Lịch sự kiện

 • 28/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố miễn nhiệm ông Chu Danh Phương chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 28/12/2017.
 • 15/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố miễn nhiệm ông Tôn Thiện Việt chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 15/12/2017.
 • 15/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Phó TGĐ thường trực kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 15/12/2017.
 • 15/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Trương Viết Hoàn chức vụ Người được ủy quyển công bố thông tin thay thế ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 15/12/2017.
 • 15/12/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chung chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Tôn Thiện Việt từ ngày 15/12/2017.
 • 15/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chung chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam thay thế ông Tôn Thiện Việt từ ngày 15/12/2017.
 • 02/11/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/11/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam, công ty con của CMI, sử dụng nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Nghệ An để thực hiện toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh đá ốp lát nhân tạo và thực hiện các dự án do CMI ký hợp đồng theo nguyên tắc hợp đồng kinh tế hoặc giao thầu phụ
  - Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ thanh toán khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội để xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam sang cho Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam.
 • 25/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • 06/09/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT sửa đổi nghị quyết HĐQT ngày 21/08/2017 về việc:

  - Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam
  - Bổ nhiệm các chức danh quản lý tại Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam
  - Thông qua điều lệ Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam.
 • 21/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV CMI Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ
  - Phát hành trái phiếu chuyển đổi.
 • 21/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/08/2017:

  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung chức vụ TGĐ thay thế ông Trần Thanh Hiệp
  - Bổ nhiệm ông Chu Danh Phương chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Bùi Thanh Nghĩa.
 • 08/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 08/08/2017.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc cử ông Nguyễn Văn Hùng là người quản lý  và sử dụng con dấu của công ty từ ngày 9/08/2017.
 • 02/08/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và Trưởng BKS
  - Từ ngày 31/07/2017 BTĐ tạm dừng ký kết các hợp đồng, giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản về các hoạt động xuất, nhập hàng hóa của công ty
  - BKS tiến hành kiểm tra số sách kế toán trong tháng 8 năm 2017
  - Bổ nhiệm bổ sung TGĐ và Kế toán trưởng trướng ngày 30/09/2017.
 • 29/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Tôn Thiện Việt chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/07/2017.
 • 29/07/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2017
  Thời gian tổ chức họp: 9h00, ngày 29/07/2017
  Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 2, Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán;
  + Các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 24/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/06/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (VIETLAND) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 19/06/2017.
 • 23/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Showroom CMISTONE từ ngày 25/05/2017.
 • 14/04/2017

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 14/04/2017.
 • 11/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 30/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Thanh Hiệp, TGĐ, chức vụ Người CBTT thay thế ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 30/03/2017.
 • 30/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/03/2017:

  - Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nghĩa chức vụ Kế toán trưởng
  - Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Phó TGĐ, Kế toán trưởng và Người CBTT.
 • 03/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố ông Nguyễn Hữu Trung từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 29/11/2016.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn để thực hiện đầu tư các dự án.

  Tải file gốc
 • 30/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2016:

  - Ông Nguyễn Hữu Chung từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS và giữ chức Thành viên BKS
  - Ông Kiều Việt Cường được bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 30/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2016
  Thời gian họp: 09h00, ngày 30/06/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11 tòa nhà Agribank, 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • 25/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/03/2016

  Giao dịch nội bộ

  Ông Nguyễn Hữu Trung, Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến ngày 28/4/2016.
 • 29/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 14/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
  - Mã chứng khoán: CMI
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 226.514 CP (tỷ lệ 1,42%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.514 CP (tỷ lệ 0,17%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/12/2015
  - Ngày kết thúc giao dịch: 06/01/2016.
 • 24/11/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 24/11/2015.

  Tải file gốc
 • 23/11/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị đưa vào diện cảnh cáo từ ngày 23/11/2015.

  Tải file gốc
 • 04/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/09/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 11/09/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2015
  Thời gian họp: 9:00 ngày 11/9/2015 
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11 tòa nhà Agribank, 135 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
  + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Thông qua thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014; 
  + Thông qua thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 11 ngày 03/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ mới là 160.000.000.000 đồng;
  + Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành và các điều, khoản khác của Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới;
  + Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 • 14/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 03/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/04/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6,000,000 (Cổ phiếu phát hành riêng lẻ và bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 13/2/2016)
  Ngày chính thức giao dịch: 20/4/2015.

 • 14/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 26/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/12/2014.

 • 24/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/10/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2014
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/10/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thông qua thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;
  + Thông qua chia cổ tức 2013.

 • 18/09/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CMI công bố NQ ĐHCĐ năm 2014

  Tải file gốc

 • 29/04/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 2.574.000
  Ngày chính thức giao dịch: 29/4/2014.

 • 18/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 08/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 19/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 23/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 21/01/2013

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần CMISTON Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/2013
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 21/01/2013
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam, Tầng 7, tòa nhà AP, số 58 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

 • 18/05/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  CMI: Báo cáo tài chính năm 2011 (Công ty mẹ)


  Tải file dữ liệu gốc

 • 11/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CMI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 23/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp CMI thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến từ ngày 23/04/2012 đến ngày 30/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 5, tòa nhà Technosoft, Khu công nghiệp Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

 • 12/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Ông Nguyễn Hữu Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách KH-SX.
  - Ông Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng.
  - Ông Trần Thanh Hữu được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ phụ trách dự án Nghệ An.
  - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ phụ trách tài chính của ông Đặng Minh Toàn.
  - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ của ông Nguyễn Anh Vụ.

 • 12/01/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CMI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2012
  3. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 12/01/2012

 • 13/12/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/07/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.726.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:  05/7/2011
   
 • 02/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 2/6/2011

 • 18/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CMI: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 18/05/2011
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp, Tầng 5, tòa nhà Technosoft, khu công nghiệp Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 18/05/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).

 • 17/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 4/2010

    (Theo hnx) 

   
 • 21/10/2010

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (CMI) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

  Link download


  (Theo hnx)

 • 06/10/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CMI - 27/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2010
  - Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh kế hoạch năm 2010;
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : Từ ngày 06/10/2010 – 16/10/2010
  - Nội dung lấy ý kiến :
  + Tăng vốn điều lệ để triển khai dự án: Nhà máy đá nhân tạo cao cấp, Mỏ sắt Thác cá và Hưng Thịnh, khu Thương mại và dịch vụ tại xã Mễ Trì;
   + Điều chỉnh tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2010;

 • 23/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/06/2010

  Niêm yết mới

  CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (CMI) được chính thức niêm yết trên Sở GDCKHN:

  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  -Số lượng CKNY; 4,702,500 cổ phiếu
  -Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ tư, ngày 23/06/2010

Giá trong ngày

1.1

0.5 (83.33%)
Giá tham chiếu0.6
Giá mở cửa0.6
Giá cao nhất0.6
Giá thấp nhất0.6
Giá đóng cửa0.6
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.41%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)16,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)17.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-7,412.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)855.9
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
05/06

0.60

0.00 (0.00%)

00
04/06

0.60

0.00 (0.00%)

00
03/06

0.60

0.00 (0.00%)

00
31/05

0.60

0.00 (0.00%)

3,8002,370
30/05

0.60

0.00 (0.00%)

00
29/05

0.60

0.00 (0.00%)

00
28/05

0.60

0.00 (0.00%)

00
27/05

0.60

0.00 (0.00%)

00
24/05

0.60

0.00 (0.00%)

24,40014,640
23/05

0.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố miễn nhiệm ông Chu Danh Phương chức vụ Kế toán...

15/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố miễn nhiệm ông Tôn Thiện Việt chức vụ Thành viên...

15/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ...

15/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Trương Viết Hoàn chức vụ Người được ủy...

15/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chung chức vụ Chủ tịch HĐQT...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chung...

02/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam, công...

25/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở...

06/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

28/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT sửa đổi nghị quyết HĐQT ngày 21/08/2017 về việc:- Góp...

21/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV...

21/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 21/08/2017:- Bổ nhiệm...

08/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng chức vụ Người được ủy...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc cử ông Nguyễn Văn Hùng là...

02/08/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban TGĐ...

29/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI) công bố bổ nhiệm ông Tôn Thiện Việt chức vụ Chủ tịch HĐQT...

29/07/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2017Thời gian tổ chức họp: 9h00, ngày...

24/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

19/06/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (VIETLAND) là đơn vị...

23/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Showroom CMISTONE từ ngày 25/05...

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 14/04/2017...

11/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Thanh Hiệp, TGĐ, chức vụ Người CBTT thay...

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/03/2017:- Bổ nhiệm ông Bùi...

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

29/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố ông Nguyễn Hữu Trung từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc vay vốn để thực hiện đầu...

30/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/06/2016:- Ông...

30/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

30/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2016Ngày đăng ký...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

30/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Hữu Trung, Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

14/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

06/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: CMI- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

24/11/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 24/11...

23/11/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị đưa vào diện cảnh cáo từ ngày 23/11/2015...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/09/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.

11/09/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2015Thời gian họp: 9:00 ngày 11/9/2015 Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11 tòa nhà Agribank...

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6,000,000 ...

14/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

26/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2014Ngày giao...

24/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

22/10/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

18/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

30/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

11/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CMI công bố NQ ĐHCĐ năm 2014Tải file gốc

29/04/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 2.574...

18/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

08/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

19/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

23/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

21/01/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần CMISTON Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/20133. Lý...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

CMI: Báo cáo tài chính năm 2011 (Công ty mẹ) Tải file dữ liệu gốc

11/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CMI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

23/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp CMI thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

12/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Ông Nguyễn Hữu Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách KH-SX...

12/01/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CMI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2012 3. Lý do...

13/12/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

05/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

02/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2011 - Ngày...

18/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CMI: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng) - Thời gian thực hiện:...

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010   (Theo hnx)

21/10/2010

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (CMI) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm...

06/10/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CMI - 27/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2010 - Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông...

23/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên Q2/2010

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

23/06/2010

Niêm yết mới

CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (CMI) được chính thức niêm yết trên Sở GDCKHN:- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam