Lịch sự kiện

 • 21/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT/2017 ngày 25/10/2017.
 • 30/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về hạn mức mỗi hợp đồng vay vốn kinh doanh, tài sản đảm bảo khoản vay và các nội dung hợp đồng vay.
 • 30/11/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay 16.760.000.000 đồng của ông Dương Quang Lư.
 • 20/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Thùy Dương chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế bà Nguyễn Phương Thảo từ ngày 17/10/2017.
 • 17/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố miễn nhiệm bà Phạm Thị Thanh Thảo chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14/08/2017.
 • 01/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/08/2017.
 • 21/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 29/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017
  Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 29/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Lake Side, 23 Đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • 22/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Quang chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 22/06/2017.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đội nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Trương Danh Hùng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Đặng Thị Như Quỳnh từ ngày 03/05/2017.
 • 03/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thái Anh chức vụ Thành viên HĐQT Độc lập từ ngày 03/05/2017.
 • 28/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc đã hoàn thành thủ tục góp vốn bằng tài sản vào Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Cường.
 • 20/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Quang chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Hoàng Thị Minh Hạnh từ ngày 20/04/2017.
 • 14/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 14/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 04/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Trương Danh Hùng chức vụ Phó TGĐ thường trực từ ngày 04/04/2017.
 • 20/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố miễn nhiệm ông Lê Đức Hoàng chức vụ Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 20/03/2017.
 • 20/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Dũng chức vụ Phó TGĐ phụ trách khu vực Tây Nguyên từ ngày 20/03/2017.
 • 20/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình chức vụ Phó TGĐ phụ trách khu vực phía Nam từ ngày 20/03/2017.
 • 17/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản của bên thứ 3 để thế chấp cho khoản vay vốn và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
 • 30/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 15/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/11/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Dương Đức Ngọc chức vụ TGĐ

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Dương Quang Lư chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
  - Ông Nguyễn Đức Hiếu chức vụ Phó TGĐ thường trực
  - Bà Lê Thị Bích Tuyên chức vụ Giám đốc Tài chính.

  Tải file gốc
 • 19/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai
  - Cử đại diện góp vốn tại 2 công ty này
  - Phê chuẩn nội dung bản thảo hợp đồng góp vốn.

  Tải file gốc
 • 04/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 04/10/2016:

  - Ông Dương Đức Ngọc và ông Trần Ngọc Quỳnh từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Đặng Thị Như Quỳnh và bà Bùi Thùy Anh bổ nhiệm tạm thời chức vụ Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 19/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 31.599.999
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 51.599.999
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 27/07/2016.

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.
 • 07/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Thảo chức vụ Phó TGĐ phụ trách khối Backoffice và bà Đỗ Thị Thanh Hiền chức vụ Phó TGĐ phụ trách khối kinh doanh thương mại quốc tế từ ngày 07/07/2016.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay 10.000.000.000 đồng của ông Dương Quang Lư.
 • 31/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điểu lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 29/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 29/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2016
  Thời gian họp: 08h00, ngày 29/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  +Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ;
  + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả chào bán cổ phiếu cho CĐHH
  - Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết.

  Tải file gốc
 • 25/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/05/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Bà Trương Thị Hoàng Lan, bà Nguyễn Phương Thảo, Ông Ngô Quang Hòa và bà Phạm Thị Tỷ chức vụ Thành viên HĐQT

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Lê Đức Hoàng chức vụ Thành viên HĐQT độc lập.
 • 25/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/05/2016:

  - Miễn nhiệm bà Trương Thị Hoàng Lan, bà Nguyễn Phương Thảo, bà Phạm Thị Tỷ và ông Ngô Quang Hòa chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Lê Đức Hoàng chức vụ Thành viên HĐQT độc lập.
 • 20/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Thảo chức vụ Người CBTT từ ngày 20/05/2016.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/03/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

  1/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Năm 2014:
  Tỷ lệ thực hiện (CTCP): 100:8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)

  2/ Thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu:
  Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 30.000.000 CP
  Tỷ lệ thực hiện (PHCP): 2:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 03 cổ phiếu
  Giá phát hành (đồng/cổ phần): 10.000 đồng.

   

 • 15/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố ông Nguyễn Đường Tăng từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT/Phó TGĐ  từ ngày 15/3/2016.
 • 10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh và thư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
 • 27/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Minh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: HKB
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.650.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.650.000 CP (tỷ lệ 13,25%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 23/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/01/2016.
 • 14/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • 11/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT:

  - Thay đổi nhân sự chủ chốt
  - Thay đổi địa điểm kinh doanh.

  Tải file gốc
 • 11/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Dương Đức Ngọc, Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ, chức vụ TGĐ thay thế ông Dương Quang Lư từ ngày 11/12/2015.

  Tải file gốc
 • 01/12/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015
  Thời gian họp: 8h00 ngày 01/12/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Nhà 905, CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trị, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Nội dung họp:
  + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
  + Thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông;
  + Thông qua việc thay đổi và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Thông qua thay đổi điều lệ của Công ty;
  + Thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

 • 26/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên Thành viên HĐQT.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Mua toàn bộ tài sản trên đất "Nhà máy chế biến nông sản Lumex Quy Nhơn"
  - Thông qua giá trị toàn bộ tài sản ở khu đất trên.

  Tải file gốc
 • 23/10/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 23/10/2015.

  Tải file gốc

 • 19/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/04/2015

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc chính thức giao dịch cổ phiếu trên HNX:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 08/4/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu.

 • 23/01/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Giá trong ngày

0.6

-0.2 (-25.0%)
Giá tham chiếu0.8
Giá mở cửa0.8
Giá cao nhất0.8
Giá thấp nhất0.8
Giá đóng cửa0.8
Khối lượng593,950
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.86%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)51,599,999
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)31.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-2,763.2
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)7,411.2
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.80

0.10 (14.29%)

593,950475,160
16/01

0.70

0.10 (16.67%)

384,750268,705
15/01

0.60

0.10 (14.29%)

16,5009,910
14/01

0.70

0.00 (0.00%)

31,10020,880
13/01

0.70

0.00 (0.00%)

245,810171,997
10/01

0.70

0.00 (0.00%)

86,70059,910
09/01

0.70

0.10 (12.50%)

181,720128,944
08/01

0.80

0.10 (14.29%)

601,900463,390
07/01

0.70

0.10 (16.67%)

177,300124,090
06/01

0.60

0.10 (20.00%)

596,845357,367

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

30/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về hạn mức...

30/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

25/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

17/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố bổ nhiệm bà Trần Thị...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

14/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố miễn nhiệm bà Phạm Thị...

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Đức...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

29/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

22/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Quang chức vụ...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

03/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Trương Danh Hùng...

03/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thái Anh...

28/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

20/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Quang...

14/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

14/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

04/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Trương Danh Hùng...

20/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố miễn nhiệm ông Lê Đức Hoàng...

20/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Dũng...

20/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình...

17/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

15/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

30/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về kế...

15/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 15/11/2016:1/...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

05/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn...

04/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

27/07/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

07/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm bà...

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc...

29/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2016Thời gian họp: 08h00, ngày...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả...

25/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/05...

25/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/05...

20/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Phương...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

16/03/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyền mua: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố ông Nguyễn Đường Tăng từ nhiệm...

10/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn,...

27/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

19/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Minh Tuấn- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: HKB- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0...

14/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

11/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT:- Thay đổi nhân...

11/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố bổ nhiệm ông Dương Đức Ngọc, Thành...

01/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015 Thời gian họp: 8h00 ngày 01/12/2015Địa điểm tổ...

26/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

28/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Mua toàn bộ...

23/10/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được phép giao dịch ký...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

08/04/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc chính thức giao dịch cổ phiếu trên HNX: Số lượng chứng khoán...

23/01/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Doanh nghiệp cùng ngành