Lịch sự kiện

 • 10/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Cương chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ từ ngày 10/07/2017.
 • 28/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017
  Thời gian họp: 9h, ngày 28/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng - Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

  Lưu ý: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 1 tổ chức vào ngày 07/06/2017 thất bại, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 2 dự kiến tổ chức vào ngày 28/06/2017.
 • 17/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 09/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 09/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
  Thời gian họp: 09h00, ngày 09/06/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
 • 06/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/07/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 18/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015
  Thời gian họp:
  + Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/05/2015.
  + Trường hợp đại hội lần 1 không đủ điều kiện tổ chức, cuộc họp lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10/06/2015.
  + Trường hợp đại hội lần 2 không đủ điều kiện diễn ra, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 18/06/2015.
  Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy ô tô Giải Phóng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang.
  Nội dung họp: Báo cáo kết quả năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

 • 03/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hoàng chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 15/08/2014

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:
  Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 9.635.456
  Ngày chính thức giao dịch: 15/8/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.100 đồng/cổ phiếu.

 • 10/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014
  Thời gian họp: 10/6/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
  + Đăng ký giao dịch tại Upcom;

 • 23/05/2014

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố hủy niêm yết trên HaSTC:

  Số cổ phiếu hủy niêm yết: 9.635.456
  Ngày hủy niêm yết: 23/5/2014.

 • 23/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 22/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 20/12/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu phát hành thêm:
  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 458.285 cổ phiếu
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ sáu, ngày 20/12/2013.

 • 30/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Ngày 30/05/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Ô tô Giải phóng - Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang

 • 27/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/10/2011

  Phát hành cổ phiếu

  GGG: Phát hành cổ phiếu
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2011
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2011
  -
  Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu thưởng)
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng nhận được của mỗi cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

 • 15/09/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 163.362 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/9/2011
   
 • 02/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/07/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  GGG: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 13/07/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2011
  Lý do và mục đích · Đại hội đồng cổ đông
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết
  Thời gian họp: 13/7/2011
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thắng Lợi, Tây Hồ, Hà Nội

 • 06/05/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 16/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/11/2010

  Phát hành cổ phiếu

  GGG - 22/11: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

  + Số lượng chứng khoán phát hành cho cổ đông hiện hữu: 7.211.047  cổ phần

  + Tỷ lệ thực hiện: 5:4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, và cứ 05 quyền mua thì được mua 04 cổ phần phát hành thêm)

  + Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần

  + Phương án làm tròn: cổ phần phát hành thêm sẽ được làm trong theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị

 • 25/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2010

  Niêm yết thêm

  Căn cứ công văn số 112/2010/CV-GMC ngày 20/07/2010 của CTCP Ô tô Giải Phóng về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ô tô Giải Phóng
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: GGG
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 818.812 cổ phiếu (Tám trăm mười tám nghìn tám trăm mười hai cổ phiếu)
  Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 8.188.120.000 đồng (Tám tỷ một trăm tám mươi tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 9.013.809 cổ phiếu (Chín triệu không trăm mười ba nghìn tám trăm linh chín cổ phiếu)
  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 90.138.090.000 đồng (Chín mươi tỷ một trăm ba mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 28/07/2010

  (Theo: hnx.vn)

 • 21/07/2010

  Niêm yết thêm

  Căn cứ công văn số 112/2010/CV-GMC ngày 20/07/2010 của CTCP Ô tô Giải Phóng về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ô tô Giải Phóng
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: GGG
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 818.812 cổ phiếu (Tám trăm mười tám nghìn tám trăm mười hai cổ phiếu)
  Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 8.188.120.000 đồng (Tám tỷ một trăm tám mươi tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 9.013.809 cổ phiếu (Chín triệu không trăm mười ba nghìn tám trăm linh chín cổ phiếu)
  Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 90.138.090.000 đồng (Chín mươi tỷ một trăm ba mươi tám triệu không trăm chín mươi nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Tư, ngày 28/07/2010

  (Theo: hnx.vn)

 • 31/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/05/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

    NQ HĐQT triển khai việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (5%).
 • 29/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 19/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

Giá trong ngày

1.1

-0.7 (-38.89%)
Giá tham chiếu1.8
Giá mở cửa1.7
Giá cao nhất1.8
Giá thấp nhất1.7
Giá đóng cửa1.8
Khối lượng11,700
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại42.58%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,635,456
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)10.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-753.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

1.80

0.10 (5.26%)

11,70021,050
16/01

1.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

1.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

1.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

1.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

1.90

0.00 (0.00%)

15,12028,728
09/01

2.00

0.10 (5.26%)

00
08/01

2.00

0.10 (5.26%)

00
07/01

2.00

0.10 (5.26%)

00
06/01

2.00

0.10 (5.26%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Cương chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm...

28/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

28/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017Thời gian họp: 9h...

17/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016.

09/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016Ngày...

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

02/07/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015 Thời gian...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hoàng chức vụ phó TGĐ từ...

15/08/2014

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch:...

10/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2014Thời...

23/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố hủy niêm yết trên HaSTC:Số cổ phiếu hủy niêm yết: 9...

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

20/12/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu...

30/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18...

27/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

10/10/2011

Phát hành cổ phiếu

GGG: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 20:1...

15/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

02/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

26/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

GGG: Nghị quyết 2011Link download

13/07/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2011 Ngày giao dịch...

06/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

22/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

16/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

22/11/2010

Phát hành cổ phiếu

GGG - 22/11: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu + Số lượng chứng khoán phát hành cho cổ đông hiện hữu...

25/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

02/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

28/07/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 112/2010/CV-GMC ngày 20/07/2010 của CTCP Ô tô Giải Phóng về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:- Tên chứng...

21/07/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ công văn số 112/2010/CV-GMC ngày 20/07/2010 của CTCP Ô tô Giải Phóng về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG niêm yết bổ sung, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:- Tên chứng...

31/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

10/05/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ HĐQT triển khai việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ...

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

19/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam