Lịch sự kiện

 • 12/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2017
  Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 12/02/2018
  Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
 • 05/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 05/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các cổ đông Công ty TNHH Pruksa Việt Nam để nâng tỷ lệ sở hữu của HHS tại đây lên 100%.
 • 16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư các dự án bất động sản giữa công ty và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy.
 • 04/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 04/07/2017.
 • 29/03/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 30.000.000
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 29/03/2017.

  Lưu ý: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
 • 25/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2017
  Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 25/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.
 • 15/02/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố ông Nguyễn Trung Độ từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 15/02/2017.

  Tải file gốc
 • 07/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 20/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về chủ trương phát triển quỹ đất thực hiện dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhà xã hội kết hợp xây dựng ( kết hợp sử dụng một phần làm showroom ô - tô).

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố ông Phạm Văn Mạn từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 15/12/2016.

  Tải file gốc
 • 24/11/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016
  Ngày thanh toán: 24/11/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 • 01/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố ông Hoàng Thanh Tùng từ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 01/11/2016.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bán hàng và cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe, cung cấp các phụ tùng chính hãng cho các dòng sản phẩm xe tải
  - Kế hoạch quyết toàn tài chính Q3/2016.
  - Sử dụng logo mới và các tài liệu nhận diện thương hiệu của Công ty.

  Tải file gốc
 • 22/09/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu chính thức giao dịch thêm: 20.000.000
  Đây là số cổ phiếu phát hành năm 2015 cho cổ đông sáng lập của CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang để chuyển đổi cổ phiếu này thành cổ phiếu HHS .
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/04/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 22/9/2015.

 • 22/07/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2016
  Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 22/07/2016
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
 • 01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố bà Mai Trang từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 30/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung nghị sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố đã mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 11/05/2016 đến ngày 26/05/2016.

  Tải file gốc
 • 11/05/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đăng ký mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 11/05/2016 đến ngày 10/06/2016.

  Tải file gốc
 • 11/05/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 11.653.635
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 27/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 11/05/2016.
 • 06/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới.

  Tải file gốc
 • 04/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 24/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Thành Nam.
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   PYN Elite Fund (Non-UCITS) đã bán 9.059.090 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 11.821.951 cổ phiếu hay 5,07%.
 • 14/03/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5% (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.654.521 cổ phiếu.

 • 09/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   PYN Elite Fund đã bán 2.331.260 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 20.881.041 hay 8,96%.
 • 24/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ mới của công ty.

  Tải file gốc
 • 22/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
  Mã chứng khoán: HHS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.712.301 CP, tỷ lệ 11,46%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.212.301 CP, tỷ lệ 9,96%
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/2/2016.

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

  Tải file gốc
 • 04/02/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/02/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Hiền chức vụ Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 03/02/2016.

  Tải file gốc
 • 03/02/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/12/2015
  Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 03/02/2016
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.
 • 29/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 12/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)
   Mã chứng khoán: HHS
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.231.930 CP, tỷ lệ 10,12%
  Số lượng cổ phiếu tăng: 15.480.371 CP. Trong đó, quyền mua 11.901.910 CP; và cổ tức bằng cổ phiếu 1.190.191 CP; lưu ký 150.530 CP ngày 3/11/2015; mua cổ phiếu qua sàn: 2.237.740 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.712.301 CP, tỷ lệ 11,46%
  Lý do thay đổi sở hữu: quyền mua, nhận cổ tức bằng cổ phiếu; lưu ký và mua cổ phiếu qua sàn
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/1/2016.

  Tải file gốc
 • 24/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.

  Tải file gốc
 • 30/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng đợt phát hành riêng lẻ cho các đại lý bán xe.

  Tải file gốc
 • 12/11/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 122.094.871 cổ phiếu
  (Đây là số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015 và chào bán cổ phiếu ra công chúng)
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 233.090.428 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 12/11/2015.
 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới.

  Tải file gốc
 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Trường Giang.

  Tải file gốc
 • 22/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức.

  Tải file gốc

 • 19/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả phân phối cổ phiếu cho CĐHH trong đợt phát hành trả cổ tức và quyền mua 
  - Xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ.

  Tải file gốc

 • 30/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2015
  Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 30/09/2015.

 • 26/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2015

  1/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 110.995.557 cổ phiếu
  Giá phát hành: 11.000 đồng
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

  2/ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 11.099.555 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 25/06/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015
  Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 25/06/2015
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  Nội dung họp:
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 của Công ty;
  + Xin ý kiến cổ đông về kế hoạch cổ tức năm 2015;
  + Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn Điều lệ Công ty;
  + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 • 04/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

  Tải file gốc

 • 15/04/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 53.631.316 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 110.995.557 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/04/2015
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Ngày 22/09/2016: đối với 20.000.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng;
  + Ngày 15/04/2015: đối với 33.631.316 cổ phiếu còn lại.

 • 31/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: Ngày 31/03/2015.

 • 27/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bốn ghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung 40,66 tỷ vào Công ty TNHH Pruksa Việt Nam.

  Tải file gốc

 • 06/03/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.736.424 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

 • 28/01/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Ngày giao dịch hông hưởng quyền: 15/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2014
  Thời gian thực hiện: 8h30 sáng ngày 28/01/2015
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  Nội dung họp:

  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Công ty;

  + Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị;

  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán;

  + Xin ý kiến về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

  + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;

  + Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty;

  + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2015;

  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 • 28/01/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/10/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 19.114.293 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và chào bán cổ phiếu ra công chúng
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 57.364.241 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/10/2014.

 • 23/07/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2014

  1. T
  hực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành:  11.474.984 cổ phiếu
  Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 03 cổ phiếu mới)

  2.
  Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.649.989 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)

 • 24/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

  Tải file gốc

 • 24/05/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2014
  Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 24/05/2014
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  Nội dung họp:

  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của Công ty;

  + Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị;

  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán;

  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018;

  + Xin ý kiến về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

 • 24/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 18/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Đầu tư Dịch vụ Thành Nam.

  File gốc

 • 11/10/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: 11/10/2013 (dự kiến)
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng

 • 18/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn để thành lập CTCP Phát triển dịch vụ Hoàng Giang.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/07/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh
  Số lượng: 15.749.967 cổ phiếu (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 157.499.670.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 10/07/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 22/07/2013

 • 25/04/2013

  Phát hành cổ phiếu

  HHS: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/02/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/09/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 7.499.981 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/09/2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/08/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HHS: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu
  - Nội dung cụ thể:
   
  + Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
   
  + Tổng số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến: 7.500.000 cổ phiếu 
   
  + Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.

 • 17/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/07/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 5.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 12/07/2012
   
 • 29/05/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 25/05/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng                       : 29/05/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
  - Nội dung cụ thể:
  + Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
  + Tổng số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu
  + Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ được quy đổi bằng tiền mặt tương ứng theo mệnh giá để trả cho cổ đông.
  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 21 cổ phiếu sẽ được nhận: 21/2 = 10,5 cổ phiếu trả cổ tức. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, nên cổ đông A thực nhận 10 cổ phiếu và được nhận 0,5 x 10.000 = 5.000 đồng.
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 • 15/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  HHS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu


  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát.
  Bầu Bà Bùi Thị Trà là thành viên BKS thay thế Bà Đỗ Thị Huyền Trang.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HHS: Nghị quyết 2012 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  Thời gian họp (dự kiến) : 18/4/2012
  Địa điểm họp: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

 • 15/02/2012

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 35.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/02/2012
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu

Giá trong ngày

3.14

0.01 (0.32%)
Giá tham chiếu3.13
Giá mở cửa3.18
Giá cao nhất3.18
Giá thấp nhất3.12
Giá đóng cửa3.13
Khối lượng305,740
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)269,744,063
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)847.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)713.1
P/E4.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,761.7
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.13

0.00 (0.00%)

305,740959,430
16/01

3.13

0.01 (0.31%)

267,520834,470
15/01

3.14

0.09 (2.95%)

470,8201,471,330
15/01

3.14

0.09 (2.95%)

470,8201,471,330
14/01

3.05

0.03 (0.99%)

424,3001,307,000
13/01

3.02

0.03 (0.98%)

287,740872,540
10/01

3.05

0.03 (0.97%)

322,040992,000
09/01

3.08

0.01 (0.32%)

339,1101,045,860
08/01

3.07

0.11 (3.45%)

286,210891,700
07/01

3.18

0.03 (0.95%)

319,7001,012,910
06/01

3.15

0.06 (1.86%)

635,4201,997,420

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

12/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2017Ngày đăng...

05/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

05/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu...

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm...

29/03/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 30.000...

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017 Ngày đăng ký...

15/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố ông Nguyễn Trung Độ từ nhiệm chức vụ...

07/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

20/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về chủ trương phát triển quỹ đất thực hiện dự án...

15/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố ông Phạm Văn Mạn từ nhiệm chức vụ...

24/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2016...

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố ông Hoàng Thanh Tùng từ nhiệm chức vụ...

24/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo về tình hình phát triển hệ...

22/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu chính thức giao dịch thêm:...

22/07/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016 Ngày đăng ký cuối...

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố bà Mai Trang từ nhiệm chức vụ Thành...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

26/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố đã mua lại 5.000.000 cổ phiếu...

11/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đăng ký mua lại 5.000.000 cổ phiếu làm...

11/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 11...

06/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung...

18/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

PYN Elite Fund (Non-UCITS) đã bán 9.059.090 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 11.821...

14/03/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016 Ngày đăng...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

PYN Elite Fund đã bán 2.331.260 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 20.881.041 hay...

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành...

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành...

22/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits)Mã chứng khoán: HHSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

17/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

04/02/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

03/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Hiền chức vụ...

03/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/12...

29/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Pyn Fund Elite (Non - Ucits) Mã chứng khoán: HHSSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.231.930 CP, tỷ lệ 10,12%Số...

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ...

30/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng đợt...

12/11/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 122.094...

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều...

26/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

22/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành...

19/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả phân phối...

30/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015 Ngày...

26/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/08/2015 1/ Thực hiện...

25/06/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015 Thời gian thực...

04/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

15/04/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 53.631.316 cổ phiếu Lý do thay...

31/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2015...

27/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bốn ghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung 40...

06/03/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2015...

28/01/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ĐHĐCĐ 2015:Ngày giao dịch hông hưởng quyền: 15/12/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2014Thời gian thực hiện: 8h30 sáng ngày 28/01/2015Địa điểm thực hiện: Tòa nhà...

28/01/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

23/07/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố phát hành thêm cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

24/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

24/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2014Thời gian thực hiện (dự kiến...

24/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

18/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Đầu tư Dịch vụ Thành Nam.File gốc

11/10/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2013 Ngày đăng ký cuối...

18/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn để thành...

22/07/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh...

25/04/2013

Phát hành cổ phiếu

HHS: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

01/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

05/02/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file...

17/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

10/08/2012

Phát hành cổ phiếu

HHS: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2012 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu -...

17/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

12/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

29/05/2012

Phát hành cổ phiếu

HHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1- Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 25/05/2012- Ngày đăng ký cuối cùng                       : 29/05/2012- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu- Nội dung cụ...

15/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

HHS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu Tải file dữ liệu...

19/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát.Bầu...

19/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HHS: Nghị quyết 2012 Tải file dữ liệu gốc

18/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012 Ngày đăng ký cuối...

15/02/2012

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam