Lịch sự kiện

 • 21/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06-04-2018
  Thời gian thực hiện: 21-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 09/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2018
  Thời gian thanh toán : 09/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung nghị quyết HĐQT ngày 02/01/2018.
 • 02/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
 • 28/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside.
 • 04/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Chỉnh chức vụ Trưởng phòng Tài chính từ ngày 04/12/2017.
 • 11/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Tạo và Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo.
 • 10/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô và Công ty Cổ phần Thương mại Hà Đô.
 • 01/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố miễn nhiệm ông Lâm Khắc Chiến chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/10/2017.
 • 15/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại phần vốn góp tương ứng với 75% vốn điều lệ Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật.
 • 22/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố miễn nhiệm ông Đào Hữu Khanh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22/06/2017.
 • 12/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu của công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 từ 50% xuống 28%.
 • 15/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017
  Thời gian thực hiện: 15/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ có thông báo sau.
 • 03/04/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017
  Thời gian thực hiện: 03/04/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 20/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.
 • 14/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Lâm Khắc Chiến chức vụ Phó TGĐ từ ngày 14/03/2017.
 • 10/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 27/02/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 325.770
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 27/02/2017.
 • 06/01/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:

  - Ông Nguyễn Văn Đông, Phó TGĐ, được bổ nhiệm chức vụ TGĐ thay thế ông Nguyễn Trọng Thông
  - Ông Nguyễn Trọng Minh được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 10/10/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.904.656
  (Số lượng chứng khoán này từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
  Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 75.968.080
  Ngày thay đổi  niêm yết có hiệu lực: 28/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 10/10/2016.
 • 31/08/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/08/2016
  Thời gian thực hiện: 31/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 22/08/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua lại 7000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 22/8 đến 1/9/2016.

  Tải file gốc
 • 19/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/08/2016
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.904.656 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 02/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

  Tải file gốc
 • 28/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015 làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 06/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố đã mua lại thành công 16.000 cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 23/06/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua lại 16.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 23/06/2016 đến ngày 22/07/2016.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh chức vụ Phó TGĐ và ông Phạm Hồng Hiếu chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 20/06/2016.

  Tải file gốc
 • 25/04/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 325.770
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 25/04/2016.
 • 23/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Chế Đình Tương, Phó TGĐ, chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Phan Quang Bình từ ngày 23/04/2016.

  Tải file gốc
 • 23/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2016
  Thời gian tổ chức đại hội: 23/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Viện KHCN Quân sự, số 17 Đường Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, Hà Nội.
  Nội dung họp/lấy ý kiến: Hội đồng quản trị sẽ có thông báo sau.

 • 11/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Phan Quang Bình
  Mã chứng khoán: HDG
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 901.854 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 891.854 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/4/2016 đến ngày 10/5/2016.

  Tải file gốc

 • 29/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 23/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Nhận chuyển nhượng 504.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Za Hưng
  - Vay vốn từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.257.679 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 68.411.884 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/12/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 28/12/2015.   Tải file gốc
 • 24/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 651.540 cố phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2015.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.257.710 cổ phiếu.

 • 03/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố ông Nguyễn Đức Toàn thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 3/8/2015.

  File gốc

 • 11/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015
  Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 11/04/2015
  Địa điểm, nội dung và ngày chính thức Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

 • 11/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ 2015 vào ngày 11/4/2015, ngày chốt danh sách 12/3/2015.

  Tải file gốc

 • 27/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc vay 350 tỷ từ BIDV Ba Đình để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ tại số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, tp HCM.

  Tải file gốc

 • 17/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông, trưởng phòng Kinh tế -Kế hoạch, kiêm giữ chức vụ phó TGĐ từ 17/11/2014.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.466.806 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 65.154.205 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/09/2014
   Ngày chính thức giao dịch: 15/09/2014.

 • 08/07/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền                    : 08/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng   : 10/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 17% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.466.857 cổ phiếu.

 • 12/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 05/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/04/2014
  Địa điểm, nội dung và ngày chính thức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau

 • 13/01/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/12/2013
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện: 5% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) Thời gian thực hiện: ngày 13/01/2014

 • 09/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 7%.

  File gốc

 • 16/09/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:
  Số lượng: 5.062.477 cổ phiếu (Năm triệu không trăm sáu mươi hai ngàn bốn trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 50.624.770.000 đồng (Năm mươi tỷ sáu trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 04/09/2013
  Ngày chính thức giao dịch : 16/09/2013

 • 10/06/2013

  Phát hành cổ phiếu

  HDG: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2013
  - Lý do và mục đích: thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Tỉ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.062.477 cổ phiếu
  Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có), sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

 • 14/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/03/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 01/10/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 10.124.974 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 01/10/2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/07/2012

  Phát hành cổ phiếu

  HDG: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/07/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/07/2012
  - Lý do và mục đích: thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Tỉ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
  - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt với theo mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

 • 30/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc phát hành cổ phiếu thưởng.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HDG: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/02/2012 và 24/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/02/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện : dự kiến vào ngày 24.03.2012
  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Viện KHCN Quân sự - Số 17 Đường Hoàng Sâm – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

 • 12/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/12/2011 và 26/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2011
  - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% / mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1000đ)
  - Thời gian thực hiện: 12/01/2012

 • 11/01/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 13/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/09/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 31/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 08/07/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 20.249.948 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/07/2011
   
 • 27/05/2011

  Phát hành cổ phiếu

  HDG - Ngày 29/04/2011 ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/04/2011 và 28/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
  a. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.250.000 cổ phiếu
  b. Tỷ lệ thực hiện: 1:1, (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
  c. Ngày giao dịch dự kiến: 27/05/2011
  d. Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
  e. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

  Link download

 • 12/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HDG - Ngày 29/04/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/04/2011 và 28/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
  Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Thời gian thanh toán: 12/05/2011

  Link download

 • 28/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  HDG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 21/03/2011 và 22/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 7h30 đến 11h30 ngày 23/04/2011

 • 30/03/2011

  Phát hành cổ phiếu

  HDG: Phát hành cổ phiếu

  Link download

 • 30/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 04/03/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011

  Link download

 • 20/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HDG: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2010 bằng tiền

  +Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)

  +Thời gian thực hiện: 28/01/2011

  (Theo hsx)

   
 • 20/01/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  HDG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
              + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

  + Thời gian thực hiện: từ ngày 20/01/2011 đến ngày 30/01/2011

  (Theo hsx)

 • 20/08/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) thông báo bổ nhiệm ông Đào Hữu Khanh làm Phó TGĐ công ty.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 17/06/2010

  Niêm yết thêm

  Xây dựng Hà Đô (HDG) thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thưởng phát hành thêm.
  - Số lượng: 6.750.000 cổ phiếu
  - Hình thức phát hành thêm: Cổ phiếu thưởng
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 09/06/2010
  - Ngày chính thức giao dịch: 17/06/2010

 • 17/05/2010

  Thay đổi Tên/Ticker

  CTCP Hà Đô đổi tên thành CTCP Tập đoàn Hà Đô.
 • 26/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

Giá trong ngày

34.7

-0.25 (-0.72%)
Giá tham chiếu34.95
Giá mở cửa34.8
Giá cao nhất34.95
Giá thấp nhất34.2
Giá đóng cửa34.7
Khối lượng597,630
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)75,950,902
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,635.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,719.0
P/E5.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,384.7
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/11

34.70

0.25 (0.71%)

597,63020,650,720
14/11

34.85

0.05 (0.14%)

201,4007,000,790
13/11

34.80

0.00 (0.00%)

249,6408,656,300
12/11

34.80

0.20 (0.57%)

597,20020,708,820
11/11

35.00

0.40 (1.12%)

420,24015,467,880
08/11

35.40

0.10 (0.28%)

263,7109,317,930
07/11

35.50

0.15 (0.42%)

283,61011,978,860
06/11

35.65

0.20 (0.55%)

423,06015,160,920
05/11

35.85

0.05 (0.13%)

430,11015,384,000
04/11

35.90

0.55 (1.55%)

592,74021,155,710

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04...

09/03/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi nội dung nghị quyết...

02/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm...

28/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 70% vốn điều...

04/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Chỉnh...

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty...

10/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư của công ty tại...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố miễn nhiệm ông Lâm Khắc Chiến chức vụ Phó TGĐ từ...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại phần vốn góp tương ứng với 75...

22/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố miễn nhiệm ông Đào Hữu Khanh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22/06...

12/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu của công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông...

15/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017 Ngày...

03/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017 Ngày đăng ký...

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán...

14/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Lâm Khắc Chiến chức vụ Phó TGĐ từ...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016...

27/02/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 325.770(Số...

06/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Nguyễn Văn Đông, Phó TGĐ...

10/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.904...

31/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2016 Ngày đăng ký...

22/08/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua lại 7000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ...

19/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2016 Ngày...

02/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển...

06/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả...

01/07/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố đã mua lại thành công 16.000 cổ phiếu.Tải...

23/06/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua lại 16.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ...

20/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh chức...

25/04/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 325.770(Số...

23/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Chế Đình Tương, Phó TGĐ, chức vụ...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Phan Quang BìnhMã chứng khoán: HDGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Nhận chuyển nhượng 504.000 cổ phiếu Công ty...

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (Hợp nhất).

28/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.257.679 cổ...

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 651.540 cố phiếu theo...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

03/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố ông Nguyễn Đức Toàn thôi giữ chức vụ phó TGĐ...

11/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

11/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ 2015 vào ngày 11...

27/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc vay 350 tỷ từ BIDV Ba Đình để...

17/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông, trưởng phòng Kinh tế -Kế...

15/09/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

08/07/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền                   ...

12/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

05/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian thực hiện:...

13/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 31/12/2013 Lý do và...

09/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013...

16/09/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng: 5.062.477 cổ phiếu (Năm triệu không trăm...

10/06/2013

Phát hành cổ phiếu

HDG: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2013 - Lý do và mục đích: thưởng cổ phiếu cho cổ...

14/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

23/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file dữ liệu...

20/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

28/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

01/10/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

11/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

20/07/2012

Phát hành cổ phiếu

HDG: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/07/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 20/07/2012 - Lý do và mục đích: thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện...

30/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc phát hành...

01/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

27/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HDG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

24/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

12/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HDG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23/12/2011 và 26/12/2011 thì người bán...

11/01/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

13/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

14/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

08/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

27/05/2011

Phát hành cổ phiếu

HDG - Ngày 29/04/2011 ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu-Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HDG - Ngày 29/04/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận...

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HDG: Nghị quyết 2011Link download

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

30/03/2011

Phát hành cổ phiếu

HDG: Phát hành cổ phiếuLink download

30/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

04/03/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link download

20/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HDG: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2010 bằng tiền +Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu...

20/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HDG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản             + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông...

20/08/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) thông báo bổ nhiệm ông Đào Hữu Khanh làm Phó TGĐ công...

17/06/2010

Niêm yết thêm

Xây dựng Hà Đô (HDG) thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thưởng phát hành thêm.- Số lượng: 6.750.000 cổ phiếu-...

17/05/2010

Thay đổi Tên/Ticker

CTCP Hà Đô đổi tên thành CTCP Tập đoàn Hà Đô.

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam