Lịch sự kiện

 • 15/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (DFC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11 tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
 • 28/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (DFC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 30/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2017
  Thời gian thanh toán : 30/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 42% /mệnh giá (4200 đồng/cổ phiếu).
 • 28/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 21/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017
  Thời gian họp: Dự kiến Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11 tổ 47 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
  + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ
  + Phương án phát hành tăng vốn điều lệ (nếu có)
  + Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ (nếu có)
  + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 12/01/2017

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.000.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 12/01/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đồng/cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 10/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2016
  Thời gian thực hiện: 10/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 28/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016
  Thời gian thực hiện: 07h30, ngày 28/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh (Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội).
 • 15/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Thời gian thực hiện: 15 và 16/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 3.560 đồng/1 cổ phiếu.
 • 26/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2015
  Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 26/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (Số 11 - Tổ 47- Thị trấn Đông Anh - Hà Nội).

Giá trong ngày

28.8

1.3 (4.73%)
Giá tham chiếu27.5
Giá mở cửa27.5
Giá cao nhất27.5
Giá thấp nhất27.5
Giá đóng cửa27.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)172.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,962.7
P/E7.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)24,063.2
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)42
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
16/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
15/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
14/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
13/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
10/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
09/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

27.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

27.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (DFC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018Ngày giao dịch không...

28/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (DFC) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

30/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017Thời gian họp: Dự kiến Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họpĐịa điểm...

12/01/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

10/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016Ngày đăng ký cuối...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2016Thời gian thực hiện: 07h30, ngày 28/04/2016Địa điểm thực...

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:Thời gian thực hiện: 15 và 16...

26/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2015Thời gian thực hiện: 08h30, ngày 26/04/2015Địa điểm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam