Lịch sự kiện

 • 26/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
  Thời gian thực hiện: 26-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 • 01/02/2018

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố ông Nguyễn Văn Tòng, Phó TGĐ, nghỉ hưu từ ngày 01/02/2018.
 • 26/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018.
 • 24/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2017
  Thời gian thanh toán : 24/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).
 • 28/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%.
 • 23/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2017
  Thời gian thanh toán: 23/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 16/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 20/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2017
  Thời gian thực hiện: 08h30 - 12h00, ngày 20/04/2017. 
  Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

  Nội dung họp: Các nội dung theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty
 • 28/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 27/02/2017

  Niêm yết thêm

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 11.400.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên năm 2015.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 391.400.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 18/03/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 27/02/2017.

 • 15/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017.

  Tải file gốc
 • 30/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 22/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2016
  Thời gian thanh toán: 22/12/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
 • 14/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20%.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 24/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2016
  Ngày thanh toán: 24/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 29/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 29/04/2016:

  - Ông Louis T Nguyen được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Huỳnh Kim Nhân được bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS
  - Bà Trần Thị Phương Thảo bị miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS và được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ
  - Ông Võ Ngọc Phương được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Huỳnh Kim Nhân. 

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể văn phòng đại diện tại Myanmar từ ngày 13/05/2016.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2016
  Thời gian thực hiện: 08h30 - 12h00, ngày 28/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bả Rịa- Vũng Tàu.
 • 04/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Wareham Group Limited đã bán 109.550 CP từ ngày 04/04/2016, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 129.690 CP hay 0,03% sau khi giao dịch.

  Tải file gốc

 • 05/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kế hoạch SXKD 2016
  - Kế hoạch tài chính toàn Tổng công ty
  - Kế hoạch Công ty mẹ.

  Tải file gốc
 • 04/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/12/2015
  Ngày thanh toán: 29/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

  Tải file gốc
 • 14/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Deutsche Bank AG, London Branch và Beira Limited đã bán ra 155.440 CP làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,02% xuống còn 4,98%.
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/01/2016.

  Tải file gốc
 • 14/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 11.400.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

  Tải file gốc
 • 13/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 81,38% tại Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển nhà Dầu khí miền Nam (PVFCCo - SBD).

  Tải file gốc
 • 31/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm TGĐ thay thế ông Cao Hoài Dương từ ngày 31/12/2015.

  Tải file gốc
 • 11/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HDDQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 25%.

  Tải file gốc
 • 27/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 81,38% tại Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển nhà Dầu khí miền Nam (PVFCCo SBD).

  Tải file gốc
 • 30/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố ông Đinh Quang Hoàn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 9/9/2015.

  Tải file gốc

 • 24/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 15 %/ mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Ngày thanh toán: 24/06/2015.

 • 22/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30AM, 22/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Đạm Phú My, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

  Nội dung họp: Thông báo sau.

 • 23/10/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2014
  Tỉ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: 23/10/2014.

 • 03/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 15%.

  Tải file gốc

 • 13/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
  Tỉ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: 13/06/2014.

 • 15/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian: dự kiến 15/4/2013
  Địa điểm: Thông báo sau.

 • 15/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 12/12/2013

  Thay đổi BLĐ

   Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố thay đổi chủ tịch HĐQT:
  - Ông Bùi Minh Tiến thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Cự Tân, Phó TGĐ, giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

 • 30/10/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/10/2013
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thanh toán: 25%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: ngày 30/10/2013

 • 16/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 20/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thanh toán: 20%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: ngày 20/06/2013

 • 06/06/2013

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2013
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  Nội dung Đại hội : Thông báo sau
  Thời gian thực hiện : Dự kiến họp ngày 25/04/2013
  Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

 • 24/01/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/01/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/12/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/12/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 05/12/2012
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012
  Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 24/12/2012

 • 10/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/12/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 02/11/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 28/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/09/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 31/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 11/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%/CP
 • 02/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DPM: Nghị quyết 2012 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2012
  Mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2012
  Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau.

 • 04/04/2012

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/12/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu
  Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận để lại năm 2010, 2011.
  Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/12/2011 đến ngày 27/03/2012.

 • 20/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/10/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 13,14/09/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2011
  Tỷ lệ chi trả: 1.000 đồng/cổ phiếu (10%/mệnh giá)
  Ngày chi trả cổ tức: 10/10/2011

 • 08/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download 

 • 26/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 03/06/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu
  Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận để lại năm 2010.
  Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 03/09/2011.

 • 27/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 25/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 06,09/05/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011
  Tỷ lệ chi trả: 1.000 đồng/cổ phiếu (10%/mệnh giá)
  Ngày chi trả cổ tức: 25/05/2011

 • 13/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DPM: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 08/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 24,25/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011
  Mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.
  Thời gian thực hiện: 08/04/2011.

  (Theo hsx)

 • 28/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 
  Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị được Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần uỷ quyền làm “Người công bố thông tin” thay cho Ông Phạm Đăng Nam kể từ ngày 28/02/2011

  (Theo hsx) 

           

 • 10/02/2011

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 06/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 17/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

  (Theo hsx)

 • 21/10/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM - Thông báo kết quả đã mua 1.352.260 cổ phiếu quỹ
  -
  Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường
  -
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu
  -
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.352.260 cổ phiếu
  -
  Lý do không mua hết số lượng đăng ký: Do giá thị trường cao hơn mức giá kỳ vọng.
  -
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/07/2010 đến ngày 21/10/2010.
  -
  Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 2.352.260 cổ phiếu.

 • 06/09/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DPM: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1 năm 2010
  -
  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá: 10.000 đ (Mười ngàn đồng)
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 11,12/08/2010 thì người bán không được hưởng quyền).
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2010
  -
  Mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt
  -
  Tỷ lệ chi trả: 1.000 đồng/cổ phiếu (10%/mệnh giá)
  -
  Ngày chi trả cổ tức: 06/09/2010

 • 21/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  DPM đăng ký mua cổ phiếu quỹ
  -
  Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường
  -
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu
  -
  Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận để lại năm 2009.
  -
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
  -
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/07/2010 đến ngày 21/10/2010.

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 19/04/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 13/05/2009

  Thay đổi BLĐ

  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất – CTCP (mã CK: DPM) thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám đốc như sau:

  • HĐQT Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP đối với Ông Ngô Hồng Minh kể từ ngày 01/05/2009 để nhận nhiệm vụ mới theo sự điều động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  • HĐQT Công ty đã bổ nhiệm mới Bà Chu Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ 01/05/2009.
 • 29/04/2009

  Thay đổi BLĐ

    Tổng công ty Phân bón và Hóa chất – CTCP (mã CK: DPM) thông báo bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tòng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 • 01/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008
 • 24/03/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

    Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:                   19/02/2009
  • Mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với các nội dung chính:

  + Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2009

  + Thông qua các báo cáo: báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2008.

  + Điều chỉnh một số nội dung trong chiến lược phát triển Tổng công ty.

  + Bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

  + Các nội dung khác (nếu có).

  • Thời gian tiến hành: dự kiến ngày 24/03/2009
  • Địa điểm: thông báo sau

Giá trong ngày

14.35

1.85 (14.8%)
Giá tham chiếu12.5
Giá mở cửa12.5
Giá cao nhất12.55
Giá thấp nhất12.4
Giá đóng cửa12.5
Khối lượng142,700
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)391,334,260
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)5,615.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,787.7
P/E8.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,665.7
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.50

0.00 (0.00%)

142,7001,782,330
16/01

12.50

0.25 (1.96%)

305,8703,842,310
15/01

12.75

0.05 (0.39%)

279,9903,590,970
14/01

12.80

0.10 (0.77%)

427,1205,515,230
13/01

12.90

0.15 (1.17%)

233,2403,021,420
10/01

12.75

0.25 (1.92%)

121,6301,552,000
09/01

13.00

0.50 (4.00%)

109,4201,389,150
08/01

12.50

0.05 (0.39%)

308,7603,850,350
07/01

12.55

0.15 (1.18%)

256,0603,231,350
06/01

12.70

0.10 (0.78%)

334,3204,257,710

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/02/2018

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố ông Nguyễn Văn Tòng, Phó TGĐ,...

26/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

24/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/12/2017Ngày...

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng...

23/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn...

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

28/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

27/02/2017

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 11.400.000...

15/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch...

30/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

22/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/11...

14/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

24/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05...

29/04/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố thay đổi nhân sự chủ...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể văn...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016 Ngày đăng ký...

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Wareham Group Limited đã bán 109.550 CP từ ngày 04/04/2016, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống...

05/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch SXKD 2016- Kế...

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

29/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

14/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Deutsche Bank AG, London Branch và Beira Limited đã bán ra 155.440 CP làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,02...

14/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 11...

13/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 81...

31/12/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm chức vụ...

11/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HDDQT về việc tạm ứng cổ tức...

27/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn...

30/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

09/09/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố ông Đinh Quang Hoàn từ nhiệm chức vụ...

24/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2015...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày...

23/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19...

03/09/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

13/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian...

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

12/12/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố thay đổi chủ tịch HĐQT:- Ông Bùi Minh Tiến thôi giữ chức...

30/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 01/10/2013 Lý do...

16/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

20/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2013 Lý do...

06/06/2013

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2013 Ngày...

24/01/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

14/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

24/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/12/2012 Lý do...

10/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

05/12/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

21/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

02/11/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

28/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

25/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

31/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

11/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%/CP

02/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DPM: Nghị quyết 2012 Tải file dữ liệu gốc

27/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

04/04/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

27/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận để...

20/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

10/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

08/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹLink download

26/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

03/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 500.000 cổ phiếu Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận...

27/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

25/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở...

13/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DPM: Nghị quyết 2011Link download

08/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2011...

28/02/2011

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bà Nguyễn Thị Hiền...

10/02/2011

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download (Theo...

06/01/2011

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo...

17/11/2010

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download (Theo...

21/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM - Thông báo kết quả đã mua 1.352.260 cổ phiếu quỹ - Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ...

06/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DPM: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đ (Mười ngàn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08...

21/07/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

DPM đăng ký mua cổ phiếu quỹ - Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu -...

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

19/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

13/05/2009

Thay đổi BLĐ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất – CTCP (mã CK: DPM) thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám...

29/04/2009

Thay đổi BLĐ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất – CTCP (mã CK: DPM) thông báo bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tòng - Phó...

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

24/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2009 Ngày đăng ký cuối cùng:                   19/02/2009 Mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam