Lịch sự kiện

 • 13/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2018
  Thời gian tổ chức: Tháng 3 năm 2018
  Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau
   
  Nội dung họp:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  + Các nội dung khác.
 • 07/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 29/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Ascentro.
 • 13/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - Danh sách và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP.
 • 06/11/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 4.353.565 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 101.130.100 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 06/11/2017.
 • 09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua ít nhất 35% số cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Phương Đông.
 • 29/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Miền Đồng Thảo và Công ty Cổ phần Glenwood Horeca.
 • 22/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc Công ty Cổ phần Cơ khí ngân hàng trở thành công ty con của công ty từ ngày 06/09/2017.
 • 20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 • 12/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/09/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.354.944 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 200:09 (Người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới).
 • 01/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.
 • 27/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng ít nhất 45% cổ phần của Cong ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng và cử ông Nguyễn Gia Bảo là người đại diện phần vốn góp của công ty.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng lại 100% cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San Hô và cử người đại diện quản lý phần vốn góp này.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (VIETLAND) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 22/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
  Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 22/06/2017
  Địa điểm tổ chức: Grand Hall, Lầu 4, Khách sạn Đồng Khởi - Grand Hotel Saigon, Số 8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Nội dung họp:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  + Các nội dung khác.
 • 02/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 15/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư G Invest và cử người đại diện vốn góp.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 13/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố miễn nhiệm bà Lê Huỳnh Phương chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 01/07/2016.

  Tải file gốc
 • 19/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư Vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 20/04/2016
  Địa điểm thực hiện: 239-241-243 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM.

  Nội dung Đại hội:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
  + Các nội dung khác.

 • 08/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Nhân Bảo
  Mã chứng khoán: HAR
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 1.227.600 CP, tỷ lệ 1,27%
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.742.628 CP, tỷ lệ 4,90%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.742.628 CP, tỷ lệ 5,93%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/3 đến ngày 8/4/2016.

  Tải file gốc
 • 17/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Ông Nguyễn Gia Bảo, phó chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 17/3 đến 15/4/2016.
 • 08/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 02/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thanh Vy
  Mã chứng khoán: HAR
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.025.824CP, tỷ lệ 5,19%
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 970.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.055.824 CP, tỷ lệ 4,19%
  Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/2/2016.

  Tải file gốc
 • 24/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn.

  Tải file gốc
 • 23/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thanh Vy
  Mã chứng khoán: HAR
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.675.824 CP, tỷ lệ 4,83%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 350.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.025.824CP, tỷ lệ 5,19%
  Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/2/2016.

  Tải file gốc
 • 28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes.

  Tải file gốc
 • 23/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 150.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại Ascentro.

  Tải file gốc
 • 04/12/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.174.857 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 96.776.535 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 04/12/2015.
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/11/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2015
  Thời gian thực hiện: từ ngày 14/11/2015 đến 30/11/2015
  Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền - Số 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 37/GCN-UBCK ngày 17/6/2015.

 • 13/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc
 • 03/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền phát hành cố phiếu để trả cố tức năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2015
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.175.838 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:2,3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2,3 cổ phiếu mới)

 • 21/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 05/11/2015 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc

 • 14/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

  Tải file gốc

 • 29/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014 tỷ lệ 2,3%.

  Tải file gốc 

 • 25/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc giao dich với người có liên quan của thành viên HĐQT- ông Nguyễn Nhân Bảo.

  Tải file gốc

 • 11/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 40.001.865 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 94.601.678 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 11/09/2015.

 • 22/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán tiếp số cổ phần còn lại của đợt phát hành cho CĐHH.

  File gốc

 • 02/07/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/07/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/07/2015
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 54.599.813 cổ phiếu
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

 • 02/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố bổ nhiệm bà Lê Huỳnh Phương chức vụ giám đốc tài chính từ ngày 2/7/2015.

  File gốc

 • 30/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Đào tạo và Đầu tư Toàn Cầu.

  File gốc

 • 27/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Đất Việt là công ty kiểm toán năm 2015.

  Link tin

 • 26/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố ông Dương Quốc Chính từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/Phó TGĐ từ ngày 10/6/2015.

  Tải file gốc

 • 25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  + Các tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, lựa chọn đơn vị kiểm toán…
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên website của Công ty từ ngày 10/06/2015: www.adtdgroup.com)

 • 20/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.


  Tải file gốc

 • 20/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố miễn nhiệm ông Lê Văn Thanh Long chức vụ giám đốc tài chính từ ngày 20/4/2015.

  Tải file gốc

 • 23/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 06/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL lên 545,99813 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 29/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 2,04 tỷ đồng tại Công ty TNHH Miền Đồng Thảo.

  Tải file gốc

 • 28/12/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

    Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 28/12/2014
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phưởng 7, quận 3, tp. HCM

  Nội dung họp:
  +         Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  +         Các văn kiện khác (nếu có).
  +         Tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên Website của Công ty www.adtdgroup.com.

 • 16/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh Long chức vụ giám đốc tài chính từ 15/12/2014.

  Tải file gốc

 • 21/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 5/12/2014 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu.

  Tải file gốc

 • 17/10/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 18.199.938 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 54.599.813 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 17/10/2014.

 • 27/06/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thực hiện quyền mua cổ phiếu HAR chào bán ra công chúng:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/20114
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành:  18.199.938 cổ phiếu
  Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện:  2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

 • 26/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc cọn Đất Việt là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 16/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt quyền phát hành quyền mua là ngày 1/7/2014.

  Tải file gốc

 • 25/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 18/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết ĐHĐCĐ

  File gốc

 • 16/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  Thời gian thực hiện: 8:00AM, 16/3/2014

  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, tp. HCM.

 • 01/10/2013

  Thay đổi BLĐ

   - Bà Dương Thùy Linh/Kế toán trưởng từ nhiệm
  - Bổ nhiệm bà Cao Thị Bích Loan chức vụ kế toán trưởng.

 • 18/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để di dời địa chỉ trụ sở.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/09/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1.399.875 cổ phiếu (Một triệu ba trăm chín mươi chín ngàn tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 13.998.750.000 đồng (Mười ba tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 16/08/2013
  Ngày chính thức giao dịch : 12/09/2013

 • 10/07/2013

  Phát hành cổ phiếu

  HAR: Phát hành cổ phiếu
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.400.000 cổ phiếu
  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị loại bỏ.

 • 25/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/05/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/04/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 13/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/01/2013

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 35.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 12.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/01/2013
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu

Giá trong ngày

2.98

-0.11 (-3.56%)
Giá tham chiếu3.09
Giá mở cửa3.09
Giá cao nhất3.12
Giá thấp nhất3.05
Giá đóng cửa3.09
Khối lượng188,380
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)101,350,100
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)302.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)134.1
P/E22.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,336.2
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.09

0.04 (1.31%)

188,380579,960
16/01

3.05

0.09 (2.86%)

401,8101,238,620
15/01

3.14

0.00 (0.00%)

253,670785,870
15/01

3.14

0.00 (0.00%)

253,670785,870
14/01

3.14

0.01 (0.31%)

272,6203,709,551
13/01

3.13

0.04 (1.29%)

370,1401,158,130
10/01

3.09

0.12 (3.73%)

514,9301,588,000
09/01

3.21

0.02 (0.62%)

484,6401,556,800
08/01

3.19

0.24 (6.99%)

1,021,3104,027,300
07/01

3.43

0.25 (6.79%)

1,475,7605,113,190
06/01

3.68

0.27 (6.83%)

589,8708,313,870

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

13/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2018Ngày đăng ký...

07/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái...

13/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về:- Quy chế phát...

06/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán...

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua ít...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái...

22/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc Công...

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

12/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không...

01/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát...

27/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng ít nhất 45% cổ...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng lại 100% cổ phần...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ...

22/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 22/06/2017Địa điểm tổ...

02/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

15/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

13/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố miễn nhiệm bà...

19/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về việc...

20/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

20/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2016 Thời gian thực hiện...

08/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Nhân BảoMã chứng khoán: HARChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố lượng, tỷ lệ...

17/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Gia Bảo, phó chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 17/3 đến 15...

08/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về...

02/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

24/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thanh VyMã chứng khoán: HARSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.025...

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

23/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thanh VyMã chứng khoán: HARSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.675...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

04/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/11...

13/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

03/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền phát hành cố phiếu để trả cố tức năm 2014: Ngày giao dịch...

21/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

14/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về...

25/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về...

11/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán...

22/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

02/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao...

02/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố bổ nhiệm bà...

30/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

27/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

26/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

10/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố ông Dương Quốc Chính...

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông...

20/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về...

20/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố miễn nhiệm ông Lê...

23/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về...

06/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT về...

29/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

28/12/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng...

16/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố bổ nhiệm ông...

21/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

17/10/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng...

27/06/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thực hiện quyền mua cổ phiếu HAR chào bán ra công chúng:Ngày...

26/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

16/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQT...

25/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết HĐQTTải...

18/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố nghị quyết ĐHĐCĐFile...

16/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian thực hiện...

01/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Bà Dương Thùy Linh/Kế toán trưởng từ nhiệm- Bổ nhiệm bà Cao Thị Bích Loan chức vụ kế toán trưởng...

18/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết HĐQT về...

12/09/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ...

10/07/2013

Phát hành cổ phiếu

HAR: Phát hành cổ phiếu Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012...

25/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng...

20/05/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo thay đổi ban lãnh...

20/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng...

08/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng...

13/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố Nghị quyết Hội đồng...

17/01/2013

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam