Lịch sự kiện

 • 21/10/2019

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.200.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 29.342.849 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 21/10/2019.
 • 18/12/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.116.920 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 34.459.769 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Ngày 18/12/2017: 5.073.381 cổ phiếu
  + Ngày 14/12/2018: 43.539 cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được phân phối cho đối tượng khác.
 • 23/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc từ ngày 23/11/2017 đến ngày 31/12/2017.
 • 10/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết.
 • 26/10/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.558.246 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 28.142.849 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 26/10/2017.
 • 17/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu bị thu hồi từ cán bộ công nhân viên trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP 2017.
 • 22/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.558.460 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
 • 22/09/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) thực hiện quyền mua cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.116.920 cổ phiếu
  Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công công bố nghị quyết HĐQT về:

  + Ngày chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành quyền mua
  + Thời gian đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 • 24/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng vận chuyển với Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long.
 • 28/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa công ty và Công ty Cổ phần Tân Cảng Giao Long trong thời gian từ 21/06/2017 đến 31/12/2017
  - Ủy quyền cho ông Lê Bá Phương - TGĐ thực hiện ký kết các hợp đồng.
 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
  - Ủy quyền cho TGĐ thực hiện các công việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
  - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
  - Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến chào bán cổ phiếu
  - Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan.
 • 21/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Điều chỉnh hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang (Vietcombank Tiền Giang) từ 476.000.000.000 đồng lên 714.000.000.000 đồng
  - Vietcombank Tiền Giang có quyền xử lý các tài sản đảm bảo theo thoả thuận trong trường hợp công ty không thanh toán được các khoản nợ
   - Ủy quyền cho ông Lê Bá Phương - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ ký kết và thực hiện các thủ tục vay vốn
  - Ông Lê Bá Phương được phép uỷ quyền cho ông Lương Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ ký kết và thực hiện các thủ tục vay vốn.
 • 20/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/05/2017:

  1/ Bổ nhiệm:
  - Ông Lê Bá Phương chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lương Văn Thành chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bà Đoàn Thị Bích Thúy chức vụ Trưởng BKS
 • 20/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 20/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2017
  Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 20/05/2017
  Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Đồng Khởi 2, Số 210B, ĐL Đồng Khởi, P.Phú Khương, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
 • 17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 24/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về vệc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre.
 • 16/03/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 6.000.000
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm này từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)
  Tổng số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi niêm yết: 23.258.888
  Ngày thay đổi niêm yết cỏ hiệu lực: 07/04/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 16/03/2017.
 • 14/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 690.091 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động
   Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 15.689.999 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/12/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 14/11/2016.

  Link tin gốc

 • 08/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Vay vốn trung dài hạn tài trợ cho dự án " Nhà máy giấy Giao Long - Giai đoạn 2" tại Vietcombank - Chi nhánh Tiền Giang
  - Vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Vietcombank - Chi nhánh Tiền Giang.

  Tải file gốc
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/10/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.325.715 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 25.584.603 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 06/10/2016.
 • 19/09/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2016
  Ngày thanh toán: 19/09/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 • 18/08/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.325.888 cổ phần.

 • 30/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 19/08/2016 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

  Tải file gốc
 • 25/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2016
  Thời gian thực hiện: 08:00, ngày 25/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Đồng Khởi 2-Số 210B, ĐL Đồng Khởi, P.Phú Khương, TP Bến tre, Tỉnh Bến Tre.
 • 21/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố ông Nguyễn Thanh Duy từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

  Tải file gốc
 • 21/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc để cử ông Tatsuyuki Ota vào HĐQT.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 15/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 18/04/2016

  Giao dịch nội bộ

   Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Nghĩa
  Mã chứng khoán: DHC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 645.594 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 345.594 CP, tỷ lệ 1,4859%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/4/2016 đến ngày 17/5/2016.

  Tải file gốc
 • 06/04/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Nghĩa
  Mã chứng khoán: DHC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 676.784 CP, tỷ lệ 3,92%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 231.190 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 645.594 CP, tỷ lệ 2,7757%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/3/2016 đến ngày 6/4/2016.

  Tải file gốc
 • 22/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.324.100 hay 7,6%.
 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Báo cáo về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

  DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P. đã mua 3.437.500 CP  và nâng sổ lượng cổ phiếu nắm giữ lên 3.437.500 CP (14,78%).
  Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/03/2016.

  Tải file gốc

 • 18/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã mua 1.562.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.562.502 hay 9,05%.
 • 11/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Nghĩa
  Mã chứng khoán: DHC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 676.784 CP, tỷ lệ 3,92%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 376.784 CP, tỷ lệ 2,183%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/3/2016 đến ngày 6/4/2016.

  Tải file gốc
 • 07/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá và số cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
 • 18/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

   Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund
  Mã chứng khoán: DHC
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 826.100 CP, tỷ lệ 4,78%
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 185.200 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.011.300 CP, tỷ lệ 5,85%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/2/2016.

  Tải file gốc
 • 01/02/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Lê Bá Phương
  Mã chứng khoán: DHC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 968.100 CP (5,61%)
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 184.800 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 184.800 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.152.900 CP, tỷ lệ 6,68%
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/01/2016 đến ngày 1/02/2016.

  Tải file gốc
 • 25/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Lê Bá Phương
  Mã chứng khoán: DHC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 968.100 CP (5,61%)
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 184.800 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.152.900 CP, tỷ lệ 6,68%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/01/2016 đến ngày 23/02/2016.

  Tải file gốc
 • 08/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Nghĩa
  Mã chứng khoán: DHC
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 526.784 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 150.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 676.784 CP, tỷ lệ 3,92%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2015 đến ngày 8/1/2016
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến của thị trường không thuận lợi.

  Tải file gốc
 • 20/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trả cố tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2015
  Ngày thanh toán: 20/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

 • 02/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 16/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% và chọn ngày 22/10/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc

 • 21/09/2015

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 11 từ ngày 21/09/2015.

  Tải file gốc

 • 18/09/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.568.889 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Thông báo số 780/TB-SGDHCM ngày 29/07/2015
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 17.258.888 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14/09/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 18/09/2015.

 • 10/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trả cổ tức bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.568.999 cổ phiếu.

 • 27/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 12/8/2015 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

  File gốc

 • 09/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt tỷ lệ nắm giữ cho NĐT nước ngoài là 23,2% để phát hành cổ phần riêng lẻ.

  File gốc

 • 27/06/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 27/06/2015
  Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Đồng Khởi 2. Số 210 B, ĐL Đồng Khởi, P.Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
  Nội dung họp:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  + Báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 • 27/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 18/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Ngày thanh toán: 18/06/2015.

 • 24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 20/11/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014
  Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12 năm 2014
  Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.

  Nội dung lấy ý kiến:
  +         Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
  +         Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt: 20%/vốn điều lệ.
  +         Thay đổi trụ sở chính Công ty.
  +         Các nội dung khác.

 • 08/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Kế hoạch doanh thu 2014
  - Trả cổ tức 2014 tỷ lệ 20% bằng tiền hoặc cổ phiếu
  - Chuyển trụ sở chính.

  Tải file gốc

 • 08/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 08/09/2014.

 • 19/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc trả  cổ tức 2013 tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 19/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hoàng Huệ, kế toán trưởng, làm người CBTT thay thế ông Đoàn Quốc Thái.

  Tải file gốc

 • 21/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 14/06/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố thay đổi thành viên HĐQT:
  - Ông Đoàn Văn Đạo từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Lương Văn Thành, phó TGĐ, chức vụ thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Lê Bá Phương chức vụ chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc

 • 20/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
  Địa điểm thực hiện: Tại Bến Tre (Thời gian và địa điểm thực hiện cụ thể được ghi trên thư mời cổ đông).

  Nội dung họp:

  +         Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013;

  +         Xem xét phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014;

  +         Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013;

  +         Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

  +         Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội./.

 • 14/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 19/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng Giám đốc.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  DHC: Bổ nhiệm nhân sự


  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  DHC: Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sự


  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 07/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/09/2011

  Phát hành cổ phiếu

  DHC: Phát hành cổ phiếu 

  Link download

 • 01/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download

   

 • 30/06/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 30/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/05 và 26/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 09%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng).
  Thời gian thực hiện: Ngày 30/06/2011.

 • 29/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 27/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 04/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DHC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 31/03/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/02 và 17/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/02/2011
  Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian thực hiện : 31/03/2011
  Địa điểm thực hiện : Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

  (Theo hsx)

 • 24/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DHC - 01/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (6%)

  Linkdownload

 • 11/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 05/11/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 4.999.969 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 05/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)


   

 • 26/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

  Link download


  (Theo hsx)

 • 26/04/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 1/2010
  Doanh thu: 56,664 tỷ đồng
  Lợi nhuận sau thuế: 3,176 tỷ đồng.

 • 28/03/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

  Thời gian: 8h30, ngày 28/3/2010
  Địa điểm: số 16, đường Hai Bà Trưng, phường 2, thành phố Bến Tre.

Giá trong ngày

45.7

6.35 (16.14%)
Giá tham chiếu39.35
Giá mở cửa40.2
Giá cao nhất40.3
Giá thấp nhất38.7
Giá đóng cửa39.35
Khối lượng137,220
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)34,459,769
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,574.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,136.3
P/E14.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,648.0
P/B2.2
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

39.35

0.25 (0.63%)

137,2205,381,280
16/01

39.60

1.80 (4.76%)

136,1005,328,200
15/01

37.80

0.80 (2.16%)

216,9208,135,120
15/01

37.80

0.80 (2.16%)

216,9208,135,120
14/01

37.00

0.10 (0.27%)

124,0104,608,940
13/01

36.90

0.05 (0.13%)

112,9804,162,920
10/01

36.95

0.45 (1.23%)

154,2805,703,000
09/01

36.50

0.40 (1.10%)

50,4801,846,010
08/01

36.10

0.30 (0.82%)

94,9303,403,080
07/01

36.40

0.80 (2.15%)

219,7807,899,540
06/01

37.20

0.40 (1.06%)

104,0503,881,020

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/10/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

18/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.116.920 cổ phiếuTổng số...

23/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kinh tế...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả chào bán cổ phiếu...

26/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2...

17/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công bố nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu chưa...

22/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2017...

22/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) thực hiện quyền mua cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2017 Ngày đăng ký cuối...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công công bố nghị quyết HĐQT về:+ Ngày chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) công công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng vận chuyển với Công...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn...

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa công...

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

21/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Điều chỉnh hạn mức vay vốn tại Ngân...

20/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/05/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Lê Bá Phương chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ông Lương...

20/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05...

17/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

24/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về vệc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu...

16/03/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 6.000.000(Số...

14/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Vay vốn trung dài hạn tài trợ cho dự án " Nhà máy giấy Giao...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

06/10/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.325.715...

19/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2016 Ngày đăng...

18/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08...

30/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 19/08/2016...

25/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

21/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố ông Nguyễn Thanh Duy từ nhiệm chức vụ Thành viên...

21/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc để cử ông Tatsuyuki Ota...

01/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội...

15/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

18/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh NghĩaMã chứng khoán: DHCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh NghĩaMã chứng khoán: DHCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

22/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.324...

18/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Báo cáo về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau...

18/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã mua 1.562.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1...

11/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

08/03/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh NghĩaMã chứng khoán: DHCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm...

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá và số cổ...

18/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master FundMã chứng khoán: DHCSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

01/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Bá PhươngMã chứng khoán: DHCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố lượng cổ...

25/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Bá PhươngMã chứng khoán: DHCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcSố lượng cổ...

08/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh NghĩaMã chứng khoán: DHCChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

20/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trả cố tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2015 Ngày đăng ký...

02/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương...

16/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

06/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức năm 2015...

21/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần...

18/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.568...

10/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/08/2015 Ngày đăng ký...

27/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 12/8/2015 là ngày đăng...

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt tỷ lệ nắm giữ cho...

27/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015 Thời gian thực hiện:...

27/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2015...

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

20/11/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 01...

08/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch doanh thu 2014- Trả cổ...

08/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2014 Ngày...

19/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc trả  cổ tức 2013 tỷ lệ...

19/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hoàng Huệ...

21/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

14/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố thay đổi thành viên HĐQT:- Ông Đoàn Văn Đạo từ nhiệm chức vụ thành...

20/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2014.Tải...

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014Thời gian thực...

14/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ...

19/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

12/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu...

11/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

11/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi...

10/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

17/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

21/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

30/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/05/2012

Thay đổi BLĐ

DHC: Bổ nhiệm nhân sựTải file dữ liệu gốc

21/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

DHC: Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sựTải file dữ liệu gốc

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu...

08/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

07/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

15/09/2011

Phát hành cổ phiếu

DHC: Phát hành cổ phiếu Link download

01/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

30/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DHC: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

29/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

27/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

04/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DHC: Nghị quyết 2011Link download

31/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

24/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

24/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DHC - 01/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (6%)Linkdownload

11/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Tạm ứng cổ...

05/11/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

16/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kết quả đợt...

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010Doanh thu: 56,664 tỷ đồngLợi nhuận sau thuế: 3,176 tỷ đồng.

28/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010Thời gian: 8h30, ngày 28/3/2010Địa điểm: số 16, đường Hai Bà Trưng, phường...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam