Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018
  Thời gian thanh toán : 20/04/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).
 • 09/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017
  + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than miền trung

 • 31/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 12/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin làm công ty con từ ngày 15/12/2016.

  Tải file gốc
 • 21/11/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 2.934.690
  (Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
  Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 5.602.590
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 21/11/2016.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1,1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới).
 • 01/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Sinh chức vụ Người CBTT thay thế bà Nguyễn Thị Sinh từ ngày 01/06/2016.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016
  Thời gian họp: 08h00, ngày 15/04/2016
  Địa điểm tổ chức họp: 775 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016;
  + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành và chia cổ phiếu thưởng và sửa đổi Điều lệ
 • 11/04/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 11/04/2016.
 • 25/02/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/07/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Thông qua việc TKV đồng ý chủ trương tiếp tục công nhận Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin là công ty con của TKV;
  + Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin;
  + Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc TKV thay người đại diện phần vốn đồng thời tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử chức ủy viên Hội đồng quản trị.

 • 09/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm ông Lê Việt Quang chức vụ ủy viên HĐQT từ ngày 9/7/2015.

  File gốc

 • 29/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Đức chức vụ kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán và nghiệp vụ kinh tế từ ngày 1/6/2015.

  Tải file gốc

 • 08/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thanh toán: 08/05/2015.

 • 08/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 07/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015
  Thời gian và địa điểm thực hiện thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung Đại hội:
  + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015;
  + Và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

 • 01/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố ông Võ Đức Dũng, phó giám đốc, nghỉ hưu từ ngày 1/3/2015.

  Tải file gốc

 • 15/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh, kế toán trưởng, làm người CBTT từ ngày 15/1/2015.

  Tải file gốc

 • 10/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm ông Trần Thế Hiếu giữ chức vụ giám đốc thời hạn 5 năm từ ngày 10/1/2015.

  Tải file gốc

 • 10/01/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2014
  Thời gian họp: 8:30AM ngày 10/1/2015

  Địa điểm tổ chức họp: văn phòng công ty, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, tp. Đà Nẵng
  Nội dung họp: Bầu Hội đồng quản trị Công ty.

 • 01/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố thay đổi giám đốc.

  Tải file gốc

 • 10/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 10/04/2014.

 • 15/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 14/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

 • 10/04/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CZC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013
  3. Lý do và mục đích: * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012:
  - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 10/04/2013

 • 26/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CZC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2012
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011: ­
  Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 26/04/2012

 • 20/02/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2012
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) ­
  Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau ­
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

 • 05/04/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.667.900 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 05/04/2011

Giá trong ngày

5.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu5.0
Giá mở cửa5.0
Giá cao nhất5.0
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,602,590
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)28.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)421.1
P/E11.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,592.9
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
02/05

5.00

0.00 (0.00%)

00
26/04

5.00

0.00 (0.00%)

8004,000
25/04

5.00

0.00 (0.00%)

00
24/04

5.00

0.00 (0.00%)

00
23/04

5.00

0.00 (0.00%)

00
22/04

5.00

0.00 (0.00%)

00
19/04

5.00

0.00 (0.00%)

00
18/04

5.00

0.10 (2.04%)

8004,000
17/04

4.90

0.00 (0.00%)

00
16/04

4.90

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2018Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sauĐịa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sauNội dung họp: + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017;+ Thông qua báo...

08/03/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

26/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Miền Trung (CZC) công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Phòng Điều độ sản xuất...

18/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

10/05/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Than...

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Linh chức vụ Người được ủy...

05/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký...

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

05/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2017Thời gian họp...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ...

21/11/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao...

20/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2016Ngày đăng ký...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Sinh chức vụ Người CBTT thay...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016Thời gian họp: 08h00, ngày...

11/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch...

25/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

24/07/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07...

09/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm ông Lê Việt Quang chức vụ ủy viên...

29/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Đức chức vụ kế toán trưởng...

08/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch...

08/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015 Thời gian và địa điểm thực...

01/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố ông Võ Đức Dũng, phó giám đốc, nghỉ hưu từ ngày...

15/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh, kế toán trưởng, làm người...

10/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố bổ nhiệm ông Trần Thế Hiếu giữ chức vụ giám đốc...

10/01/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2014Ngày giao dịch không hưởng...

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố thay đổi giám đốc.Tải file gốc

10/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014Ngày giao dịch...

15/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

14/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Công...

10/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CZC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013 3. Lý do và mục đích:...

26/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CZC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2012 3. Lý...

20/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2012 2. Ngày giao...

05/04/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Than Miền Trung - TKV Chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpcomSố lượng cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành