Lịch sự kiện

 • 13/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
  Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2018
  Địa điểm thực hiện: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng thần 3, P.Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • 28/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) công bố bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Diễm Châu chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Nguyễn Minh Hải từ ngày 28/11/2017.
 • 14/09/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) công bố đã bán thành công 2.423.220 cổ phiếu quỹ từ ngày 17/08/2017 đến ngày 14/09/2017.
 • 16/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) đăng ký bán 3.227.840 cổ phiếu quỹ từ ngày 16/08/2017 đến ngày 14/09/2017.
 • 25/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc điều chỉnh danh mục lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 3.227.840 cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.
 • 05/07/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2017
  Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 07/2017
  Địa điểm thực hiện : Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
  Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tôổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 26/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của công ty.
 • 20/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2017
  Thời gian thực hiện : 20/04/2017
  Địa điểm thực hiện : Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

  Nội dung họp: Sẽ được thông báo đến quý cổ đông sau.
 • 07/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải chức vụ Người CBTT từ ngày 07/04/2017.
 • 09/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 06/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

  Tải file gốc
 • 30/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức đăng ký bán 500.000 CP từ ngày 30/12/2016 đến ngày 28/01/2017.

  Tải file gốc
 • 24/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức  đã bán 14.800 CP, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 11.421.639 CP hay 19,622% từ ngày 25/11/2016 đến ngày 24/12/2016.

  Tải file gốc
 • 15/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch vay của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/10/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/10/2016
  Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 10/2016
  Địa điểm thực hiện tại: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.
  Nội dung cuộc họp: Xin điều chỉnh dự án bổ sung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 • 28/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về vệc điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án bổ sung.

  Tải file gốc
 • 22/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan chức vụ TGĐ thay thế ông Nguyễn Thanh Nghĩa từ ngày 21/09/2016.

  Tải file gốc
 • 23/08/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 23/08/2016.
 • 05/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiệm ông Đỗ Thành Khiêm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 5/8/2016.
 • 01/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiệm ông Ngô Thanh Quyến chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 21/06/2016.

  Tải file gốc
 • 28/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/04/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 28/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 03, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.
  Nội dung họp: sẽ được thông báo đến quý cổ đông sau
 • 08/04/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 08/04/2016.
 • 14/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Khang chức vụ quyền Kế toán trưởng từ ngày 14/3/2016.
 • 11/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiệm Ông Huỳnh Tiến Liễu chức vụ giám đốc tài chính/quyền kế toán trưởng từ ngày 11/3/2016.
 • 22/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Nghĩa
  Mã chứng khoán: DTL
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.220.213 CP, tỷ lệ 48,482%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.220.213 CP, tỷ lệ 50,2%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2015 đến ngày 8/1/2016.

  Tải file gốc 

 • 31/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức
  Mã chứng khoán: DTL
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.208.619 CP, tỷ lệ 20,974%
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Thành Khiêm
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Người đại diện theo pháp luật
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 660.110 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.548.509 CP, tỷ lệ 19,84%
  Lý do thay đổi sở hữu: bán cổ phiếu
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/12/2015.

  Tải file gốc

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/06/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiêm chức vụ quyền kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phước Diên từ ngày 18/6/2015.

  Link tin

 • 23/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố danh sách thành viên HĐQT từ ngày 23/5/2015.

  Tải file gốc

 • 23/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015
  Thời gian thực hiện: 9:00Am, ngày 23/5/2015 Địa điểm thực hiện: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu 1, Bình Dương, Việt Nam
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 15/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan bổ nhiệm chức vụ phó TGĐ từ ngày 15/4/2015.

  Tải file gốc

 • 06/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền và thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 24/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn 155 tỷ vào Công ty TNHH Thép Đại Thiên Lộc.

  Tải file gốc

 • 03/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính đối với ông Vũ Thành Nam.

  Tải file gốc

 • 13/06/2014

  Niêm yết thêm

  DTL - Ngày 13/06/2014 chính thức giao dịch CP phát hành thêm

  - Số lượng CK thay đổi niêm yết: 11.299.514 CP
  - Số lượng CK sau khi thay đổi: 61.435.604 CP
  - Ngày niêm yết có hiệu lực: 05/06/2014
  - Ngày chính thức giao dịch: 13/06/201
 • 05/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL.

  Tải file gốc

 • 24/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

  Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/2/2014
  Ngày tổ chức: 8h30 ngày 24/4/2014
  Địa điểm: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 • 24/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 16/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 16/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 26/02/2014

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH và trả cổ tức:
  - Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu
   Số lượng chứng khoán phát hành: 4.690.825 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1
  - Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
  Số lượng chứng khoán phát hành: 7.036.237 cổ phiếu.
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1,5
 • 24/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 18/11/2013

  Thay đổi BLĐ

   Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ công ty CP Đại Thiên Lộc đối với ông Phạm Vương Anh Vũ kể từ ngày 18/11/2013.
 • 28/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Thời gian tổ chức: 25/04/2013
  - Địa điểm: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

 • 14/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/11/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/10/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  DTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 10/04/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DTL: Thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt 
  Thời gian đã thông báo: 04/04/2012
  Thời gian điều chỉnh: 10/04/2012

 • 03/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/01/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.638.620 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 05/01/2012
   
 • 23/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/12/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/11/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DTL: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/11/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  DTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/10/2011 và 28/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2011
  Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thời gian thực hiện: từ 08/11/2011 đến 18/11/2011

 • 13/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 10/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 13/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
   
  Link download

 • 04/07/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.510.000 cổ phiếu
  - Số lượng đăng ký mua: 1.500.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 4.010.000 cổ phiếu
  - Mục đích: Tăng thu nhập trên một cổ phiếu
  - Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn đến 31/03/2011
  - Phương thức giao dịch: khớp lệnh / thỏa thuận
  - Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 04/07/2011 đến 08/08/2011

 • 29/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/05/2011 và 26/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 29/06/2011

 • 23/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download

 • 17/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 10.000 cổ phiếu
  Số lượng đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu
  Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 2.510.000 cổ phiếu
  Mục đích: Tăng thu nhập trên một cổ phiếu
  Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn đến 31/03/2011
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh / thỏa thuận
  Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 17/05/2011 đến 17/08/2011

 • 29/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 14/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DTL: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 11/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/02/2011 và 18/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2011
  Thời gian: 11/04/2011

  (Theo hsx)

 • 05/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 21/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DTL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 

  Link download

 • 21/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DTL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/02/2011 và 18/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: Chia 02 đợt. Đợt một là 10% ngày 21/03/2011 và đợt hai là 10% ngày 14/04/2011.

 • 21/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 22/12/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DTL - Thông báo kết quả bán cổ phiếu quỹ

  - Số CP đăng ký bán: 10.000 CP
  - Số CP thực hiện: 0 CP
  - Số CP quỹ hiện có : 10.000 CP

  Linkdownload

 • 26/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/09/2010

  Niêm yết thêm

    Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) thông báo niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  - Số lượng chứng khoán niêm yết thêm: 9.697.470 cổ phiếu
  - Ngày giao dịch chính thức:15/09/2010

  (Theo hsx.vn)

 • 10/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)

 • 01/09/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DTL - Đăng ký bán 10.000 cổ phiếu quỹ
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 10.000 cổ phiếu
  -
  Số lượng đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu
  -
  Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu
  -
  Mục đích: bổ sung vốn lưu động
  -
  Phương thức giao dịch: khớp lệnh
  -
  Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 01/09/2010 đến ngày 29/11/2010
  -
  Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn

 • 19/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán lại cổ phiếu quỹ.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 10/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 22/06/2010

  Phát hành cổ phiếu

  Đại Thiên Lộc (mã DTL) Thông báo phát hành cổ phiếu:
  Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
  Số lượng CP phát hành: 9.700.000 CP
  Tỷ lệ phát hành: 25%
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2010
  Ngày ĐKCC: 24/06/2010

  Links download

 • 04/06/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 38,800,000
  Giá tham chiếu:28,000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 04/06/2010
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% với giá tham chiếu

 • 29/04/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2010.

  Link Download

Giá trong ngày

11.9

-8.0 (-40.2%)
Giá tham chiếu19.9
Giá mở cửa19.9
Giá cao nhất19.9
Giá thấp nhất19.9
Giá đóng cửa19.9
Khối lượng20
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)60,630,984
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)721.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)77.8
P/E153.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)19,056.4
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

19.90

1.30 (6.98%)

20400
16/01

18.60

1.15 (5.82%)

40770
16/01

18.60

1.15 (5.82%)

40770
15/01

19.75

1.25 (5.95%)

30620
14/01

21.00

0.75 (3.44%)

1503,170
13/01

21.75

0.95 (4.18%)

2304,920
10/01

22.70

1.20 (5.02%)

501,000
09/01

23.90

1.10 (4.40%)

40980
08/01

25.00

1.10 (4.21%)

20530
07/01

26.10

1.40 (5.66%)

30750
06/01

24.70

1.60 (6.92%)

1,00024,670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018 Ngày đăng ký cuối cùng...

28/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) công bố bổ nhiệm bà Phan Quỳnh Diễm Châu chức vụ Người được...

14/09/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) công bố đã bán thành công 2.423.220 cổ phiếu quỹ từ...

16/08/2017

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) đăng ký bán 3.227.840 cổ phiếu quỹ từ ngày 16/08...

25/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng...

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 3.227.840 cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho Chủ...

05/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/07/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2017Thời gian...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tôổ chức lấy ý kiến...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2017Thời gian thực hiện...

07/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải chức vụ Người CBTT từ ngày...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 24/03/2017 là...

06/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào Công ty TNHH...

30/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức đăng ký bán 500.000 CP từ ngày 30/12/2016 đến...

24/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức  đã bán 14.800 CP, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống...

15/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch vay của Công...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

30/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/10/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 12/10...

28/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng...

22/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan chức vụ TGĐ thay thế...

23/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 23/08...

05/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiệm ông Đỗ Thành Khiêm chức vụ thành viên HĐQT từ...

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiệm ông Ngô Thanh Quyến chức vụ Thành viên HĐQT...

28/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/04/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/04/2016Thời...

08/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 08/04/2016...

14/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Khang chức vụ quyền Kế toán trưởng...

11/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiệm Ông Huỳnh Tiến Liễu chức vụ giám đốc tài chính...

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

08/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh NghĩaMã chứng khoán: DTLChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...

31/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm ĐứcMã chứng khoán: DTLSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.208.619...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

18/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố miễn nhiêm chức vụ quyền kế toán trưởng đối với bà...

23/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố danh sách thành viên HĐQT từ ngày 23/5/2015. Tải...

23/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2015 Ngày đăng ký cuối cùng:...

15/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan bổ nhiệm chức vụ phó TGĐ...

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền và thời gian, địa điểm...

24/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn 155 tỷ vào Công...

03/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc...

13/06/2014

Niêm yết thêm

DTL - Ngày 13/06/2014 chính thức giao dịch CP phát hành thêm- Số lượng CK thay đổi niêm yết: 11.299.514 CP- Số...

05/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng VĐL.Tải file gốc

24/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/2/2014Ngày tổ chức: 8h30 ngày 24/4/2014Địa...

24/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

16/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

26/02/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH và trả cổ tức:- Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ...

24/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

18/11/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ công ty CP Đại Thiên Lộc đối với ông Phạm Vương Anh Vũ kể từ...

28/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

20/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2013 - Lý...

14/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

14/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

20/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

11/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

08/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

02/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

02/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

31/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải file dữ liệu gốc

18/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

14/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu gốc

10/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DTL: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

10/04/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

DTL: Thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt Thời gian đã thông báo: 04/04/2012Thời gian điều...

03/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

05/01/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

23/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

05/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

29/11/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DTL: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

08/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

13/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

10/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

13/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

04/07/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.510.000 cổ phiếu - Số lượng đăng ký mua: 1.500.000 cổ phiếu - Tổng số cổ phiếu sau khi giao...

29/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DTL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

23/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Link download

17/05/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DTL: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 10.000 cổ phiếu Số lượng đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu...

29/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

14/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DTL: Nghị quyết 2011Link download

11/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2011...

05/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

21/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DTL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Link download

21/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DTL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

21/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

22/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DTL - Thông báo kết quả bán cổ phiếu quỹ- Số CP đăng ký bán: 10.000 CP- Số CP thực hiện: 0 CP...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

15/09/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) thông báo niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:- Số lượng chứng khoán niêm yết...

10/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Tạm ứng cổ tức...

01/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DTL - Đăng ký bán 10.000 cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 10.000 cổ phiếu - Số lượng đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu - Tổng số cổ phiếu...

19/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán lại cổ phiếu...

10/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phát hành...

22/06/2010

Phát hành cổ phiếu

Đại Thiên Lộc (mã DTL) Thông báo phát hành cổ phiếu:Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếuSố lượng CP phát...

04/06/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí MinhSố lượng cổ phiếu niêm...

29/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc công bố Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2010.Link Download

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam