Lịch sự kiện

 • 07/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/02/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
 • 01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan cho giai đoạn 2017-2020.
 • 01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 16/11/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần GTNFOODS niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 100.000.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 250.000.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/12/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 16/11/2017.
 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch gia tăng đầu tư vào mảng sữa.
 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tái cơ cấu tập đoàn.
 • 03/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Thủy chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 03/11/2017.
 • 02/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 02/10/2017.
 • 31/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên và Chi nhánh Bình Phước từ ngày 10/07/2017.
 • 07/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 01/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố ông Phạm Duy Cường thôi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính từ ngày 01/05/2017.
 • 12/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố ông Nguyễn Trần Quang - Phó TGĐ nghỉ việc từ ngày 12/04/2017.
 • 28/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần GTNFOODS tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/02/2017
  Thời gian thực hiện:08h00, ngày 28/03/2017
  Địa điểm thực hiện: Phòng FUJI, Khách sạn Nikko Hanoi, 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
 • 26/01/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 75.200.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 150.000.000 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 03/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 26/01/2017

 • 18/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 28/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố bổ nhiệm ông Nghiêm Văn Thắng chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm ông Huỳnh Hoài Bảo chức vụ Phó TGĐ phụ trách sản xuất từ ngày 28/12/2016.

  Tải file gốc
 • 21/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty con là Công ty Cổ phần Tre Công nghiệp Mộc Châu khi Tre Mộc Châu tiến hành Phát hành cổ phần chào bán trong nội bộ Công ty.

  Tải file gốc
 • 23/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ chủ sở hữu tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Villio) - CTCP lên tối đa 65%.

  Tải file gốc
 • 15/11/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  PENM IV Germany GmbH & Co.KG
  Mã chứng khoán: GTN
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 14.999.990 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.999.990 CP
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 15/11/2016.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Tael Two Partners Ltd và thông qua toàn bộ nội dung của tài liệu giao dịch.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
  - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoản Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE)
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng vốn sau đợt phát hành.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Công ty TNHH Thống Nhất và thu hồi lại phần vốn còn lại.

  Tải file gốc
 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Thống Nhất.

  Tải file gốc
 • 13/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 02/06/2016

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần GTNFOODS".

  Tải file gốc
 • 27/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trài phiếu danh nghiệp.
 • 26/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức ĐHĐCĐ 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016
  Thời gian thực hiện: 26/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 • 25/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen,Phó chủ tịch HĐQT, chức vụ TGĐ thay thế ông Tạ Văn Quyền.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 21/04/2016:

  - Ông Ngô Hồng Thái chức vụ Phó TGĐ phụ trách tiêu thụ sản phẩm
  - Ông Huỳnh Hoài Bảo chức vụ Phó TGĐ phụ trách sản xuất
  - Ông Phạm Duy Cường chức vụ Giám đốc Tài chính.

  Tải file gốc
 • 07/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trading Thống Nhất và Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên.

  Tải file gốc
 • 30/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Năng lượng Thống Nhất và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thống Nhất Miền Trung.

  Tải file gốc
 • 23/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tael Two Partners Ltd
  Mã chứng khoán: GTN
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30.000.000 CP (20%)
  Thời gian thực hiện giao dịch: 23/03/2016.

  Tải file gốc
 • 17/03/2016

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố hủy ngày 03/02/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 26/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   UBS AG London Branch đã bán 600.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 3.600.000 hay 4,81%.
 • 18/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/01/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 20/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương
  Mã chứng khoán: GTN
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.0000.000 CP, tỷ lệ 20,05%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Trí Thiện
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.400.000 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.400.000 CP, tỷ lệ 24,60%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, nhằm tái cấu trúc sở hữu phục vụ cho việc phát triển GTN trong dài hạn.
  Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận/khớp lệnh
  Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/12/2015 đến ngày 20/01/2016.

  Tải file gốc

 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

 • 18/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 18/01/2016:

  - Ông Michael Louis Rosen được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Bùi Thị Thanh Hải
  - Ông Nguyễn Trần Quang được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ thay thế ông Nguyễn Phước Nhất.

  Tải file gốc
 • 18/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  -  Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
  - Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 11/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Cao Thị Minh Trang
  Mã chứng khoán: GTN
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.050 CP, tỷ lệ 0,08%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Cao Ngọc Toàn
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên Ban Kiểm Soát (BKS)
  Quan hệ của người hiện giao dịch với người có liên quan: Em gái
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 61.050 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 61.050 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/12/2015 đến ngày 11/01/2016.

  Tải file gốc
 • 29/12/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2016
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất – Tầng 02, tháp CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 • 21/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn.

  Tải file gốc
 • 21/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 24/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Tre Công nghiệp Thống Nhất và mua lại toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Tre Công nghiệp Mộc Châu mà Công ty Cổ Tre Công nghiệp Thống Nhất đang nắm giữ.

  Tải file gốc
 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thành lập chi nhánh tại Bình Phước.

  Tải file gốc

 • 08/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Triển khai đầu tư chiến lược vào Vinatea
  - Thoái vốn tại công ty con
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt.

  Tải file gốc

 • 28/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Granite Phú Yên.

  Tải file gốc

 • 26/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu Tổng Công ty Chè Việt Nam và cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam.

  File gốc

 • 07/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất – Tầng 02, tháp CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Pháp Luật.

 • 04/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về bổ sung nội dung lấy ý kiến văn bản.

  File gốc

 • 02/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu.

  File gốc

 • 10/07/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.800.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo thông báo số 583/TB-SGDHCM ngày 26/05/2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 74.800.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/07/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 10/07/2015.

 • 03/06/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.800.000 cổ phiếu.

 • 28/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH MTV Trading Thống Nhất.

  Tải file gốc

 • 08/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30AM ngày 8/5/2015
  Địa điểm thực hiện: Tầng 29, khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

  Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 • 26/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10:1.

  Tải file gốc

 • 24/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố bổ nhiệm ông Vũ Minh Khương thay thế bà Đinh Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 24/3/2015.

  Tải file gốc

 • 03/10/2014

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất chính thức niêm yết trên HOSE:

  Tổng số cổ phiếu niêm yết: 68.000.000
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/9/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 3/10/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

18.65

1.05 (5.97%)
Giá tham chiếu17.6
Giá mở cửa17.85
Giá cao nhất17.9
Giá thấp nhất17.6
Giá đóng cửa17.6
Khối lượng99,820
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)250,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)4,662.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)386.3
P/E48.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,657.1
P/B1.8
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

17.60

0.25 (1.40%)

99,8201,764,440
16/01

17.85

0.35 (1.92%)

92,1803,761,664
15/01

18.20

0.05 (0.27%)

75,2201,360,940
15/01

18.20

0.05 (0.27%)

75,2201,360,940
14/01

18.15

0.15 (0.81%)

64,2501,166,750
13/01

18.30

0.10 (0.54%)

104,7701,904,700
10/01

18.40

0.10 (0.54%)

76,8701,399,000
09/01

18.50

0.50 (2.77%)

39,9302,407,800
08/01

18.00

0.90 (4.76%)

142,6602,591,040
07/01

18.90

0.50 (2.71%)

35,600657,170
06/01

18.40

0.45 (2.38%)

47,860884,410

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/02/2018 Ngày đăng ký cuối...

01/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các...

01/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

16/11/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần GTNFOODS niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 100.000.000 cổ phiếu Lý do...

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch gia tăng đầu tư vào mảng sữa.

03/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tái cơ cấu tập đoàn.

03/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Thủy chức vụ Người phụ trách quản trị...

02/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS (GTN) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh chức vụ Giám đốc tài...

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

10/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên và Chi nhánh Bình...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán...

01/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố ông Phạm Duy Cường thôi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính từ...

12/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố ông Nguyễn Trần Quang - Phó TGĐ nghỉ việc từ ngày 12/04/2017.

28/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần GTNFOODS tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 08/02...

26/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

18/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.Tải...

28/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố bổ nhiệm ông Nghiêm Văn Thắng chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và...

21/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty con là...

23/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ chủ sở hữu tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt...

15/11/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  PENM IV Germany GmbH & Co.KGMã chứng khoán: GTN Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

01/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Tael...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ- Đăng ký lưu...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Công ty TNHH Thống Nhất và...

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH...

13/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư...

02/06/2016

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố đổi tên công ty thành "Công ty Cổ...

27/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23...

25/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen,Phó...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 21/04/2016...

07/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

30/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tael Two Partners LtdMã chứng khoán: GTNSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

17/03/2016

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố hủy ngày 03/02/2016 là ngày đăng...

26/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

UBS AG London Branch đã bán 600.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 3.600.000 hay...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

26/01/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Invest Tây Đại DươngMã chứng khoán: GTNSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.0000.000...

20/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Sửa đổi Nghị quyết HĐQT ngày 18/01/2016.

18/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 18/01/2016...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc:-  Lựa chọn nhà đầu...

11/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Cao Thị Minh TrangMã chứng khoán: GTNSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.050 CP, tỷ lệ 0,08%Tên của người...

29/12/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2016Ngày đăng ký cuối...

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư...

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

08/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai đầu tư chiến lược...

28/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

26/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu...

07/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2015 Ngày đăng ký cuối...

04/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về bổ sung nội...

02/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

10/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

03/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06...

28/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công...

08/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

26/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát...

24/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố bổ nhiệm ông Vũ Minh Khương thay thế bà...

03/10/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất chính thức niêm yết trên HOSE:Tổng số cổ phiếu niêm yết: 68...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam