Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • 12/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Tác chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 12/09/2017.
 • 22/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Đinh Trung Kiên chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02/07/2017.
 • 30/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2017
  Thời gian thanh toán : 30/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
 • 25/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa chức vụ Thành viên BKS thay thế ông Mai Duy Ngọc từ ngày 25/04/2017.
 • 25/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 25/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2017
  Thời gian họp: 07h00, Ngày 25/4/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • 31/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 24/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2016
  Thời gian thực hiện: 27/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 • 30/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Trịnh từ ngày 30/05/2016.

  Tải file gốc
 • 04/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thanh chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Chu Duy Hải từ ngày 04/05/2016.

  Tải file gốc
 • 22/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016
  Thời gian họp: Ngày 21/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 • 20/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thanh chức vụ người CBTT từ ngày 20/04/2016.

  Tải file gốc
 • 05/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015.

  Tải file gốc
 • 12/11/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.208.578
  (Cổ phiếu thưởng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.415.199
  Ngày giao dịch chính thức: thứ Năm, ngày 12/11/2015.

  Tải file gốc
 • 01/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thắng, thành viên HĐQT, chức vụ Phó GĐ từ ngày 01/11/2015.

  Tải file gốc
 • 10/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố bổ nhiệm ông Trương Ngọc Linh, phó giám đốc, chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Vũ Thanh Nhàn từ ngày 10/09/2015.

  Tải file gốc

 • 11/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 22/07/2015.

 • 16/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV phát hành cổ phiếu thưởng:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10,5:1 (Người sở hữu 10,5 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.210.154.

 • 02/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố thay đổi nhân sự từ ngày 2/6/2015:

  - Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Cường chức vụ thành viên HĐQT kiêm giám đốc
  - Miễn nhiệm ông Ngô Thế Phiệt chức vụ giám đốc.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015
  Thời gian họp: 7:00AM ngày 24/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, mức thanh toán cổ tức năm 2014, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2015;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014;
  + Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức tiền thù lao năm 2015;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  + Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
  + Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 05/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Ban hành các quy chế
  - Kế hoạch SXKD năm 2015
  - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015

  Tải file gốc

 • 22/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/09/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV  công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh thay thế ông Doãn Văn Quang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 19/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 18/06/2014

 • 23/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 19/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian họp: 7h00, ngày 19/04/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin – Địa chỉ: Số 1 Tân Lập, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

 • 01/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/02/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 11.250.946
  Ngày giao dịch đầu tiên: thứ hai, ngày 24/2/2014.

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 28/10/2013

  Thay đổi BLĐ

  1. Tán thành cho ông Trương Ngọc Linh thôi giữ chức thành viên HĐQT.
  2. Bổ nhiệm ông Doãn Văn Quang làm thành viên HĐQT
  3. Tán thành cho ông Ngô Thế Phiệt thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT.
  4. Bầu ông Doãn Văn Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT.
 • 23/08/2013

  Phát hành cổ phiếu

  HLC: Trả cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu .
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2013
  Lý do và mục đích:
  Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ thực hiện: 6:1 (người sở hữu 06 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 16.051.713
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1,34 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua thêm 134 cổ phiếu mới)
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Thông tin về tài khoản đặt mua:
  + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
  + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
  + Số tài khoản: 10201-000057078-5
  - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
  + Thời gian bắt đầu: 23/08/2013
  + Thời gian kết thúc: 23/09/2013
  - Thời gian đăng ký đặt mua:
  + Thời gian bắt đầu: 23/08/2013
  + Thời gian kết thúc: 25/09/2013

 • 25/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2013
  3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 25/06/2013

 • 17/06/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/11/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2012
  3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 25/11/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Số 1 Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

 • 01/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin miễn nhiện Thành viên HĐQT đối với ông Cao Bá Ái.
 • 26/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.600 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 26/04/2012

 • 24/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi người công bố thông tin
  - Người công bố thông tin cũ: Bà Trần Thị Bích Hồng
  - Người công bố thông tin thay đổi: Ông Chu Duy Hải, Kế toán trưởng.

 • 23/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 14/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HLC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 7h30 ngày 11 tháng 03 năm 2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

 • 28/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.655.675 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 18/08/2011
 • 10/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/4/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 16/05/2011

 • 16/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 20/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 7h30 ngày 20/03/2011

  (Theo hnx)

 • 08/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Ông Phạm Công Hương thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và thôi tham gia Hội đồng quản trị CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin kể từ ngày 01/03/2011
  - Ông Vũ Thành Lâm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam tại CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CCTCP Than Hà Lầm -Vinacomin kể từ ngày 01/03/2011
  - Ông Ngô Thế Phiệt - Ủy viên hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc điều hành CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin kể từ ngày 01/03/2011

 • 22/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  Thời gian: dự kiến 21/03/2010
  Địa điểm: Hội trường CTCP Than Hà Lầm – TKV

 • 26/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Căn cứ thông báo số 212/TB-TTLK ngày 26/02/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV:

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  - Mệnh giá: 10.000 đồng

  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2009

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 25/03/2009

  + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 26/03/2009

  (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 25/03/2009 và 26/03/2009).

  - Lý do và mục đích:

  + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

  + Trả cổ tức bằng tiền mặt

  - Nội dung cụ thể:

  1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  ·   Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

  ·   Thời gian thực hiện: Dự kiến 26/04/2009

  ·   Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Than Hà Lầm – TKV, phường Hà Lầm, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  2. Trả cổ tức năm 2008

  ·   Tỷ lệ thực hiện: 12% ( 1cổ phần được nhận 1.200 đồng)

  ·   Thời gian thực hiện: 20/05/2009.

  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HLC ngày 26/03, 27/03 và 30/03/2009.

  Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo tới các công ty chứng khoán thành viên và nhà đầu tư.

 • 10/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

    Báo cáo tài chính 2008
 • 05/03/2009

  Niêm yết mới

  Phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV (MCK: HLC)

              Ngày 5/3/2009, 9,3 triệu cổ phiếu của CTCP Than Hà Lầm – TKV chính thức được đưa vào niêm yết tại Trung tâm GDCK Hà Nội với mã chứng khoán HLC. Đây là doanh nghiệp thứ 5 thuộc tập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội sau các công ty: CTCP Than Cọc Sáu (TC6), CTCP Than Cao Sơn (TCS), CTCP Than Hà Tu (THT) và CTCP Than Đèo Nai (TDN) và là cổ phiếu thứ 177 hiện giao dịch tại Trung tâm.

              CTCP Than Hà Lầm có tiền thân từ Mỏ Than Hà Lầm, được tách ra từ Xí nghiệp quốc doanh than Hòn Gai từ năm 1960. Năm 1997, Mỏ Than Hà Lầm được chuyển thành DNNN thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) và được đổi tên thành  Công ty Than Hà Lầm từ tháng 10/2001. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/02/2008 với tên gọi mới CTCP Than Hà Lầm – TKV. Công ty có trụ sở chính tại Khu 6, phường Hà Lầm, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngành nghề kinh doanh là khai thác chế biến, tiêu thụ than và các khoáng sản khác; chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vận tải và các sản phẩm cơ khí khác;...Tuy nhiên hoạt động chính của công ty vẫn là khai thác than hầm lò. Doanh thu từ hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh than chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty (năm 2006 chiếm 97,2%, năm 2007 - 98,9%).

  Số vốn điều lệ hiện tại của công ty là 93 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm đại diện) sở hữu 57,45%, cổ đông trong công ty – 27,01%, và cổ đông ngoài công ty – 15,54%. Công ty hiện đang góp vốn đầu tư vào CTCP Cảng Làng Khánh – TKV, với tỉ lệ góp 10%/VĐL 50 tỷ đồng của CTCP Cảng Làng Khánh.

  LNST năm 2007 của công ty đạt 10,18 tỷ đồng, giảm so với năm 2006 (13,35 tỷ đồng) do tài nguyên trong khu vực khai thác ngày càng xuống sâu và xa hơn, ảnh hưởng đến chất lượng than khai thác, làm tăng chi phí đầu tư cho việc pha trộn, chế biến than ..., giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, cùng với quản trị chi phí chưa thực sự hiệu quả nên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, làm giảm lợi nhuận của công ty. Trong giai đoạn từ 01/02/2008 đến ngày 30/09/2008 công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, DTT của công ty đạt 113,05% kế hoạch (565,25 tỷ đồng) năm 2008, LNST đạt 121% kế hoach năm 2008 là do công tác quản trị chi phí của công ty đã phát huy hiệu quả.

              Một số chỉ tiêu tài chính của công ty trong 2 năm gần nhất và kế hoạch năm tới

  Chỉ tiêu

  2006

  2007

  01/02/08 -30/09/08

  KH

  2008

  KH

  2009

  DTT (tỷ đồng)

  540,7

  605,57

  565,25

  520

  LNST (tỷ đồng)

  13,35

  10,18

  16,03

  13,248

  14,55

  LNST/DTT (%)

  2,47

  1,68

   

  2,65

  2,8

  LNST/VCSH (%)

  14,37

  10,22

   

  13,9

  14,9

  Tỷ lệ trả cổ tức

  -

  -

  -

  10

  11

 • 27/02/2009

  Niêm yết mới

   Bản cáo bạch niêm yết

Giá trong ngày

7.8

0.8 (11.43%)
Giá tham chiếu7.0
Giá mở cửa7.0
Giá cao nhất7.0
Giá thấp nhất7.0
Giá đóng cửa7.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại43.37%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,415,199
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)198.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,143.4
P/E3.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,837.5
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.00

0.00 (0.00%)

4,28427,706
15/01

7.00

0.10 (1.41%)

1,93613,530
14/01

7.10

0.30 (4.41%)

1,2008,360
13/01

6.80

0.40 (6.25%)

9006,120
10/01

6.40

0.00 (0.00%)

8005,120
09/01

6.40

0.00 (0.00%)

00
08/01

6.40

0.30 (4.48%)

2001,280
07/01

6.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

6.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018 Ngày đăng ký...

12/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

26/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

02/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Đinh Trung Kiên chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02...

30/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Dương Minh Hòa chức vụ Thành viên BKS...

25/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam là...

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.Tải...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

26/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016Ngày đăng ký cuối...

30/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn chức vụ Chủ...

04/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thanh chức vụ Kế...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

21/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016Ngày đăng ký...

20/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thanh chức vụ người...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

26/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD...

12/11/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 2.208.578(Cổ...

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thắng, thành viên HĐQT, chức...

10/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố bổ nhiệm ông Trương Ngọc Linh, phó giám đốc, chức...

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

24/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

16/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

02/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố thay đổi nhân sự từ ngày 2/6/2015:- Bổ nhiệm ông Trần...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015 Thời gian họp: 7:00AM ngày 24/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

05/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Ban hành các quy chế - Kế hoạch...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

23/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

04/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV  công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh thay thế ông Doãn...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

18/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao dịch...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

19/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

19/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 7h00, ngày 19/04/2014Địa điểm tổ...

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

24/02/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 11.250...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

28/10/2013

Thay đổi BLĐ

1. Tán thành cho ông Trương Ngọc Linh thôi giữ chức thành viên HĐQT.2. Bổ nhiệm ông Doãn Văn Quang làm thành...

23/08/2013

Phát hành cổ phiếu

HLC: Trả cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu . Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ lệ thực hiện: 6:1 (người sở hữu 06 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ...

25/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

17/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

25/11/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2012 3....

01/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo.CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin miễn...

26/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2012 3. Lý do và...

24/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi người công bố thông tin- Người công bố thông tin cũ: Bà Trần...

23/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

14/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HLC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

11/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

28/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

10/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

18/08/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

10/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

16/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/4/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

16/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

20/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

N2010

20/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

08/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Phạm Công Hương thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và thôi tham gia Hội đồng...

22/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

26/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

27/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

21/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: dự kiến 21/03/2010Địa điểm: Hội trường CTCP Than Hà...

26/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 212/TB-TTLK ngày 26/02/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2009 ...

10/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2008

05/03/2009

Niêm yết mới

Phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV (MCK: HLC)             Ngày 5/3/2009, 9,3 triệu cổ phiếu của CTCP Than Hà Lầm – TKV chính thức được đưa vào niêm yết tại Trung tâm GDCK Hà Nội với mã chứng khoán HLC. Đây là doanh nghiệp thứ 5 thuộc tập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội sau các công ty: CTCP Than Cọc Sáu...

27/02/2009

Niêm yết mới

Bản cáo bạch niêm yết

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam