Lịch sự kiện

 • 15/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018
  Thời gian thực hiện: 15/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
  + Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017
  + Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017
  + Phương hướng hoạt động SXKD năm 2018
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  23.9

  7.5 (45.73%)
  Giá tham chiếu16.4
  Giá mở cửa16.5
  Giá cao nhất16.5
  Giá thấp nhất16.35
  Giá đóng cửa16.4
  Khối lượng4,510
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)13,885,908
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)331.9
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)8,561.2
  P/E2.8
  Giá trị sổ sách (VNĐ)50,836.0
  P/B0.5
  Lợi tức cổ phiếu (%)25
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  16.40

  0.10 (0.61%)

  4,51074,360
  16/01

  16.30

  0.20 (1.21%)

  7,800128,430
  15/01

  16.50

  0.25 (1.49%)

  15,980263,700
  14/01

  16.75

  0.15 (0.90%)

  6,370105,790
  13/01

  16.60

  0.00 (0.00%)

  15,540257,920
  10/01

  16.60

  0.10 (0.59%)

  17,570293,000
  09/01

  16.70

  0.00 (0.00%)

  42,500711,860
  08/01

  16.70

  0.50 (2.90%)

  11,530194,410
  07/01

  17.20

  0.15 (0.86%)

  12,520213,360
  06/01

  17.35

  0.25 (1.42%)

  7,380126,950

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  15/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018Thời gian thực hiện: 15/04/2018Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân thành,...

  02/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC...

  02/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức...

  28/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC...

  13/10/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) công bố đã mua lại thành...

  11/10/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) đăng ký mua lại 1.340 cổ...

  11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu...

  28/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC...

  10/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Kho vận...

  29/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

  17/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư...

  16/06/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố mua lại thành công 2.670 cổ phiếu quỹ...

  30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng...

  27/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

  08/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

  07/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

  29/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về BCTC quý...

  22/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ...

  14/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

  21/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về Báo...

  05/10/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đã mua lại thành công...

  26/09/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đăng ký mua 2.670...

  26/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  18/07/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đã mua lại thành công...

  11/07/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đăng ký mua lại 2...

  07/07/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/06...

  23/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công...

  13/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  03/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

  22/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về Báo...

  17/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016 Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 17/04...

  17/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  15/04/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố mua thành công 10.000...

  29/03/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đăng ký mua 10.000 cổ...

  11/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc mua...

  01/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

  23/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

  29/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

  25/01/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố mua thành công 8.000...

  07/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Hà Thị Phương ThảoMã chứng khoán: GILSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 683...

  28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  29/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

  22/10/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đã mua vào thành công...

  17/09/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đăng ký mua 12.000...

  16/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  31/07/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đã bán 242.000 cổ...

  27/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  30/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

  22/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn...

  01/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc chào...

  29/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán...

  16/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Minh...

  12/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  26/03/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết...

  20/03/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 và cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch...

  13/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

  12/02/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng:...

  06/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thanh toán cổ tức 2013...

  06/02/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2015Ngày đăng ký cuối cùng...

  17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT thống nhất...

  04/09/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố đã mua vào 15.750...

  14/08/2014

  Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

  GIL - Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ bất thường- Thời gian đã thông báo: Ngày 02/08/2014- Thời...

  14/08/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức  Đại hội cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2014Ngày...

  29/07/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố mua lại 15.750 cổ...

  24/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

  24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  12/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

  06/06/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL - Giao dịch CP quỹSố lượng trước khi giao dịch: 212500 CPSố lượng sau khi giao dịch: 226250 CP

  07/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố ông Võ Văn Hảo từ...

  05/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc...

  20/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014Ngày đăng ký cuối cùng         ...

  20/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyêt ĐHĐCĐ 2014.Tải...

  28/03/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu...

  11/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

  14/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  12/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiềnNgày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2013Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2013Tỷ lệ...

  28/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sở...

  14/11/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL đã mua 92.500 cổ phiếu quỹ từ ngày 31/10/2013 đến 12/11/2013.

  13/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10%.File gốc

  20/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh...

  16/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo....

  16/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2013 - Lý do và mục đích : Trả cổ...

  22/04/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL - Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ- Số CP trước khi giao dịch: 15.000 CP- Số CP sau khi...

  16/04/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  12/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

  06/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường giữ chức thành...

  06/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc...

  04/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

  18/02/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

  18/02/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo....

  18/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

  18/10/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết...

  01/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  17/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  13/08/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

  02/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  24/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  16/07/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

  05/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  25/06/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

  04/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

  04/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  LIG: Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2012 và giải trình chênh lệch kết quả kinh...

  24/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.250.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán:...

  20/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2012 + Tỷ lệ thực...

  20/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

  16/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  21/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng...

  19/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  GIL: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

  17/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/02/2012 (Trường hợp bán thỏa...

  29/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng...

  02/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  31/01/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  27/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  23/12/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ...

  28/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  07/11/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

  10/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

  10/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  17/09/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2011...

  14/09/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  31/08/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

  22/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹ  Link download

  19/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

  19/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

  05/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  09/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua thêm là : 250.000 cp Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến...

  16/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

  04/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  GIL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi thực...

  28/04/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/04/2011 và 20/04...

  21/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  GIL công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, dự...

  06/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

  06/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

  05/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  GIL: Nghị quyết 2011 Link download

  21/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link...

  21/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

  18/10/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GIL - 29/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (15%)- Tỷ lệ thực hiện: 15...

  14/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội...

  29/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Bình Thạnh công bố thông tin về việc bổ sung Ban Tổng Giám đốc như sau:- Ông Nguyễn Ngọc Phước giữ chức vụ Cố vấn Tài...

  29/06/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (mã CK: GIL) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:...

  22/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết bổ nhiệm Phó TGĐ, ông Lê Hùng thay thế cho bà Phan Thị Ngọc Anh.

  16/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam

   

Đối tác Bizlive