Lịch sự kiện

 • 19/06/2027

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2017
  Thời gian và địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 04/05/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 04/05/2017.
 • 26/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017
  Thời gian họp: 08h00, ngày 26/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, 09- 19 Hồ Tùng Mậu (Lầu 6), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
 • 12/10/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2016
  Thời gian họp: 08h00, ngày 12/10/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư, 09- 19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

  Nội dung họp:
  - Chuyển nhượng dự án nằm trong chương trình tái cơ cấu nợ
  - Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2015
  - Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
  - Giới thiệu TGĐ mới được bổ nhiệm.
 • 12/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc
 • 29/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố bổ nhiệm ông Lê Viết Nam chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 29/08/2016.

  Tải file gốc
 • 22/08/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 22/08/2016:

  - Ông Trần Công Quốc Bảo từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Phùng Đạt Đức được bổ nhiệm chức vụ TGĐ.
 • 06/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 06/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2016
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2016
  Thời gian họp: 08h45 ngày 06/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Bảo tàng Hồ Chí Minh, 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM.
 • 14/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 06/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 12/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố thay đổi nhân sự từ ngày 28/7/2015:

  Từ nhiệm:
  - Ông Nguyễn Thanh Tuân chức vụ phó chủ tịch HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Minh Thịnh chức vụ thành viên HĐQT

  Bổ nhiệm:
  - Ông Phùng Đạt Đức chức vụ thành viên HĐQT
  - Ông Phạm Thanh Tuấn chức vụ thành viên HĐQT.

  File gốc
 • 19/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2015
  Thời gian họp: Sẽ thông báo sau.
  Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo sau.
  Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.

 • 17/03/2015

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.015.069 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 17/3/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.200 đồng/cổ phiếu.

 • 15/05/2014

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố hủy niêm yết trên HOSE:
  Số cổ phiếu hủy niêm yết: 10.015.069
  Ngày hủy niêm yết: 15/5/2014.

 • 28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 18/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 20/03/2014
  Thời gian thực hiện: 8:00AM, ngày 28 tháng 04 năm 2014.
  Địa điểm thực hiện: Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, tp. HCM.
  Nội dung họp:      Sẽ thông báo sau.

 • 17/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Bao bì Nhơn Trạch.

  File gốc

 • 13/11/2013

  Thay đổi BLĐ

   - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 13/11/2013
  - Ông Nguyễn Thanh Tuân được bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 13/11/2013.

 • 02/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Thông qua việc thoái vốn tại CTCP Bê tông và Xây dựng Thăng Long.

  File gốc

 • 01/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo:
  Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính
  B
  ổ nhiệm ông Phạm Thanh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng thay cho bà Trần Thị Ngọc Thủy kể từ ngày 01/08/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/07/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/05/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 17/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 03/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc gia hạn thời gian đáo hạn của trái phiếu năm 2009.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi Phó TGĐ.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 25/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện: 25/4/2012
  Địa điểm thực hiện: Số 133 Đại lộ Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

 • 28/09/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CNT: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP.
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 100.000 CP. Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ.
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
  Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 26/09/2011.

 • 18/08/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  CNT: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP.
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
  Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 100.000 CP. Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ.
  Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/08/2011 đến ngày 18/11/2011.

 • 05/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 25/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 06/05/2011 và 09/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011
  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% trên mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán cổ tức: 25/05/2011

 • 26/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 18/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CNT: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 15/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/03/2011 và 23/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). Thời gian tổ chức: 15/04/2011.
  Địa điểm: 133 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

 • 07/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 21/01/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư (CNT) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 15.069 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  21/01/2011

  (Theo hsx)   

 • 20/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CNT - 07/01/2011: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (10%)

  Linkdownload

 • 12/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2010: 1.000 đồng/cổ phần tương đương 10% mệnh giá cổ phần.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 30/08/2010

  Phát hành cổ phiếu

  CNT - 30/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

  - Tỷ lệ thực hiện : 10:3 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới)
  - Giá phát hành: 24.000 VND
  - Số lượng dự kiến phát hành: 3.000.000 CP

  Linkdownload

 • 29/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/06/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) thông qua mức giá chào bán 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 với mức giá 24.000 đồng.

  Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hàn là 72 tỷ đồng, CNT sử dụng 30 tỷ đồng để đầu tư Dự án tổ hợp cao ốc văn phòng thương mại và căn hộ cao cấp tại Quận 2 "Green Pearl" và dự án Chung cư Mỹ Phúc, Quận 8.

  Còn lại 42 tỷ đồng Công ty bổ sung vào vốn lưu động.

  Đợt phát hành này đã được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên họp đại hội thường niên năm 2010

 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 09/04/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài chính năm 2008

Giá trong ngày

5.4

0.4 (8.0%)
Giá tham chiếu5.0
Giá mở cửa5.9
Giá cao nhất5.9
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng3,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.73%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,915,069
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)53.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-15,162.6
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.00

0.20 (3.85%)

3,10015,590
16/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
14/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

5.20

0.60 (13.04%)

1,2006,240
09/01

4.60

0.00 (0.00%)

00
08/01

4.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

4.60

0.00 (0.00%)

00
06/01

4.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/06/2027

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

04/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh chức vụ...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

12/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2016Thời gian họp: 08h00, ngày...

12/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập...

29/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố bổ nhiệm ông Lê Viết Nam chức...

22/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 22/08/2016...

06/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

06/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2016Ngày giao...

14/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

12/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (Công ty mẹ)

28/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố thay đổi nhân sự từ ngày 28/7/2015:Từ nhiệm:-...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng:...

17/03/2015

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký...

15/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố hủy niêm yết trên HOSE:Số cổ phiếu hủy niêm...

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 18/03/2014Ngày đăng ký cuối...

17/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn...

13/11/2013

Thay đổi BLĐ

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 13/11/2013- Ông Nguyễn Thanh Tuân...

02/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Thông qua việc thoái vốn tại CTCP Bê tông và Xây dựng Thăng Long.File gốc

01/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo: Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ...

24/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch và...

24/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc...

03/05/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file...

05/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

19/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

19/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

17/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

03/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

19/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

01/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về...

25/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi Phó TGĐ.Tải file dữ...

25/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2012 Ngày đăng ký cuối...

28/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CNT: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu...

18/08/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CNT: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP. Số lượng cổ phiếu...

05/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

25/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CNT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ...

26/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

18/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CNT: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2011 (trường hợp bán...

07/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

21/01/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư (CNT) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

20/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CNT - 07/01/2011: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (10%)Linkdownload

12/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm...

30/08/2010

Phát hành cổ phiếu

CNT - 30/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.- Tỷ lệ thực...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2010 ( Theo: hsx.vn)

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Kết quả kinh doanh công ty mẹ quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

03/06/2010

Họp Hội đồng Quản trị

HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) thông qua mức giá chào bán 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện...

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam