

26/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

26/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HMC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

24/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2012 (Trường hợp giao...

09/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HMC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

09/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

14/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HMC - Ngày 30/03/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

10/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kim Khí TP HCM (HMC) thông báo ngày 24/12/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để...

10/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download ...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hsx)

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: ngày 27/03/2010Địa điểm: Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

28/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2009 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2009 Lý do: Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Thời gian họp: 8h ngày 28/03/2009 Địa...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam