Lịch sự kiện

 • 26/06/2019

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-06-2019
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05-06-2019
  Thời gian thực hiện: 26-06-2019
  Địa điểm thực hiện: Tầng 36-37, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu giấy, quận Cầu giấy, Hà Nội
 • 06/09/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 27.300.446
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 709.997.807
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 29-08-2018
  Ngày chính thức giao dịch: 06-09-2018
 • 14/08/2018

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2018
  Tỷ lệ thực hiện: 4%
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 27.307.894.
 • 28/06/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13-07-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16-07-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19-07-2018 đến ngày 19-08-2018
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Địa chỉ: Tầng 5, khu Văn phòng tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 
 • 12/06/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  23-05-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24-05-2018
  Thời gian thực hiện: 12-06-2018
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5B, tòa nhà  FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ  Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • 08/03/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 44.658.624 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 682.697.361 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 01/03/2018
  Ngày chính thức giao dịch: 08/03/2018.  
 • 13/02/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/02/2018
  Thời gian thanh toán : 13/02/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).
 • 01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu của công ty.
 • 01/02/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/02/2018
  Tỷ lệ thực hiện: 7% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 44.662.712 cổ phiếu.
 • 10/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thành lập công ty con có tên gọi Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC tại Hà Nội và cử bà Đàm Ngọc Bích là người đại diện phần vốn góp của FLC tại công ty này
  - Thành lập công ty con có tên gọi Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Quản lý khu công nghiệp FLC tại Hà Nội và cử ông Lê Thành Vinh là người đại diện phần vốn góp của FLC tại công ty này.
 • 27/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH SMiC.
 • 20/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 25/01/2018 để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.
 • 18/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội
  - Cử bà Bùi Hải Huyền là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC
 • 10/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 99.800.000.000 đồng vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc FLC.
 • 03/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT từ ngày 03/11/2017.
 • 03/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Huy chức vụ TGĐ từ ngày 03/11/2017.
 • 03/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố miễn nhiệm ông Lê Thành Vinh chức vụ TGĐ từ ngày 03/11/2017
 • 30/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.
 • 23/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Huy chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Lê Bá Nguyên từ ngày 23/10/2017.
 • 23/10/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/10/2017
  Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 23/10/2017 
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty – Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
 • 18/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF.
 • 16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Nhật Bản.
 • 16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.
 • 03/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình chức vụ Phó TGĐ từ ngày 03/10/2017.
 • 20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 31/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đông với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
 • 30/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Huy chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Lã Quý Hiển từ ngày 30/08/2017.
 • 21/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 84.600.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 21/08/2017.

  Lưu ý:
  Số lượng chứng khoán niêm yết thêm này từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • 03/07/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2017
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2017 đến ngày 25/07/2017 
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty – Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và một số vấn đề khác.

 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 27/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Lã Quý Hiển chức vụ Phó TGĐ từ ngày 27/06/2017.
 • 22/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • 15/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa công ty và Công ty Cổ phần Công nghệ OTP FLC Việt Nam.
 • 30/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Hà Nội.
 • 20/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán lại BCTC năm 2016.
 • 15/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Khánh Hòa.
 • 24/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 24/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty – Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Nội dung họp: thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Nội dung chi tiết sẽ được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông của Công ty.
 • 20/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với Công ty Cổ phần Thương mại F-Mart.
 • 29/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Góp vốn và thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV Lam Sơn
  - Cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Hai Thành viên FLC Lam Sơn.
 • 28/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.
 • 20/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó TGĐ, chức vụ Người CBTT từ ngày 20/03/2017.
 • 09/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 09/03/2017:

  - Bà Hương Trần Kiều Dung thôi giữ chức vụ TGĐ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Thành Vinh thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và được bổ nhiệm chức vụ TGĐ.
 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort.
 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Vũ Đặng Hải Yến chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 28/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa.

  Tải file gốc
 • 08/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 06/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Khu Công Nghiệp FLC Hoàng Long.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Huy chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22/09/2016.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/09/2016
  Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: 15/9/2016 – 26/9/2016
  Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Toà nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Nội dung lấy ý kiến:
  - Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
  - Sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về ngành nghề đăng ký kinh doanh
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

 • 15/09/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 23.567.204 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 15/09/2016.
 • 25/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 18/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu còn lại trong đợt chào bán cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 15/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về vệc thành lập Công ty TNHH F Pura Việt Nam và cử đại diện vốn góp.

  Tải file gốc
 • 16/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2016
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 179.617.468 cổ phiếu.
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 59:20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 59 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).
 • 09/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện góp vốn và chấm dứt tư cách thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Sản xuất đồ uống FLC.

  Tải file gốc
 • 07/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Trưởng BKS từ ngày 07/06/2016.

  Tải file gốc
 • 07/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lê Thành Vinh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/06/2016.

  Tải file gốc
 • 07/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/05/2016
  Thời gian thực hiện: 08h00, ngày 07/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty – Hội trường lớn - Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • 03/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH.

  Tải file gốc
 • 18/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Hóa Chất và Vật tư Khoa học Kỹ Thuật.

  Tải file gốc
 • 16/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gạch Tuynel FLC tại Thanh Hóa và cử người đại diện vốn góp.

  Tải file gốc
 • 05/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh.

  Tải file gốc
 • 18/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con tại tỉnh Thanh Hóa.

  Tải file gốc
 • 30/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về biệc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam-ETF đã mua 2.290.680 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 28.679.032 hay 5,41%.
 • 09/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Lã Quý Hiển chức vụ kế toán trưởng thay thế ông Đinh Thái Hiệp từ ngày 9/3/2016.
 • 07/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất Đồ uống FLC.
 • 16/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/01/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 60.000.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 374.893.882 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/01/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 12/01/2016.

 • 12/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Văn Quyết
  Mã chứng khoán: FLC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 63.007.648 CP, tỷ lệ 11,89%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.500.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 69.507.648 CP, tỷ lệ 13,12%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/01/2016 đến ngày 15/01/2016.

  Tải file gốc
 • 04/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền chức vụ Phó TGĐ từ ngày 04/12/2015.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Thanh Hóa.

  Tải file gốc

 • 14/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh, thành viên HĐQT, chức vụ phó chủ tịch HĐQT thay thế ông Doãn Văn Phương từ ngày 14/09/2015.

  Tải file gốc

 • 31/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Bóng đá FLC Thanh Hóa.

  Tải file gốc

 • 16/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào CTCP Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật.

  File gốc

 • 15/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Đỗ Như Tuấn thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 15/7/2015.

  File gốc

 • 26/06/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 74.977.651 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 529.871.533 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 19/06/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 26/06/2015.

 • 21/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Đàm Ngọc Bích thay thế ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ phó TGĐ từ 21/6/2015.
 • 12/06/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 80.000.000 cổ phiếu.
  Lý do thay đổi niêm yết: Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 454.893.882 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 05/06/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 12/06/2015..

 • 27/05/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới).
  Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 74.978.777 cổ phiếu.

 • 09/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Doãn Văn Phương chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 9/5/2015, ông Phương thôi giữ chức vụ TGĐ.

  Tải file gốc

 • 09/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung chức vụ TGĐ từ ngày 9/5/2015.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Bình Định.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Vĩnh Phúc.

  Tải file gốc

 • 21/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2015
  Thời gian thực hiện: 8:15AM ngày 21/3/2015
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Hữu Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và một số nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 • 19/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC.

  Tải file gốc

 • 19/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex.

  Tải file gốc

 • 05/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐ mới là ông Đỗ Như Tuấn và ông Đặng Tất Thắng từ ngày 5/12/2014.

  Tải file gốc 1, 2

 • 05/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Đinh Thái Hiệp thay thế ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ kế toán trưởng từ 5/12/2014.

  Tải file gốc 1, 2

 • 23/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty  TNHH Dịch vụ trực thăng và Du thuyền FLC, công ty này có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 16/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC có VĐL là 100 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 07/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Khánh Hòa.

  Tải file gốc

 • 07/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại tỉnh Vĩnh Phúc.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 154.360.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 314.893.882 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/09/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/09/2014.

 • 29/08/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6.173.882
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 160.533.882 cổ phiếu
   Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/08/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 29/08/2014.

 • 30/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú chức vụ phó TGĐ từ ngày 30/7/2014.

  Tải file gốc

 • 29/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua cổ phần với quỹ GEM Global Yeild Fund LLC SCS và GEM Investment Ameria LLC.

  Tải file gốc

 • 24/07/2014

  Thay đổi BLĐ

  FLC - Thay đổi nhân sự ban TGĐ

  Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh - Phó TGĐ để thực hiện nhiện vụ khác do HĐQT phân công

 • 24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  FLC - NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn tại Trường Cao đẳng nghề FLC

  Tải file gốc

 • 23/07/2014

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố phát hành thêm cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  23/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               :  25/07/2014

  1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 154.360.000 cổ phiếu.
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

  2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.174.400 cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Người sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận 04 cổ phiếu mới)

 • 10/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông phát hành quyền mua và trả cổ tức.

  Tải file gốc

 • 23/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần CTCP Công nghệ OTP Việt Nam.

  Tải file gốc

 • 13/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  FLC - Thay đổi người phụ trách CBTT

  Bổ nhiệm ông Trần Thế Anh - Phụ trách CBTT thay bà Hương Trần Kiều Dung từ ngày 13/06/2014

  Tải file gốc

 • 06/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  FLC - NQ ĐHCĐ năm 2014

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Anh chức vụ phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 02/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 198 tỷ đồng tương đương 99% vốn điều lệ tại công ty TNHH Đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex.

  Tải file gốc

 • 29/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa.

  Tải file gốc

 • 29/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa.

  Tải file gốc

 • 19/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Nguyễn Thanh Bình từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

  Tải file gốc

 • 16/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 09/05/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 77.180.000
  Ngày chính thức giao dịch: 9/5/2014.

 • 26/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi và danh sách nhà đầu tư dự kiến mua.

  Tải file gốc

 • 17/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 07/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành thêm cổ phiếu

  Tải file gốc

 • 04/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  FLC: Ngày đăng kí cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2014
  Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
  Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 05/2014
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
  Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

 • 05/03/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4/2014.
  Nội dung lấy ý kiến: 
  Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư có nhu cầu;
  Một số nội dung quan trọng khác theo qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty. 

 • 25/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 17/01/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Lê Đình Vinh từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 17/1/2014.
 • 19/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  FLC - NQ HĐQT về việc thay đổi BLĐ

  Link download

 • 19/12/2013

  Thay đổi BLĐ

  FLC - Miễn nhiệm ban lãnh đạo

  Miễn nhiệm ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT

  Link download

 • 12/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung chức vụ phó TGĐ từ ngày 12/12/2013.
 • 11/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Trần Thế Anh thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 11/12/2013.
 • 30/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2013
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền 2013
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 30/09/2013

 • 08/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại CTCP Đầu tư Địa ốc ALASKA.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/08/2013

  Thay đổi về : Niêm yết mới

  FLC: Điều chỉnh thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
  1.Thay đổi ngày chính thức giao dịch
  - Ngày thông báo ban đầu: 05/08/2013
  - Ngày thông báo điều chỉnh: 06/08/2013

  2. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
  - Giá thông báo ban đầu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá thông báo điều chỉnh: 5.500 đồng/cổ phiếu  iên: 5.500 đồng/cổ phiếu

 • 06/08/2013

  Niêm yết Trở lại

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên:
  Số lượng chứng khoán niêm yết : 77.180.000 cổ phiếu (Bảy mươi bảy triệu một trăm tám mươi ngàn cổ phiếu)
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 771.800.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi mốt tỷ tám trăm triệu đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 29/07/2013
  Ngày chính thức giao dịch : 06/08/2013
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 5.500 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu

 • 06/08/2013

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo chuyển sàn giao dịch từ sàn HNX sang sàn HOSE
  Thời gian dừng giao dịch: 30/7/2013
  Thời gian chính thức giao dịch trên sàn mới: 06/08/2013

 • 30/07/2013

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo dừng giao dịch
  Mã chứng khoán: FLC
  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 77.180.000 cổ phiếu
  Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 771.800.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi mốt tỷ tám trăm triệu đồng)
  Lý do hủy niêm yết: Chuyển đăng ký niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
  Ngày hủy niêm yết: 30/07/2013.
  Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 29/07/2013.

 • 16/08/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/07/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 60.180.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 11/07/2012

 • 27/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

   Tải file dữ liệu gốc

 • 18/05/2012

  Kết quả kinh doanh quý

  FLC: Báo cáo tài chính QI/2012 hợp nhất và giải trình chênh lệch KQKD


  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phần được nhận 700 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 26/04/2012

 • 26/04/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  FLC: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
  - Thông tin đã thông báo tại TB số 63/TB-VSD ngày 11/01/2012 của VSD: Thời gian thanh toán là 26/03/2012
  - Thông tin điều chỉnh: Thời gian thanh toán là 26/04/2012
  - Lý do điều chỉnh: Do nguồn tiền Công ty đang tập trung vào việc hoàn thiện các dự án Các nội dung khác tại TB số 63/TB-VSD ngày 11/01/2012 không thay đổi.

 • 12/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 21/02/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/02/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  FLC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/02/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/ 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 15/02/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

 • 14/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  FLC: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 13/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 09/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/11/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/11/2011

 • 22/11/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/10/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 7.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 25/10/2011
 • 05/10/2011

  Niêm yết mới

  FLC: Ngày 05/10/2011, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn FLC
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: FLC
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
  - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 05/10/2011
  - Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đồng/cổ phiếu

Giá trong ngày

2.92

-1.2 (-29.13%)
Giá tham chiếu4.12
Giá mở cửa4.1
Giá cao nhất4.22
Giá thấp nhất4.09
Giá đóng cửa4.12
Khối lượng4,414,520
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)709,997,807
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2,073.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)452.5
P/E6.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,601.2
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

4.12

0.01 (0.24%)

4,414,52018,300,390
16/01

4.11

0.04 (0.96%)

3,494,96014,395,200
15/01

4.15

0.05 (1.19%)

3,078,64012,911,970
15/01

4.15

0.05 (1.19%)

3,078,64012,911,970
14/01

4.20

0.16 (3.96%)

4,686,60019,437,240
13/01

4.04

0.16 (3.80%)

6,896,01028,231,980
10/01

4.20

0.11 (2.55%)

6,384,52027,238,000
09/01

4.31

0.03 (0.70%)

5,811,07025,415,760
08/01

4.28

0.18 (4.03%)

8,294,61035,907,840
07/01

4.46

0.13 (3.00%)

7,071,08031,191,310
06/01

4.33

0.29 (6.27%)

14,558,89064,833,950

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/06/2019

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  04-06-2019 Ngày đăng ký...

06/09/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) niêm yết bổ sung cổ phiếu Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 27...

14/08/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phát hành cổ phiếu trả cổ tức:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2018Ngày đăng...

28/06/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13-07-2018Ngày đăng ký cuối...

12/06/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  23-05-2018...

08/03/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 44.658...

13/02/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu của công...

01/02/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/02/2018Ngày đăng...

10/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thành lập công ty con có tên...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ pháp...

20/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tại...

18/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thành lập công ty con tại...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 99.800.000.000...

03/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh chức vụ Phó Chủ...

03/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Huy chức vụ TGĐ từ ngày...

03/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố miễn nhiệm ông Lê Thành Vinh chức vụ TGĐ từ...

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016...

23/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Huy chức vụ thành viên HĐQT...

23/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng môi giới...

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện...

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phiếu của Công...

03/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình chức vụ Phó TGĐ từ...

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

31/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đông với...

30/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Huy chức vụ Kế toán trưởng...

21/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 84.600...

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh...

03/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2017 Thời...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị...

27/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Lã Quý Hiển chức vụ Phó TGĐ từ ngày 27/06/2017.

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

15/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa công ty và Công ty Cổ phần...

30/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Hà...

20/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là...

15/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2017 Thời gian thực hiện:...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng...

29/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn và thực hiện chuyển đổi loại...

28/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện...

20/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó TGĐ, chức vụ Người...

09/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 09/03/2017:- Bà...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH FLC Đồ Sơn...

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Vũ Đặng Hải Yến chức vụ Phó TGĐ...

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công...

08/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng...

06/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

22/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Trần Quang Huy chức vụ Phó TGĐ từ...

15/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/09/2016 Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng...

15/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 23.567.204...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông...

18/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chí và danh...

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về vệc thành lập Công ty TNHH F...

16/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06...

09/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc không thực hiện góp vốn và...

07/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng chức vụ Trưởng BKS từ...

07/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết chức vụ Chủ tịch HĐQT...

07/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

07/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng :...

03/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực...

18/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần để...

16/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty...

05/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu...

18/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức...

06/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con tại...

30/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về biệc chấm dứt hoạt động Chi nhánh...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam-ETF đã mua 2.290.680 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên...

09/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Lã Quý Hiển chức vụ kế toán trưởng thay...

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Sản...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

12/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Văn QuyếtMã chứng khoán: FLCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

04/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền chức vụ Phó TGĐ từ...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại...

14/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh, thành viên HĐQT, chức vụ...

31/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Bóng đá FLC...

16/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào CTCP Hóa chất...

15/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Đỗ Như Tuấn thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ...

26/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 74...

21/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Đàm Ngọc Bích thay thế ông Nguyễn Thiện Phú...

12/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 80.000.000 cổ phiếu....

27/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng...

09/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Doãn Văn Phương chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ...

09/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung chức vụ TGĐ từ ngày...

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại Bình...

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Vĩnh Phúc...

21/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2015Ngày đăng ký...

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Thương mại...

19/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần...

05/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐ mới là ông Đỗ Như Tuấn và...

05/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Đinh Thái Hiệp thay thế ông Nguyễn Thiện Phú...

23/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty  TNHH Dịch vụ...

16/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con Công...

07/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại Khánh...

07/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại...

15/09/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

29/08/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6...

30/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú chức vụ phó TGĐ từ...

29/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua cổ phần...

24/07/2014

Thay đổi BLĐ

FLC - Thay đổi nhân sự ban TGĐMiễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thanh - Phó TGĐ để thực hiện nhiện vụ khác...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

FLC - NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn tại Trường Cao đẳng nghề FLCTải file gốc

23/07/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố phát hành thêm cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  23/07/2014Ngày đăng ký cuối cùng                               :  25/07/20141....

10/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày chốt danh sách cổ...

23/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 4.500.000 cổ...

13/06/2014

Thay đổi BLĐ

FLC - Thay đổi người phụ trách CBTTBổ nhiệm ông Trần Thế Anh - Phụ trách CBTT thay bà Hương Trần Kiều...

06/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

FLC - NQ ĐHCĐ năm 2014Tải file dữ liệu gốc

04/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Thế Anh...

02/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 198 tỷ đồng tương...

29/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa...

29/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty TNHH FLC...

19/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Nguyễn Thanh Bình từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT...

16/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng...

09/05/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 77.180...

26/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo hợp đồng mua bán...

17/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

07/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành thêm cổ phiếuTải file...

04/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

FLC: Ngày đăng kí cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04...

05/03/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

17/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Lê Đình Vinh từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ...

19/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

FLC - NQ HĐQT về việc thay đổi BLĐLink download

19/12/2013

Thay đổi BLĐ

FLC - Miễn nhiệm ban lãnh đạoMiễn nhiệm ông Lê Đình Vinh - Phó Chủ tịch HĐQTLink download

12/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung chức vụ phó TGĐ từ...

11/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố ông Trần Thế Anh thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

30/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2013 Lý do và mục đích:...

08/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại CTCP Đầu...

06/08/2013

Thay đổi về : Niêm yết mới

FLC: Điều chỉnh thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên 1.Thay đổi ngày chính thức giao dịch- Ngày thông báo ban đầu: 05/08...

06/08/2013

Niêm yết Trở lại

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên: Số lượng chứng khoán niêm yết : 77.180.000 cổ phiếu (Bảy mươi bảy triệu một trăm tám...

06/08/2013

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo chuyển sàn giao dịch từ sàn HNX sang sàn HOSE Thời gian dừng...

30/07/2013

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo dừng giao dịch Mã chứng khoán: FLC Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết:...

16/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

11/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

27/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

05/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

FLC: Báo cáo tài chính QI/2012 hợp nhất và giải trình chênh lệch KQKD Tải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

FLC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2012 - Tỷ...

26/04/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

FLC: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt - Thông tin đã thông báo tại TB số 63/TB-VSD ngày 11/01/2012 của VSD...

12/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

21/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

21/02/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

FLC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

15/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01...

14/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

30/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

FLC: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

20/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

13/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

09/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

23/11/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2011 Ngày...

22/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

25/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

05/10/2011

Niêm yết mới

FLC: Ngày 05/10/2011, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn FLC- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán: FLC...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam